Methodologie &
Download
1 / 82

Methodologie & Statistiek I - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Methodologie & Statistiek I. Principes van statistisch toetsen. 5.1. U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen!. Gebruikmaken van internet: http://www.unimaas.nl/~stat. Education Health sciences Presentations of lectures. “op dit moment ……. beschikbaar Opening ---

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Methodologie & Statistiek I' - kana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Methodologie &

Statistiek I

Principes van statistisch toetsen

5.1


U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen!

Gebruikmaken van internet:

http://www.unimaas.nl/~stat

 • Education

  • Health sciences

   • Presentations of lectures

“op dit moment ……. beschikbaar

Opening

---

Hoofdstuk 5 (Principes van …)

---

Powerpointviewer downloaden”


Deze diapresentatie werd vervaardigd door Michel Janssen

van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek.

De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht.

Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij:

Universiteit Maastricht

Capaciteitsgroep M&S

Tjaart Imbos

Postbus 616

6200 MD Maastricht [email protected]


Methodologie &

Statistiek I

Principes van statistisch toetsen

5.1

21 januari 2002


Principes van statistisch toetsen

Noodzakelijk voor een goed begrip van

andere statistische onderwerpen


Statistische toetsing

z-toets

t-toets

Nulhypothese

Alternatieve hypothese

p-waarde

Significantie-niveau

Kritiek gebied

Kritieke waarde

Verwerpingsgebied

Acceptatiegebied

Type I fout (a)

Type II fout (b)

Onderscheidend vermogen

Kernbegrippen


Veronderstelde voorkennis

 • Standaardiseren (hoofdstuk 2 & 4)

 • Normale verdeling (hoofdstuk 4)

 • Gedrag van gemiddelden (hoofdstuk 4)

 • Verdeling van steekproefgemiddelden

 • (hoofdstuk 4)


 • Bedoeling van verklarende statistiek:

  op grond van steekproefgrootheid

  uitspraak doen omtrent

  populatieparameter

  steekproefgrootheid <>populatieparameter

  fractie

  gemiddelde

  standaarddeviatie

  correlatiecoefficient

  regressie-coefficient

  etc.


  centrale limietstelling

  Als uit een willekeurige populatie met m en s2,

  steekproeven van omvang n worden getrokken,

  dan is de verdeling van steekproefgemiddelden

  bij benadering normaal verdeeld met

  gemiddelde= m en

  variantie= s2 /n

  de benadering wordt beter bij toenemende n!


  voorbeeld

  Gegeven:

  Van 25 personen werd een reactie-tijd gemeten:

  de gemiddelde, gemeten, waarde = 4.26

  Uit de literatuur is bekend dat dit soort

  reactietijden normaliter exponentieel verdeeld zijn met m=3

  Opm: Bij een exponentiele verdeling geldt m=s

  Gevraagd:

  Is de steekproef afkomstig uit de genoemde

  populatie?


  als....

  de steekproef afkomstig is

  uit de genoemde

  populatie met m= s= 3


  als....

  de steekproef afkomstig is

  uit de genoemde

  populatie met m= s= 3

  dan...

  is het gevonden gemiddelde

  (= 4.26) een exemplaar uit de

  verdeling van gemiddelden

  van steekproeven met n= 25


  als....

  de steekproef afkomstig is

  uit de genoemde

  populatie met m= s= 3

  dan...

  is het gevonden gemiddelde

  (= 4.26) een exemplaar uit de

  verdeling van gemiddelden

  van steekproeven met n= 25

  en die verdeling is bekend!!!!!!


  gemiddelden van steekproeven (n=25)

  uit een willekeurige populatie

  met m= s=3 (s2= 9)

  vormen bij benadering een

  normale verdeling

  met m= 3 en s2= 9/25 dus s= 3/5

  blijft de vraag hoe waarschijnlijk

  de gevonden waarde (=4.26) is

  m= 3

  s= 0.6


  X-gemiddeld is normaal verdeeld:

  m= 3 en s= 3/5= 0.6

  P(X-gemiddeld>4.26)= 100 - P(X-gemiddeld<4.26)

  100 - P(z<(4.26 - 3)/0.6)=

  100 - P(z<2.1)=

  100 - 98.21= 1.79%

  CONCLUSIE???


  redenering andersom

  Gegeven:

  Steekproef van 25 stuks met gemiddelde= 4.26

  Gevraagd:

  Welke waarden van m (bij een s=3)

  zijn aannemelijk ….

  kunnen dit gemiddelde opleveren?

  10 ? 1? 7?


  X-gemiddeld is normaal verdeeld:

  m= 10 en s= 3/5= 0.6

  P(X-gemiddeld<4.26)=

  P(z<(4.26 - 10)/0.6)=

  P(z< - 9.57)= 0.0000

  m=10 komt dus niet in aanmerking!!

  We gaan op zoek naar

  de kleinste en de grootste

  waarden van m die een

  steekproefgemiddelde van 4.26

  kunnen opleveren


  3.08

  5.44


  3.08

  95%

  5.44


  Zo kan ook het 90% betrouwbaarheidsinterval

  worden berekend

  en het 99% betrouwbaarheids interval

  en het ……..

  Welk bi-interval is breder:

  het 90% of het 99%

  ?

  Het 95% betrouwbaarheids-interval is een

  waardenbereik dat met een waarschijnlijkheid

  van 95% de waarde m bevat


  eerder gebruikt voorbeeld

  ?

  Gegeven:

  Van 25 personen werd een reactie-tijd gemeten:

  de gemiddelde, gemeten, waarde = 4.26

  Uit de literatuur is bekend dat dit soort

  reactietijden normaliter exponentieel verdeeld zijn met m=3

  Opm: Bij een exponentiele verdeling geldt m=s

  Gevraagd:

  Is de steekproef afkomstig uit de genoemde

  populatie?  Het 95% betrouwbaarheidsinterval bevat

  de waarden 3.08 …… 5.44

  De waarde van m (=3) maakt geen deel uit

  van dit interval. Het is dus nietwaarschijnlijk dat

  de beschouwde steekproef afkomstig is uit

  de genoemde populatie

  Hoe groot is de kans dat deze uitspraak

  fout is? Anders gezegd:

  Hoe groot is de kans dat m wel in het

  interval ligt?

  ?


  2

  BENADERINGEN GEZIEN

  A uitgaande van een bepaalde m (en s) de

  verdeling van X-gemiddelden berekend en

  vervolgens gekeken hoe extreem het

  steekproefgemiddelde in die verdeling is.

  B uitgaande van het steekproefgemiddelde

  een betrouwbaarheidsinterval bepaald en

  gekeken of m in dit gebied ligt.


  Er is een praktisch probleem!

  meestal is s van de populatie niet bekend

  “behelpen” met de standaarddeviatie (=s)

  van de steekproef: s is schatter van s!

  s kan als gevolg van het toeval

  kleiner of groter zijn dan s.

  Extra onzekerheid wordt geintroduceerd.

  daarom…

  voor X-gemiddeld niet de normale verdeling,

  maar de t-verdeling gebruiken


  normale verdeling

  vs

  t-verdeling met 3 df

  95


  Normale verdeling vs t verdeling met 25 df
  normale verdelingvst-verdeling met 25 df

  95


  95% betrouwbaarheidsinterval

  z-interval

  t-interval


  ?

  betrouwbaarheidsinterval

  op basis van s: z-interval

  op basis van s: t-interval

  z-interval smaller/breder dan t-interval?

  middelpunt z-interval?

  middelpunt t-interval?

  z-interval is constant qua breedte

  t-interval ook constant ?


  Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

  studenten scoorden op een bepaalde toets.

  Hij berekende: m= 72 en s= 12.

  De docent beweert dat de huidige lichting van 36

  studenten (met een gemiddelde van 75.2) niet tot

  de beschreven populatie behoort, maar tot

  een populatie met m 72.

  Dus m<72 of m> 72.

  Met zekerheid valt niets te zeggen over die bewering!

  Gebruik een onbetrouwbaarheid van 5%.


  De docent heeft gelijk: m 72:alternatieve hypothese

  De docent heeft ongelijk: m = 72:nulhypothese

  De nulhypothese (H0) is juist totdat hij niet langer houdbaar is en wordt verworpen ten gunste van de

  alternatieve hypothese (H1 of HA)

  Als: H0 juist is (m= 72 met s= 12)

  Dan: is het steekproefgemiddelde

  een exemplaar uit de NV(72, 12/6)

  95%-bi: ?????????????


  De docent heeft gelijk: m 72:alternatieve hypothese

  De docent heeft ongelijk: m = 72:nulhypothese

  De nulhypothese (H0) is juist totdat hij niet langer houdbaar is en wordt verworpen ten gunste van de

  alternatieve hypothese (H1 of HA)

  Als: H0 juist is (m= 72 met s= 12)

  Dan: is het steekproefgemiddelde

  een exemplaar uit de NV(72, 12/6)

  95%-bi: 71.28 … (75.2) … 79.12

  CONCLUSIE ?????


  De alternatieve hypothese is tweezijdig

  (het verwerpingsgebied is tweezijdig)

  Men spreekt van tweezijdig toetsen.

  In zo’n geval wordt aan beide zijden

  de helft van a gebruikt

  Uitgangspunt was

  het steekproefgemiddelde


  Het probleem kan ook op een andere manier

  worden aangepakt…

  Daarbij wordt niet uitgegaan van het

  gevonden steekproef gemiddelde

  maar van het veronderstelde (= nulhypothese)

  populatiegemiddelde.

  Kies weer voor a = 5%


  De verdeling van de

  gemiddelden van steekproeven met n= 36

  uit een populatie met m = 72 en s = 12 ?


  De verdeling van de

  gemiddelden van steekproeven met n= 36

  uit een populatie met m = 72 en s = 12 ?

  Normale verdeling met

  m = 72 en s = 12/6= 2


  KW-L= 68.08

  KW_R= 75.92


  conclusie???

  75.2

  KW-L= 68.08

  KW_R= 75.92


  Dit was twee-zijdig toetsen

  via betrouwbaarheidsinterval

  via kritieke gebied

  Nu eenzijdig toetsen

  alleen via kritieke gebied


  Het probleem luidde….

  Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

  studenten scoorden op een bepaalde toets.

  Hij berekende: m= 72 en s= 12.

  De docent beweert dat de huidige lichting van 36

  studenten (met een gemiddelde van 75.2) niet tot

  de beschreven populatie behoort, maar tot

  een populatie met m 72.

  Dus m<72 of m> 72.


  Het nieuwe probleem luidt

  Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

  studenten scoorden op een bepaalde toets.

  Hij berekende: m= 72 en s= 12.

  De docent beweert dat de huidige lichting van 36

  studenten (met een gemiddelde van 75.2) beter is

  dan de studenten uit de populatie met m= 72.

  M.a.w. de steekproef is getrokken uit een

  populatie met m > 72


  De alternatieve hypothese is eenzijdig

  (het verwerpingsgebied is eenzijdig)

  (het kritieke gebied ligt aan een kant)

  Men spreekt van eenzijdig toetsen.

  In zo’n geval wordt de hele a aan een

  zijde gebruikt.

  In dit geval is sprake van

  rechtseenzijdig toetsen

  omdat de waarden van m onder HA

  rechts van m0 liggen


  Ook hier vormt de bewering van de docent

  de alternatieve hypothese:

  HA: m > 72

  Hieruit wordt de nulhypothese afgeleid:

  H0 : m< 72 (samengestelde nulhypothese)

  Bij het toetsen kan maar EEN waarde voor

  m0 worden gebruikt.

  Welke ?????


  Ook hier vormt de bewering van de docent

  de alternatieve hypothese:

  HA: m > 72

  Hieruit wordt de nulhypothese afgeleid:

  H0 : m< 72 (samengestelde nulhypothese)

  Bij het toetsen kan maar EEN waarde voor

  m0 worden gebruikt.

  De waarde die het dichtst bij mA ligt.

  dus: m0 = 72


  ?

  Bereken de kritieke waarde
  De docent vond een steekproefwaarde

  (gemiddelde van 36 studs) van 75.2.

  Deze waarde ligt niet in het verwerpingsgebied

  Bij een a van 5% moet

  H0 dus niet worden verworpen

  Wat zou de conclusie zijn geweest van

  een onderzoeker die werkte met a = 10%


  gelet op de steekproefgegevens wordt

  met een vooraf gekozen risico a

  H0 verworpen of niet verworpen.

  Ook als H0 juist is zou het gevonden

  resultaat in de steekproef kunnen leiden

  tot verwerping van H0

  Hoe groot was dat risico in het voorbeeld?

  ?

  Waarom dat risico dan niet

  heel klein gekozen?  correct

  fout

  type I


  correct

  fout

  type II

  correct

  fout

  type I


  correct

  b

  correct

  a


  H0 niet verwerpen

  H0 verwerpen


  Deel van verdeling onder H0 in kritieke gebied

  Deel van verdeling onder HA in acceptatie gebied


  Deel van verdeling onder H0 in kritieke gebied

  FOUT !

  Deel van verdeling onder HA in acceptatie gebied


  wanneer wordt gekozen

  voor een kleinere a,

  wordt b groter!

  hoe kan bij

  gelijkblijvende

  a, b worden

  verkleind

  ?


  Deel van verdeling onder H0 in kritieke gebied

  Deel van verdeling onder HA in acceptatie gebied


  een eerder gebruikt voorbeeld...

  De kritieke waarde (kw) is gelijk aan: 75.29

  Bereken b en 1-b als HA gelijk is aan 77

  Z= -0.855 >> b= 19.63% >> 1-b= 80.37%


  Z= -0.855 >> b= 19.63% >> 1-b= 80.37%

  in woorden...

  Als de werkelijke m gelijk is aan 77 zal een

  steekproef uit die populatie met een kans

  van 80.37% leiden tot verwerping van H0

  deze kans is voor elke waarde van HA uit

  te rekenen….


  mA z b1-b

  • 1.645 95.00 5.00

  • 1.145 87.39 12.61

  • 0.645 74.05 25.95

  • 0.145 55.77 44.23

  • -0.355 36.63 63.37

  • -0.855 19.63 80.37

  • -1.355 8.77 91.23

  • -1.855 3.18 96.82

  • -2.355 0.925 99.075

  • -2.855 0.215 99.785

  • -3.355 0.004 99.996

  In een grafiek

  mA uitzetten

  tegen 1-b:

  powerfunctie


  hoe stijler de helling,

  hoe ‘scherper’ de toets

  hoe is deze helling te

  beinvloeden????


  Overzicht van het toetsen tot nu toe:

  twee-zijdig

  m.b.v. betrouwbaarheidsinterval

  m.b.v. kritieke gebied

  een-zijdig

  m.b.v kritieke gebied


  Overzicht van het toetsen tot nu toe:

  twee-zijdig

  m.b.v. betrouwbaarheidsinterval

  m.b.v. kritieke gebied

  een-zijdig

  m.b.v kritieke gebied

  In plaats van te kijken naar kritieke waarde

  kun je ook kijken naar

  de p-waarde van de toetsingsgrootheid


  1. maak gebruik van het kritieke waarde/gebied

  • construeer nulhypothese

  • (eenzijdig/tweezijdig?)

  • bepaal ombetrouwbaarheid a

  • kies een toetsingsgrootheid T

  • (gemiddelde? Omvang steekproef)

  • d. bepaal de verdeling van T

  • e. bereken kritieke gebied

  • f. bereken toetsingsgrootheid T* in de

  • steekproef

  • g. trek conclusie:

  • T* ligt in het kritieke gebied (= verwerpen)

  • of niet (= niet verwerpen)


  2. Bepaal de p-waarde van de toetsingsgrootheid

  • construeer nulhypothese

  • (eenzijdig/tweezijdig?)

  • bepaal ombetrouwbaarheid a

  • kies een toetsingsgrootheid T

  • (gemiddelde? Omvang steekproef)

  • d. Bepaal de verdeling van T

  • e. bereken toetsingsgrootheid T* in de

  • steekproef

  • f. bepaal de overschrijdingskans p van T*

  • g. trek conclusie:

  • p <a: (= verwerpen)

  • p > a: (= niet verwerpen)


  De twee manieren gedemonstreerd m.b.v. een

  eerder gebruikt voorbeeld

  Een docent registreerde jarenlang de resultaten die

  studenten scoorden op een bepaalde toets.

  Hij berekende: m= 72 en s= 12.

  De docent beweert dat de huidige lichting van 36

  studenten (met een gemiddelde van 75.2) beter is

  dan de studenten uit de populatie met m= 72.

  M.a.w. de steekproef is getrokken uit een

  populatie met m > 72


  1. Toetsen m.b.v. kritieke gebied

  • Nulhypothese:m = 72: rechtseenzijdig

  • Onbetrouwbaarheid:a= 5%

  • Toetsingsgrootheid T: gemiddelden van

  • steekproef van 36 stuks

  • Verdeling van T: NV(72, 2)

  • Kritieke gebied: 75.29 en groter

  • Bereken T*: 75.2

  • Trek conclusie: T* niet in verwerpings-

  • bied: H0 niet verwerpen


  2. Toetsen m.b.v. p-waarde

  • Nulhypothese:m = 72: rechtseenzijdig

  • Onbetrouwbaarheid:a= 5%

  • Toetsingsgrootheid T: gemiddelden van

  • steekproef van 36 stuks

  • Verdeling van T: NV(72, 2)

  • Bereken T*: 75.2 (>> z= 1.6)

  • Bepaal overschrijdingskans: 5.48%

  • Trek conclusie: p-waarde van T*

  • is groter dan a: H0 niet verwerpen


  SAMENVATTING

  • Twee toetsen voor een gemiddelde:

  • z-toets (s) en t-toets (s)

  • Betrouwbaarheidsintervallen (z en t)

  • Toetsen: beslissen in onzekerheid

  • eenzijdig <–>tweezijdig

  • BI <–> kritieke gebied

  • kritieke gebied <–> p-waarde

  • 4. Fout van de eerste soort: a-fout

  • Fout van de tweede soort: b-fout

  • Hoofdstuk 5: sleutelhoofdstuk

  • Hoofdstuk 6: toetsen voor twee gemiddelden:

  • z-toets en t-toets  ad