slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ-ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ-ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

TOWARDS AN ACTIVE NON-VIOLENT EDUCATION. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ-ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία. World without Wars and Violence. Bullying. Σχολικός Εκφοβισμός. Παρουσίαση Όλγα Τσικρικά. Presented by Olga Tsikrika. Bullying definition. Ορισμός σχολικού εκφοβισμού.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ-ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ' - kapila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TOWARDS AN ACTIVE NON-VIOLENT EDUCATION

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΜΗ-ΒΙΑΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία

World without Wars and Violence

slide2

Bullying

Σχολικός Εκφοβισμός

Παρουσίαση Όλγα Τσικρικά

Presented by Olga Tsikrika

slide3

Bullyingdefinition

Ορισμός σχολικού εκφοβισμού

 • A schoolboy/girl becomes bullying’s victim, when is being constantly exposed to the negative actions of one or more schoolmates who acts/act in this way without any direct provocations.
 • Ένας/μία μαθητής/τρια γίνεται θύμα εκφοβισμού, όταν εκτίθεται επανειλημμένα και σε διάρκεια χρόνου σε αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων μαθητών/τριών οι οποίοι δρουν χωρίς να προκληθούν άμεσα.
slide4

Characteristics of Bullying

Χαρακτηριστικά σχολικού εκφοβισμού

Η σκοπιμότητα – πρόθεση του δράστη να βλάψει το θύμα

2. Η επαναληψιμότητα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς του

3. Η ανισότητα δράστη και θύματος

 • 1. The victimizer’s intension to hurt the victim
 • 2. The repetition of his/her bullying behavior
 • 3. The victimizer’s and victim’s inequality
slide5

Types of Bullying

Μορφές σχολικού εκφοβισμού

 • Σωματική βία
 • Λεκτικός εκφοβισμός
 • Κοινωνικός εκφοβισμός (αποκλεισμός)
 • Εκβιασμός
 • Οπτικός εκφοβισμός
 • Ηλεκτρονικός εκφοβισμός
 • Σεξουαλικός εκφοβισμός
 • Ρατσιστικός εκφοβισμός
 • Physical violence
 • Verbal bullying
 • Social-relational bullying
 • Extortion
 • Visual bullying
 • Cyber bullying
 • Sexual bullying
 • Racial bullying
slide6

Interventions to the victimizer

Παρεμβάσεις στο θύτη

 • Διάλογος μεταξύ θύτη, καθηγητών και γονέων
 • Eκπαίδευση του θύτη σε συγκεκριμένες δεξιότητες ασύμβατες με την άσκηση εκφοβισμού
 • Να διδαχθεί ο θύτης τη διαφορά μεταξύ της καλώς νοούμενης δύναμης και της κατάχρησης ισχύος
 • Dialogue between the victimizer, teachers and parents
 • Training of the victimizer in skills incompatible with the action of bullying
 • The victimizer should be taught the difference between the positive strength and the misuse of power
slide7

Interventions to the victims

Παρεμβάσεις στα θύματα

 • Reinforcement of victims to report the incident to the teacher
 • Encouraging of victims to develop friendships, their talents, to participate in sport activities
 • Growth of their vindication, self-confidence and self-esteem
 • Ενίσχυση των θυμάτων να αναφέρουν το συμβάν στο δάσκαλο
 • Ενθάρρυνση των θυμάτων να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, τα ταλέντα τους, να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες
 • Αύξηση της διεκδικητικότητας, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής τους
slide8

Prevention within the school system and school class

Πρόληψη σε επίπεδο σχολικού συστήματος και σχολικής τάξης

 • Θετική αλληλεπίδραση μαθητών και δασκάλων
 • Εφαρμογή συνεργατικών στρατηγικών μάθησης
 • Συμμετοχή όλων σε διασκεδαστικές ομαδικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου
 • Positiveinteraction between teachers and pupils
 • Implementation of cooperative learning strategies
 • Participation for all in enjoyable group activities inside or outside school
slide9

Attitudes’ diversion

Μεταστροφή των στάσεων

 • Διεύρυνση της ανδρικής ταυτότητας ώστε να περιλάβει χαρακτηριστικά που παραδοσιακά θεωρούνταν «γυναικεία»
 • Ο ανδρισμός δεν αποδεικνύεται από εκδηλώσεις βίας και επιθετικότητας
 • Ο εκφοβισμός δεν είναι κομμάτι της «φυσικής τάξης πραγμάτων»
 • Extension of the male identity so as to include characteristics which traditionally are defined as “feminine”
 • Masculinity is not proved by violent and aggressive actions
 • Bullying is not part of the “natural order”
slide10

Parents’ contribution

Συμβολή γονέων

 • Prerequisite:
 • The harmonic cooperation between parents and educational stuff

Απαραίτητη προϋπόθεση:

η αρμονική συνεργασία των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό

slide11

Bibliography

Boulton, M. J., Karellou, I., Laniti, I., Manousou, B., & Lemoni, O. (2001).

Aggressiveness and victimisation between the pupils of greek primary schools. Psychology, 8(1), 12-29.

Deligianni-Kooimtzi, B., & Sakka, D. (2005). “Males have it in them”:

Adolescents’ opinions on violence and aggressiveness. In Deligianni-Kooimtzi, B., & Sakka, D. (with Iraklidoo, M. & Frosi, L.). Growing up as a boy; exploration of the male identity in puberty. (pg. 75-106). Αthens: Gutenberg

Espelage, D., & Swearer, S.M. (2003). Research on school bullying and

victimization: what we learned and where do we go from here? School

Psychology Review, 32(3), 365-383.Macklem, G. L. (2003). Bullying and teasing: Social power in children’s groups. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

O’Moore, Μ. (2000). Critical Issues for Teacher Training to Counter Bullying and Victimisation in Ireland. Aggressive Behavior, 26(1), 99-111.

Olweus, D. (1993). Understanding children’ s worlds: Bullying at School. What weknow and what we can do. Oxford: Blackwell Publishing.

Olweus Bullying Prevention Program (2007). What is Bullying? Hazelden

Foundation. Retrieved from the World Wide Web on the 7th of October

2008.Sharp, S., Smith, P. K. (1994). Tackling bullying in your school: A practical

handbook for teachers. London and New York: Routledge.

Suckling, A., & Temple, C. (2001). Bullying: A whole-school approach. London: Jessica Kingsley Publishers.Tsikrika, Ol. (2009). Τhe phenomenon οf bullying. Degree paper, Aristotle University ofThessaloniki (AUTH).Ψάλτη, Αν., & Κωνσταντίνου, Κ. (2007). Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολείατης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η επίδραση του φύλου και της εθνο-πολιτισμικής προέλευσης. Ψυχολογία, 14(4), 329-345.

.

Boulton, M. J., Καρέλλου, Ι., Λανίτη, Ι., Μανούσου, Β., & Λεμονή, Ο. (2001).

Επιθετικότητα και θυματοποίηση ανάμεσα στους μαθητές των ελληνικών

Δημοτικών σχολείων. Ψυχολογία, 8(1), 12-29.

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Σακκά, Δ. (2005). «Ο άνδρας τό ’χει μέσα του»:

απόψεις εφήβων για τη βία και την επιθετικότητα. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,Β., & Σακκά, Δ. (με τις Ηρακλείδου, Μ. & Φρόση, Λ.). Μεγαλώνοντας ωςαγόρι: Διερεύνηση της ανάπτυξης της ανδρικής ταυτότητας στην εφηβικήηλικία. (σελ. 75-106). Αθήνα: Gutenberg

Espelage, D., & Swearer, S.M. (2003). Research on school bullying and

victimization: what we learned and where do we go from here? School

Psychology Review, 32(3), 365-383.Macklem, G. L. (2003). Bullying and teasing: Social power in children’s groups. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

O’Moore, Μ. (2000). Critical Issues for Teacher Training to Counter Bullying and Victimisation in Ireland. Aggressive Behavior, 26(1), 99-111.

Olweus, D. (1993). Understanding children’ s worlds: Bullying at School. What weknow and what we can do. Oxford: Blackwell Publishing.

Olweus Bullying Prevention Program (2007). What is Bullying? Hazelden

Foundation. Ανασύρθηκε από το World Wide Web στις 7 Οκτωβρίου

2008.Sharp, S., Smith, P. K. (1994). Tackling bullying in your school: A practical

handbook for teachers. London and New York: Routledge.

Suckling, A., & Temple, C. (2001). Bullying: A whole-school approach. London:Jessica Kingsley Publishers.Τσικρικά, Όλ. (2009). Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).Ψάλτη, Αν., & Κωνσταντίνου, Κ. (2007). Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολείατης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η επίδραση του φύλου και της εθνο-πολιτισμικής προέλευσης. Ψυχολογία, 14(4), 329-345.

Βιβλιογραφία

slide13

Κοσμος χωρίς Πολέμους και Βία

World without Wars and Violence

www.kosmosxorispolemous.gr

www.worldwithoutwars.org

ad