GENEL LABORATUVAR GVENL
Download
1 / 94

GENEL LABORATUVAR G VENLIGI - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. Laboratuvarlar is yeri olarak tehlikeli mekanlar sayilir. Bu yerlerde alisanlarin, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarini bilmeleri gerekir.Laboratuvar gvenligialisan kisinin ve alisma materyalininkorunmasi iin; alisma sirasinda belirli laboratuar kurallarinin, yntem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

GENEL LABORATUVAR G VENLIGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Genel laboratuvar g venligi

GENEL LABORATUVAR GVENL

Prof.Dr.hsan HALFEOLU

Tp Fak. Biyokimya Anabilim Dal


Genel laboratuvar g venligi

 • Laboratuvarlar i yeri olarak tehlikeli mekanlar saylr. Bu yerlerde alanlarn, potansiyel tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarn bilmeleri gerekir.

 • Laboratuvar gvenlii

  alan kiinin ve alma materyalinin

  korunmas iin; alma srasnda belirli laboratuar kurallarnn, yntemlerin, altyap ve cihazlarn kullanlmasdr.


Genel laboratuvar g venligi

 • Laboratuvar ortamnda alanlarn salk ve gvenlii iin temel gvenlik kurallarna uyulmas byk nem tamaktadr.

 • Bu sebeple laboratuvarda alan kiilerin laboratuvar sorumlular tarafndan yaplacak uyarlara uyumas gerekmektedir.


Genel laboratuvar g venligi

LABORATUVAR GENEL KURALLARI


Genel laboratuvar g venligi

 • Laboratuvarda allrken uzun beyaz nlk giyilmeli ve laboratuar boyunca nnn ilikli tutulmaldr.

 • Laboratuarda rahat ve dz ayakkab giyilmeli ve zellikle ak ayakkab giyilmemelidir.

 • almann niteliine gre gerektiinde eldiven ve koruyucu gzlk kullanlmaldr.

 • Laboratuvar dna laboratuvarda kullanlan nlk, eldiven, vb. ile klmamaldr.


Genel laboratuvar g venligi

 • Laboratuvarda sigara iilmemelidir.

 • Laboratuvarda yemek, imek ve gda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanlar bu amala kullanlmamaldr.

 • alma esnasnda salar uzun ise mutlaka toplanmaldr.

 • Laboratuvarda atlak ve krk cam eyalar kullanlmamaldr.

 • Laboratuvarda allrken az yoluyla sv ekilmemelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • Laboratuarda bulunan hi bir kimyasal madde koklanmamal veya tadlmamaldr.

 • Deri yoluyla hastalklarn bulama riskinden dolay laboratuvar ortamnda allrken ak yaralar mutlaka yara band ile kapatlmaldr.

 • almalarda dikkat ve itina n planda tutulmaldr.

 • Laboratuvarda bakalarnn da alt dnlerek grlt yaplmamaldr. Asla aka yaplmamaldr.


Genel laboratuvar g venligi

 • Kat haldeki maddeler ielerden daima temiz bir spatl veya kakla alnmaldr. Ayn kak temizlenmeden baka bir madde iine sokulmamaldr. ie kapaklar hibir zaman alt taraflar ile masa zerine konulmamaldr. Aksi takdirde, kapak yabanc maddelerle kirlenecei iin tekrar ieye yerletirilince bu yabanc maddeler ie iindeki saf madde veya zelti ile temas edip, onu bozabilir.

  Spatl: Laboratuarda maddeleri blmek, almak ve kartrmak iin kullanlan genellikle metalden yaplm aletlerdir.


Genel laboratuvar g venligi

Spatl


Genel laboratuvar g venligi

 • Cam kapakl ieler alamad durumlarda ie kapana bir tahta paras ile hafife vurularak gevetilmeli, bu fayda etmedii takdirde camn genilemesi iin kk bir alevle ie dndrlerek boaz dikkatlice stlmal veya ie bir mddet su iinde batrlm vaziyette braklmaldr.

 • Kapakl ve tpa ile kapatlm kaplardaki madde kesinlikle stlmamal, zerinde atee dayankl iareti tamayan kaplarda stma ve kaynatma yaplmamaldr.


Genel laboratuvar g venligi

 • ielerden sv aktlrken etiket taraf yukar gelecek ekilde tutulmaldr. Aksi halde ienin azndan akan damlalar etiketi ve zerindeki yazy bozar. ienin aznda kalan son damlalarn da ienin kendi kapa ile silinmesi en uygun ekildir.


Genel laboratuvar g venligi

 • zelti konulan ielerin etiketlenmesi gerek grn ve gerekse yanllklara meydan verilmemesi iin gereklidir. Kat etiket kullanlyorsa yazlarn slannca akmayan kalemle yazlmaldr. Direkt cam zerine yaplacak iaretlemeler cam kalemi kullanlmaldr.

 • Organik zcler lavaboya dklmemelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • ielerin kapak veya tpalar deitirilmemelidir (kartrlmamaladr). zelti ielere doldurulurken drtte bir kadar ksm genileme pay olarak braklr.

 • Cam kesme ve mantara geirme durumlarnda ellerin kesilmemesi iin zel eldiven veya bez kullanlmaldr. Ucu sivri, krk cam tplerine, borulara lastik tpa geirilmemelidir. Byle ular; havagaz oca, zmpara veya ee ile dzgn hale getirilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • Tp iinde bulunan bir sv stlaca zaman tp, st ksmdan aaya doru yava yava stlmal ve tp ok hafif ekilde devaml sallanmaldr. Tpn az kendinize veya yannzda alan kiiye doru tutulmamal ve asla zerine eilip yukardan aaya doru baklmamaldr. Yze srayabilir.

 • Benzen, eter ve karbonslfr gibi ok uucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun ak alev bulunan laboratuvarda kullanlmamaldr. Eter buharlar 5 metre ve hatta daha uzaktaki alevden yanabilir ve o yanan buharlar atei tayabilir.


Genel laboratuvar g venligi

 • Slfrik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromr, hidrojen slfr, hidrojen siyanr, klorr gibi zehirli gazlar ieren maddeler ile eker ocakta allmaldr.

 • Civa herhangi bir ekilde dklrse vakum kayna ya da kpk tipi sentetik sngerlerle toplanmaldr. Eer toplanmayacak kadar eser miktarda ise zerine toz kkrt serpilmeli ve bu yolla slfr haline getirilerek zararsz hale sokulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

eker Ocaklar / Havalandrma Kabinleri

 • Hava kabinleri ya da eker ocak olarak bilinen havalandrmal kabinler, kimyasal ya da mikrobiyolojik analizlerin gvenli bir ekilde, kullancya ve evreye zarar vermeden yaplmasna olanak tanrlar. Bu kabinler kullanm amacna ve laboratuvar imkanlarna gre ok eitli ekillerde dizayn edilebilirler.


Genel laboratuvar g venligi

 • Termometre krklarnn cival ksmlar ya da civa artklar asla pe ya da lavaboya atlmamal, topraa gmlmelidir

 • Kimyasallar tanrken iki el kullanlmal, bir el kapaktan skca tutarken, dieri ile ienin altndan kavranmaldr. Desikatr tanrken mutlaka kapak ve ana ksm birlikte tutulmaldr. Desikatr kapaklar ara sra vazelin ile yalanmaldr.

 • Asit, baz gibi andrc-yakc maddeler deriye damlad veya srad hallerde derhal bol miktarda su ile ykanmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

DESKATR:Maddeleri nemden korumak iin kullanlrlar. Nem tutmak iin ilerine susuz CaCl2 gibi maddeler konur. Bazlarnn kapanda iindeki havay boaltmak iin musluklu bir cam boru bulunur. Bunlara vakum desikatr denir.


Genel laboratuvar g venligi

LABORATUVARDA ALIMA KURALLARI


Genel laboratuvar g venligi

alma Alanlarnn Temizlenmesi

 • Laboratuvarda altnz alan her zaman temiz tutunuz.

 • Laboratuvar almalarnn bitiminde, kullanlan tezgahlar ve cam malzemeler mutlaka temiz braklmaldr.

 • Laboratuvar ortamna numune/kimyasal madde dklmesi durumunda temizlenmeli ve gerekirse laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • Laboratuvar almalarndan kan atklar, Laboratuvar Ynetimince tanmlanan kurallar dorultusunda uzaklatrlmaldr.

 • Laboratuvar malzemelerinin temizlii srasnda eldiven ve gerekli olmas durumunda gzlk kullanlmas zorunludur.

 • zeltiler ihtiyaca uygun miktarlarda hazrlanmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

zelti Hazrlama

 • zelti hazrlarken kimyasal maddelerin Gvenlik Bilgi Formlarnda (Material Safety Data Sheet, MSDS) belirtilen gvenlik nlemleri alnmaldr.

 • Korozif (andrc) maddelerle zelti hazrlanmas srasnda mutlaka koruyucu gzlk ve eldiven kullanlmaldr.

 • Laboratuarda yanc ve toksik maddelerle allrken mutlaka eker ocak kullanlmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

 • Asidin zerine kesinlikle su ilave edilmemeli, asit suya azar azar kartrlarak ilave edilmelidir.

 • zelti iin kullanlacak kimyasal maddeler, stok kabndan gerekli miktarda alnmal ve artan kimyasal madde stok kabna tekrar geri konulmamaldr.

 • Stok iesine pipet daldrlmamaldr.

 • Pipet kullanrken mutlaka puar kullanlmaldr. Kesinlikle az ile kimyasal madde ekilmemelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • PPET:Belirli lde svlar bir kaptan dierine aktarmada kullanlr. Pipetlerin iine sv alnmas pipet iindeki havann emilmesi ile olur. Emme ilemi lastik puarla yaplmaldr. Toksik veya korrosiv maddelerin (asit gibi) ekilmesinde mutlaka puar kullanlmaldr.

  • Pipetler dar cam borular olup alt ular, ufak bir delik brakacak ekilde aa doru koniktir.

  • Mikropipetler ise ok ufak hacimler iin kullanlrlar.


Genel laboratuvar g venligi

Dereceli pipetler

Sulandrma pipetleri

Bullu pipet


Genel laboratuvar g venligi

 • Pipetlerin kullanl:Mmkn olduu kadar pipetle aza sv ekilmemelidir. Bunun yerine pipetin azna taklan ve sv ekmeye yaryan pipetleyiciler (puar) kullanlmaldr. Puarlar;

  • yollu puar

  • Makro pipet puar

  • Mikro pipet puar

   olarak snflandrlabilir.


Genel laboratuvar g venligi

fonksiyonlar iin uygun

vanaya basmanz yeterlidir.

A

B

C

 • Yollu Puar: Tm pipet trlerine uygulanabilir. Puarda, parmakla bask uygulanarak kontrol edilebilen cam top bulunur.

  • vakum oluturma,

  • pipeti doldurma,

  • svy boaltma


Genel laboratuvar g venligi

Makro Pipet Puar sentetik kauuk ve silikondan imal edilmi olup, tm pipet tipleri iin uygundur. Bu pipet puar demonte edilip temizlenebilir, otoklavlanabilir

Mikro Pipet Puar silikondan imal edilmi olup tm pipet tipleri iin uygundur. Byk boy Pipet Puar bullu ve dereceli pipetler iin ok uygundur. Kk boy ise cam PASTR pipetleri iin idealdir.


Genel laboratuvar g venligi

Numune ve zelti Saklama

Oda scaklnda bozulabilecek

 • numuneler,

 • standartlar ve

 • yksek uuculua sahip olan kimyasallar buzdolabnda az kapal ielerde saklanmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasal Madde Stoklama

 • Laboratuvar ynetimi tarafndan alnan her trl kimyasal madde kimyasal madde saklama odasnda stoklanmaldr.

 • Aratrma/uygulama projelerine ait kimyasal maddelerin bu durumlar zerlerindeki etikette ve envanterde belirtilmelidir.

 • Kimyasal maddeler alfabetik olarak raflarda sralanmaldr ve kullanldktan sonra yerlerine geri konulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasal Madde Stoklama (devam)

 • Satn alnan kimyasal maddeler envantere kaydedilmeli ve Gvenlik Bilgi Formlar dosyasna eklenmelidir.

 • Azalan kimyasal maddeler envanterde ayrlan aklama blmne kaydedilmeli ve laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • Korozif maddeler elik dolaplarda saklanmaldr.

 • Uucu zellie sahip kimyasal maddeler +4C de saklanmaldr.

 • Kimyasal madde miktar ihtiyaca gre belirlenmeli ve maddenin raf mr gz nnde bulundurularak satn alnmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Etiketleme

 • Kimyasallar, numuneler, zeltiler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket zerinde hazrlan tarihi, saklama sresi, numune sahibi, zeltinin/numunenin zellikleri ve dier gerekli olabilecek bilgiler yer almaldr.

 • Numunenin/zeltinin yeni bir kaba aktarlmas durumunda da yeni kabn etiketlenmesi unutulmamaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Atklarn Uzaklatrlmas

 • Laboratuvarda oluan atklar, kimyasal zelliklerine gre snflandrmal ve daha sonra uzaklatrlmaktadr.

 • Atk kutularnda belirtilen snflara dikkat ederek atklar uzaklatrlmaldr.

 • atlak ve krk cam malzemeler kullanlmamal bu durum laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

GVENLK BLG FORMU

(Material Safety Data Sheet, MSDS)


Genel laboratuvar g venligi

 • Gvenlik Bilgi Formlarnn amac laboratuvarda kullanlan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye abuk eriim salamaktr.

  • Gvenlik Bilgi Formlar her kullancya aktr.

  • Gvenlik Bilgi Formlar laboratuvar ynetiminden veya internetten temin edilmeli ve herhangi bir kimyasal madde ile almaya balamadan nce mutlaka gzden geirilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

 • retici firmalar rnleri iin bu formlar retmek ve datmakla ykmldr.

 • Laboratuvar ynetimi kullanlan her kimyasal madde iin formlar kullancya temin etmekle ykmldr.


Genel laboratuvar g venligi

Gvenlik Bilgi Formlar her kimyasal madde iin aada verilen bilgileri ierir.

 • Kimyasal madde/karmn ad ve ierii

 • retici firma bilgileri

 • Zararl madde ierikleri

 • Fiziksel ve kimyasal zellikleri

 • Yangn ve patlama bilgileri

 • Sala zararllk bilgileri

 • lkyardm bilgileri

 • Depolama bilgileri


Genel laboratuvar g venligi

 • Reaktivite ve stabilite bilgileri

 • Dklme veya szma olmas ile ilgili bilgileri

 • Ekolojik ve toksikolojik zellikler

 • zel tedbirleri

 • zel korunma bilgileri

 • Tama bilgileri

 • Uzaklatrma bilgileri

 • Ynetmelikler ile ilgili bilgiler

 • Dier bilgiler


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallar Tehlike Uyar saretleri


Genel laboratuvar g venligi

F+ : ok iddetli alev alc

zellii: Alevlenme noktas O Cnin altnda, kaynama noktas maksimum 35 C olan svlardr. Normal basn ve oda scaklnda havada yanc olan gaz ve gaz karmlardr.

nlem: nlem: plak ateten, kvlcmdan ve s kaynandan uzak tutulmaldr.

F: iddetli alev alc

zellii: Parlama noktas 21 Cnin altnda olan kolay alev alan svlar ile kolay tutuan katlar belirtir.

nlem: plak ateten, kvlcmdan ve s kaynandan uzak tutulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Xn: Zararl Madde

zellii: Solunduunda , yutulduunda ve deriye temas ettii durumda sala zarar verebilir.

nlem: nsan vcuduyla temas nlenmelidir.

Xi: Tahri Edici Madde

zellii: Andrc olmamasna ramen deriyle ani, uzun sreli veya tekrarl temas iltihaplara yol aabilir.


Genel laboratuvar g venligi

O: Oksitleyici (Ykseltgen)

zellii: Organik peroksitler, herhangi bir yanc madde ile temas etmeseler bile patlayc zelli olan ykseltgen maddelerdir. Dier ykseltgenler ise, kendileri yanc olmasalar bile, oksijen varlnda alav alabilirler.

nlem: Yanc maddelerden uzak tutulmaldr.

E: Patlayc

zellii: Ekzotermik olarak reaksiyona giren kimyasallardr. Atele yaklatrldklarnda patlayabilirler.


Genel laboratuvar g venligi

T : Zehirli

zellii: Solunduunda, yutulduunda ve deriye temas ettii durumlarda sala zarar verebilir, hatta ldrc olabilir.

nlem: nsan vcuduyla temas engellenmeli, aksi halde tbbi yardma bavurulmaldr.

T+ : ok Zehirli

zellii: Solunduunda, yutulduunda ve deriye temas ettii durumlarda sala zarar verebilir, hatta ldrc olabilir.

nlem: nsan vcuduyla temas engellenmeli, aksi halde tbbi yardma bavurulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

N : evre iin tehlikeli

zellii: Bu tr maddelerin ortamda bulunmas, doal dengenin deimesi asndan ekolojik sisteme hemen veya ileride zarar verebilir.

nlem: Risk gz nne alnarak bu tr maddelerin toprakla veya evreyle temas engellenmelidir.

C: Andrc (korozif)

zellii: Canl dokulara zarar verir.

nlem: Gzleri, deriyi ve kyafetleri korumak iin zel nlemler alnmaldr. Buharlar solunmamal, aksi halde tbbi yardma bavurulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Laboratuvar Gvenlik Sembolleri

 • Laboratuar uygulamalarnda oluabilecek tehlikelere kar uyarmak iin gvenlik sembolleri kullanlmaktadr.

 • Laboratuvar uygulamalarnzda bu gvenlik sembollerini ilgili deneylerinizde panoya asmanz nerilir.


Genel laboratuvar g venligi

ELBSENN GVENL

Bu sembol,elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanrken grlr.

AIK ALEV UYARISI

Bu sembol, yangna veya patlamaya sebep olabilecek alev kullanldnda grlr.

DUMAN GVENL

Bu sembol, kimyasal maddeler veya kimyasal reaksiyonlar tehlikeli dumana sebep olduklarnda grlr.


Genel laboratuvar g venligi

ELDVEN

Cilde zararl baz kimyasal maddelerle alrken eldiven kullanlmas gerektiini hatrlatan uyar iareti.

ELEKTRK GVENL

Bu sembol, elektrikli aletler kullanlrken dikkat edilmesi gerektiinde grlr.

YANGIN GVENL

Bu sembol, ak alev etrafnda tedbir alnmas gerektiinde grlr.


Genel laboratuvar g venligi

GZ GVENL

Bu sembol, gzler iin tehlike olduunu gsterir. Bu sembol grldnde koruyucu gzlk taklmaldr.

KESC CSMLER GVENL

Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin cisimler olduu zaman grlr.

BYOLOJK TEHLKE

Bu sembol, bakteri mantar veya tek hcreli hayvan veya bitki tehlikesi olduunda grlr.


Genel laboratuvar g venligi

ISI GVENL

Bu iaret scak cisimlerin tutulmas esnasnda nlem alnmasn hatrlatmak iindir.

KMYASAL MADDE UYARISI

Bu sembol deriye dokunmas halinde yakc veya zehirleyici etkisi olan kimyasal maddeler kullanlrken grlr.


Genel laboratuvar g venligi

RADYOAKTF GVENL

Bu sembol, radyoaktif maddeler kullanrken grlr.

BTK GVENL

Bu sembol, zehirli veya dikenli bitkiler tutulaca zaman grlr.

HAYVAN GVENL

Bu sembol, canl hayvanlar zerinde alrken hayvanlarn ve renci gvenliinin salanmas gerektiinde grlr.


Genel laboratuvar g venligi

TASARRUFLU KULLANIM UYARISI

Bu sembol, maddenin uygun bir ekilde kullanlmasna dikkat edilmesi gerektiinde ortaya kar.

ZEHRL MADDE UYARISI

Bu sembol, zehirli maddeler kullanlrken grlr.

KIRILABLR CAM UYARISI

Bu sembol yaplacak deneylerde kullanlacak cam malzemelerin krlabilecek trden olduunu gsterir.


Genel laboratuvar g venligi

Radyasyon

Radyoaktif


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallarn Riskleri

 • Kimyasallar gibi tehlikeli maddelerin etiketleri, muhakkak tehlike isaretlerine ilaveten ayrca bu kimyasallarn getirdigi riskleri gstermeli ve alnacak tedbirler hakknda bilgi vermelidir.

 • Kimyasallarn ierdigi riskler R (risk) cmleleri olarak verilmektedir.

 • Tehlikeli Kimyasallar Ynetmeliginde tehlikeli madde ve mstahzarlarn etiketlerinde kullanlacak zel risk durumlarnn ak ifadeleri olan R Kodlar ve bunlarn kombinasyonlar verilmistir.


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallarn Riskleri


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallarn Riskleri (devam)


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallar iin alnacak tedbirler

 • Tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmas ve kullanlmas srasnda alnacak tedbirler de S (safety) cmleleri olarak ynetmelikte verilmistir.


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallar iin alnacak tedbirler


Genel laboratuvar g venligi

Kimyasallar iin alnacak tedbirler (devam)


Genel laboratuvar g venligi

Reaktif/Toksik madde depolama Dolab

 • Reaktif ve toksik maddelerin ortama ve alanlara zarar vermeyecek ekilde depolanmasna uygun, kullanc tercihine bal havalandrmal veya havalandrmasz olan gvenlik dolaplardr.


Genel laboratuvar g venligi

Yanc-Parlayc Kimyasallar in Gvenlik Dolaplar

 • D elik, ii HPL (Yksek basnl laminant) malzemeden yaplm ift duvarl,

 • Duvarlarnn aras s izolasyonlu,

 • Arka panelde hava giri k kanallar ve baca balants mevcut,

 • Yangn annda s sigortas havalandrma sistemini otomatik kapatr,


Genel laboratuvar g venligi

Yanc-Parlayc Kimyasallar in Gvenlik Dolaplar (devam)

 • Dolap ayaklar ve dengesi ieriden ve dardan ayarlanabilir,

 • Topraklama balants yaplm


Genel laboratuvar g venligi

Tbbi Atk Kaplar

 • Tbbi ve kat atklarn toplanarak alma ortamndan kolayca uzaklatrlmasna elverili fonksiyonel kutulardr.


Genel laboratuvar g venligi

Otoklav Poetleri

 • Laboratuvarlarda kullanlm olan malzemelerin kurallara uygun, gvenli ve pratik bir ekilde otoklavlanarak atlmas iin eitli boylarda dizayn edilmi poetlerdir.


Genel laboratuvar g venligi

Gvenlik Semboll Laboratuvar Etiketleri

 • Laboratuvar ielerinin etiketlenmesinde kullanlabilecek gvenlik sembolleri ieren etiket seti.

TAIMA SEPETLER VE KUTULAR


Genel laboratuvar g venligi

GVENLK SEMBOLL PSETLER

 • Laboratuvarda kullanlan eitli kimyasallarn, analiz srasnda birbiriyle karmasn nlemek ve dikkat edilmesi gereken zelliklerini vurgulamak amacyla piset zerine gvenlik sembolleri baslmtr.


Genel laboratuvar g venligi

LABORATUVAR MATLARI

Laboratuvarlarda kullanlan cam

ve plastik malzemelerin kayarak

dklmeleri sonucunda

oluacak i kazalarn

engellemek amacyla kullanlan

ok amal kaymaz ve yanmaz

malzemelerdir.

Balon Taban

Farkl aplardaki, yuvarlak tabanl laboratuvar malzemelerinin gvenli kullanm iin uygundur.


Genel laboratuvar g venligi

Yzey Dezenfektanlar

Ortamdaki enfeksiyon ve kontaminasyon riskinin minimuma indirilebilmesi iin yzeylerin dzenli dezenfeksiyonu vazgeilmezdir. Doru dezenfektan seimi zaman, maliyet ve evre kirlilii kriterleri gz nne alnarak yaplmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Alet Dezenfektanlar

Laboratuvarda kullanlan alet ve ekipmanlarn dezenfeksiyonu belirli sreler ierisinde mutlaka yaplmaldr. Bunun iin uygun alet dezenfektan seilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

Absorban maddeler

Laboratuvarlarda kimyasallarn dklmesi halinde ortamn gvenle temizlenebilmesi iin kullanlan maddelerdir. Gzenekli minerallerden veya sentetik kopolimerlerden olumutur. Kimyasal olarak inerttir. eidine bal olarak, arlnn %100-400 arasnda sv absorblama kapasitesine sahiptir. Bu rn grubu genel amal rnler ve zellemi rnler olmak zere iki farkl tiptedir. Bunlardan zellemi rnler genel amal rnlerden ierdikleri ntralizasyon maddeleri ve indikatrlerle farkllarlar.


Genel laboratuvar g venligi

Absorban maddeler (devam)

zellemi rnler, dklen kimyasal sadece absorblayarak ortamdan uzaklatrmakla kalmaz nce dklen kimyasal ntralize eder, daha sonra absorblama yaparak svy ortamdan uzaklatrr. Ayn zamanda ierdikleri indikatr, ntralizasyon ileminin tamamen gerekleip gereklemediini gstererek ortamn gvenlii ile ilgili bilgi vermektedir.


Genel laboratuvar g venligi

EMC PEETELER:

Ya ve organik svlarn hzlca ortamdan uzaklatrlmas iin ideal yksek emicilie sahip, su geirmez, tylenme yapmaz mendillerdir.


Genel laboratuvar g venligi

YKSEK PERFORMANS SLME BEZLER

Endstriyel uygulamalarda gvenilir ve kaliteli temizlik iin uzun sreli kullanm salar ve ekonomiktir.

- Toz brakmaz,

- ok amal kullanma sahiptir,

- Dayankldr,

- Su, ya ve solventleri ok iyi emer,

- Kimyasal katk iermez


Genel laboratuvar g venligi

Tek Kullanmlk Eldiven

KSEL GVENLK

Koruyucu eldivenler


Genel laboratuvar g venligi

GZLKLER: nsanlarn en hassas ve en nemli organlarndan biri olan gzlerin kimyasal madde, radyasyon ya da eitli zarar verici partikllerden korunmasn salayacak pek ok farkl zellie sahip en nemli gvenlik rnlerinden biridir.

Zararl In-UV Kar

Koruyucu gzlk

Kimyasal ve Partikllere

KarKoruyucu gzlk


Genel laboratuvar g venligi

MASKELER

Laboratuvar alanlarnn analizler srasnda kullandklar kat veya sv kimyasallardan oluan toz ve sv zerreciklerden etkilenmelerini nlemek amacyla dizayn edilmi kullanm pratik, cilde uyumlu maskelerdir.


Genel laboratuvar g venligi

NLKLER

Laboratuvarlarda olumas en muhtemel tehlikelerden biri, kimyasal maddelerin alanlarn zerine srayarak yakc ve delici etkileri ile zarar vermesidir. Bu gibi tehlikelerden korunmann en basit ve etkili yolu nlk kullanmaktan gemektedir.


Genel laboratuvar g venligi

Antimikrobiyel Sv Sabun ve El Dezenfektanlar

Ortamdaki en nemli mikrobiyel kontaminasyon etkeni personel elleridir. El ve deri dezenfeksiyonu teknik olarak farkl olmasna ramen etkili ve baarl bir temizleme ilemi dezenfektan madde kullanmndan gemektedir.


Genel laboratuvar g venligi

LK YARDIM

Blgesel Ykama niteleri :

Kimyasal maddeler, cilt ile temas ettikleri durumlarda yank oluumuna sebep olabilirler. Bu gibi durumlarda, oluacak zarar en aza indirmek iin kimyasal madde derhal bol su ile ykanarak uzaklatrlmaldr. Kullanm kolay dular ve banyolar bu ama dorultusunda gelitirilmitir.


Genel laboratuvar g venligi

Laboratuvar kazalarnda ilk yardm

Az yoluyla olan zehirlemelerde ilk yardm

Az yolu ile gerekleen zehirlenmelerde lk yardm, kaza geiren kii/kiilerin hzl bir ekilde ilk yardm merkezine ulam salanmaldr.

Solunum sistemi zerinde iritan etkili gazlarla zehirlenmelerde ilk yardm

Krom, brom, HCl gibi kimyasallarn buharlar dorudan solunduunda zehirlenmelere yol aar. Bu durumda zehirlenen kiinin hemen en yakn salk kuruluuna nakli salanmaldr.

Yanklarda lk Yardm

Yanklara su ile temas ettirilmemelidir. Yank zerine hemen vazelin srlp hemen en yakn salk merkezine nakli salanmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Alkali ve asitlerin yutulmas halinde ilk yardm

Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve slfrik asit yutan kii baygnsa azdan hi bir ey verilmemelidir. Eer ayksa az bol eme suyu ile alkalanmaldr ve en yakn salk kuruluuna nakli salanmaldr. Hidroklorik asit yutulmasnda da kusmaya izin verilmemeli, bol su verilmelidir. Yaral yz koyun uzatlmal, hareket ettirilmemelidir. Kromik asit ve dikromatlarn yutulmasnda acilen sodyum bikarbonat zeltisi verilmeli, yara scak tutulmal ve bir salk kuruluuna haber verilmelidir. Alkalilerin yutulmas durumunda ise limon suyu veya sirke kartrlm bolca su verilmeli hemen bir salk kuruluuna gidilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

Alkali, asit, brom veya fosfor yanklarnda ilk yardm

Bromdan ileri gelen yanklar benzol ile iyice ykamaldr. Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve slfrik asidin deri ile temasnda hemen bol eme suyu ile ykamal, bulaan giyecekler karlmaldr. nce temas ettii alanlar iyice ykanmal, sonra soda, bikarbonat gibi yumuak bir alkali zeltisi uygulanmaldr. Eer gzler ile temas sz konusu ise, hemen lk su ile en az 15 dakika sre ile gzler ykanmaldr. Kromik asit ve dikromatlarn deri ile temasnda %5'lik sodyum tiyoslfat ile ykama yaplr, eer lezyonlar grnrse bir salk kuruluuna bavurulmaldr. Alkalilerin deri ile temasnda ise deri bol miktarda suyla ykanmal ve mteakiben ntralize sirke ile ykanmaldr. Gze sramas halinde, derhal bol akar su ile gzleri gerekirse zorla aarak ykamal ve hemen bir salk kuruluuna gidilmelidir.


Genel laboratuvar g venligi

HCN, CO2 ve H2S ile zehirlenmelerde ilk yardm

Temiz hava nemlidir. Ar durumlarda suni teneffs yaptrlr ve gerekirse oksijen kullanlr. Derhal en yakn salk kuruluuna bavurulmaldr.

Klorlu Bileenler in lk Yardm

Amonyum klorr, demir klorrn deri ile temasnda iyice ykanmal, yutulmasnda ise kusturulmal ve bol miktarda su verilmelidir. En yakn salk kuruluunda salk yardm alnmaldr. Antimon klorr, nikel klorr, kalay klorr, kadmiyum klorr'n deri ile temasnda iyice ykanmal ve lanolin merhem srlmelidir. Yutulmas halinde ise bol su verilmeli ve salk kuruluuna bavurulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Nitratlar iin ilk yardm

Potasyum nitrat, civa nitratn deri ile temasnda iyice ykanmal, eer kant, dknt varsa salk kuruluuna bavurulmaldr. Yutulmas durumunda hemen bolca suyla kartrlm sodyum bikarbonat verilmelidir. Gm nitratn deri ile temasnda tuzlu su ile ykanmal ve tahri olan yerlere uygulanmaldr. Yutulmasnda ise, bir bardak suya yemek ka tuz ekleyip zdkten sonra bu karm verilip kusturulmal ve salk kuruluuna bavurulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Siyanr tuzlar iin ilk yardm

Deri ile temasta iyice ykanmal, eer yara aksa hemen bir salk kuruluuna bavurulmaldr. Yutulmas durumunda kii hemen kusturulur ve mutlaka bir salk kuruluuna bavurulur.

Slfatlar iin ilk yardm

Alminyum, amonyum, kobalt, bakr, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum, inko, kadmiyum ve slfatn deri ile temasnda iyice ykanmal, eer deri reaksiyon gsteriyorsa salk kuruluuna bavurulmaldr. Bunlarn yutulmasnda ise bolca su verilmeli ve bir salk kuruluuna bavurulmaldr.


Genel laboratuvar g venligi

Elektrik oku iin ilk yardm

Kazazede elektrikle ykl olduundan yaklamadan nce ana kaynaktan akm kesilmeli veya fi prizden karlmaldr. Bu yaplamyorsa lastik izme ya da eldivenle ya da kuru bir nlk zerine basarak kazazedeye yaklalmaldr. Elektrik cereyan ile temas kesildikten sonra temiz havada suni teneffs yaptrlmal ve en yakn hastaneye gtrlmelidir.

nsan salna zararl olan kimyasal maddeler

Laboratuvar almalarnda insan salna zararl kimyasal maddelerle allr. alan kiinin sal asndan bu maddelerin tannmas ile bu maddelerle temas halinde oluabilecek zararl etkilerin nceden bilinmesi ve olas kazalarn nlenmesi mmkndr. Burada bu kimyasallarn bir listesi verilmitir.


Genel laboratuvar g venligi

 • Gz Banyolar:

 • Gz banyolarn her ay kontrol edilerek rapor tutulmal

 • nleri kapatlmamal

Duvar Tipi Gz Duu:

Duvara monte edilebilir, paslanmaz elik evye.

Masa Tipi Gz Duu


Genel laboratuvar g venligi

El Tipi Gz Solsyonlar

Kullanm pratik tanabilir sistemler, her ortama kolaylkla monte edilebilir, zel bakm gerektirmez. Set ierisindeki solsyonlar gzn doal yapsna uygun bileimde olup, enfeksiyon oluumunu engelleyici zellie sahiptirler. Resimli kullanm talimat kolay uygulama salar.


Genel laboratuvar g venligi

Steril Sarglar

 • Is, elektrik, kimyasal madde veya radyasyon etkisi ile deride yanklar oluur. Bu tr bir durumda dikkat edilmesi gereken en nemli noktalar; Yank blgenin hemen soutulmas ve ciddi risk yaratan enfeksiyonlardan korunmasdr. Bu amalarla kullanlabilecek en etkili rnler eitli boylardaki steril sarglardr. Bu sarglar, bnyelerinde maksimum dzeyde hidrojeli solsyonu homojen ekilde bulundurur. Yank sonras meydana gelen ac ve travmay bertaraf etmede olduka etkilidirler.

  Yank Jelleri

 • Farkl ambalaj ekilleri ile kullanm kolay, steril, antiseptik hidrojellerdir.


Genel laboratuvar g venligi

Travma Battaniyeleri

Ar yanklarda ilk yardm malzemesi olarak kullanlan, yaamsal tehlike altndaki yaraly hayatn kaybetmeden bir tedavi merkezine ulatrmada etkili olan ve vcuttaki lmcl olabilecek sv kayplarn azaltan zel yapl rtlerdir. Bu rtler kendi arlklarnn 14 kat kadar hidrojel solsyonu bnyelerinde tutarlar, Amerikan Ulusal Gvenlii Enstits tarafndan belirlenen yanklarda su bazl jel uygulamas ile ilgili standartlara uygundur.


Genel laboratuvar g venligi

Dedektrler

Dedektrler, insanlar zerinde hayati tehlike yaratabilecek eitli kriterleri dikkate alarak kiileri uyaran ve nlem almalarn salayan gvenlik sistemleridir. Bunlardan yangn alglama dedektrleri, en yaygn kullanlan sistemlerdir. Yangn alglama sistemleri, yangn balang annda belirleyip, uyar elemanlar ile mdahale birimlerini uyarr, varsa sndrme sistemlerini altrr ve ortamda tehlike oluturabilecek birimleri devre d brakrlar.


Genel laboratuvar g venligi

Gvenlik Sistemleri:

Gvenlik amacyla kullanlan bu sistemlerde giri ve alma kontrol yaplabilmektedir. Bunlar, grntleme ve kayt cihazlar ile alarm sistemlerinden olumaktadr. Alarm sistemleri alma prensipleri bakmndan iki ayr blmde deerlendirilmektedir.

 • Merkeze Balanabilen Alarm sistemleri

  Merkez tarafndan gnn 24 saati bilgisayar ortamnda kontrol altnda tutulan, mdahale durumunda bu merkezce gerekli nlemler alnan ileri teknoloji rnlerdir.

 • Merkeze Balanmayan Alarm Sistemleri

  Lokal amal yalnzca caydrc ve uyarc nitelii bulunan rnlerdir.


Genel laboratuvar g venligi

Alarm Sistemleri


ad
 • Login