Pr vo na informace o ivotn m prost ed ast ve ejnosti p i ochran ivotn ho prost ed
Download
1 / 5

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Prameny :. vnitrostátní právní úprava: čl. 35 odst. 2 LZPS: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ' - kamana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr vo na informace o ivotn m prost ed ast ve ejnosti p i ochran ivotn ho prost ed

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Prameny
Prameny VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

vnitrostátní právní úprava:

čl. 35 odst. 2 LZPS: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“

 • podrobně provádí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č.6/2005 Sb.

 • související: čl. 17 odst. 5 LZPS, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  komunitární právní úprava:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (k 14.2. 2005 nahradila směrnici 90/313/EHS)

  mezinárodní právní úprava

 • Úmluva EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 1998)


Subjekty a sb r informac
Subjekty a sběr informací VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Stát (správní úřady – shromažďovatelé informací)

 • FO a PO vykonávající činnosti mající vliv na ž.p. (znečišťovatelé – dodavatelé informací o zdroji znečištění)

 • dotčené osoby (veřejnost – příjemce informací)

 • Získávání informací řeší jednotlivé složkové předpisy, které vymezují povinnosti FO a PO poskytovat informace o své činnosti a jejích vlivech na životní prostředí (informace o činnostech).

 • Informace získává i veřejná správa bezprostředně při výkonu své činnosti a při činnosti jí podřízených a řízených organizací (především informace o samotném ž.p. - ČHMÚ)


Poskytov n informac
Poskytování informací VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • řeší zákon o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.)

  Zpřístupňování informací:

  • hromadně (např. Zpráva o stavu životního prostředí), aktivně

  • jednotlivě na žádost

 • Proces zpřístupňování informací – jednotlivé fáze:

  • žádost

  • způsob a forma zpřístupnění informace včetně lhůt

  • omezení přístupu k informacím – ochrana státního/obchodního tajemství, přírody aj.

  • rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace

  • opravné prostředky a soudní přezkum


Ast ve ejnosti p i ochran ivotn ho prost ed
Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Při výkonu politických práv:

  • p. na informace, p. petiční, p. shromažďovacího, p. sdružovacího

 • Prostřednictvím volených zástupců na úrovni:

  • celostátní, regionální, komunální

 • Přímá účast na rozhodování ve věcech dotýkajících se životního prostředí:

  • mimo správní řízení (EIA, SEA, územní plánování, pořizování koncepcí)

  • v rámci správního řízení: občanské sdružení je účastníkem řízení (§ 70 z. č.114/1992 Sb., § 115 z. č.254/2001 Sb. o vodách)

   • Ve stanovách poslání ochrana přírody a krajiny/ochrana ŽP

   • Podání žádosti o informace o zahajovaných správních řízeních

   • Oznámení účasti ve lhůtě

   • Řízení podle ZOPK a povolující řízení podle SZ (řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny)

   • Řízení podle vodního zákona

 • Veřejné stráže (lesní, stráž přírody, rybářská, myslivecká)


ad