Skrive en god innledning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Å skrive en god innledning PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Å skrive en god innledning. Ulike startsetninger. Henrik og Simon gikk til skolen «Bare hopp», skrek Lars Det var en varm sommerdag Bomben eksploderte nøyaktig klokka tolv De fleste tror at spøkelser ikke finnes En dag da Liv var på vei til butikken

Download Presentation

Å skrive en god innledning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Å skrive en god innledning


Ulikestartsetninger

 • Henrik og Simon gikk til skolen

 • «Bare hopp», skrek Lars

 • Det var en varm sommerdag

 • Bomben eksploderte nøyaktig klokka tolv

 • De fleste tror at spøkelser ikke finnes

 • En dag da Liv var på vei til butikken

 • Har du noen ganger lurt på hvordan det føles når fallskjermen ikke åpner seg?

 • Skriket boret seg gjennom natten

  Hvilke av setningene likte du best og hvorfor? Diskuter med en medelev.


Gode innledninger

 • Fanger oppmerksomheten din

 • Gir deg lyst til å lese videre


Fire ulike typer innledninger

 • In medias res (rett inn i handlingen)

 • Motsetninger

 • Uventede og rare hendelser

 • Stille leseren et spørsmål


In medias res

Plutselighørtejeg et skingrendeskrik. Jegspratt opp. Jegstoheltstille. Alt varstille. Der hørte vi detigjen! Nærmereossdennegangen.

Eksplosjonengjordesluttpådetlivetjeghaddesattsåaltforliteprispå. Jegkjentejordogleireregne over meg, ognår alt stilnet,kjentejeg at jegvardelvisbegravdogkunnenestenikkerøre meg.

Jegslappkannamerket “eksplosjonsfare” ogverdenstoppet opp. Jegkunnesvergepå at minutterpassertefrakannaforlotfingrene mine til den smaltibakken med forferdeligekonsekvenser.

Jegramlet, ogrulletnedover mot klippekanten.

Jegdrakkinnholdet I flasken, og .

Oppgave: Skrivdin egeninnledningavdennetypen


Motsetning

Noen dager elsket jeg Anne, mens andre hatet jeg henne.

Jegvarkaldsom is, menskinnene mine brantsomild.

Oppgave:Brukdissemotsetningeneellerandre, ogskriv din egeninnledning.

varm / kaldelske / hateung / gammel

fredfull / reddliten / stor


Uventedeeller rare hendelser

Jegdro meg selvoppetteransiktet med den enearmen da klokkaringte, den andrearmenfantjegigjen under senga.

Jegvissteikke at jegkunnepuste under vannførjegramletutipådypet, ogblesittende glad ogfornøydpåbunnen!

Oppgave: Skriven innledning der du blir en del av en uventetellerrarhendelse.


Still leseren et spørsmål

Oppgave: Hva har du akkurat oppdaget som du synes andre burde vite om, eller være nysgjerrige på. Skriv noen setninger og prøv å fange leseren.

Har du noen gang lurt på hvorfor ting bare skjer? Er det noen eller noe som bruker oss mennesker som leketøy? Vel, la med fortelle deg hva som skjer og hvorfor..


Oppgave: hvilke teknikker har du nå lært for å skrive en god innledning? Diskuter med en eller flere medelever


 • Login