Lokalt l nnsystem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Lokalt lønnsystem PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lokalt lønnsystem. Stillingsvurderingssystem Lønnsgrupper Minstelønn eller grunnlønn for hver gruppe. Tariffavtalens minstelønn Individuell vurdering. 1. 2. Minstelønn. Stillingsvurdering. 3. 4. Lønnsgrupper. Individuell vurdering. Lokalt lønnssystem. Sammenlignbare energiverk

Download Presentation

Lokalt lønnsystem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lokalt l nnsystem

Lokalt lønnsystem

 • Stillingsvurderingssystem

 • Lønnsgrupper

  Minstelønn eller grunnlønn for hver gruppe.

 • Tariffavtalens minstelønn

 • Individuell vurdering


Lokalt l nnsystem

1

2

Minstelønn

Stillingsvurdering

3

4

Lønnsgrupper

Individuell vurdering


Lokalt l nnssystem

Lokalt lønnssystem

 • Sammenlignbare energiverk

 • Annen virksomhet

 • Arbeidsmarkedet - konkurransen om arbeidskraften


Stillingsniv

Stillingsnivå

 • Adm.dir

 • Seksjonssjef, seniorstillinger

 • Avdelingsleder, spesialingeniør/konsulent

 • Avdelingsleder, ingeniør, konsulent

 • Gruppeledere, ingeniør, overmontør, maskinmester

 • Sekretær 1, Montørformann

 • Sekretær, montør

 • Sekretær, renholder, spesialarbeider (ufaglært)


Individuell vurdering

Individuell vurdering

 • Avdelingsmål

  kommunisert og forstått

 • Mål for den enkelte (arbeidsmål og utviklingsmål)

  Systematisk vurdering

  Medarbeidersamtaler, oppfølging

 • Nødvendige endringer underveis

 • Evaluering av leder og medarbeider i fellesskap

  Fastsetting av nye mål


Forutsetninger prosess

Forutsetninger - prosess

Ledergruppe

Leder

Medarbeider

Personalavd.

Fagforening


Lokalt l nnssystem1

Kompetanse

-Teknisk og praktisk

- Ledelseskompetanse

- Mellommenneskelig ferdighet

Problemløsning

- Kreativ frihet

- Problemutfordring

Ansvar

- Handlefrihet

- Påvirkning av resultater

- Resultatstørrelse

Utdanning

-Grunnutdanning

- Flerfaglighet/ferdighet

- Spesialkompetanse

Lokalt lønnssystem


L nnsbestemmelser 3

Lønnsbestemmelser § 3

 • Sammenlignbare energiverk

 • Annen virksomhet

 • Arbeidsmarkedet

 • Tariffavtalens

 • minstelønn

 • § 3-2

 • Utdanning

 • Kompetanse

 • Pers. egensk.

 • Ansvar

Konkret

lønn

§ 3-3


 • Login