“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” - PowerPoint PPT Presentation

 ...
Download
1 / 212

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกำแพงเพชร. สุโขทัย. พิษณุโลก. ตาก. พื้นที่ 8,607 ตร. กม. ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ราบลุ่มด้านตะวันตก และใต้ เนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ ทางตอนกลางและเหนือ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6142937


6142937

8,607 ..


6142937

35

25

55

 • 11

 • 78

 • 956

 • 27

 • 21

 • 68

46

51

242,029 715,743 3 84 ..

42

50

85

78

70


6142937

2544

2555

365,103 | 360,906

362,445 | 353,298

18.05 % 64.49%

19.73% 68.46%

17.45 % 35.50%

11.81% 31.54%


6142937

2 , , ,

497

475 , 22 250

(455 ./6 ), 37 , 213

, , , ,


6142937

624 - 46 - . 448 - . 103 - . 27

18 , 117

1,056

4,195


6142937

2555

124,928


6142937

(24)21,135

2555


6142937

30 ..55 707,703

99.65% , 2,509 (0.35%)


6142937


6142937


6142937

ICD10


6142937

ICD10


6142937

10

56

56

56

56

56

56

.,,,

.,,

.,,,

.,,

.,, 8 .(4),(2),(1),(1)

3

- ,,


6142937

10


6142937

10


6142937

(410 ) 1

/

60 4

.. .4

4

2

64

17

128

130

52

30 5

10 1

(10) 1

(. )

.. 122

 • .. 20

 • .. 42

 • 2552 2

 • 2555 2


6142937

 • 1 : 4,921

 • 3 1 : 4,464

 • 1 : 7,230

 • 1 : 11,249

 • 3 1 : 9,819

 • 1 : 12,340

 • 1 : 15,842

 • 3 1 : 13,974

 • 1 : 18,835

 • 1 : 1,012

 • 3 1 : 811

 • 1 : 811

77 - .10 , . 21 - . 66

.


6142937


6142937


6142937

/

PP 33 33 .27


8 9 100

89 (100%)

2554

898 79.46 ( 1,130 )

2555 1032 81.26

2556 40 (.25,775,260 . / . 14,508,390 .)


6142937

1


6142937

Intervention

Information

Process

,

.

Analysis

- . - (LTC) - - 3,2 -DPAC / ANC / WCC

- , ,SRRT/ NCD - / / - -SRM/ DHS/ - - - - - - Service Plan/.

1. : NCD Board / MCH Board / . UC Board / CUP Management2. 3. PP+4. SRM 5./ DHS/ 6./ 7.-8. Data center 9. Referal System10. /11. Service Plan/.

 • 5 49.2% (>90%)- < 12 47% (60%)- 25.4%(10%)

 • LBW 9.3% ( 7%)

 • TSH 7.6%( 3%)

 • 66% - 62.4% ( 57%)- 1,691 .

 • < 20 62.9 : ( 50 : )- 41.3- 52.3%

 • IQ 95

 • - - DM

 • HT


6142937

Intervention

Information

Process

,

.

Analysis

- . - (LTC) - - 3,2 -DPAC / ANC / WCC

- , ,SRRT/ NCD - / / - -SRM/ DHS/ - - - - - - Service Plan/.

1. : NCD Board / MCH Board / . UC Board / CUP Management2. 3. PP+4. SRM 5./ DHS/ 6./ 7.-8. Data center 9. Referal System10. /11. Service Plan/.

()

 • CA Cervix- CA Breast

 • 9.22

 • 4 41.5%- /

 • DM-HT

 • LTC

 • - Median

 • TB Success Rate 88%

 • 20.5%

 • 34.4%

 • 33.2 %


6142937


12 2555 2556

12 2555-2556

60%


2555 2556

2555-2556

10%


2500 2555 2556

.< 2500 2555-2556

7%


2555 25561

2555-2556

100%


6142937

 • MCH Board 4 / ANC LR

 • ...

 • ANC LR


2 tsh

2 TSH

3 %

:


2 tsh1

2 TSH

:


6142937

2 TSH 11.2 3 ( WHO )

2556

 • Phenylketonuria

  TSH

 • 5


6142937

70%


3 2553 2555

3 2553-2555


6142937

 • 3 ( 1,103,567 )

  1) 18

  2)

  3)

 • CUP 11 62 ( 9,033,855 )


20 2555 2556 56

-

20 2555-2556 (..- ..56)


15 19 2555 50

15-19 2555 ( 50 )


6142937


12 2553 2555 45

12 2553-2555( 45 %)


6142937

/


6142937

/

(6-12) ( 70%)

2554 (6-12 )

- 92.55

- 88.25

()

- 7 1.53

- 319 70.10

- 86 18.90

- 43 9.45


6142937

2553 2555


2553 2555

2553 2555


15 2555

15 ( 2555)

: 90

/ 2554

2555

< 10

93.22%

94.85%

< 5

4.45

1.25

.97.60 %

. 97.37%


15 2556 55

15 2556(..-..55)

: 90

/

2555

2556

< 10

< 5

15.64%

16.38%

0.77

0.00

.28.98 %

. 27.39%


60 2556

60 ( 2556)

: 90

/

2555

2556

< 10

< 5

21.08%

19.50%

1.92

0.00

.40.48 %

.53.76%


6142937

3 2

88.11%

72.68 %

89.28 %

76.58 %


6142937

NCD 90.90 (. 5.2 5.3)


6142937

(2555)

eGFR(,,,)

DM 1(> 90) =22.43% HT=23.21%

2(60-89)=39.28%HT=35.51%

3(30-59)=32.57% HT=34.75 %

4(15-29)=5.04%HT=5.76 %

5(<15)= 0.65%HT=0.68 %

DM 15,034 (76.71%) 427 (2.89%)

Lipid ProfileDM 16,169 (82-50%) 6,342 (39.22%)HT 18,424 (62.58%) 8,739 (47.43%)

17,890 (91.28%) 705 (3.94%)

30

524

15,034 (76.71 %) 2,790 (18.56 %)


6142937

/

2555

2556(.-.55)

63.83

47.59

234 234 (100 %)

681 290 (42.58%)

318 263 (82.70%)

393 314 (79.90 %)

1298 486 (37.44 %)

156 79 (50.64 %)

2555

2556 (.-.55)

27.69

35.68

96 60 (62.50 %)

1412 478 (33.85%)

54 10 (18.52 %)

968 273 (28.20%)


6142937

( 2555)


2556 55

2556(..-..55)


2553 25551

2553 2555


2553 25552

2553 2555


2553 2556

2553 2556


2553 25561

2553 2556


6142937

 • / 3.2. 2556


15 n 343 993 2555

15 ( N= 343,993) .. 2555


15 2551 2555

15 .. 2551 2555


6142937


6142937

2556 2555 median


6142937


6142937

2553 - 2555


6142937

124,928

93,683 ( 74.99 %)

 • 2556

 • -

 • 78

 • 24

 • Long Term Care


6142937

LONG TERM CARE

2555 1

4 1.

2.

3. .

4. .

7 2556 2557


6142937

LONG TERM CARE


6142937

25561. 2. LTC 3. (.) 4. 5.


6142937


6142937


6142937

2541-2555


6142937

() 2556 2555 Median

() . 2556 Median


6142937

2556

23 .56


2551 2556

2551-2556


6142937

serotype 2537-2555


6142937

1 8 (1 ..-23 ..56)


6142937

HI < 10 .

2556


6142937

  • - (Big cleaning)

  • - /

 • /

 • , ,,

 • SRRT

 • ( SFR online)

 • SRRT 24 . ( , , )

 • War room / 1

 • SRRT /

 • 2 .


2549 2554

2549 - 2554


1 2555

(Success Rate) 90

1/2555


6142937

/ 1/2555

. 3 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1

10

40 1 40-49 0 50-59 3 60-69 4 70 2

TB 4 (DM,CA,CVA,) 4 1 1

2

.2


6142937

1/2555


6142937

/

56

 • . .

 • ..

 • (DOT Report)

 • web site

 • 6.

 • 7.


6142937

/

56 ()

(AFB)

1.

2. (Node)

3.

4. (RE,ON,PRE)

5.

6.


6142937


6142937

2553-2555

40

34.43


6142937

2553-2555

80

81.00 %


6142937

2553- 2556

6.5

10.88


6142937

2553- 2555


6142937

25

2551-2555


6142937

2556

/

 • :

 • :

 • :

  - 1 1

  - .


2553 2556 13

..2553-2556 ( 13 )

/.


6142937


6142937


6142937

5


6142937

GMP


6142937

GMP


6142937

GMP


6142937

1. 10 2. Primary GMP 5 5 ()3. Primary GMP 3 60

Primary GMP


6142937

1


6142937


6142937


6142937

2555

., ,, , .,


6142937

2555

-


6142937

2555

/ , ,


6142937

2


6142937

 • HA 4

  ( 36.36)

 • 2 7 . (28 - 29 .. 56)

  .


6142937

 • 5 .

  4 .

 • . 2

 • .. 50 (.. 14 .. 6 30)

18 2556


6142937

/


Service plan

Service Plan

 • Service Plan 2556 18 2555

 • 8 12

  .


6142937

 • . (S)

 • (Node)

 • .

 • .(F2,F3)


6142937

2556

4

1. (Primary Prevention)

2. (EarlyDiagnosis)

3.

4.


6142937

.54 - .55

6,646 : 505 IT

:

1. STEMI Fast track Stroke Fast track

2. M2 ,F1,F2 SK .(,,) S A

3. EMS/(, ) ..


6142937

:

1.

2.

3. CKD

4.


6142937

1 1 : 505 IT

:

1.

2.

3. .

4.


Dm ht

DM / HT ./..

38.54%

DM

49.70%

HT

> 50


6142937

 • . DM HT

 • CPG DM HT

 • /


6142937

 • 1. . 1 (. )

 • 2. .. DHS 6 ( ..///// )


6142937

()

CBL: Context based Learning : CBL

.. . 2555


6142937

(.)


6142937

. 2552 2555 2556

 • . 2555 2556 6,098 52.76


6142937

.

2555 1,930

2 / 18 .

2556 .

15,320 6,194,050


6142937

DistrictHealth System (DHS) SRM ( 25)

 • 25

  1.

  2.

  3.

  ()

  1.

  2.

  3.

 • ()


6142937

DHS (ODOP)


6142937

2556

 • (District Health System : DHS) /

 • 6

 • 15 ..56

 • HA/PCA CBL / SRM&NORM

 • 3

 • Good practice


6142937

DHS 6 - 5( 1 )

- 70 ( 7 )

2554 4 3

255522 (../ 14 / 8 )

2556 2 22


6142937

/ SRM SLM 11

/

./

. .. / ./.

..

.


6142937

.

1

E-cliam

2

Case mixed index RW

3

4


6142937

CMI


6142937

Case Mix Index


6142937

Case Mix Index


6142937

50

(.. .. 55)


6142937

10


6142937

10


6142937

1. 1-2

2. NTDB DATA CENTER

3. service plan


6142937

/

1.

2.

3.

4.


6142937


6142937

-

-


6142937


6142937


6142937


6142937

-

-


6142937

() 1669 ( :.)

 • 10


6142937

() 10

 • 70


6142937

DMAT 80

DMAT

( 2556 DMAT 6 .,

 • ., ., ,, .

  .)

MERT

MERT

2556 1 .

10


6142937

3


6142937

UC CUP

2551-2556


6142937

[/] 2545 - 2555


6142937

2551 2556 (1)

CUP

( PP, OP) 2551-2556 (1)


6142937

Health Care Financing


6142937

11 . - 2556 2555 ()

:

4.67%

83.47%

6.61%


6142937

11 . -

2556 2555 ()

:

front office

back office

16.28%

17.06%

22.37%

7.02%

1.10%


6142937

7 31 2555


6142937


6142937


6142937

(Cost) (Charge)


6142937


6142937

AdjRW.6141

x7,700

=4,728

AdjRW .3959

x7,700

=3,048

AdjRW .4001

x7,700

=3,080


6142937

(Diarrhea)


6142937

(Dengue , child , no CC)


6142937


6142937

(... . 23 )


6142937

2556

 • Flow Chart

 • (.1,.2)

 • (.3)


6142937

/ CFO / Account Auditor / web

1 94.58 % 98.67 %

4


6142937


6142937

(27 2556)


2553 25562

2553-2556

2553-2555 . . 2554 (8.3%) 2555 (10.8%)

2556 24% 2555


6142937

2556

 • 12

 • ED:NED (Good Health At Low Cost)


6142937


6142937


6142937


6142937


6142937

/

// > ./.

/


6142937

1. ..

2.

3.

4.

()


6142937

2555 2556 (.-.56)


6142937

() 1

.

5 ..55 ...

35

184


6142937


24 25 2555

24-25/2555

x-Ray 90

24/2555 90

1 ..- 31 2555

25/2555 90

1 ..2555-31 2556


6142937


6142937


6142937

2556

1. 2

2. 2

3.

4.

5. /

(..56)


6142937

(HA ) 2556

(.)


6142937

2556

1. (.)

2.

3. .(./.)


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

.. 41


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

TO BE NUMBER ONE

1.

2.

3.


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

To be Number One

95.25%

-


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

- -

- -

2556


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

: . . .


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

TO BE NUMBER ONE

2557


6142937

TO BE NUMBER ONE 2555

2556

,

,

,,


To be munber one

TO BE MUNBER ONE

2561

2560

2559 2

2558 1

2557

* 2556

2555

2554


To be munber one1

TO BE MUNBER ONE

TO BE NUMBER ONE IDOL 26 2556

TO BE NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE IDOL


To be munber one2

TO BE MUNBER ONE

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 8-9 2555


To be munber one3

TO BE MUNBER ONE

TO BE NUMBER ONE 25 2555

TO BE NUMBER ONE


To be munber one4

TO BE MUNBER ONE

TO BE NUMBER ONE 25 2555

TO BE NUMBER ONE


To be munber one5

TO BE MUNBER ONE

TO BE NUMBER ONE


6142937

 • 60

 • 70

 • 61 11


6142937

 • - (55 56 )

 • Alprazolam19

 • Diazepam73

 • Lorazepam22

 • Codeine 7

 • Pseudoephedrine 1


6142937

2556

1. 2556

2. Alprazolam - 16 2556

-


 • Login