C l palapoz s
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

Cölöpalapozás PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cölöpalapozás. Talajkiszorításos cölöpök. TALAJKISZORÍTÁSOS CÖLÖPÖZÉSI TECHNOLÓGIÁJA. TALAJKISZORÍTÓ ELEM LEHAJTÁSI MÓD CÖLÖPTEST ELŐÁLLÍTÁSA. talajkiszorító elem. előregyártott vasbeton elemek négyszögkeresztmetszetű cölöp üreges henger, kúpos cölöp, betoncsődarabok toldás fémelemek

Download Presentation

Cölöpalapozás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C l palapoz s

Cölöpalapozás


Talajkiszor t sos c l p k

Talajkiszorításos cölöpök


Talajkiszor t sos c l p z si technol gi ja

TALAJKISZORÍTÁSOSCÖLÖPÖZÉSI TECHNOLÓGIÁJA

 • TALAJKISZORÍTÓ ELEM

 • LEHAJTÁSI MÓD

 • CÖLÖPTEST ELŐÁLLÍTÁSA


Talajkiszor t elem

talajkiszorító elem

 • előregyártott vasbeton elemek

  négyszögkeresztmetszetű cölöp

  üreges henger, kúpos cölöp, betoncsődarabok

  toldás

 • fémelemek

  acélcső (alul zárt)

  öntött vas cső

  hengerelt profilok, zárt szelvények

  speciális kiszorító fúrószerszám

 • fa


Lehajt si m d

lehajtási mód

 • verés

 • vibrálás

 • csavarás

 • sajtolás


A talajkiszor t sos c l plehajt s f bb k rd sei

A talajkiszorításos cölöplehajtás főbb kérdései

 • befolyásoló tényezők: altalaj, cölöpjellemzők, verési paraméterek

 • összehasonlítható tapasztalat (saját adatbázis)

 • próbacölöpözés

 • dinamikai számítások (hullámegyenlet)

 • ellenőrzés: din,ny  0,8b  din,h  0,9a,f

 • minősítő paraméter: Ft / Ac (törőerő / cölöpkeresztmetszet)

 • veszélyes zónák: nyomásra: kövesedett réteg, húzásra: átmenet lágy rétegbe

 • qc≈30-40 MPa esetén L=10-15 m hossz és ΔV=6-8 % tömörítés lehetséges

 • max. 0,5 m lökethosszú legyen a verőberendezés

 • 1 % kár elfogadható

 • elvárt pontosság: helyzet: 0,1 m, ferdeség: 4 cm/m

 • segítő módszerek: előverés, előfúrás, vésőzés, előrobbantás, öblítés


Talajkiszor t sos c l pt pusok msz en 12699

Talajkiszorításos cölöptípusokMSZ EN 12699


C l palapoz s

előre-gyártott

vert

vasbeton cölöp


Told sok

Toldások


C l palapoz s

Előregyártott kúpalakú vasbeton cölöp


C l palapoz s

Csavart (screw) cölöp


C l palapoz s

Hidraulikus verőkalapács lánctalpas alapgépen


Ver si adatok m r se s regisztr l sa

Verési adatok mérése és regisztrálása


Ver si jegyz k nyv

Verési jegyzőkönyv


Z rhat v g levibr lt ac lcs hely nek kibetonoz sa

Zárható végű levibrált acélcsőhelyének kibetonozása


Simplex c l p elvesz fej ac lcs hely nek kibetonoz sa

Simplex cölöpelvesző fejű acélcsőhelyének kibetonozása


C l palapoz s

Fundex-cölöp

elvesző fejű lecsavart acélcső kibetonozott helye


Omega c l p

Omega-cölöp


Franki c l p

Franki-cölöp


Talajhelyettes t ses c l p k

Talajhelyettesítéses cölöpök


Talajhelyettes t ses c l p z s technol giai feladatai

Talajhelyettesítéses cölöpözéstechnológiai feladatai

 • földkiemelés

 • furatállékonyság biztosítása

 • cölöptest készítése

  betonbevitel

  betontömörítés

  vasalás behelyezés


F ldkiemel s

FÖLDKIEMELÉS

 • végtelenített spirálfúróval

 • rövid spirálfúróval

 • kanálfúróval (dobfúróval)

 • koronával

 • markolóval

 • iszapolóval

 • öblítő folyadékkal szivattyúzva


A furat ll konys g biztos t sa

A FURATÁLLÉKONYSÁG BIZTOSÍTÁSA

 • önmagában állékony talajban semmi

 • bennmaradó talajdugóval

 • fúróiszappal (bentonitos "iszappal")

 • béléscsővel

 • előzetes talajszilárdítással


C l ptest k sz t se

CÖLÖPTEST KÉSZÍTÉSE

 • BETONBEVITEL

  gravitációsan vagy pneumatikusan

  betonozó tölcséren vagy fúrószáron keresztül

 • BETONTÖMÖRÍTÉS

  csömöszölés döngölővel v.csővisszaveréssel

  vibráció merülő vibrátorral v. csőmozgatással

 • VASALÁSBEHELYEZÉS

  betonozás előtt beállítva

  betonba süllyesztve (vibrálva)


M retek m rett r sek

Méretek, mérettűrések

Mérettűrések

 • pontraállás hibája

  e ≤ 0,10 m ha D ≤ 1,0 m

  e ≤ 0,1*D ha 1,0 ≤ D ≤ 1,5 m

  e ≤ 0,15 m ha D ≥ 1,5 m

 • irányeltérés

  i ≤ 0,02 m/m ha n ≥ 15

  i ≤ 0,04 m/m ha 4 ≤ n ≤ 15

Méretek

 • átmérő

  0,3 ≤ D ≤ 3,0 m

 • szélesség

  wmin ≥ 0,4 m

 • Hossz / szélesség méretarány

  L / w ≤ 6

 • ferdeség

  n≥ 6

 • alapfelület

  A ≤ 10 m2

 • átmérőarányok

  Dtalp / D ≤ 2 szemcsés talaj

  Dtalp / D ≤ 3 kötött talaj

  Dtörzsmax / D ≤ 2


A f r si elj r sok f bb szab lyai

A fúrási eljárások főbb szabályai

 • gyors legyen a fúrás

 • a talp egyenletes felfekvése biztosítandó előtolás

 • túlfúrás új műszakban végzett betonozáskor

 • talptisztítás

 • falvédelem:

  • béléscső:n≤15 ferdeség esetén kötelező, víztúlnyomás, előtolás

  • támasztófolyadékiránycső kell, folyadékminőség, tartalék, dugattyúhatás, n≤15 esetén tilos

  • spirál-talajdugó:n≤10 esetén

   folyós homok, cu≤15 kPa agyag esetén próbacölöp

   földkiemelés minimalizálása

 • falvédelem nélkül:d≤60 cm esetén, n≤15 esetén, szilárd talaj


F rt c l p k betonmin s ge

Fúrt cölöpök betonminősége

 • Betonminőség:C20/25 – C30/37

 • Adalékanyag:dmax ≤ 32 mm és betéttávolság/4

 • Cementtartalom:≥ 325 kg/m3 (száraz betonozás)

  ≥ 375 kg/m3 (víz alatti betonozás)

 • Víz/cement tényező:v/c  0,6

 • Adalékanyag ≥ 400 kg/m3 (ha d > 8 mm)

  d0,125 mm +cement≥ 450 kg/m3 (ha d ≤ 8 mm)

 • Betonkonzisztencia460 ≤ Ø ≤ 530 (száraz betonozás)

  Terülési átmérő530 ≤ Ø ≤ 600 (szivattyú és víz alatt)

  570 ≤ Ø ≤630 (betonozás zagy alatt)


C l palapoz s

 • fúrás rövid spirállal szakaszos földkiemeléssel

 • furatvédelem nélkül

 • talptisztítás kanállal

 • vasalás beállítása

 • betonozás betonozócsővel

Fúrt cölöp készítése

állékony talajban


C l palapoz s

CFA-cölöp

 • fúrás végtelen spirállal

 • furatvédelem bennmaradó talajdugóval

 • betonozás nyomás alatt a fúrószáron át

 • a vasalás utólagos behelyezése


C l palapoz s

Fúróiszappal fúrt cölöp

 • fúrás markoló fúróval

 • furatvédelem bentonitos fúróiszappal

 • vasalás behelyezése

 • betonozás betonozócsővel


C l palapoz s

 • fúrás markoló fúróval

 • béléscsőves furatvédelem

 • vasalás behelyezése

 • betonozás betonozócsővel

Béléscsővel fúrt cölöp


Talpsz les t s

Talpszélesítés


M si c l p f rt injekt lt mikroc l p bennmarad ac lcs vel

Mäsi-cölöpfúrt-injektált mikrocölöp bennmaradó acélcsővel


Gewi c l p f rt mikro c l p

GEWI-cölöpfúrt mikro-cölöp


Integrit svizsg lat

Integritásvizsgálat

Izotópos mérés

Dinamikus vizsgálat


 • Login