Lokalt lønnsystem - PowerPoint PPT Presentation

Lokalt l nnsystem
Download
1 / 8

 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lokalt lønnsystem. Stillingsvurderingssystem Lønnsgrupper Minstelønn eller grunnlønn for hver gruppe. Tariffavtalens minstelønn Individuell vurdering. 1. 2. Minstelønn. Stillingsvurdering. 3. 4. Lønnsgrupper. Individuell vurdering. Lokalt lønnssystem. Sammenlignbare energiverk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lokalt lønnsystem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lokalt l nnsystem

Lokalt lønnsystem

 • Stillingsvurderingssystem

 • Lønnsgrupper

  Minstelønn eller grunnlønn for hver gruppe.

 • Tariffavtalens minstelønn

 • Individuell vurdering


Lokalt l nnsystem

1

2

Minstelønn

Stillingsvurdering

3

4

Lønnsgrupper

Individuell vurdering


Lokalt l nnssystem

Lokalt lønnssystem

 • Sammenlignbare energiverk

 • Annen virksomhet

 • Arbeidsmarkedet - konkurransen om arbeidskraften


Stillingsniv

Stillingsnivå

 • Adm.dir

 • Seksjonssjef, seniorstillinger

 • Avdelingsleder, spesialingeniør/konsulent

 • Avdelingsleder, ingeniør, konsulent

 • Gruppeledere, ingeniør, overmontør, maskinmester

 • Sekretær 1, Montørformann

 • Sekretær, montør

 • Sekretær, renholder, spesialarbeider (ufaglært)


Individuell vurdering

Individuell vurdering

 • Avdelingsmål

  kommunisert og forstått

 • Mål for den enkelte (arbeidsmål og utviklingsmål)

  Systematisk vurdering

  Medarbeidersamtaler, oppfølging

 • Nødvendige endringer underveis

 • Evaluering av leder og medarbeider i fellesskap

  Fastsetting av nye mål


Forutsetninger prosess

Forutsetninger - prosess

Ledergruppe

Leder

Medarbeider

Personalavd.

Fagforening


Lokalt l nnssystem1

Kompetanse

-Teknisk og praktisk

- Ledelseskompetanse

- Mellommenneskelig ferdighet

Problemløsning

- Kreativ frihet

- Problemutfordring

Ansvar

- Handlefrihet

- Påvirkning av resultater

- Resultatstørrelse

Utdanning

-Grunnutdanning

- Flerfaglighet/ferdighet

- Spesialkompetanse

Lokalt lønnssystem


L nnsbestemmelser 3

Lønnsbestemmelser § 3

 • Sammenlignbare energiverk

 • Annen virksomhet

 • Arbeidsmarkedet

 • Tariffavtalens

 • minstelønn

 • § 3-2

 • Utdanning

 • Kompetanse

 • Pers. egensk.

 • Ansvar

Konkret

lønn

§ 3-3


 • Login