CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Ccim broeikaseffect vlaamse klimaatconferentie stakeholders dialogue ii 19 juni 2007
Download
1 / 9

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007. Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteem Proposal Directive 2006/0304 amending directive 2003/89/EC so as to include aviation activities in EU ETS Els Van den broeck

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CCIM Broeikaseffect Vlaamse klimaatconferentie Stakeholders Dialogue II 19 juni 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ccim broeikaseffect vlaamse klimaatconferentie stakeholders dialogue ii 19 juni 2007

CCIM BroeikaseffectVlaamse klimaatconferentieStakeholders Dialogue II19 juni 2007

Opname luchtvaart in Europese emissiehandelsysteem

Proposal Directive 2006/0304 amending directive 2003/89/EC so as to include aviation activities in EU ETS

Els Van den broeck

Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid


Inhoud

Inhoud

 • Wat vooraf ging

 • Hoog- en laagvliegers in de lopende discussie

  3. Next?!


1 vooraf

1. Vooraf

1.1 EU toneel

 • Voorstel van amendement met IA door EC 20/12/07

 • Opstart (maandelijkse) besprekingen in raadswerkgroep vanaf 15 jan 07

 • Raad Leefmilieu 20/02/07

  • Bereik van het schema en derde landen

  • Bovengrens op EU niveau en geharmoniseerde allocatiemethodiek

  • Regionale aspecten en specifieke situaties

  • CO2 of meer?

 • Technische raadswerkgroep rond benchmarking 04/06/07

 • Raad Leefmilieu 28/06/07


1 vooraf1

1. Vooraf

1.2 België

 • Dossier getrokken door Leefmilieu, afstemming met Transport

 • Maandelijkse CCIM ad hoc werkgroepen luchtvaart

 • Belgisch standpunt Raad 20/02/07

  • Pro cap and trade

  • Doorgedreven geharmoniseerde aanpak (cap en meer)

  • Start in 2013, mogelijke (gesloten) proefperiode 2011/2012

  • Evenwicht groei/competitiviteit en klimaatimpact

  • Allocatie ~verschillende business modellen

  • Regionale aspecten: EC voorstel is gebalanceerd

  • Start met CO2, maar nu opstart inventarisatie extra data

  • Verhoging veilingspercentage bespreekbaar (cfr. Milieu-impact)

  • Voldoende overleg met betrokken sector(s)

 • Eerste stakeholdersoverleg 12 feb 07

 • Cijfermatige insteek vanuit ABCI


2 hoog en laagvliegers

2. Hoog- en laagvliegers

“Niets is beslist tot alles is beslist”

2.1 Elementen met ‘breed’ akkoord

 • Opname van luchtvaart in EU ETS, als deel van brede strategie

 • Geharmoniseerde aanpak (bepaling bovengrens, allocatiemethodiek)

 • Een referentieperiode voor bepaling van bovengrens

 • Start met enkel CO2

 • Voorkeur voor start in 1 fase

 • Brede scope, met alle operatoren onafhankelijk van nationaliteit

 • Nood aan nauwer betrekken van derde landen

 • Vele vragen bij inwisselingsmechanisme

 • Benchmarkingmethodiek bij toewijzing

 • Nauwe samenhang met lopend reviewproces


2 hoog en laagvliegers1

2. Hoog- en laagvliegers

2.2 Elementen waar een compromis kan

 • Start van het systeem in 2013 (zo snel mogelijk)

 • Vastleggen van de bovengrens en/of flexibel stellen op lange termijn

 • Gefaseerde aanpak met proefperiode (+ medewerking derdelanden)


2 hoog en laagvliegers2

2. Hoog- en laagvliegers

2.3 Elementen met divergerende visies

 • Veiling:

  • Werking (niveau, geharmoniseerd, ..)

  • Percentage

  • Inzet opbrengsten

 • Uitzonderingen op scope (ondergrens, eilanden, …)

 • Inzet van CER’s en ERU’s (%)

 • Benchmarking:

  • Methodiek (EC, FI, …)

  • In rekening brengen van actuele ontwikkelingen, nieuwe lidstaten, extreme liggingen


2 hoog en laagvliegers3

2. Hoog- en laagvliegers

2.4 Benchmarkmethodiek


3 next

3. Next?!

 • ICAO

  • Assembly sept 07: guidance on ETS

 • EU niveau

  • Europees Parlement: stemming in november 2007

  • Herneming raadswerkgroepen onder PO PRES

  • Opstart co-decision proces

  • Wetgevend voorstel review EU ETS (eind 2007)

 • Belgisch niveau

  • Voortzetting discussies (CCIM, stakeholders, ..)

  • Beeld vormen impact Belgisch luchtvaartlandschap

  • Nieuwe Belgische piloot


 • Login