HACIBEKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl
Download
1 / 39

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HACIBEKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ. “ EFENDİLER! NÜFUS KONUSU BİR ÜLKENİN EN HAYATİ İŞLERİNDENDİR .” Mustafa Kemal ATATÜRK.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HACIBEKTAŞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

HACIBEKTA KAYMAKAMLII

LE NFUS MDRL


Efend ler n fus konusu b r lken n en hayat ler ndend r mustafa kemal atat rk

EFENDLER! NFUS KONUSU BR LKENN EN HAYAT LERNDENDR.Mustafa Kemal ATATRK


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

EREFLKOHSAR KAYMAKAMLIILE NFUS MDRL2010 YILIEVLENDRME MEMURLARI HZMET ETM PROGRAMI 5490 Sayl Nfus Hizmetleri KanunuEvlendirme Ynetmelii1593 Sayl Umumi Hfzshha Kanunu5237 Sayl Trk Ceza Kanunu4721 Sayl Trk Medeni KanunuNfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasna ilikin YnetmelikUluslar Aras SzlemelerUYGULAMADA KARILAILAN SORUNLARA ZM NERLER


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • 05.05.1972 Tarihli 1587 Sayl Nfus Kanunu yerini, 25.04.2006da kabul edilen 29.04.2006 tarihli Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle konulan 5490 Sayl Nfus Hizmetleri Kanununa brakmtr.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • 5490 Sayl Nfus Hizmetleri Kanunu, konusu sadece insan ve insan sicili tutmak olan Nfus Mdrlklerinin lkemiz insanna ada, etkin, sratli ve verimli hizmet sunmasn amalamaktadr.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • 4721 Sayl Trk Medeni Kanunu Kiiliin balangc ve sonu bal altndaki 30.maddesinde Doum ve lm nfus sicilindeki kaytlarla ispat olunur hkmndedir. Bireyin kiiliinin balangc doumla balamakta, doum ise nfus ktne kaytla ispat olunmaktadr.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • 5490 Sayl Nfus Hizmetleri Kanununun 17. maddesinde; Nfus Mdrlkleri sresi ierisinde bildirilmemi ocuklarn veya nfusa tescil edilmemi erginlerin varln haber aldklar takdirde; erginlerin kendilerini, ocuklarn veli, vasi veya kayymlarn, bunlarn bulunmamalar halinde; byk ana, byk baba veya ergin kardelerini yada ocuklar yanlarnda bulunduranlar veya muhtarlar beyana davet etmeye yetkilidirler.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • lgililer de bu davet zerine 30 gn iinde Nfus Mdrlklerine bavurmak ve beyanda bulunmakla grevlidir. Verilen sre ierisinde bildirim yaplmamas durumunda mlki idare amirinin grecei lzum zerine kolluk kuvvetlerince bunlarn zorla getirilmesi iin gerekli ilem yaplarak ocuun aile ktne tescili salanr. Hkmndedir.

 • Kanunun ocuklar bildirmekle grevli kld kiilerin, bildirim grevlerine davetin bir keyfiyet unsuru olmad zorunluluk olduu aka grlmektedir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

NFUS CZDANI VE ULUSLAR ARASI ALE CZDANI TALEP FORMLARI

 • Bu belgeler ikamet edilen yer mahalle ve ky muhtarnca nfus czdan bilgilerine gre eksiksiz okunakl bir ekilde doldurulur. 15 yandan byklerin fotoraflar yaptrlr. Nfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasna likin Ynetmeliin 131. maddesine gre fotoraflarn;

 • Adna belge dzenlenen kiiye ait olmas, son halini gstermesi bakmndan 6 ay ierisinde ekilmi renkli n cepheden ba ak, inklap ilkelerine uygun ve sivil giysilerle ektirilmi olmas gerekmektedir. Ayrca kadnlarn aln, ehre ve yzlerinin tamamen ak olmas kaydyla bartl fotoraflar da kabul edilir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Fotokopi ve bilgisayarda oaltlm fotoraflar zamanla niteliklerini yitirdiklerinden kabul edilip ileme alnmazlar. Fotoraflar belgede ayrlan yer ebadnda kesilip yaptrlr, dzenlenme tarihi, tasdik edenin ad-soyad ve unvan yazlarak mhr ve imza ile onaylanr.

 • Mahalle ve Ky Muhtarlarnn mhrlerin okunakl ve silik olmamasna dikkat ederek kullanmalar, mhr ok eski ve yazlar silinmi olanlarn mutlaka yeni mhr talebinde bulunmalar gerekmektedir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • NFUS CZDANI KMLERE VERLR?

 • Dzenlenen nfus czdannn; ergin olanlarn kendilerine veya resm vekiline, ergin olmayanlarn ise ana veya baba yada vasileri ile ocuu aile ktklerine tescil ettirmek iin bildirimde bulunma yetkisi olan kiiye verilmesi esastr.

 • Evlilik birliinin mahkeme karar ile son bulmas halinde; ergin olmayan ocua ait nfus czdan velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.

 • Ergin olmayan ocuun ana ve babas yurt dnda veya lm ise mahkeme tarafndan vasi tayin edilen kii nfus czdan almaya yetkilidir. (Ynetmeliin 142. Md.)


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

17,33 cm.

 • Kanunun 67.maddesinde Geree aykr yerleim yeri veya czdan talep belgesi veren ky veya mahalle muhtarlar ile herhangi bir ilem sebebiyle nfus mdrlne gerek d beyanda bulunanlar ve bunlara tanklk edenler 6 aydan 4 yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr hkm getirilmi olup,

 • Yerleim Yeri ve Dier Adres Belgesi ve nfus czdan talep belgeleri dzenlenirken ok dikkatli olunmas gerekmektedir. Muhtarlarn yetkileri seildikleri ky yada mahalle ile snrl olup, kynde yada mahallesinde ikamet etmeyenlere nfus czdan talep belgesi dzenlememeleri uyulmas gereken kanuni bir zorunluluktur.

.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

17,33 cm.

 • Nfus czdanlar kamu dzeninin temel unsurlarndandr.Nfus czdanlarnda sahtecilii nlemek konusunda, nfus czdan talep belgelerini dolduran ve onaylayan muhtarlarmza byk sorumluluklar dmektedir.

 • Nfus Mdrlkleri Muhtarlarca tasdik edilen bu belgelere dayanarak nfus czdan dzenlemektedir. Bu belgelerin geree aykr kimlik bilgisi veya resmin, adna belge dzenlenen kiiye ait olmamasndan bu belgeyi dzenleyen muhtarlar sorumludur.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Bu nedenle zellikle kayp nedeniyle nfus czdan talep belgesi dzenlerken;kiinin kimliini ispatlayacak ehliyet, yeil kart,salk karnesi,renci belgesi,pasaport vs. istenilmesi,hibir belge ibraz edemiyorsa, muhtarlarca tannan bilinen bir kii deilse hibir surette belge dzenlenmemesi ve sahtecilii nlemek asndan tm muhtarlarmzn bu konuda hassasiyet gstermeleri nemle hatrlatlr!..


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • MUHTARLARIN LM BLDRME YETK VE ESASLARI

 • 5490 Sayl Nfus Hizmetleri Kanunun 31. maddesinin b) bendinde; Kylerde, varsa resmi tabip veya salk kuruluu yetkilileri, yoksa ky muhtarlar lm olaylarn bildirmekle ykml tutulmutur. Bu maddeye gre Kynde faal salk kuruluu bulunan ky muhtarnn lm bildirme yetkisi bulunmamaktadr.

 • Ky Muhtarlar kynde meydana gelen lm olay zerine 3 nsha lm tutana dzenleyerek varsa lene ait nfus czdanyla birlikte Nfus Mdrlne gndermekle grevlidir. lene ait nfus czdan yok ise ilgili alana nfus czdan olmadna dair erh vererek imza ve mhr ile tasdik eder. Ky Muhtar 3 rnek dzenledii lm tutanann 2 rneini en ge 10 gn iinde Nfus Mdrlne gnderir, bir rneini de kye ait lm dosyasnda muhafaza eder. 10 gn iinde bildirim ykmlln yerine getirmeyen kurum yetkililerine 30TL. dari para cezas uygulanr.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENDRME YETKS VE SORUMLULUU:

 • Evlendirme Ynetmeliinin 5 ve 6.maddesi le Nfus Mdrleri evlendirme ilemlerinin le seviyesinde eksiksiz olarak ve mevzuata uygun bir ekilde yrtlmesini salar, takip eder ve denetler.

 • le Nfus Mdrleri bu grevlerin mevzuata uygun bir ekilde yrtlmesinden dolay Kaymakama kar sorumludur.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve grevi verilen Evlendirme Memurluunun birbirleri ile evlenmek isteyen;

 • Kadn ve erkein evlenmeye dair mracaatlarn kabul etmek,

 • Mevzuatn ngrd ekilde evlenme dosyasn hazrlamak,

 • Evlenme akdini yapmak,

 • Aile czdan dzenleyip vermek,

 • Evlenmenin nfus ktklerine tescilini salamak,

 • Evlenme ktn ve dosyalarn iyi bir ekilde muhafaza etmek,

 • Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolayl gstererek yetkililerce istenen ktk, dosya ve belgeleri hazr bir halde bulundurmakla grevlidirler.

 • Evlendirme Memurlar bu grevlerinden dolay Nfus Mdrlerine kar sorumludurlar. hkmndedir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • 5490 Sayl Nfus Hizmetleri Kanunun 22.maddesinin 3.fkrasnda; elerden birinin yabanc olmas halinde evlendirmeye, l ve le evlendirme memurluklar, merkez ve Belde Belediye Evlendirme Memurluklar ile Nfus Mdrlnn yetkili olduu hkm altna alnmtr. Sz konusu maddeye gre kylerde muhtarlar sadece Trk Vatandalarn evlendirmeye yetkilidirler.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • YETK SINIRI:

 • Kendilerine evlendirme memurluu yetkisi verilen grevlilerin bu yetkileri;

 • -Bykehir belediye bakanlar ile byk ehir iindeki belediye evlendirme memurluklar iin o il,

 • -le ve kasaba belediye hudutlar,

 • -Kylerde ve kasabalarda grevlendirilen retmen veya muhtarlar iin o ky veya kasaba hudutlar ile snrldr.

 • Nfus memurlarna birden fazla ky veya kasabada yada btn ilede evlendirme memurluu grev ve yetkisi verilebilir. (Evl.Ynt.md.9)


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME EHLYET VE ARTLARI

 • 18 Yan doldurmu ve mahkemece vesayet altna alnmam olan erkek ve kadn baka bir kimsenin rzas veya iznine bal olmakszn evlenebilir. Ayrca;

 • a) 17 Yan tamamlayan erkek ve kadn velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamnn izni ile,

 • b) 16 Yan dolduran kadn ve erkek hakimin izni ile,

  evlenebilir.

 • Ancak ayrt etme gcne sahip olmayanlar ile 15 yan dolduran kkler mahkemece reit klnsalar dahi evlenemez. (Evl.Ynt.md.14)


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME ENGELLER:

 • a) Hsmlk;

 • 1- Alt ve st soy arasnda, kardeler arasnda, amca, day, hala, teyze ve yeenleri arasnda,

 • 2- Kayn hsml meydana getirmi olan evlilik sona ermi olsa bile, elerden biri ile dierinin alt ve st soyu arasnda,

 • 3- Evlat edinen ile evlatln veya bunlardan biri ile dierinin alt veya st soyu ve ei arasnda,

  Evlenme yaplamaz.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • b) Evli Olmak;

 • Nfus kaydna gre evli grnen bir kimse yeniden evlenemez. Mracaat srasnda nceki evlilii lm, boanma veya evliliin herhangi bir nedenle mahkeme karar ile son bulmu olmas halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak, buna ramen, bu durum aile ktklerine tescil edilmedike yeniden evlenme yaplamaz.

 • c) Kadn iin kanuni bekleme sresinin dolmam olmas;

 • Boanm, evliliin butlanna hkmedilmi veya kocas lm kadn, boanma veya evliliin butlanna dair mahkeme karar veya kocasnn lm tarihinden itibaren 300 gn gemedike yeniden evlenemez. Ancak, kadn 300 gnlk sre dolmadan nce doum yapt veya mahkemece bu srenin ksaltlmasna veya kaldrlmasna karar verildii taktirde, kadn iin kanuni evlenme yasa ortadan kalkar.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME ENGELLER;

 • d) Gaiplik durumunda;

  Gaipliine karar verilen kiinin ei, mahkemece evliliin feshine karar verilmedike yeniden evlenemez.

 • e) Salk Raporunun/Resmi Salk Kurulu Raporunun bulunmamas;

  24/04/1930 Tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzshha Kanununa dayanlarak, 17/08.1931 tarihli ve 11682 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Evlenme Muayenesi Hakknda Nizamnamede ngrlen usul ve esaslar dorultusunda salk raporu alnmamas durumunda evlenme yaplamaz.

 • Akl hastalar, evlenmelerinde tbbi saknca bulunmad resmi salk kurulu raporuyla anlalmadka evlenemezler. (Evl.Ynt. madde 15)


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • YABANCILAR N EVLENME EHLYET BELGES

 • Yabanclar iin yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafndan, kiinin adn, soyadn, ana baba ad, doum yeri, doum tarihi ile evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadn gsterir ekilde dzenlenerek verilmi ve usulne gre onanm olan belgeler evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME MRACAATINDA USUL

 • Bir biriyle evlenecek kadn ve erkein, ilerinden birinin oturduu yerde evlendirme memurluuna mracaat etmeleri esastr. (Evl.Ynt. md.16)

 • Evlenecek kii mracaat ilemini vekil olarak atad kii vastas ile de yrtebilir.(Evl.Ynt. md.17)

 • Mracaat, kadn ve erkek veya onlarn vekillerince rneine uygun olarak dzenlenmi ve imza edilmi Evlenme Beyannamesi ile yaplr.

 • Mracaat srasnda taraflar fotorafl nfus czdanlarn gstermek zorundadrlar. Fotorafl nfus czdan gsterilmedii taktirde evlendirme memuru mracaat kabul etmez.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Mracaat szl olarak da yaplabilir. Bu takdirde szl mracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geirilerek taraflarca imzalanr. Evlenme beyannamesi yazl hale getirilmedii srece dier ilemlere balanlamaz. (Evl.Ynt.md.18)

 • Yalnz fotorafl nfus czdanna dayanlarak evlenme yaplamaz. Nfus kayt rnei istenmesi arttr.

 • Vekaletle evlenme yaplamaz. Evlenme taraflarn bizzat huzuru ve iki ahit nnde yaplr. ahit olabilmek iin reit ve mmeyyiz olmak ve tanklk ettii kiiyi tanmak arttr.

 • Evlenmeye dair irade beyanlarnda sar ve dilsizler iaretle cevap verebilir,evlendirme memuru lzum grrse bu iaretlerden anlayan bir kiinin aracln isteyebilir. Yabanclar Trke bilmedii takdirde evlendirme memurlar tercman kullanabilir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME AKD METN

 • Seminer sonunda tm evlendirme memurlarna verilecek olan evlenme akdi metni rnee uygun ekilde uygulanmaldr. Bu akit metninin Evlenme Ktnn ilk sayfasna yaptrlarak her evlenme akdinde okunmas gerekmektedir.

 • Evlendirme yetkisi ve grevi kanunun verdii yetki ve grev olup, akit srasnda halkndan, kiiden, Belediye Bakanndan alm olduum yetkiye dayanarak gibi ibareler kullanlamaz.

 • Tm evlendirme memurlarnn uygulamada birlii salamak adna evlenme akdi metnine riayet etmeleri gerekmektedir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Kyafet

 • Madde 48-Evlendirme memuru, evlendirme treninde modeli Genel Mdrlke belirlenen zel bir cbbe giyer. Cbbesi olmayan evlendirme memurlarnn belirlenen modele uygun cbbe edinmeleri ve akit srasnda cbbe giymeleri gerekmektedir.

 • EVLENDRME MEMURUNUN EVLENMEY YAPMAKTAN EKNMES

 • Evlenmenin yaplaca srada taraflardan birinin iradesini aklamasn engelleyici bir ruh hali iinde bulunduunun davranlarndan aka anlalmas halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

 • -Evlenme Beyannamesi,

 • -Fotorafl nfus czdan rnei,

 • -Salk Raporu,

 • -Rza Belgesi (17 Yandan byk 18.yandan kkler iin)

 • -4 Adet Vesikalk Fotoraf

 • -Nfus Kayt rnei ve Evlenme Ehliyet Belgesi,

 • -Evlenme Bildirimi (VGF-20)

  Evlenme Bildiriminin akit tarihinden itibaren 10 gn iinde Nfus daresine bildirilmesi esastr.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • EVLENME KT

 • Yaplan evlenmeler evlendirme memurunca evlenme ktne geirilir ve kar koca, ahitler ve memur tarafndan imza edilir. Bylece evlenmenin ekli unsuru tamamlanm olur.

 • Usulne gre tasdik edilmi evlenme ktkleri evlenmenin yapldna karine tekil eder. Evlenme ktnde silinti kaznt yaplamaz. Evlenme ktnn sayfa birleimleri Nfus Mdrlklerine ait mhrle mhrlenip, sonuna ka sayfadan ibaret olduklar yazlp tasdik edildikten sonra kullanlr.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Ky, kasaba veya le Evlendirme Memurlarna ait evlenme kt le Nfus Mdrl tarafndan tasdik edilir.

 • Kylerde dolan ciltler Nfus Mdrlklerine zimmetle teslim edilir ve nfus idaresince arivlenir. Belediyeler kendilerine ait evlenme ktklerini kendileri arivler.

 • Dolan evlenme ktklerini tm ky muhtarlarmzn Nfus Mdrlmze arivlenmek zere teslim etmeleri gerekmektedir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

DAYANAK BELGELERNN MHASI

 • Evlenme akdinin yaplmasna esas olan dosya ve belgeler akit tarihinden itibaren 10 yl getikten sonra imha edilir. Evlenme ktkleri ile evlenmenin nfus ktklerine tesciline dair bildirim hibir surette imha edilemez.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • MZA VE MHR RNEKLER

 • Evlendirme memurlar imza ve mhr rneklerini mahalli Nfus Mdrlklerine gndermekle mkelleftirler. Evlendirme memurlarnn deimesi halinde yeni rnekler en ge 3 gn iinde dzenlenerek gnderilir.

 • DEVR-TESLM MKELLEFYET

 • Baka bir yere atanma, devlet memuriyetinden ekilme, emeklilik, lm veya yetki dzenlenmesi gibi sebeplerle kesin olarak memurun grevinden ayrlmasn gerektiren hallerde yerine gelen veya yetki verilen memura, henz gelmemi ise, geldiinde ona devredilmek zere, Nfus Mdrlklerinde il ve ile nfus mdrleri, belediyelerde belediye bakan tarafndan gsterilen kimseye, ky muhtarlar kendi aralarnda evlendirme ynetmeliinin 51. maddesindeki usule gre devir ve teslim yapmakla mkelleftirler.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • DEVR VE TESLM KONUSU, SRES

 • Devir-teslim ile mkellef bulunan memurlarn devir ve teslim ilerinin kapsamna giren hususlar unlardr;

 • Mhrler,

 • Evlenme Ktkleri,

 • Defterler,

 • Belgeler ve dosyalar,

 • Cbbe,

 • Deme ve demirbalar.

 • Devir ve teslim ilemlerinin 15 gn iinde yaplmas mecburidir. 4 nsha devir teslim tutana dzenlenir.Devralan ve devredence imza edilir, birer nshas devreden ile devralana, bir nshas kurumdaki dosyasna, bir nshas da nfus mdrlne gnderilir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • CEZA HKMLER

 • Kanunun evlenmelerini men ettii kimselerin bu manilerini bildikleri halde akitlerini yapan evlendirme memurlaryla, bir surette evlenen, bunlar evlenmeye sevk eden, evlenmelerine rza gsteren veli veya vasileri ile kanuni artlara riayet etmeksizin evlenme belgesi dzenleyen memur, evlenme akdinin kanuna gre yaplm olduunu gsteren kad grmeden evlenme iin dini merasim yapanlar ile aralarnda evlenme akdi olmakszn evlenmenin dini merasimini yaptran erkek ve kadnlar ve muttali olduklar hususu yetkili mercilere bildirmekte ihmal gsterenler hakknda 5237 Sayl Trk Ceza Kanununun 230.maddesine gre ilem yaplmak zere durum C. Savclklarna intikal ettirilir.


Hacibekta kaymakamli i l e n fus m d rl

 • Nfus daresinin Yetkisi

 • Madde 33-Nfus Mdrlkleri, evlenmeyi aile ktklerine tescil ederken evlenmenin mutlak butlan sebeplerinden biri ile malul olduunu tespit ettikleri takdirde, tescil ilemini sonulandrmakla beraber gerekli bilgilerle birlikte durumu Cumhuriyet Savclna bildirirler.


Te ekk r eder z hacibekta n fus m d rl

TEEKKR EDERZ...HACIBEKTA NFUS MDRL


 • Login