Circulatory system
Download
1 / 55

ระบบไหลเวียนโลหิต( Circulatory System ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 517 Views
 • Uploaded on

ระบบไหลเวียนโลหิต( Circulatory System ). เข้าสู่บทเรียน. เมนูหลัก. คำนำ. แบบทดสอบก่อนเรียน. ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต. องค์ประกอบของระบบไหลเวียน โลหิต. การ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การทำงาน ของระบบ ไหลเวียนโลหิต. แบบทดสอบหลังเรียน. ประวัติผู้จัดทำ. ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ระบบไหลเวียนโลหิต( Circulatory System )' - karen-flowers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Circulatory system
ระบบไหลเวียนโลหิต(Circulatory System)

เข้าสู่บทเรียน


เมนูหลัก

คำนำ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต

องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิต

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต

แบบทดสอบหลังเรียน

ประวัติผู้จัดทำ


ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต

 • ระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนระบบขนส่งสารอาหาร

  แก๊สออกซิเจน น้ำ และสิ่งมีประโยชน์อื่นๆ มีหน้าที่สำคัญคือ

  ลำเลียงอาหาร แก๊สออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ในเวลาเดียวกันก็นำ

  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียต่างๆ ที่ร่างกายใช้แล้วออก

  จากเซลล์ผ่านทางระบบหายใจให้กับเซลล์ทั่วร่างกาย อีกทั้งยังช่วย

  รักษาความสมดุลของร่างกาย ผ่านทางระบบขับถ่ายปัสสาวะ

  ควบคุมอุณหภูมิ และนำแอนติบอดีไปให้เซลล์เพื่อช่วยให้ร่างกายมี

  ภูมิคุ้มกันต่อโรคอีกด้วย


องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้

1.เลือด

(Blood)

2.หัวใจ

(Heart)

3.หลอดเลือด

(Blood vessels)

4.น้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง

(Lymphatic vessels)


1.องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้เลือด (Blood)

เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดเดียวที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีแดงประกอบด้วยส่วน

ที่เป็นของเหลวเรียกว่า “น้ำเลือด” หรือ “พลาสมา”

และส่วนที่เป็นของแข็งคือเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ

ซึ่งจำแนกออกเป็น 3ชนิดใหญ่ ดังนี้

1.1 เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell)

1.2 เซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell)

1.3 เกล็ดเลือด (Platelet)


1 1 red blood cell
1.1องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้เซลล์เม็ดเลือดแดง(Red blood cell)

เป็นเซลล์เม็ดเลือดที่เกิดในกระดูกแดง มีอายุอยู่ได้ประมาณ 120 วัน ก็จะแก่ตัวลง

จะถูกกินและทำลายลงโดย “เซลล์ฟาโกไซต์” (Phagocyte)

ในม้าม ตับ และในไขกระดูกเอง รูปร่างของเซลล์เป็นแผ่น คล้าย

จานและเว้าทั้ง 2 ด้าน ไม่มีนิวเคลียส ทำหน้าที่ขนส่ง

แก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อ และนำแก๊สออกซิเจน

ออกจากเนื้อเยื่อไปขจัดออกทางปอด โดยภายในเซลล์มีสาร

สีม่วงแดงเรียกว่า “ฮีโมโกลบิน” (Hemoglobin) เมื่อเลือด

ผ่านปอดฮีโมโกลบินจะทำหน้าที่จับกับออกซิเจนกลายเป็น

“ออกซีฮีโมโกลบิน”(Oxyhemoglobin) ซึ่งมีสีแดงสด

และเมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงนำออกซิเจนไปส่งให้เซลล์ต่างๆ

ทั่วร่างกายแล้วออกซีฮีโมโกลบินจะเปลี่ยนกลับมาเป็นฮีโมโกลบินอีกครั้งโดยในร่างกายของเพศหญิงจะมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณ4.5 – 5ล้านเซลล์ต่อเลือด 1 ซี.ซี. และในเพศชาย

มีประมาณ 5 ล้านเซลล์ต่อเลือด 1ซี.ซี.


1 2 white blood cell
1.2องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้เซลล์เม็ดเลือดขาว(White blood cell)

เป็นเซลล์เม็ดเลือดที่มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง มีนิวเคลียสแต่ไม่มี

ฮีโมโกลบิน สามารถเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ และลอดผ่าน

ผนังของหลอดเลือดขนาดเล็กเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายได้

ทำหน้าที่ต่อต้านทำลายเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม และสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แบ่งออกเป็น 2พวกใหญ่ๆ คือ

แกรนูโลไซต์ (Granulocyte) เป็นพวกที่มีแกรนูของไลโซโซ

จำนวนมากในไซโทพลาสซึม พวกนี้จะสร้างมาจาก ไขกระดูก

มีนิวเคลียส มีอายุประมาณ 2-3วัน และอะแกรนูโลไซต์

(Agranulocyte) เป็นพวกที่ไม่มีแกรนูลของไลโซโซอยู่ใน

ไซโตพลาสซึม พวกนี้ถูกสร้างจากอวัยวะน้ำเหลือง ได้แก่ ต่อมไทมัส ต่อมน้ำเหลือง ม้าม

มีอายุประมาณ 100 – 300 วัน


1 3 platelet
1.3 องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้เกล็ดเลือด (Platelet)

เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่เซลล์ แต่เป็นส่วนประกอบชิ้นเล็กๆ ของเซลล์ปกติ

จะมีรูปร่างคล้ายจานแบนๆ มีขนาดเล็กมาก ไม่มีสีและไม่มี

นิวเคลียส ทำหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล โดยการ

แข็งตัวของเลือดตรงส่วนนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดไหลออกมาจาก

บาดแผล เลือดก็จะเปลี่ยนเป็นลิ่มคล้ายวุ้น เรียกว่า “ลิ่มเลือด”

ซึ่งประกอบด้วยไฟบริน โดยมีเกล็ดเลือดเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา

ลิ่มเลือดจะทำหน้าที่ช่วยห้ามเลือดและป้องกันมิให้เชื้อโรคเข้าสู่

บาดแผล


2 heart
2.องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตทีสำคัญมีดังนี้หัวใจ (Heart)

เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหวเวียนโลหิตมีขนาดเท่ากับกำปั้นของบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ในทรงอกระหว่างปอดทั้งสองข้าง ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกาย มีพื้นที่ 2 ใน 3 ส่วน

มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ “เยื่อหุ้มหัวใจ” มีลักษณะเป็นถุงหุ้มอยู่รอบๆ หัวใจมีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจ และช่วยให้หัวใจมีการเคลื่อนไหวสะดวกไม่เสียดสีกัน และ “ผนังหัวใจ” ซึ่งประกอบด้วยผนัง 3 ชั้น คือ

2.1 เอพิคาร์เดียม (Epicardium) อยู่ชั้นนอกสุด

2.2 มัยโอคาร์เดียม (Myocardium) อยู่ชั้นกลาง

2.3 เอนโดคาร์เดียม (Endocardium) อยู่ชั้นนอกสุด


ส่วนประกอบและหน้าที่ของหัวใจทั้งส่วนประกอบและหน้าที่ของหัวใจทั้ง 4 ห้อง

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก


Right atrium
หัวใจห้องบนขวา ส่วนประกอบและหน้าที่ของหัวใจทั้ง(Right atrium)

เป็นช่องที่รับเลือดเสียหรือเลือดดำจากทุกส่วนของร่างกาย ซึงนำมาโดยหลอดเลือด 3เส้น คือ หลอดเลือดดำใหญ่บน รับเลือดจากส่วนบนของร่างกาย หลอดเลือดดำใหญ่ล่าง รับเลือดจากส่วนล่างของร่างกาย และโพรงโลหิตดำของหัวใจ รับเลือดจากล้ามเนื้อของหัวใจเอง หัวใจห้องบนขวาเปิดสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านลิ้นไตรคัสปิด(Tricuspid valve) ซึ่งกั้นอยู่ระหว่างห้องบนและห้องล่าง ลิ้นนี้จะปิดตอนหัวใจห้องล่างบีบตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจห้องบนขวา


Right ventricle
หัวใจห้องล่างขวา (Right ventricle)

รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวา แล้วส่งเลือดไปฟอกที่ปอด เนื่องจากหัวใจห้องล่างต้องทำหน้าที่สูบแดเลือดเข้าไปยังปอด เพราะฉะนั้นผนังจะหนากว่าหัวใจห้องบน ส่วนที่อยู่ในหัวใจมีลิ้นลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์เรียกว่า ลิ้นเซมิลูนาร์(Semilunar valve) ซึ่งป้องกันไม่ให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจห้องล่างในขณะที่หัวใจห้องล่างคลายตัว


Left atrium
หัวใจห้องบนซ้าย หัวใจห้องล่างขวา (Left atrium)

รับเลือดดีหรือเลือดแดงจากปอด ซึ่งถูกส่งมาทางหลอดเลือดดำจากปอดเข้าสู่หัวใจและเปิดเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย ผ่านลิ้นไบคัสปิด (Bicuspidvalve) ซึ่งทำหน้าที่เหมือนลิ้นไตรคัสปิด


Left ventricle
หัวใจห้องล่างซ้าย หัวใจห้องล่างขวา (Left ventricle)

รับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้าย แล้วส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกาย หัวใจห้องนี้จะทำงานหนักมากที่สุด จึงมีผนังหัวใจหนาที่สุด การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย จะผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งภายในจะมีลิ้นเอออร์ติก (Aortic valve) ลักษณะคล้ายเสี้ยวจันทร์ปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลกลับ ซึ่งหัวใจห้องล่างขวาและซ้ายจะบีบตัวพร้อมกัน


3 blood vessels
3. หัวใจห้องล่างขวา หลอดเลือด (Blood vessels)

แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

หลอด

เลือดแดง

หลอด

เลือดดำ

หลอด

เลือดฝอย


3 1 artery
3.1 หัวใจห้องล่างขวา หลอดเลือดแดง (Artery)

เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ เพราะฉะนั้นหลอดเลือดแดงจึงเป็นเส้นทางนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูง ไปยังเส้นเลือดฝอย เพื่อนำไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายต่อไป


3 2 vein
3.2 หัวใจห้องล่างขวา หลอดเลือดดำ (Vein)

เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจซึ่งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดำที่ประมาณของออกซิเจนอยู่น้อย


3 3 capilary
3.3 หัวใจห้องล่างขวา หลอดเลือดฝอย (Capilary)

เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมาก มีหน้าที่นำเลือดจากหลอดเลือดแดงไปยังเซลล์ และนำเลือดดำจากเซลล์ไปยังหลอดเลือดดำ หลอดเลือดฝอยเปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมโยงระบบไหลเวียนโลหิตระหว่างหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำซึ่งทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4 lymph and lymphatic vessels
4. หัวใจห้องล่างขวา น้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง(Lymph and Lymphatic vessels)

จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบหมุนเวียน (circulatory system) ในร่างกาย ประกอบด้วยท่อที่เชื่อมโยงกันเรียกว่า ท่อน้ำเหลือง (lymphatic vessels) ภายในบรรจุของเหลวใสที่เรียกว่า น้ำเหลือง (lymph) โดยระบบน้ำเหลืองนั้นไม่เป็นระบบปิด มีหน้าที่หลักคือนำของเหลวที่ซึมออกมาจากหลอดเลือดฝอยกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำของระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งการอุดตันของการไหลเวียนน้ำเหลืองอาจทำให้เกิดการบวม (edema) ขึ้นได้

หน้าที่ของระบบน้ำเหลือง

-นำของเหลวที่ซึมอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อเข้าสู่หลอดน้ำเหลือง

-ดูดซึมและขนส่งกรดไขมันและไขมันอย่างเช่นน้ำเหลืองปนไขมัน

(chyle) จากระบบย่อยอาหาร

- ขนส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวจากต่อมน้ำเหลืองเข้าสู่กระดูก


การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5หมู่

พักผ่อนให้เพียงพอ

ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์

กลับเมนูหลัก


แบบทดสอบก่อนเรียนการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

พร้อมแล้วเริ่มกันเลย

Enter


แบบทดสอบหลังเรียนการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

พร้อมแล้วเริ่มกันเลย

Enter


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ1ข้อใดเป็นหน้าที่ของระบบไหลเวียนโลหิต

ก. ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย

ข. ลำเลียงสารอาหาร

ค. ลำเลียงแก๊สออกซิเจน

ง. ถูกทุกข้อ


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ2เซลล์เม็ดเลือดแดงเกิดจากส่วนใดของร่างกาย

ก. ไขกระดูกแดง

ข. ม้าม

ค. ตับ

ง. ถูกทุกข้อ


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ3 เซลล์เม็ดเลือดแดงมีสารสีม่วงเรียกว่า

ก. ไฟบริน

ข. แกรนูโลไซต์

ค. ฮีโมโกลบิน

ง. พลาสมา


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ4 เซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อะไร

ก. ลำเลียงสารอาหาร

ข. ทำลายเชื้อโรค

ค. ลำเลียงแก๊สออกซิเจน

ง. ถูกทุกข้อ


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ5 เซลล์เม็ดเลือดชนิดทำให้เลือดแข็งตัว

ก. เกล็ดเลือด

ข. เซลล์เม็ดเลือดแดง

ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว

ง. น้ำเหลือง


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ6 ผนังหัวใจชนิดใดอยู่ชั้นในสุด

ก. ผนังหัวใจ เอพิคาร์เดียม

ข. ผนังหัวใจ มัยโอคาร์เดียม

ค. ผนังหัวใจ เอนโดคาร์เดียม

ง. ผนังหัวใจ อันพิคาร์เดียม


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ7 หัวใจห้องใดรับเลือดเสียจากทุกส่วนของร่างกาย

ก. หัวใจห้องบนซ้าย

ข. หัวใจห้องบนขวา

ค. หัวใจห้องล่างซ้าย

ง. หัวใจห้องล่างขวา


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ8 ผนังหัวใจห้องใดที่มีความหนามากที่สุด

ก.หัวใจห้องบนซ้าย

ข.หัวใจห้องบนขวา

ค.หัวใจห้องล่างซ้าย

ง. หัวใจห้องล่างขวา


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ9 การบริจาคเลือดจะมีการเจาะเลือดบริเวณหลอดเลือดใด

ก. หลอดเลือดแดง

ข. หลอดเลือดดำ

ค. หลอดเลือดฝอย

ง. ถูกทุกข้อ


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

ทำข้อต่อไปได้จ้า


ข้อที่ การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ10 ข้อใดเป็นการส่งเสริมให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ก. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ข. พักผ่อนให้เพียงพอ

ค. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส

ง. ถูกทุกข้อ


แม่การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของแม่เจ้าผิดหรือนี่

ลองดูอีกที


ถูกต้องนะครับการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

นายแน่มาก

กลับเมนูหลัก


คำนำการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

มัลติมีเดียนี้จัดทำเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สุขศึกษา พ 32101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของ ระบบไหลเวียนโลหิต การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ตลอดจนการสร้างเสริมให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางผู้จัดทำหวังว่ามัลติมีเดียนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อย

กลับเมนูหลัก


ประวัติผู้จัดทำการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

ชื่อ นายพยุง ผัดวงค์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เริ่มทำงาน 10 พฤศจิกายน 2551

ปัจจุบัน ครูผู้สอนสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลับเมนูหลัก


เอกสารอ้างอิงการเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของ

หนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5


ad