ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O
Download
1 / 9

ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV. Ivan KUHN Dušan SLOBODA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika www.konzervativizmus.sk. 14 . apríl 2009 BRATISLAVA. ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV. 1. PREČO ZVEREJŇOVAŤ INFORMÁCIE?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV' - karen-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

Ivan KUHN

Dušan SLOBODA

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

www.konzervativizmus.sk

14. apríl 2009 BRATISLAVA


ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

 • 1. PREČO ZVEREJŇOVAŤ INFORMÁCIE?

 • z fondov EÚ a štátneho rozpočtu sa má prerozdeliť 11 mld. eur v období 2007-2013

 • verejnosť (daňovníci) nemá informácie, kto a ako rozhoduje o prerozdelení tohto balíka

 • riadiace orgány (zodpovedné ministerstvá / ÚOŠS) aktívne zverejňujú príliš málo informácií

 • proces prerozdeľovania eurofondov na Slovensku je málo transparentný

 • požiadali sme riadiace orgány o zverejnenie informácií prostredníctvom infozákona, aby sme zistili:

 • 1. ako prebieha proces prerozdeľovania eurofondov na jednotlivých ministerstvách?

 • 2. ktoré ministerstvá zatajujú informácie a majú potrebu niečo skrývať?


ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

 • 2. ČO SME ŽIADALI ZVEREJNIŤ?

 • kritériá na výber hodnotiteľov

 • zoznam interných a externých hodnotiteľov

 • profesijné životopisy interných a externých hodnotiteľov

 • zoznam predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) (projektov)

 • zoznam žiadostí o NFP (projektov) , ktoré boli vyradené pre nesplnenie kritérií úplnosti či pre nesplnenie kritérií oprávnenosti

 • zoznam členov výberovej komisie

 • zoznam žiadostí o NFP (projektov) , ktoré boli výberovou komisiou odporučené na udelenie NFP aj so zdôvodnením

 • hodnotiace hárky všetkých hodnotených žiadostí o NFP (projektov)

 • zoznam schválených žiadostí o NFP (projektov)

 • informácie o tom, s ktorými žiadateľmi boli/neboli uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP (teda o realizácii projektov s podporou eurofondov)

 • informácie sme žiadali zverejniť v elektronickej podobe (tzv. e-government) osobitne za každú vyhlásenú výzvu v lehotách podľa infozákona


ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

3. AKÁ BOLA ODPOVEĎ NA NAŠU ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE?

OP ZSI / MPSVR SR


ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

 • 4. POROVNANIE OCHOTY INFORMOVAŤ: MŽP SR VS. MVRR SR

 • MŽP SR / OP ŽP MVRR SR / ROP a OP BK

 • forma odpovede: dáta na DVD nosiči tisíce vytlačených hárkov (40 kg)

  • obsah odpovede: MŽP SR porozumelo obsahu MVRR SR tvrdí, že obsahu žiadosti žiadosti a zaslalo odpoveď nerozumie, informáciami nedisponuje a robí obštrukcie

 • lehota odpovede: 2 x 8 pracovných dní už 60 dní sa domáhame odpovede

 • (v súlade so zákonom) (+ bolo nutné podať rozklad)


 • ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

  PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

  • 5.1 OBŠTRUKCIE MVRR SR A MINISTRA JANUŠEKA

  • MVRR SR a minister Janušek zatajujú informácie

  • o procese prerozdeľovania eurofondov

  • MVRR SR informáciami disponuje, no odmieta

  • ich zverejniť

  • Čo MVRR SR a minister Janušek zatajujú? MVRR SR

  • svojím konaním vyvoláva oprávnené pochybnosti

  • o transparentnosti a zákonnosti pocesu prideľovania

  • NFP jednotlivým žiadostiam (projektom), keďže:

   • nie je možné overiť odbornú spôsobilosť hodnotiteľov (vybielené životopisy)

   • nie je možné zistiť, ako ktorý hodnotiteľ hodnotil žiadosti (vybielené podpisy)

   • nie je možné získané informácie okamžite zverejniť (papierové hárky)

   • informácie sú nekompletné, keďže MVRR SR sa tvári, že žiadosti nerozumie

   • MVRR SR koná obštrukčne ohľadom identifikácie obsahu i žiadateľa o informácie


  ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

  PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

  • 5.2 OBŠTRUKCIE MVRR SR A MINISTRA JANUŠEKA

  • MVRR SR a minister Janušek odmietajú zverejniť

  • informácie o vývoji čerpania a zazmluvnenia

  • eurofondov

  • Čo MVRR SR a minister Janušek zatajujú? Možno

  • neschopnosť vlády čerpať eurofondy. Z porovnania

  • súčasnej a minulej vlády ohľadom čerpania

  • eurofondov po 26 mesiacoch od začiatku

  • toho–ktorého programovacieho obdobia vyplýva, že:

  • 1. Za vlády Roberta Fica (s ministrom Janušekom) čerpanie prostriedkov z eurofondov (štrukturálne fondy a Kohézny fond, zdroje EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR spolu) za prvých 26 mesiacov programovacieho obdobia 2007-2013, teda za obdobie január 2007 až február 2009, predstavovalo len 0,25% z celkového balíka na programovacie obdobie 2007-2013. Ak zoberieme do úvahy len podiel čerpania na záväzku rokov 2007 a 2008, tak je stav čerpania na úrovni 6,65%.

  • 2. Za vlády Mikuláša Dzurindu čerpanie prostriedkov z eurofondov (štrukturálne fondy a Kohézny fond, zdroje EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR spolu) za prvých 26 mesiacov programovacieho obdobia 2004-2006, teda za obdobie máj 2004 až jún 2006, predstavovalo 15,6% z celkového balíka na programovacie obdobie 2004-2006.


  ZATAJOVANIE INFORMÁCIÍ O

  PREROZDEĽOVANÍ EUROFONDOV

  • 6. ZÁVERY A ODPORÚČANIA:

  • žiadame, aby MVRR SR prestalo robiť obštrukcie a sprístupnilo nami požadované informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám tak, ako to urobilo MŽP SR

  • žiadame, aby bol proces prerozdeľovania eurofondov sprístupnený verejnosti, teda aby po každom vyhodnotení žiadostí v rámci danej výzvy boli zverejnené:

  • - zoznamy hodnotiteľov a členov výberových komisií

  • - hodnotiace hárky hodnotiteľov

  • - rozhodnutia o pridelení/nepridelení NFP jednotlivým žiadostiam vrátane zdôvodnenia

  • - informácie dostupné v rámci ITMS prostredníctvom verejného webportálu ITMS

  • ak nedôjde k zmenám v procese prerozdeľovania eurofondov, výmena na poste ministra ostane len politickým gestom

  • minister Janušek odíde, no klientelizmus a korupcia v eurofondoch ostáva bez zmien

  • ak sa pomery na Slovensku nezmenia, nie je vylúčené, že EK rozhodne o pozastavení vyplácania eurofondov tak, ako sa to stalo v prípade Bulharska


  ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

  Ivan KUHN

  Dušan SLOBODA

  Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

  www.konzervativizmus.sk

  Prezentácia je súčasťou projektu EurofundsWatchdog – znižovanie rizika korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ, ktorý Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje vďaka finančnej podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (Trust for Civil Society in Central and EasternEurope).


  ad