Vilka forskar p d vblindhet 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 85

Vilka forskar på dövblindhet 2011? PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vilka forskar på dövblindhet 2011?. Medicin Sociologi Teknik Psykologi Pedagogik. Klinisk genetisk forskning-dövblindhet. Min tanke för denna dag är: Inte bara ”korvstoppning” ”Pölse” Mycket diskussion Se möjligheter till sampel Se patienter/brukare som forskningspartners

Download Presentation

Vilka forskar på dövblindhet 2011?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Vilka forskar på dövblindhet 2011?

Medicin Sociologi Teknik Psykologi Pedagogik


Klinisk genetisk forskning d vblindhet

Klinisk genetisk forskning-dövblindhet

 • Min tanke för denna dag är:

 • Inte bara ”korvstoppning” ”Pölse”

 • Mycket diskussion

 • Se möjligheter till sampel

 • Se patienter/brukare som forskningspartners

 • Genom att studera det ovanliga finner vi det vanliga


Klinisk genetisk forskning d vblindhet1

Klinisk genetisk forskning-dövblindhet

 • Usher syndromAlström syndromGen-etik

 • Hörsel-synDiagnostikDiskussion

 • GenetikProgress av symptomForskning och

 • LivsstilHabiliteringklinik

 • DietTeamforskning-Expertteam

 • Genterapi

 • Kognition

 • Psykosocial

 • CI


Usher syndrome definition

Usher syndromeDefinition

Hörselnedsättning/dövhet, näthinnesjukdom och ibland balansproblem

autosomal recessiv.

Tre kliniska typer.

Minst elva olika gener

Det genetiskt mest kartlagda syndromet

Dr. Charles H. Usher


Clinical types

Clinical Types

 • Type 1:

  • Profound hearing loss (deaf).

  • Early onset RP.

  • Balance problems.

 • Type 2:

  • Moderate to severe hearing loss (hard of hearing)

  • RP evident in their teens

  • No balance problems

 • Type 3:

  • Progressive hearing loss.

  • Looks like type 2 as children.

  • Looks like type 1 as older adults.


Vilka forskar p d vblindhet 2011

without diagnose

without diagnose


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Mean diagnosis age depending on when you were born(..Prevalence of Usher in Sweden…Sadeghi, Möller et al 2004)

 • Usher type I Usher type II

 • 1910´s42 y

 • 1920´s27y

 • 1930´s28y35y

 • 1940´s24y29y

 • 1950´s18y23y

 • 1960´s12y23y

 • 1970´s 9y19y

 • 1980´s 9y14y

 • 1990´s 4y14 y

 • 2000´s1-4 y12 y

 • 2010´s1-3 y10 y


How frequent is usher syndrome

How Frequent Is Usher Syndrome?

 • New studies type I 10% of deaf children

 • Some data indicate that Usher type II is almost two times as frequent as type I

 • Geographical variations

 • The overall frequency of Usher is guesstimated at >10 per 100,000.

250.000 worldwide


Diskussion

Diskussion

 • Hur kan man beforska prevalens i Norge

 • Skall man identifiera Usher så tidigt som möjligt?

 • Om ja, hur?

250.000 worldwide


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Genotyp och fenotyp

Våra gener konstruerar vår kropp och driver den….


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Comparison of hearing loss between Usher type I, II and III

II

III

III

I

_■_ Usher type II

_●_ Usher type III (USH3)

_▲_ Usher type I

_■_ Usher type II

_●_ Usher type III (USH3)

_▲_ Usher type I


Ushers syndrom

Ushers Syndrom


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Visual acuity life-long perspectives

Usher typ II

Usher typ I -


Teenage

Teenage


20 40 years

20-40 years


40 50 years

40 – 50 years


Vilka forskar p d vblindhet 2011

(survival) analysis- visual field –The likelyhood of having <5 deg

=> 25% ≈ 38 årsålder risk

≈ 55 årsålder => 75% risk

Usher typ I

Usher typ II

(p<0.05)


Vilka forskar p d vblindhet 2011

output

Input


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Balance - Type I


Ny forskning h rsel syn

Ny forskning hörsel-syn

 • Databas Sverige 370 personer USH I,II,III

 • Analys av långtidsresultat hörsel, syn, genetik

 • USA 60 pat visar möjligen skillnad beroende på genetisk typ

 • Viktiga resultat vid behandling

 • Kan bara behandla celler som fungerar


Vilka forskar p d vblindhet 2011

1991

 • Usher syndrome have at least one gene causing it

 • One of the first hearing impairments to be cloned

 • Consortium USA-Sweden-Italy-France -UK

 • Needle in the haystack

 • One DNA sample 2-3 months , today 5 minutes

 • Apples and pears in different baskets

 • type I or II or even III ?


Vilka forskar p d vblindhet 2011

_____________________________________________________

Genetic subtype Locus Gene Protein

________________________________________________

USH 1B 11q13.5 MYO7A myosin VIIA

USH 1C 11p15 USH 1C harmonin

USH 1D 10q21-22 CDH23 cadherin

USH 1E 21q21

USH 1F 10q21-22 PCDH15 protocadherin 15

USH 2A 1q32-42 USH 2A usherin

USH 2B 3p23-24

USH 2C 5q14.3-q21 g-protein

USH 3 3q21-q25 USH3 clarin


H r finns generna f r usher syndrom

Här finns generna för Usher syndrom

Frolenkov et al.


Vilka forskar p d vblindhet 2011

 • Drag image to reposition. Double click to magnify further.


Usher syndrome interactome as proposed by uwe wolfrum

Usher syndrome interactome as proposed by Uwe Wolfrum

The function of the interactome is unclear.

Structural in the cochlea?

Tip and ankle links

Cargo transport in the retina?


Usher interactome

Usher interactome

Complex machinery.

Like a construction crane?

Cargo transport?


Genetic diagnose of usher 2011

Genetic diagnose of Usher 2011

 • Screening for Usher using DNA-chip

 • Screening at a reasonable cost

 • Screening not perfect

 • Confirmation at a genetic lab

 • Diagnose rapid and accurate

 • Essential in the future if treatment


Can usher syndrome be treated

Can Usher syndrome be treated?

Safety and geographic orientation

Life style changes

Smoking cessation

Sunglasses

Diet

Vitamin supplementation and antioxidants

Prosthetics

Cochlear Implants

Retinal Implants

CNTF and other growth factors

Aminoglycoside look alikes.

Stem Cell Therapy

Gene therapy


Prosthetic devices

Prosthetic devices

 • Cochlear implant

 • Retinal implant


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Forskning

Kommunikativ utveckling

Utveckling av läs- och skrivförmåga

Utveckling hos specifika populationer av barn

Döva

dövblinda och hörselskadade barn med CI och/eller hörapparat

Språklig utveckling

Hörsel/syn

Kognitiv utveckling

Intervention

Neurofysiologisk utveckling


Ci and usher type 1

CI and Usher type 1

 • Most people with USH I will have CI

 • 10% of all deaf children USH 1( Iowa, Sweden)

 • Most USH1 undetected at time of implantation

 • Habilitation not like non-syndromal deafness

 • Second language sign language later tactile?

 • Results if early implantation excellent

 • Bilateral implantation

 • Some persons USH 1 implanted at 10-15 y

 • Sound recognition


Ci and usher

CI and Usher

 • Lif long commitment

 • Rapid technical advances

 • Early implantation in type I and III

 • Different implants for different HL

 • Short implants in type III

 • Electro-acoustic hearing in type III


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Phonological skills and working memory in children with CI and Usher type IHenricson, Lyxell, Möller, Lidestam

 • Preliminary results

 • likvärdiga resultat avseende visuellt arbetsminne (WM).

 • Normalhörande bättre på auditivt arbetsminne och lexikal ( Wass m fl)

 • Barn med Usher bättre I vissa av dessa tester än andra barn med dövhet och CI , lägger sig nästan som barn med hörapparat

 • 33 barn med icke-syndromal dövhet och CI. 8-15 årBarn med Usher

 • 6 barn med USH1 med CI, 8-15 år

 • 43 barn med hörselnedsättning och hörapparat

 • 136 normalhörande


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Forskning genetik-klinik-kognition-hörförståelse

Kan orsaken till dövhet ( flimmerhårsskada) ha betydelse

I framtiden olika CI, nya op-tekniker??


Ci and usher type 3

CI and Usher type 3

 • In childhood moderate -HL

 • Oral communication

 • Rapid progression- aquired deafness

 • Visual progression variable

 • Many have not learned sign language

 • Hearing memory intact

 • Sounds strange when implanted

 • Finland-Sweden- USA

 • Excellent results


Elektroakustisk stimulering eas

Elektroakustisk stimulering (EAS)

Frequency [kHz]

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

audiogram

-10

0

Höga toner

skadade

Bas toner

ej skadade

10

20

30

Hearing loss [dB]

40

50

60

70

80

90

100

110

Cochlea

(utsträckt)

Hörapparat + Cochlea Implant

( von Ilberg et al 1999)


Diskussion1

Diskussion

 • Vem vill vara den siste mohikanen?

 • Vem skall Döva utan CI kommunicera med?

 • Kommer teckenspråk att användas av Döva med tilläggshandikapp?

 • Kommer någon med blindhet att tacka nej till visuellt implantat?

 • Vilken forskning vill du se?


If i go blind and if ci don t work

If I go blind and if CI don´t work ?


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Finns det behandlingar vidplötslig hörselnedsättning?


Vilka forskar p d vblindhet 2011

STRESSFAKTOR – Exv. buller

Mekanisk skada

Metabol skada

Oxidativ stress Blodflöde 

Neurotrofiner

Ca-bindande

proteiner

 ROM

 [Ca2+] i

Antioxidanter

Skador på lipider, proteiner och DNA

Allvarlig men

reparabel skada

Celldöd

Apoptos/nekros


Vilka forskar p d vblindhet 2011

4 kHz

Tröskelförändring (dB)

Tid

20 kHz

Tröskelförändring (dB)

Tid

Förbehandling medantioxidanterskyddar motbullerskadaVitamin C & E

Ulfendahl et al 2006

Behandlade djur

Behandling:

24 tim före trauma + 4 veckor efter (dvs. kombination av prevention och intervention)


Vilka forskar p d vblindhet 2011

4 kHz

Tröskelförändring (dB)

Tid

20 kHz

Tröskelförändring (dB)

Tid

Behandling:

24 tim efter trauma

och under 4 veckor

Behandlade djur

Ett dygn efter skadan kan det vara för sent!


Vilka forskar p d vblindhet 2011

The Hearing Pill

(Acetylcystein)


Does vitamin supplementation slow the progression of rp

Does vitamin supplementation slow the progression of RP?

 • Harvard medical school.

 • First study reported Vitamin A slowed the progression of RP.

 • Later study showed a greater effect when in combination with diet (fish important).

 • BUT, it remains controversial.

+


Prevention may be as simple as wearing sunglasses

Prevention may be as simple as wearing sunglasses

Animal studies suggest that light (uv and blue) accelerates the loss of rods and is especially damaging to Usher retinas

Unproven in humans

Depending upon the frequencies, filtering glasses may be appropriate even indoors.


Hur fungerar l kemedelstillf rsel

Hur fungerar läkemedelstillförsel?


Reparation av muterad gen

Reparation av muterad gen

Vissa läkemedel kan “reparera” en skadad gen

USH 1C har en ”nonsensmutation som kan lagas

PTC124

Cellodling

Retina

Möss


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Protein X bildatfrån den infekteradecellen

DNA för

Protein X

Virusvektor medgenen för Protein X

Cellkärna

Målcell

Genterapi


Gene therapy principles

Gene therapyPrinciples

 • Genes are information.

 • When a gene is ‘knocked out’, the information the cell needs is missing.

 • To correct the problem, the functional gene must be delivered to the cells that need to use that information


Gene therapy problems

Gene therapyProblems

 • Delivery

  • Most commonly uses ‘tame’ viruses

  • Gene size is important

 • Regulation of expression

  • Cell needs to make the right amount of protein under probably changing conditions

  • Not all cells need to express the gene

 • Immune responses

 • Safety


Gene therapy and the future

Gene therapy and the future

 • Lancelot, the Briard Dog

  • Leber’s congenital amaurosis, a severe juvenile RP.

 • Gene (RPE65) inserted via a viral vector in one eye.

 • Gene therapy humans with LCA-RP Cardiff-London 2009

 • Gene therapy programs are now underway for Usher 1b, 2a, and 3a (animal research)


Are there problems with late diagnosis

Are there problems with late diagnosis?

 • Preliminary results

 • 100 persons with Usher type 2

 • Compared to 5000 from the Swedish population

 • Questions concerning

 • general health,

 • anxiety

 • depression


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Headache


Vilka forskar p d vblindhet 2011

unhealthy


Diskussion2

Diskussion

 • Vilka kommer att stå först i tur om behandling kommer

 • - barn-vuxna?

 • Skall dessa nya forskningsfynd förmedlas till brukare eller är det att väcka falska förhoppningar eller depression?

 • Om ja, hur ?


Anna 6 months

Anna 6 months

 • Myocardiopathy

 • 7 kg

 • Always crying in the morning

 • Infections

 • Pediatrician - within normal limits


Anna 2 years

Anna 2 years

 • Black spots in the neck

 • Delayed walking age

 • Delayed oral communication

 • Difficult to find toys

 • Nystagmus

 • Visually impaired

 • Mentally retarded ?

 • No diagnosis


Anna 4 years

Anna 4 years

 • Often sick , otitis media, urinary infections etc.

 • Numerous visits to Dr. (300/3years)

 • Low vision clinic

 • Mentally retarded?

 • Delayed language

 • Hearing loss ??


Anna 5 years

Anna 5 years

 • Ear, normal morphology

 • Moderate sensorineural hearing loss ( inner ear)

 • Habilitation , hearing aids etc.

 • Deafblind

 • Why, what ?

 • No diagnose

 • Crisis in the family


Anna 6 r

Anna6 år


Anna 12 years

Anna 12 years

 • Blind and deafblind

 • Started Braille-difficult

 • Progressive hearing loss

 • Oral communikation - difficult

 • No sign language

 • Diabetes, kidney, liver……..

 • Numerous visits to the Drs. but…

 • No diagnose


Vilka forskar p d vblindhet 2011

Anna 12 years

Anna 21years


Alstr m syndrome

Alström syndrome

0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

Symtom

Ögon

Öron

Balans

Hjärta

Blodfetter

Diabetes

Njurar

Lever

Tänder

Övervikt

Bukspottkörtel


Genetics

Genetics

 • ALMS1 gene

 • 2p13

 • Large gene

 • 4 frameshift and 2 nonsense mutations

 • Encodes an unknown protein

 • Two mouse models, original, ”fat aussie”


Prevalence

Prevalence

 • 2006 350 kända fall

 • 2010 650 kända fall

 • Perinatal dödlighet, för tidig död

 • Bättre metabol kontroll, transplantation

 • Längre livslängd

 • Om man letar man finner man

 • England 50, Holland 30, USA 300, Sverige 10


Vilka forskar p d vblindhet 2011

En normal mus


Alstr m sweden 2010

8 affected + 3 dead, 5-42 years

Problems with yaws

Ambitious, unrealistic “ stubborn

Eating problems

Longitudinal study Hugo 5 years

CI female 42 years

Cognitive research

Theory of mind

Alström Sweden 2010


Diskussion3

Diskussion

 • Hur gör vi för att upptäcka och diagnosticera mycket ovanliga diagnoser?

 • Kan forskning vara lösningen?

 • Vart sänder ni dessa fall i Norge?

 • Vem tar ansvar? Vem betalar?

 • Hur går det till?


Gen etik och konsekvenser f r rehabilitering

Gen-Etik och konsekvenser för rehabilitering

 • En patient

 • Flera familjemedlemmar

 • Många släktingar ” pårörende”

 • Outbildade professionella


Diskussion4

Diskussion

 • Vem tar initativ till genetisk diagnostik?

 • Vem meddelar resultat?

 • Vilkas skall ta del av resultat?

 • Bonusdiskussion

 • Är det etiskt att ställa genetisk diagnos om man inte kan behandla?


Forskning och klinik

Forskning och klinik

 • Genotyp-fenotyp

 • Arv-miljö

 • Cohort-långtidsstudier

 • Jämförande studier

 • Medel till forskning

 • ICF


Nationellt expertteam f r diagnosticering av personer med d vblindhet

Specialpedagog vuxna

Psykolog vuxna

Specialpedagog barn

Psykolog barn

Synpedagog

Dövpsykiatriker

Genetiker

Öron-Audiologläkare

Ögonläkare

Koordinator

Nationellt expertteam för diagnosticering av personer med dövblindhet


Det nationella expertteamet

Det nationella expertteamet….

 • Ge en medicinsk och funktionell diagnos

 • Alla åldrar många barn

 • De svåraste fallen

 • Syndrom

 • Ofta syn-hörsel + andra organ

 • Genetik allt viktigare

 • Anmälan till teamet alltid i sampel med familjen

 • Insamlande av alla data

 • Undersökningar, perspektiv på långsiktighet och livsperspektiv

 • Medicinsk och funktionell diagnos och därmed prognos

 • Information till familj, landsting, kommun, mm

 • Databas, forskning utveckling

 • Statligt finansierad


Diskussion5

Diskussion

 • Vem skall forska?

 • Vem skall betala?

 • Skall expertteam-kompetancecenter forska?

 • Vilken forskning saknar du?

 • Hur många forskar på dövblindhet i Norge?


Despair

Despair

I went to the doctor and he told me that I would go

deaf and blind. He does not know why, not when, but

it might be in the near future. Then the doctor abruptly

left the room.

No, not my hearing, not my vision!!!!

It is not fair! How could God do this to me?

Why wasn´t I told until I was grown up?

Somebody help me !!!!


Vilka forskar p d vblindhet 2011

How many things the men of future ages shall know, which are unknown to us….

although the nature of things does not give up its secret at once.

We think ourselves admitted to the sanctum, but we find that we are only in the outermost chamber.

Carl von Linné

1707-1778


 • Login