Wie is god
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Wie is God? PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wie is God?. Kun je Hem kennen? Wat kunnen wij van Hem weten? Wat wil Hij dat wij van Hem weten? Mag je nadenken over Hem? (=theologie) Is God een persoon ? Kun je contact met Hem hebben? Kun je van Hem houden ? Heeft Hij emoties ? Wat wil Hij met mensen?.

Download Presentation

Wie is God?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wie is god

Wie is God?

 • Kunje Hem kennen?

 • Wat kunnen wij van Hem weten?

 • Wat wil Hij dat wij van Hem weten?

 • Magje nadenken over Hem? (=theologie)

 • Is God een persoon?

 • Kun je contact met Hem hebben?

 • Kun je van Hem houden?

 • Heeft Hij emoties?

 • Watwil Hij met mensen?


Wie is god

God wil Zich laten kennen.

* Wie is Hij?

* Hoe ken je Hem?


Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond…

Geloven met het hartis het geloven diep van binnen, met alle vezels van je bestaan.

Belijden met de mondis het geloof dat wel naar buiten moet treden, omdat het hart overloopt.

Wij geloven allen.D.w.z. niet alleen de kerk met haar ambtsdragers maar wij allemaal als leden van Gods kerk over de hele wereld.


Wie is god

God is...

ENIG—Niemand staat boven Hem. Afgoden zijn God-àf d.w.z. géén God.

EENVOUDIG —(niet ons woordje eenvoudig) maar: er is in God niets tegenstrijdig.

Wat God is, dat is Hij helemaal.

In Hem is harmonie, eenvoud.

Hij is dan ook betrouwbaar.

GEESTELIJK— God bestaat niet uit materie, maar Hij is een Geest.


Antropomorfisme

Antropomorfisme

is mensvormig over God spreken

Bijvoorbeeld:

 • God heeft handen. (beeldt Zijn zorg uit)

 • God heeft een hoofd. (beeldt Zijn denkkracht uit)

 • Gods ogen zien alles. (beeldt Zijn alom tegenwoordigheid uit)

  enz.


Wie is god

God is...

EEUWIG— D.w.z. zonder begin of eind. Buiten de grenzen van de tijd.

Troost:er is niets dat Hij niet weet of kent. Alle ervaring is in Hem!

ONBEGRIJPELIJK— Zie, God is groot en wij begrijpen het niet (Job 36:26).

Troost: het hangt niet van ons begrijpen af.

ONZIENLIJK—door ons niet te zien. Wel in Zijn beeld: Jezus Christus!

Troost: Al zien we Hem dan niet, we weten precies hoe Hij handelt.


Wie is god

God is...

ONVERANDERLIJK— God blijft Zichzelf gelijk, in zijn trouw en liefde en Zijn rechtvaardigheid.

Troost: niets wat wij doen verandert Zijn liefde t.o.v. ons.

ONEINDIG — God is niet begrensd in ruimte en tijd.

Troost: Hij overziet wat wij niet zien.

ALMACHTIG— God kan alles wat niet tegen zijn wil en wijsheid ingaat.

Troost: geen nood gaat boven zijn macht.


Wie is god

God is...

VOLKOMEN WIJS — Gods doen is goed, ook al snappen wij het niet.

Troost: God weet raad met alles.

RECHTVAARDIG — God sjoemelt niet met het recht. Jezus boette voor onze overtredingen.

Troost: wie vergeving ontvangt, ontvangt het volgens het recht van God.

GOED — Er mankeert niets aan; dat blijkt in schepping en herschepping.

Troost: Zo begon het, zo zal het in de toekomst zijn: zeer goed.


Wie is god

God is

een zeer overvloedige

BRON

van al het goede.


De algemene openbaring

De algemene openbaring

* De schepping van de wereld. Een werkstuk zegt iets van de maker.

* De onderhouding van de wereld.Gods voorzienigheid.

* De regering van de wereld. God regeert volgens een vast plan.

* Uit ons geweten.Ieder mens heeft besef van goed en kwaad. (Ingeschapen Godskennis).

* In de geschiedenis.In de gebeurtenissen ontdek je: er moet een God zijn.


De algemene openbaring1

De algemene openbaring

leidt tot natuurlijke theologie

Conclusie: er moet iets zijn,

een hoger wezen,

dat sommigen God noemen.

Tegenwoordig noemt men dat: Ietsisme

De algemene openbaring

brengt niemand tot het hart van God.


Alleen de bijbel

Alleen de Bijbel

leert ons WIE God is!

 • Hoe mooi Hij alles maakte.

 • Hoe wij, door onze zonden, alles kapot hebben gemaakt.

 • Hoe God, in Jezus Christus, alles nieuw zal maken.

  Joh. 20:31:

  ‘Dit is opgeschreven opdat je gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat je door te geloven leeft door zijn naam.’


 • Login