زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود
Download
1 / 17

زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود. از آنجائیکه می بایستی ساعتها در انتظار باشد اقدام به خرید کتابی جهت مطالعه نمود . در ضمن یک بسته بیسکویت نیز خرید. او در صندلی راحتی جهت استراحت و مطالعه نشست . در کنارصندلی راحت او در جائیکه بسته بیسکویت او قرار داشت

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript2710685

از آنجائیکه می بایستی ساعتها در انتظار باشد اقدام به خرید کتابی جهت مطالعه نمود . در ضمن یک بسته بیسکویت نیز خرید2710685

در کنارصندلی راحت او در مطالعه نشست

جائیکه بسته بیسکویت او قرار داشت

مرد مسافری نشست و مجله

خود را باز و شروع به مطالعه کرد.


2710685

وقتی اولین بیسکویت رادر مطالعه نشست

حین مطالعه برمی داشت

مشاهده کرد آن مرد نیز از همان

بسته بیسکوئیتی برداشت

. او احساس بدی کرد ولی چیزی

نگفت. ولی با خود می اندیشید

ای کاش می توانستم این کار

او را با مشتی جواب می دادم.


2710685

هر بیسکوئیتی که او بر می داشت مرد نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت


2710685

وقتی فقط یک بیسکوئیت باقی نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

مانده بود با خود اندیشید حال باید دید

این مرد مزاحم چه می کند؟

مرد تنها بیسکوئیت باقیمانده را برداشت

و در میان حیرت تنفرآمیز زن آنرا دو نیمه کرده

و نیمه ای را به او

و نیمه دیگر را برای خودش برداشت!!!


2710685

زن با عصبانیت و نگاههای تنفر آمیز نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

وسائل خود را برداشته و به سوی

محل سوار شدن هواپیما روانه گشت.


2710685

وقتی در صندلی خود در هواپیما نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

قرار گرفت با حال

گرفته دست بسوی کیفش برد

تا عینکش

را بر دارد ولی در

یک لحظه خشکش زد!

بسته بیسکویت

خودش را دست نخورده

و باز نشده درون

کیف دستی اش دید!


2710685

او بسیار خجالت زده شد! نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

او متوجه اشتباهش گشت.

او فراموش کرده بود که

بسته بیسکویتش را پس

ازخرید در کیفش گذاشته بود


2710685

حال او متوجه شد در تمام نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

آن مدت آن مرد بوده که

بیسکویت هایش را بدون

هیچگونه بد خلقی

با او تقسیم می نموده است


2710685

در حالیکه او خیلی عصبانی نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

بوده و فکر می کرده

اوست که اجبارا این کار را

می کرده است

و حالا نه می تواند خود را

سرزنش ننماید و نه فرصت عذر خواهی

باقیست.

...


2710685

. نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

چهار چیز قابل جبران و برگشت نمی باشد:


2710685

سنگ نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت................

................پس از آنکهپرتاب شد

سنگ................

................پس از آنکه

پرتاب شد


2710685

حرف نا حق نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت..............

..........پس از آنکه گفته شد


2710685

فرصت ها نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت..............

........پس از آنکه از دست رفتند

!


2710685

و زمان نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت.............

............پس از آنکه گذشت


ad
  • Login