Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doroslych
Download

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doroslych

Advertisement
Download Presentation
Comments
karah
From:
|  
(158) |   (0) |   (0)
Views: 103 | Added: 16-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doroslych

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doroslych

2. Morfologia krwi obwodowej Analiza element?w morfotycznych

3. Parametry oceny ukladu czerwonokrwinkowego Liczba (RBC, M/?l) Stezenie hemoglobiny (Hgb, mg%) Hematokryt (HCT, %) Srednia objetosc krwinki (MCV, femtolitry czyli ?m3) Srednia zawartosc hemoglobiny w krwince (MCH, pikogramy) Srednie stezenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC, gram/dl krwinek czerwonych) Rozmaz krwinek czerwonych Retikulocyty (promile)

4. HEMATOPOEZA PLODOWA OKRES MEZOBLASTYCZNY ( 14 dni ? 3 miesiace ) megaloblasty Hb embrionalone OKRES WATROBOWY ( 2 miesiace ? por?d ) makrocyty Hb plodowa (HbF) OKRES SZPIKOWY ( od 5 miesiaca ) Normocyty Hb typu doroslych (HbA)

5. Stezenie hemoglobiny Noworodki: 14 ? 20 mg% Poczatkowo gl?wnie HbF Wieksze powinowactwo do tlenu (?podbiera tlen matce?) Niestabilna ? uruchomienie lozyska plucnego hamuje produkcje HbF (77% u noworodka, 23% u dziecka 4-miesiecznego, <1% u doroslego) Dzieci : 9,0 ? 13 mg% Wzrastanie Poczatkowo niedojrzalosc aparatu przyklebuszkowego nerki ? malo efektywna produkcja erytropoetyny Dorosli: 14-18 mg% (m), 12-16 mg% (k)

6. Najmniejsze prawidlowe stezenie hemoglobiny w zaleznosci od wieku (srednia ?2odch. st.)

7. MCV i RDW MCV = HCT / RBC Obiektywny wskaznik wielkosci kom?rki MCV < 82 ? mikrocytoza MCV > 100 ? makrocytoza RDW ? odzwierciedla zmiennosc ksztalt?w krwinki czerwonej (Red cell Distribution Width), norma ok. 17

8. HEMATOKRYT

9. Retikulocyty Odzwierciedlaja nasilenie erytropoezy Zawieraja resztkowe kwasy nukleinowe Sa duze (znaczna retikulocytoza skutkuje zwiekszeniem MCV) Specjalne barwienie (nie sa elementem automatycznej oceny wiekszosci analizator?w hematologicznych) Skorygowana retikulocytoza: SR = retikulocytoza (%) x (HCT pacjenta / prawidlowe HCT)

10. Algorytm oceny ukladu czerwonokrwinkowego

11. Analiza ukladu plytkowego Liczba ? norma od 100 ? 400 K/ul MPV (srednia objetosc plytki) ? 7,1 fl Testy funkcjonalne (czas krwawienia, agregacja plytek w obecnosci ADP, Epinefryny, kolagenu, ristocetyny)

12. Algorytm oceny krwinek plytkowych

13. Elementy oceny ukladu bialokrwinkowego Liczba Rozmaz krwinek bialych Standardem pozostaje rozmaz manualny Z analizatora hematologicznego niedokladny, potrafi wyr?znic trzy podstawowe grupy leukocyt?w ? limfocyty, neutrofile oraz kom?rki monocytoidalne (MID)

14. Liczba leukocyt?w w zaleznosci od wieku

15. Liczba krwinek bialych U dzieci wieksza niz u doroslych W przypadku nieprawidlowosci zawsze nalezy wykonac rozmaz manualny W przewleklej bialaczce szpikowej wysoka W ostrych bialaczkach (ALL, AML) dowolna (postacie leukopeniczne, hiperleukocytane, przebiegajace z prawidlowa liczba leukocyt?w) W anemii aplastycznej moze byc prawidlowa w przypadku znacznej limfocytozy bezwzglednej !

16. Odsetek neutrofili i limfocyt?w w zaleznosci od wieku

17. Liczba granulocyt?w w zaleznosci od wieku

18. Neutropenia ? algorytm postepowania

19. Granulocytoza

20. Limfocytoza Bezwzgledna > 5 K/ul (ale zwykle ponizej 10 K/ul) moze towarzyszyc: infekcji wirusowej, (CMV,mononukleoza itp.) kile trzeciorzedowej, toxoplazmozie, brucellozie, gruzlicy W CLL (przewleklej bialaczce limfatycznej) znaczna limfocytoza > 10 K/ul z towarzyszaca limfomegalia

21. Limfopenia < 1 K/ul Ograniczona przydatnosc diagnostyczna Zwykle polekowa (kortykosteroidy, RTG-terapia) AIDS, SCID, Ziarnica zlosliwa Ostre zatrucie alkoholowe

22. UWAGA W przypadku kombinowanych zaburzen w morfologii krwi obwodowej (np. maloplytkowosc + niedokrwistosc, neutropenia z maloplytkowoscia) wskazana konsultacja z osrodkiem hematologicznym !

23. Morfologia w niedokrwistosci z niedoboru Fe Hgb 6 g% MCV 71 RDW 21 WBC 9 K/ul, 30% Neutrofili PLT 180 K/ul Reti 1%

24. Morfologia w ostrej bialaczce limfoblastycznej Hgb 8,5 g/dl MCV 84 RDW 16 WBC 8 K/ul 10% Neutrofili PLT 35 K/ul W rozmazie manualnym 40% Kom?rek Niezr?znicowanych (KN)

25. Morfologia w Anemii Autoimmunohemolitycznej Hgb 7,5 g/dl MCV 98 RDW 18 WBC 9 K/ul, 40% Neutrofili PLT 280 K/ul Reti 20%

26. Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie Hgb 12 g/dl MCV 87 RDW 16 WBC 11 K/ul, 20% Neutrofili PLT 85 K/ul W rozmazie limfocytoza z obecnoscia plazmocyt?w, kom?rek limfoidalnych i monoidalnych siateczki, brak kom?rek niezr?znicowanych (blast?w !)

27. Morfologia krwi obwodowej w przewleklej bialaczce szpikowej Hgb 12 g/dl MCV 87 RDW 16 WBC 45 K/ul, 80% Neutrofili PLT 500 K/ul W rozmazie : KN 2%, Promiel 5%, Miel 7%, Meta 13%, Palki 20%, Segm 40, Mono 3%, limfo 10%

28. Czy pacjenta nalezy skierowac na dalsze konsultacje i dlaczego? WBC 6 K/ul HgB 14 g% PLT 140 K/ul W rozmazie 4% KN, 70% Segm, 6% Monocyt?w, Limfocyty 20%

29. Czy pacjenta mozna leczyc ambulatoryjnie ? Goraczka >38C WBC 3 NEU 20% PLT 140 K/ul HgB 13 g%

30. Anemia Aplastyczna czy Ostra Bialaczka Limfoblastyczna ? WBC 2,5 K/ul 70% limfocyt?w HBG 8 g% MCV 95 PLT 40 K/ul Reti 1%

31. Jak postepowac z 6-letnim dzieckiem z nastepujaca morfologia krwi obwodowej WBC 7,5 K/ul, 60% Neu, 30% Limf, 10% Mono HgB 7,5 g% MCV 72 fl PLT 150 K/ul MPV 10 fl Reti 1,5%

32. Jakie rozpoznanie? WBC 90 K/ul (Promiel 2%, Miel 7%, Meta 16, Palki 17%, Segm 40%, Bazo 5%, Limfo 5%, Mono 8%) HgB 11 g% MCV 90 fl PLT 600 K/ul Reti 1,5%


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro