ESTUDO DE OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA NO SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA 2005 - PowerPoint PPT Presentation

ESTUDO DE OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA NO SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA 2005
Download
1 / 18

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ESTUDO DE OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA NO SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA 2005. ÍNDICE. 1.- ESCENARIO DO SECTOR 2.- ESTRUTURA DA INDUSTRIA CONSERVEIRA 3.- CONSUMO ENERXÉTICO 4.- POSIBILIDADES DE AFORRO ENERXÉTICO 5.- CONCLUSIÓNS. SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA. ESCENARIO DO SECTOR.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ESTUDO DE OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA NO SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

ESTUDO DE OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA NO SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA 2005


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

ÍNDICE

1.- ESCENARIO DO SECTOR

2.- ESTRUTURA DA INDUSTRIA CONSERVEIRA

3.- CONSUMO ENERXÉTICO

4.- POSIBILIDADES DE AFORRO ENERXÉTICO

5.- CONCLUSIÓNS

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

ESCENARIO DO SECTOR

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Pilar básico da economía galega polas súas ligazóns co sector primario

 • Existen na actualidade 67 industrias conserveiras en Galicia, cun consumo enerxético estimado para a súa actividade de 43 ktep/ano (1 % do total da comunidade)

DATOS SOCIO-ECONÓMICOS DO SECTOR

Fonte: Anfaco

 • Galicia xera o 85 % da produción nacional de conservas de peixe

 • 12.050 empregos directos de marcado carácter femenino e cun alto índice de temporalidade

 • Sector con gran tradición e experiencia en Galicia e cunha imaxe de boa calidade dos produtos

 • Continua modernización e mellora das instalación produtivas para reducir custos e posibilitar a entrada a novos mercados


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

OBXETIVO DO ESTUDO

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Coñecer os perfis de consumo enerxético do sector

 • Establecer as ratios máis significativas do uso da enerxía

 • Posibilitar a comparación con instalacións e usos similares

 • Propoñer melloras de cara a optimización enerxética, avaliando a súa viabilidade técnica e económica

 • Facilitar a toma de decisións

 • Información ó sector das últimas melloras tecnolóxicas “maduras”


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

ESTRUTURA PRODUTIVA DA INDUSTRIA CONSERVEIRA

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

Tres procesos diferenciados:

Túnidos e cefalópodos: atún, bonito, xarda, polbo, lura,…

Sardiñas e similares: sardiña, xurela,…

Moluscos: mexillón, ameixa, berberecho, zamburiña,…


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

DIAGRAMA DE PROCESO

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

REPRESENTATIVIDADE DA MOSTRA

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

DISTRIBUCIÓN SEGUNDO FACTURACIÓN

Realizáronse 12 auditorías

Recopiláronse datos doutras 12 empresas

As empresas consideradas suman no seu conxunto o 75 % da facturación do sector conserveiro galego e o 76 % da súa produción


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

CONSUMO ENERXÉTICO

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

A maioría da demanda enerxética realízase en forma de calor (78 %, 19 % eléctrico, 3 transporte), sendo o fuel óleo a principal fonte empregada

O custo enerxético representa aproximadamente o 2 % dos custos totais de produción

DISTRIBUCIÓN DO CONSUMO DE ENERXÍA TÉRMICA


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

CONSUMO ESPECÍFICO (TEP)

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

* tep: tonelada equivalente de petróleo, enerxía equivalente á producida na combustión dunha tonelada de cru de petróleo.

O consumo enerxético por tonelada de produto ascende a 0,177 tep/t

O transporte normalmente encóntrase subcontratado polo que o consumo real é moi superior o aquí recollido

Nas empresas con coxeración so se considerou a calor e electricidade autoconsumidos


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

COSTE ESPECÍFICO DA ENERXÍA (€)

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • O consumo enerxético para a elaboración dun quilogramo de conservas sen incluír o transporte, ascende a 5,51 cent€/kg.


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

CONSUMO ENERXÉTICO TOTAL

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

CONSUMO ENERXÉTICO TOTAL DO SECTOR CONSERVEIRO

(*) Como xa se comentou, esta é só unha pequena parte dos consumos reais en transporte, dado que xeralmente esta actividade se encontra subcontratada a outras empresas.

O gasto anual en enerxía da industria conserveira ascende a 13,3 M€


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

MELLORAS PROPOSTAS

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • MELLORA DO DESEÑO DA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA:

  -Separación de zonas cálidas e frías

  -Aproximación dos puntos de consumo aos de xeración

 • INSTALACIÓN DE CENTRAIS DE COXERACIÓN

  - RD 436/2004, autoconsumo eléctrico 10 %

  - Investimento aprox. 600 €/kW

(1) P > 4 bar


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

MELLORAS PROPOSTAS

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Autoclaves e cocedoiros con sistemas de intercambio:

  • Aforro de auga tratada de alimentación á caldeira

  • Aforro de combustible debido ao aproveitamento da calor da auga condensada que se retorna ao tanque de alimentación da caldeira

  • Aforro de auga de arrefriamento que se recircula unha e outra vez

 • Control rigoroso das liñas de vapor

  • Especialmente purgadores e fugas de vapor

  • Un purgador en mal estado pode perder ata un 25 % da calor entrante

 • Axuste dos queimadores das caldeiras

  • A presenza de oxíseno en fumes non debe superar o 4 %


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

MELLORAS PROPOSTAS POR PERÍODO DE RETORNO

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Melloras amortizables nun período inferior a 1 ano:

  • Optimización da facturación de enerxía eléctrica.

  • Posta a punto dos queimadores das caldeiras (redución da entrada de aire e axuste do tiro).

  • Cambio das bocas das mangueiras de limpeza e baldeo.

  • Reparación de fugas de vapor (mantemento de purgadores).

  • Illamento lateral das balsas de cocción.

  • Realización de cursos de condución eficiente para os condutores de vehículos de transporte.

  • Instalación de turbuladores na caldeira para un maior aproveitamento dos gases de combustión.


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

MELLORAS PROPOSTAS POR PERÍODO DE RETORNO

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Melloras amortizables nun período entre 1 e 5 anos:

  • Calorifugado de entubados e outros elementos a elevada temperatura.

  • O sobrecusto da instalación de autoclaves con intercambiadores de calor e torres de arrefriamento no momento da renovación destes.

  • Instalación de autoclaves de gran tamaño.

  • Instalación de equipamentos estabilizadores-reductores de tensión nos circuítos de iluminación.

  • Instalación de baterías de condensadores para corrixir o factor de potencia.

  • Substitución de equipamentos de iluminación por outros máis eficientes.

  • Equipos de reinxección directa dos condensados na caldeira.

  • Instalación de economizadores en caldeiras de gran tamaño.

  • Instalacións de coxeración que utilicen como combustible gas natural a presións superiores a 4 bar.


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

MELLORAS PROPOSTAS POR PERÍODO DE RETORNO

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Melloras amortizables nun período superior a 5 anos:

  • Instalación de balastos electrónicos nas lámpadas fluorescentes.

  • Instalación de cortinas de aire seco á entrada das cámaras frigoríficas.

  • Instalación de equipamentos de medida de consumo nos distintos procesos para detectar variacións anómalas de consumo e establecer ratios por unidade de produción.

  • Instalación de centrais de coxeración alimentadas por gas natural licuado (GNL).


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

CONCLUSIÓNS

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

INVESTIMENTOS REQUIRIDOS EN AFORRO ENERXÉTICO EXTRAPOLADOS A TODO O SECTOR

PORCENTAXES DE AFORRO ACADABLES

POTENCIAL DE AFORRO NO SECTOR


Estudo de optimizaci n enerx tica no sector conserveiro en galicia 2005

CONCLUSIÓNS

SECTOR CONSERVEIRO EN GALICIA

 • Existe un potencial de aforro

  enerxético amortizable nun

  período inferior a 5 anos do

  13,6 % do consumo.

 • O investimento preciso para lévalo a cabo en todo o sector ascende a 3,1 M€, conseguéndose un aforro económico de 1,8 M€/ano.

 • O aforro enerxético resultante sería de 4,6 ktep/ano, equivalentes a 13.800 t de CO2


 • Login