Evropsk odbory a glob ln finan n krize
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE. Seminář FONTES RERUM Novotného lávka 21. října 2008. Londýnská deklarace ze stanoviska Evropské odborové konfederace z 27. září 2008. Mezinárodní finanční krize musí být bodem obratu a vyvolat úplnou změnu způsobu fungování finančního světa.

Download Presentation

EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EVROPSKÉ ODBORY A GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZE

Seminář FONTES RERUM

Novotného lávka

21. října 2008


Londýnská deklarace ze stanoviska Evropské odborové konfederace z 27. září 2008

 • Mezinárodní finanční krize musí být bodem obratu a vyvolat úplnou změnu způsobu fungování finančního světa.

 • Převažující model finančního kapitalismu je na pokraji zhroucení.

 • Kasinový kapitalismus se nyní svými excesy dostal na samou hranici krachu a ohrožuje reálnou ekonomiku.

 • Evropská ekonomika tak žije v obavách, že bude zasažena finanční tsunami.

 • Recese je už na obzoru.

  Proto požadujeme:


1. Zásahy státu

„Injekce" veřejných financí do finančních institucí za podmínky, že bude nastolena veřejná kontrola a spolu s tím zajištěna zásadní změna jejich chování


2. Efektivnější regulaci

 • Mnohem přísnější kontrolu nad tím, jakou kapacitu pro zadlužení mají finanční instituce

 • Posílení podílu vlastního kapitálu

 • Účinnou regulaci na evropské a mezinárodní úrovni.

  To vše je nezbytné, protože rozsah globálního finančního kapitalismu dávno přesahuje národní rámce.


3. Rehabilitovat smysl ratingu

Je nezbytné ustavit evropskou ratingovou agenturu (se schopností poskytovat hodnověrná doporučení)


4. Stimulaci poptávky

Požadujeme vládní akci, která zajistí, že budou k dispozici fondy pro investování do reálné ekonomiky (průmyslu, zpracování surovin), do "zelených" technologií a tak vytvořených pracovních míst, do udržitelného rozvoje;


5. Pomoc domácnostem, které jsou krizí zasaženy nejvíce

… a též domácnostem, které jsou ohroženy vystěhováním, důchodcům, kteří jsou vystaveni riziku chudoby v pokročilém věku, podnikatelům, kteří hledají investiční kapitál.

Je nespravedlivé, aby na zpackané situaci mohli vydělat hlavně ti, kdo ji způsobili;


6. Náklady krize rozložit spravedlivě

 • Zvážit koordinovanou evropskou reakci na zpomalení, které probíhá v reálné ekonomice, aby nedošlo k finančním nepokojům, které by měly další dopady.

 • Vyhnout se návratu k přístupu „zachraň se, kdo můžeš, i na úkor ostatních“, spočívajícímu v soutěžení v mzdové umírněnosti a ve snižování úrovně systémů sociální ochrany, což škodí pracujícím a jejich rodinám.


7. Tlumit riziko chudoby a její prohlubování

Orientovat pozornost na veřejné politiky týkající se příjmových a mzdových nerovností.

Tyto nerovnosti a pomalý mzdový růst vedou k ještě většímu zadlužování domácností prostřednictvím rizikových finančních operací.


8. Jsme na jedné lodi !

Evropská odborová konfederace (EOK) proto vyzývá Evropskou unii, aby bojovala za práva pracujících, za spravedlivé a důstojné mzdy, za stálá pracovní místa, za pevný systém kolektivního vyjednávání nezávislý na soudech a soudcích a jim nepodřízený.


Postoje ČMKOS jsou stejné. Na vládě požadujeme

 • Vypracovat program prorůstových a protikrizových opatření jak v ekonomické, tak sociální oblasti

 • Bránit propojení vnější globální finanční krize s krizi vnitřní, vyvolané neuváženými vládními reformami a kroky vyvolávající inflaci v důsledku změny daní, regulace nájemného, zavedení poplatků u lékaře, oslabení regulace ceny energií atd.

 • Koordinovat opatření přijímaná v hospodářské a finanční politice jak s Českou národní bankou, tak sociálními partnery

 • Připravit se na koordinaci protikrizových opatření s ostatními zeměmi v době, kdy bude zemí předsedající Evropské Unii


 • Login