forprosjekt forh ndsgodkjenning
Download
Skip this Video
Download Presentation
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING. FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1. Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Se V-0732 fra KKD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING' - karan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forprosjekt forh ndsgodkjenning 1
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1
 • Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Se V-0732 fra KKD.
 • NB! Må ikke forveksles med kommunens ordinære byggesaksbehandling.
 • Tekniske planer for kunstgressbaner skal forhåndsgodkjennes av kommunen.
 • Tekniske planer for event. undervarme til kunstgressbaner forhåndsgodkjennes av Kultur- og Kirkedepartementet (KKD).
forprosjekt forh ndsgodkjenning 2
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 2
 • Anlegget må være med i en kommunal vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet
 • Planene skal være godkjent og stemplet senest 15. januar det året det søkes om spillemidler og gjelder i 2 år.
 • Anlegget må ikke påbegynnes før forhåndsgodkjenning foreligger for å kunne oppnå spillemidler.
 • NFF kan gi inntil kr 25.000 i støtte til forprosjekt som fører til ferdig kunstgressbane.

Kontakt Trygve Bornø i NFF - [email protected]

 • Søk hjelp og bistand fra fagfolk.
forprosjekt forh ndsgodkjenning 3
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 3

BEHOVSVURDERING

Behovsoppgave basert på aktivitet/ utøvere og anleggssituasjon.

Avklar følgende:

 • Interne avklaringer i klubben
 • Arealdisponering, reguleringsplan, støyvurderinger
 • Behov for undervarme
 • Topp- / breddeanlegg
 • Organisasjonsform for utbygging og drift.

Dette arbeidet utføres av søker / fotballklubb

forprosjekt forh ndsgodkjenning 4
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 4

TEKNISK VURDERING, Søk hjelp hos fagfolk

Grunn- / tomteforhold

 • Vurdere behov for drenering og isolering ut fra en grunnundersøkelse eller tidligere kunnskap

Teknisk oppbygging av banen

 • Vurdere løsning ut fra grunn- / tomteforhold
 • Vurdere kunstgresstype
 • Vurdere bruk av gummipad
 • Vurdere type gummigranulat
forprosjekt forh ndsgodkjenning 5
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 5

TEKNISK VURDERING FORTS.

Mål og utforming

 • Arealdisponering, plassering av banen
 • Plassering av gjerde, mål, innbytterbokser, publikumsareal osv..

Lysanlegg

 • Dimensjonering for trening og kamper – vurdere luxverdi, jevnhet, lyspunkthøyde og type lyskilde.

Drift og vedlikehold

 • Vurdere samarbeid med andre baneeiere

NB. Kunstgress bygges for maksimalbruk. Prioriter drift / vedlikehold i planfasen

forprosjekt forh ndsgodkjenning 6
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 6

ØKONOMI

 • Forenklet kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan, vurdere finansieringsløsninger
 • Vurdere kostnader ved drift og vedlikehold

Søk hjelp hos fagfolk og søk råd hos andre som har bygd

kunstgressbane

forprosjekt forh ndsgodkjenning 7
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 7

ESTETIKK OG MILJØ

 • Redegjørelse basert på KKD’s skriv V-0914B og V-0915B
 • Avklare byggesaksbehandling og reguleringsplan
forprosjekt forh ndsgodkjenning 8
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 8

KART OG TEGNINGER

 • Oversiktskart, banens beliggenhet. Mål 1: 5000 / 20000
 • Oversiktskart, banens omgivelser. Mål 1: 2000 / 5000
 • Situasjonsplan med arealdisponering og terrengbehandling. Mål 1:500 / 1000
 • Geometrisk utforming dvs. baneplan som viser mål, overhøyde/fall, høyder, gjerde ol
 • Teknisk oppbygging; snitt / profiler, drenering, oppbygging osv

Søk hjelp hos fagfolk

forprosjekt forh ndsgodkjenning 9
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 9

TILSTANDSRAPPORT

 • Ved rehabilitering av eksisterende kunstgressanlegg er dette et krav for å få spillemidler.

Skal utføres av fagfolk

forprosjekt forh ndsgodkjenning 10
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 10

INFO – HVOR:

 • Kommunene ved Kulturkontoret
 • Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten
 • Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen
 • NFF, ved anleggskonsulent eller anleggssjef
 • Internett:

www.dep.no/kkd

www.idrettsanlegg.no

www.fotball.no

ad