Prestationbaserade statsbidrag till insatser f r ldre
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre. SYFTE. Stimulera utveckling och ständiga förbättringar Långsiktighet Belöna prestationer och resultat Tillgång till standardiserade och relevanta data Alla ska med Begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Download Presentation

Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prestationbaserade statsbidrag till insatser f r ldre

Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre


Syfte

SYFTE

 • Stimulera utveckling och ständiga förbättringar

 • Långsiktighet

 • Belöna prestationer och resultat

 • Tillgång till standardiserade och relevanta data

 • Alla ska med

 • Begripligt, hanterbart och meningsfullt


Medel till kommuner och landsting

Medel till kommuner och landsting

 • Prestationsersättning – 100 miljoner

 • Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner

 • Försöksverksamheter – 70 miljoner

 • Tre år


Prestationsers ttning 100 miljoner

Prestationsersättning – 100 miljoner

 • Inget ansökningsförfarande

 • Registrering i Svenska Palliativregistret och Senior alert premieras

 • Utbetalas automatiskt i efterskott när prestationen uppnåtts

 • Kommuner och landsting varsin pott

 • Pengar utbetalas till kommuner och landsting som sedan förfogar fritt över medlen

 • Tvåstegsförfarande: kvalificering/fördelning

 • Fördel om kommuner och landsting samarbetar


Svenska palliativregistret 50 miljoner

Svenska palliativregistret –50 miljoner

Mål – Deltagande i Svenska Palliativregistret

40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 % eller fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 70 procent eller fler. Mätt som andel registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfall i kommunen. Målet höjs till 50 % för 2011 och 70 % för 2012, med förbehåll för riksdagens medgivande av medel.


Svenska palliativregistret 40 10 miljoner

Svenska palliativregistret 40+10 miljoner

 • Mätperiod: Oktober – december 2010

 • Skilda potter till kommuner och landsting

 • De som kvalificerat sig till 40 resp 10 miljoner får dela på pengarna utifrån befolkningens storlek


Senior alert 50 miljoner

Senior alert – 50 miljoner

Mål – Deltagande i Senior Alert

50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert.


Senior alert 50 miljoner1

Senior alert – 50 miljoner

 • Relevanta verksamheter är SÄBO, hemsjukvård, korttidsboende, sjukhus (medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi, infektion) – varje kommun och landsting ansvarar för att ta fram sin egen lista

 • En särskild införandeprocess – körkort, lösenord och lokal koordinator och samtliga relevanta verksamheter identifierade

 • Skilda potter kommun/landsting

 • 50 miljoner delas med antalet utförda registreringar i relevanta verksamheter

 • Ersättning per utförd registrering


St d till ett l ngsiktigt och systematiskt f rb ttringsarbete f r de mest sjuka ldre 66 miljoner

Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner

 • Syfte: Stöd till kommuner och landsting i införandet av två kvalitetsregister och till förbättringsarbete inom området sjuka äldre

 • Kommuner och landsting kommer överens om hur länets medel ska användas

 • Överenskommelse skrivs med SKL

 • Pengar utbetalas enligt beslutad fördelning utifrån antalet kommuner i länet

 • Möjligt att avsätta medel till kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre – ca 300 tkr

 • Uppföljning via resultat i kvalitetsregister


F rs ksverksamheter 70 miljoner

Försöksverksamheter – 70 miljoner

 • Utlysningsförfarande

 • Expertgrupp definierar kriterier – 1-2 personer från läns- och regionförbunden

 • Första expertgruppsmötet är 22-23 april lunch-lunch

 • Politisk förankring krävs


 • Login