Υπέρτιτλος………………………………… - PowerPoint PPT Presentation

Υπέρτιτλος…………………………………
Download
1 / 33

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Υπέρτιτλος…………………………………. Ονομα . | ιδιότητα ……… Αθήνα, Ημ/νια. A θήνα, 03 / 1 0/2011. Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΕΠΣΕ+Τ ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Υπέρτιτλος…………………………………

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3583330

Υπέρτιτλος…………………………………

Ονομα . | ιδιότητα………

Αθήνα, Ημ/νια

Aθήνα, 03/10/2011


3583330

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ)

 • Αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής ερευνητικής υποδομής (research e-infrastructure) που αναπτύσσει το ΕΚΤ, βάσει του θεσμικού του ρόλου

 • Στόχος:Δημιουργία διαλειτουργικής εθνικής υποδομής οργάνωσης, διάθεσης και διατήρησης επιστημονικού περιεχομένου η οποία ενσωματώνει τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές (European research e-infrastructures)


3583330

Αναπτυξιακές κατευθύνσεις των ερευνητικών e-υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Βασικά σημεία πολιτικής :

 • Διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των πολιτών σε έγκριτο ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενοκαι επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου για την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών διαφόρων τύπων χρηστών (έρευνα, εκπαίδευση, πολιτισμός, )

 • Υιοθέτηση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας

 • Συσσώρευση μεταδεδομένων περιεχομένου σε μοναδικές υποδομές

 • Αντιμετώπιση θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή όπως διαχείριση και διάθεση πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων, αξιόπιστη καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας και μέτρηση δεικτών, μακροχρόνια διατήρηση δεδομένων, «εικονικό περιβάλλον» για ερευνητικές συνεργασίες

  Βασικά σημεία τεχνολογικού περιβάλλοντος

 • Τεχνολογίες web 2.0, κοινωνικά δίκτυα, περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες

 • Νέα μοντέλα (διαμοιραζόμενες υπηρεσίες, αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών) για την ανάπτυξη των συστημάτων που διαχειρίζονται πληροφορίες και ψηφιακά αρχεία

 • Ευρυζωνικότητα, πολυκαναλική διάθεση υπηρεσιών, νέες συσκευές ανάγνωσης

 • Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης - open source, open standards

 • Green IT


3583330

Υποδομές περιεχομένου του ΕΚΤ και διαλειτουργικότητα με διεθνή συστήματα


3583330

Ηλεκτρονικές Υποδομές ΕΚΤ

 • Ηλεκτρονικά αποθετήρια

  • Περισσότερα από: 70.000 τεκμηριωμένα ψηφιακά αντικείμενα, 3.200.000 σελίδες περιεχομένου, συστήματα παρουσίασης/αναζήτησης

 • Ηλεκτρονικά περιοδικά

  • 5 επιστημονικές εκδόσεις

 • Συλλογικός κατάλογος περιοδικών / σύστημα διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

  • Εξυπηρετεί πάνω από 250 βιβλιοθήκες

 • ΑΒΕΚΤ – σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών

  • 2.200 εγκαταστάσεις σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Υπολογιστικό Κέντρο ΕΚΤ, (ΕΚΤ,GRID,GRIX/GEANT)

  • Ανοικτό Λογισμικό

  • Virtualised υποδομές συστημάτων

  • Εξειδίκευση σε διάθεση/οργάνωση μεγάλου όγκου μεταδεδομένων/περιεχομένου


3583330

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα


Www openaccess gr

www.openaccess.gr

Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για την ανοικτή πρόσβαση

 • Νέα

 • Εκδηλώσεις

 • Πολιτικές

 • Σύνδεσμοι

 • Blog

Επισκεψιμότητα (ανά μήνα):

1.500 μοναδικοί χρήστες, 2.500 επισκέψεις


3583330

Η Υποδομή του ΕΚΤ σήμερα: ιδρυματικό αποθετήριο ΗΛΙΟΣ

Περιλαμβάνει το επιστημονικό υλικό του ΕΙΕ (άρθρα, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, αρχεία ήχου και εικόνας, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές εκθέσεις, κ.ά.).

Περισσότερα από:

4.300 δημοσιεύματα/εγγραφές

1.200 πλήρη κείμενα.

Επισκεψιμότητα (ανά μήνα):

10.000 μοναδικοί χρήστες

12.700 επισκέψεις


3583330

Θεματικό Αποθετήριοανθρωπιστικών επιστημώνΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Περιλαμβάνει επιστημονικό και ερευνητικό υλικό στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Μέχρι σήμερα, διατίθενται στο Διαδίκτυο

40.000 εγγραφές και 23.000 τεκμήρια

που προέρχονται από συλλογές των Ινστιτούτων Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του ΕΙΕ.

Επισκεψιμότητα (ανά μήνα):

12.800 μοναδικοί χρήστες

15.400 επισκέψεις


3583330

Ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά

Επισκεψιμότητα (ανά μήνα):

Βυζαντινά Σύμμεικτα

3.200 μοναδικοί χρήστες

4.800 επισκέψεις

Τεκμήρια

1.300 μοναδικοί χρήστες

2.000 επισκέψεις

The Historical Review/La Revue Historique

940 μοναδικοί χρήστες

1.400 επισκέψεις

Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ

800 μοναδικοί χρήστες

900 επισκέψεις

Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ

1.000 μοναδικοί χρήστες

1.200 επισκέψεις


3583330

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

http://www.didaktorika.gr25.000 διατριβές, 3.300.000 σελίδες, 25.000 επισκέψεις το μήνα


3583330

Υποδομή ΕΚΤ: Συνεχής Πορεία Ανάπτυξης

1996-2000

Ανάπτυξη ΕΠΣΕΤ Α’ φάση(B’ KΠΣ)

2010-2014

ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες

(ΕΣΠΑ)

2001-2009

Ανάπτυξη ΕΠΣΕΤ B’ φάση (Γ’ ΚΠΣ)


3583330

http://repository.edulll.gr1.000τεκμήρια,

15.000 επισκέψεις το μήνα


3583330

http://ebooks.serrelib.gr, http://ebooks.liblivadia.gr600βιβλία, 150.000σελίδες


3583330

ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Από το περιεχόμενο στους χρήστες

 • Η προσέγγιση που υιοθετεί η πράξη στοχεύει στη δυναμική διάθεση του επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου και την περαιτέρω χρήση και συνεργατική ανάπτυξή του από τους χρήστες–user generated content- με την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων -social networks- και τη χρήση των υποδομών ανοικτής πρόσβασης του ΕΚΤ που υπάρχουν αλλά και θα διευρυνθούν περαιτέρω


3583330

Υποέργο 3

Legacy συστήματα

Δράσεις ψηφιοποίησης

Συστήματα τρίτων

Υποέργο 6

Οριζόντιες υπηρεσίες – ευφυείς λειτουργίες

Υποέργο 5

Ερευνητές

Φοιτητές

Επιστήμονες

Υποέργο 2

Βιβλιοθηκονόμοι

Ειδικοί τεκμηρίωσης

Υποέργο 7

Aggregator

Υποέργο 6

Υπολογιστικό κέντρο – virtualised υποδομή

Βιβλιογραφικοί κατάλογοι

CRIS

Citation Index

Web 2.0 εκπαίδευση / πολιτισμός / e-science

Υποέργο 1

Ηλεκ. Εκδόσεις

Ερευνητές

Φοιτητές

Επιστήμονες

Αποθετήρια

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές

Ευρύ κοινό

Web 2.0 middleware

Υποέργο 4

Εκπαιδευτικοί

Μαθητές

Ευρύ κοινό

Υποέργο 8


3583330

Κύριοι άξονες δράσεων

 • δημιουργία εργαλείων web 2.0 που θα πλαισιώνουν την υποδομή ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ και θα επιτρέπουν την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων (social networks) και τη δυναμική συνεργατική ανάπτυξη και οργάνωση περιεχομένου (user generated content) από τους χρήστες.

 • διεύρυνση της υποδομής ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ προκειμένου να καλυφθεί η έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και πρακτικών συνεδρίων (e-proceedings) και αύξηση τουαριθμού τωνελληνικών επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται ηλεκτρονικά.

 • διεύρυνση των υποδομών αποθετηρίων και των δυνατοτήτων συγκέντρωσης του επιστημονικού και πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου στις υποδομές του ΕΚΤ μέσω ψηφιοποίησης, αυτοαρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης καθώς και μέσω διαδικασιών συσσώρευσης.

 • ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ πλατφόρμας CRIS (Current Research Information Systems) με σκοπό τη διάθεσή της στους ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

 • οριζόντια ενσωμάτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανισμών και λειτουργιών εξατομίκευσης.

 • επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις υποδομές, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο.


3583330

Υπηρεσίες που θα προσφερθούν

 • Ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης

 • Κοινωνικής δικτύωσης και περιεχομένου

 • Ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας

 • Θεματικών αποθετηρίων

 • Ηλεκτρονικών εκδόσεων

 • Υπηρεσίες καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας

 • Οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (helpdesk, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού)


3583330

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

 • Ενιαίο περιβάλλον διάθεσης υπηρεσιών προληπτικής επιστημονικής πληροφόρησης με αξιοποίηση του περιεχομένου που διαχειρίζεται και φιλοξενεί το ΕΚΤ σε διάφορα συστήματα επιστημονικού περιεχομένου.

 • Νέο περιβάλλον λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Ερευνητικών και Τεχνολογικών (ΕΔΕΤΒ) με επέκταση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών διαδανεισμού

 • Πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελίας επιστημονικού περιεχομένου


3583330

Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης και Περιεχομένου

 • Οριζόντια υποδομή λογισμικού middleware / εφαρμογών για λειτουργίες web 2.0 και κοινωνικής δικτύωσης με μηχανισμούς διαλειτουργικότητας με συστήματα αποθετηρίων, ηλεκτρονικών εκδόσεων και συστήματα CRIS καθώς και με web 2.0 πλατφόρμες του Διαδικτύου.

 • Πλατφόρμα λογισμικού και εργαλεία για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αξιοποίηση περιεχομένου που προέρχεται από υπάρχουσες πηγές (ψηφιακά αποθετήρια) ή παράγεται από τους χρήστες, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με ψηφιακές υποδομές που παρέχονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • Μηχανισμοί και εργαλεία για τη διαμόρφωση του περιεχομένου αποθετηρίων και άλλων πηγών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.


3583330

Υπηρεσίες ΑνάπτυξηςΗλεκτρονικών Εργαλείων Έρευνας

 • Εργαλεία διαχείρισης προσωπικών ή και ομαδικών συλλογών επιστημονικού περιεχομένου και δημιουργίας εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων με βάση το μοντέλο του web 2.0.

  • διαχείριση προσωπικών ή και ομαδικών συλλογών με βάση λειτουργίες επισημείωσης, αξιολόγησης και διαμοιρασμού

  • διαχείριση της βιβλιογραφικής πληροφορίας σε δομημένη μορφή

  • διαμόρφωση προσωπικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών σε επίπεδο ατόμων και ομάδων

  • συνεργασία επιστημόνων στο πλαίσιο εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων

 • Μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με συστήματα ψηφιακού περιεχομένου, όπως αποθετήρια και CRIS.


3583330

Υπηρεσίες Θεματικών Αποθετηρίων (επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου)

 • Μηχανισμοί προστιθέμενης αξίας για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών:

  • μηχανισμοί για την πλήρως ηλεκτρονική κατάθεση διδακτορικών διατριβών από διδάκτορες και γραμματείες και την εγγραφή στο Μητρώο Διδακτόρων (διασύνδεση με υποδομές single sign-on για πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι στο υποβαλλόμενο ψηφιακό υλικό, ηλεκτρονική συμπλήρωση απογραφικού δελτίου)

  • μηχανισμοί διαλειτουργικότητας του ΕΑΔΔ με ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με κατάλληλους μετασχηματισμούς δεδομένων ανά αποθετήριο.

 • μηχανισμοί αυτοματοποιημένης εισροής περιεχομένου (μεταδεδομένων και ψηφιακού υλικού) από εξωτερικά συστήματα με κατάλληλη προσαρμογή και επέκταση των ροών εργασίας διαχείρισης του Αρχείου.


3583330

Υπηρεσίες Θεματικών Αποθετηρίων (επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου)

 • Εργαλεία προστιθέμενης αξίας σε ψηφιακά αποθετήρια:

  • προληπτική, προσωποποιημένη υπηρεσία αυτό-αρχειοθέτησης επιστημονικών δημοσιεύσεων.

  • διαχείριση πληροφορίας σχετικής με πνευματικά δικαιώματα σε ψηφιακά αποθετήρια

  • αυτοματοποιημένη παραγωγή διοικητικών εγγράφων και αναφορών σε επίπεδο ιδρύματος, ινσιτοπυτου, ερευνητικής ομάδας και ερευνητή

  • αυτοματοποιημένη παραγωγή βιβλιομετρικών αναφορών ανά ίδρυμα, ινστιτούτο, εργαστήριο και ερευνητή

 • Συσσωρευτής περιεχομένου ψηφιακών αποθετηρίων με χρήση διεθνώς καθιερωμένων προτύπων και πρωτοκόλλων

 • Ψηφιακό αποθετήριο με ενσωματωμένες υπηρεσίες αυτοαρχειοθέτησης της επιστημονικής παραγωγής, ανοικτής σε χρήση για όλους τους Έλληνες Ερευνητές και Επιστήμονες


3583330

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

 • Ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων το οποίο θα διαθέτει:

  • Πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών

  • Πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων

  • Πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών πρακτικών συνεδρίων

 • Λειτουργίες web 2.0

 • Προηγμένες λειτουργίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

  • παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών μέσω της γραφικής διεπαφής διαχείρισης τους

  • online ανάγνωση ψηφιακού υλικού

  • διαλειτουργικότητα με αποθετήρια

 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και υπολογισμός δεικτών


3583330

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

 • Νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις:

  • 10 νέα ηλεκτρονικά περιοδικά

  • 5 ηλεκτρονικά βιβλία / μονογραφίες / πρακτικά συνεδρίων

 • Αναβάθμιση των 5 ηλεκτρονικών περιοδικών που ήδη εκδίδονται


3583330

Υπηρεσία Καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας

 • Πλατφόρμα CRIS (Current Research Information Systems) που θα βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ και θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση στα ελληνικά ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα.


3583330

Web pages

Directory

Services

CERIF-CRIS

Publication

repository

Dataset

Software

repository

Finance

system

Human

Resources

system

Project

Mgt

system


3583330

Οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 • Παροχή μηχανισμών disaster recovery για τις βασικές υπηρεσίες της πράξης

 • Οργάνωση και λειτουργία γραφείου helpdeskστο ΕΚΤ για την υποστήριξη των νέων υπηρεσιών

 • Διαμόρφωση και διαχείριση των απαραίτητων στοιχείων υποδομών εξυπηρετητών εφαρμογών για τη διάθεση των υπηρεσιών «Παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού High Definition»


3583330

Υπηρεσίες και χρήστες της πράξης


3583330

Ενδεικτικά:Οφελούμενες Ομάδες Χρηστών & Οφέλη


3583330

«Ψηφιακό Περιεχόμενο»

Ψηφιοποίηση & ποιοτικός έλεγχος τεκμηρίων

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤ

«Ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-journals, e-books)»

Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων

Τεκμηριωμένο περιεχόμενο καισενάρια χρήσης του στην εκπαίδευση

«Τεκμηρίωση Περιεχομένου»

Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες

«Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού με χρήση social networks - user generated content»

Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης & περιεχομένου

Μελέτες και δράσεις χαρτογράφησης αναγκών & ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού

«Ανάπτυξη Υποδομών & Υπηρεσιών»

Υπηρεσία ψηφιακής βιβλιοθήκης

Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσία ηλεκτρονικής έρευνας

Τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία

Υπηρεσία θεματικών αποθετηρίων

«Ανάπτυξη προηγμένων λειτουργιών για τιςυπηρεσίες»

Εξοπλισμός

ΥπηρεσίαCRIS

«Προμήθεια εξοπλισμού»

«Μελέτες και δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών»

Υποέργα


3583330

Σχήμα Διοίκησης

ΓΓΕΤ

ΕΥΔ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΕΥΘ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

ΥΠΕΥΘ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΠΕΥΘ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘ.

ΗΛΕΚ.

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΥΠΕΥΘ.

ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


 • Login