ระบบไหลเวียนโลหิต( Circulatory System ) - PowerPoint PPT Presentation

Circulatory system
Download
1 / 55

  • 432 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ระบบไหลเวียนโลหิต( Circulatory System ). เข้าสู่บทเรียน. เมนูหลัก. คำนำ. แบบทดสอบก่อนเรียน. ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต. องค์ประกอบของระบบไหลเวียน โลหิต. การ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การทำงาน ของระบบ ไหลเวียนโลหิต. แบบทดสอบหลังเรียน. ประวัติผู้จัดทำ. ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระบบไหลเวียนโลหิต( Circulatory System )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Circulatory system

(Circulatory System)


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

1.

(Blood)

2.

(Heart)

3.

(Blood vessels)

4.

(Lymphatic vessels)


Circulatory system

1. (Blood)

3

1.1 (Red blood cell)

1.2 (White blood cell)

1.3 (Platelet)


1 1 red blood cell

1.1(Red blood cell)

120

(Phagocyte)

2

(Hemoglobin)

(Oxyhemoglobin)

4.5 5 1 ..

5 1..


1 2 white blood cell

1.2(White blood cell)

2

(Granulocyte)

2-3

(Agranulocyte)

100 300


1 3 platelet

1.3 (Platelet)


2 heart

2. (Heart)

2 3

3

2.1 (Epicardium)

2.2 (Myocardium)

2.3 (Endocardium)


Circulatory system

4


Right atrium

(Right atrium)

3 (Tricuspid valve)


Right ventricle

(Right ventricle)

(Semilunar valve)


Left atrium

(Left atrium)

(Bicuspidvalve)


Left ventricle

(Left ventricle)

(Aortic valve)


3 blood vessels

3. (Blood vessels)

3


3 1 artery

3.1 (Artery)


3 2 vein

3.2 (Vein)


3 3 capilary

3.3 (Capilary)


4 lymph and lymphatic vessels

4.(Lymph and Lymphatic vessels)

(circulatory system) (lymphatic vessels) (lymph) (edema)

-

-

(chyle)

-


Circulatory system

5


Circulatory system

Enter


Circulatory system

Enter


Circulatory system

1

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

2

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

3

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

4

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

5

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

6

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

7

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

8

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

9

.

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

10

. 5

.

.

.


Circulatory system


Circulatory system


Circulatory system

32101 5


Circulatory system

10 2551

5


Circulatory system

5


  • Login