Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009 - PowerPoint PPT Presentation

Paikallisten j rjestelyerin k ytt kunta alalla 1 5 2009
Download
1 / 12

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys www.kuntatyonantajat.fi. Tiedusteluun vastanneet. Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä Vastausprosentti 56 Kattaa reilun 67 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paikallisten j rjestelyerin k ytt kunta alalla 1 5 2009

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys

www.kuntatyonantajat.fi


Tiedusteluun vastanneet

Tiedusteluun vastanneet

 • Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä

 • Vastausprosentti 56

 • Kattaa reilun 67 % koko kunta-alan henkilöstöstä

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt2


Paikallinen j rjestelyer 1 5 2009

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009

 • sopimus- toteutunut korotuksia

 • korotus kustannus saaneet

 • % % %

 • KVTES:

 • Muut kuin Tehy- pöytäkirjaan kuuluvat0,80,8849

 • Tehy-pöytäkirjaan kuuluvat *0,30,3541

 • OVTES 0,80,8042

 • Tekniset 0,8 0,83 43

 • Lääkärit0,80,8242

 • Tuntipalkkaiset **0,5 0,52 48

 • * Tehy-pöytäkirjaan kuuluvilla 0,5 %:n samapalkkaisuuserä maksettiin

 • yleiskorotuksena

 • ** tuntipalkkaisilla 0,3 % oli sovittu keskitetysti

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt3


Paikallinen j rjestelyer 1 5 20091

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009

% kunnista ja kuntayhtymistä

KVTES OVTES Tekniset Lääkärit Tuntipalkkaiset

Muut Tehy-

kuinptk:n

Tehypiirissä

Maksettu

sopimuksen

mukainen erä878495 91 96 77

Maksettu

paikallisesti

ylimääräistä1316 5 9 4 23

Yhteensä 100 100 100 100 100 100

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt4


Paikallinen j rjestelyer 1 5 20092

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009

% sopimusalan palkkasummastaKVTES OVTES Tekniset Lääkärit Tuntipalkkaiset MuutTehy-

kuin ptk:n

Tehy piirissä

Sopimuksen

mukainen erä0,80,30,8 0,8 0,80,5

Enemmän

maksaneet

keskimäärin 1,10,60,881,001,050,64

Paikallinen

järjestelyerä

yht. keskimäärin0,880,350,800,830,820,52

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt5


Paikallinen j rjestelyer 1 5 20093

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009

% erästäKVTES OVTES Tekniset LääkäritMuutTehy-

kuinptk:n

Tehypiirissä

Kohdennetusti

peruspalkkojen

tms. korotuksiin81,168,758,9 70,9 78,7

Henkilökohtaisen

lisän

maksamiseen 18,117,427,9 28,1 19,9

Muuten 0,813,913,2 1,0 1,4

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt6


Paikallinen j rjestelyer 1 5 20094

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009

% erästäTuntipalkkaiset

työntekijät

Perustuntipalkkojen

tarkistamiseen

aikapalkkauksessa63,6

Henkilökohtaiseen

lisään aikapalkkauksessa29,1

Muulla tavoin

aikapalkkauksessa 0,0

Suorituspalkkaukseen 7,3

Yhteensä 100,0

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt7


Paikallinen j rjestelyer 1 5 2009 er st

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2009, % erästä

KVTES

Muut kuin TehyTehyptk:n piirissä

Liite 1: kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö14,8 1,6

Liite 2: sivistystoimen henkilöstö 3,7 7,3

Liite 3: terveydenhuollon hoitohenkilöstö19,081,7

Liite 4: sosiaalihuollon henkilöstö jne.17,8 1,0

Liite 5: päivähoidon henkilöstö jne.20,3 6,4

Liite 6: ruokapalveluhenkilöstö 6,0 0

Liite 7: maataloushenkilöstö 1,2 0

Liite 8: muu henkilöstö 4,2 0,3

Liite 12: omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat 2,7 0,1

Ns. hinnoittelemattomat ja muu henkilöstö10,3 1,4

Yhteensä 100,0 100,0

Korotuksen sai henkilöstöstä49,041,0

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt8


Opetusalan paikallisen j rjestelyer n 1 5 2009 kohdentamien er st

Opetusalan paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 kohdentamien, % erästä

%

Peruskoulun ja lukion rehtorit ja oppilaanohjauksen lehtorit (osio B) 8,1

Peruskoulun luokanopettajat (liite 1)24,2

Peruskoulun erityis- ja erityisluokanopetuksen opettajat (liite 1)12,8

Peruskoulun muut opettajat (liite 1)14,8

Lukion opettajat (liite 2 ja 3)12,0

Ammatillisten oppilaitosten rehtorit, oppilaanohjaajat ym. (osio C) 3,7

Ammattioppilaitoksen opettajat (liite 4)10,4

Kauppaoppilaitosten opettajat (liite 5) 1,2

Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten opettajat (liite 6) 0,3

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajat (liite 7) 2,5

Metsä- ja puutalousoppilaitosten opettajat (liite 8) 0,6

Merenkulkuoppilaitosten opettajat (liite 9) 0,9

Ammattikorkeakoulujen opettajat (osio D) 3,2

Aikuiskoulutuskeskusten opettajat (osio E) 2,9

Musiikkioppilaitosten opetushenkilöstö (liite10) 0,5

Kansalais- ja kansanopistojen opetushenkilöstö (liite 11) 1,5

Nuorten ja lasten taidekoulu (liite 12) 0,4

Edelliset yhteensä 100,0

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt9


Teknisten paikallisen j rjestelyer n 1 5 2009 kohdentaminen er st

Teknisten paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 kohdentaminen, % erästä

(korotuksen sai 43 %)

Palkkaryhmä II

46,3 %

Palkkaryhmä III

20,5 %

Palkkaryhmä I

33,2 %

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt10


L k rien paikallisen j rjestelyer n 1 5 2009 kohdentaminen er st

Lääkärien paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 kohdentaminen, % erästä

(korotuksen sai 42 %)

Johtavat/

ylilääkärit/

hammaslääkärit

36,7 %

Erikois- ja yleislääkärit/

hammaslääkärit

56,7 %

Koulutuksessa olevat lääkärit/

hammaslääkärit

3,7 %

Muut

2,9 %

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt11


Tuntipalkkaisten 1 5 2009 paikallisen j rjestelyer n kohdentaminen er st

Tuntipalkkaisten 1.5.2009 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen, % erästä

Palkkaryhmä1.5.2009(korotuksen sai 48 %)

I A 13,8 %

I B 54,6 %

I C 19,5 %

II A 7,1 %

II B 4,2 %

III 0,6 %

IV 0,0 %

Oppilaat 0,2 %

Nuoret 0,0 %

Yhteensä 100,0 %

14.9.2014 jvetiedustelu 2009.ppt12


 • Login