ishodi u enja u nastavi matematike
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ishodi učenja u nastavi matematike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ishodi učenja u nastavi matematike - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Ishodi učenja u nastavi matematike. Jelena Horvat, prof . OŠ Veliki Bukovec Veliki Bukovec , 20.travnja 2010. Što su ishodi učenja?. tvrdnje o tome što se očekuje od učenika da zna, razumije, može napraviti.. . kao posljedice učenja  znanja, vještine, vrijednosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ishodi učenja u nastavi matematike' - kalyca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ishodi u enja u nastavi matematike

Ishodi učenja u nastavi matematike

Jelena Horvat, prof.

OŠ Veliki Bukovec

Veliki Bukovec, 20.travnja 2010.

to su ishodi u enja
Što su ishodi učenja?
 • tvrdnje o tome što se očekuje od učenika da zna, razumije, može napraviti... kao posljedice učenja  znanja, vještine, vrijednosti
 • NISU – skup zapamćenih činjenica, sadržaji koje učenici moraju usvojiti
 • definiraju ih nastavnici, ali su usmjereni na aktivnost učenika
va nost definiranja ishoda u enja
Važnost definiranja ishoda učenja
 • učiteljima – određivanje sadržaja, aktivnosti, način vrednovanja
 • učenicima – jasan okvir i očekivanja
 • roditeljima – jasnija slika o radu njihove djece, osnova za praćenje napredovanja
kompetencije
Kompetencije
 • kompetencija – lat. competentia = postizati, biti sposoban
 • stručna sposobnost kojom pojedinac raspolaže; mjerodavnost
 • Europski parlament – 8 ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje
matemati ka kompetencija
Matematička kompetencija
 • sposobnost razvoja i primjene matematičkog mišljenja u svakodnevnom životu
 • uključuje = vladanje brojevima, znanje, aktivnost
 • matematički način mišljenja (logika, prostorno mišljenje, rasuđivanje), prikazivanje (grafikoni, tabele...)
dimenzije matemati kog obrazovanja
Dimenzije matematičkog obrazovanja

MATEMATIČKO OBRAZOVANJE

Opće mat. kompetencije

Specifične mat. kompetencije

 rješavanje problema

 primjena tehnologija

 povezivanje

 prikazivanje

 logičko mišljenje i zaključivanje

 • koncepti vezani uz sadržaje
 •  brojevi
 •  mjerenje
 •  mat. postupci
kognitivna domena ishoda u enja
Kognitivna domena ishoda učenja
 • Benjamin Bloom, 1956.
 • tri domene – kognitivna (znanje), afektivna (stavovi), psihomotorička (vještine)
 • 6 hijerarhijskih razina – poredane po složenosti
kognitivne razine
Kognitivne razine

RAZUMIJEVANJE

EVALUACIJA

SINTEZA

ANALIZA

PRIMJENA ZNANJA

ZNANJE

znanje
ZNANJE
 • znanje – reprodukcija činjenica, prisjećanje
 • ključne riječi – nacrtaj, pronađi, upari, pročitaj
 • primjeri:
 • Što je kružnica?
 • Nacrtaj pravac p i na njemu označi točku A.
 • Nabroji nekoliko geometrijskih likova.
razumijevanje
RAZUMIJEVANJE
 • usporedba, interpretacija svojim riječima, procjenjivanje
 • ključne riječi – usporedi, pokaži, prepoznaj, izrazi, predvidi, opiši
 • primjeri:
 • Koji će zbroj biti veći, 10 + 3 ili 100 + 3?
 • Je li nacrtani lik krug ili kružnica i zašto?
primjena znanja
PRIMJENA ZNANJA
 • rješavanje problema, primjena starih znanja u novim situacijama
 • ključne riječi: preračunaj, otkrij, prouči, protumači
 • primjeri:

 Ako znamo kako se zbrajaju dva dvoznamenkasta broja, kako ćemo zbrojiti dva troznamenkasta broja?

analiza
ANALIZA
 • razumijevanje strukture problema
 • ključne riječi: razluči, usporedi, razlikuj, rastavi, zaključi
 • primjer:

 problemski zadatak riječima – npr. zbroju najmanjeg dvoznamenkastog i najvećeg troznamenkastog broja dodaj razliku najmanjeg troznamenkastog i najmanjeg dvoznamenkastog broja.

sinteza
SINTEZA
 • stvaranje informacije na temelju skupljenih podataka
 • ključne riječi – predloži, uredi, organiziraj, poveži
 • primjer:

 Sastavi zadatak riječima za svog prijatelja iz klupe.

evaluacija
EVALUACIJA
 • procjena o korisnosti ideja i materijala
 • ključne riječi – usporedi, zaključi, prosudi, objasni
 • primjer:

 Kako bi ovo što si danas naučio objasni svojoj mlađoj sestri? Što bi joj rekao, zašto je to znanje korisno?

obrazovni ishodi
Obrazovni ishodi
 • izbjegavati riječi “bolje” i “više” jer podrazumijevaju mjerenje
 • koristiti se Bloomovom taksonomijom
primjer matematika u nok u
Primjer – matematika u NOK-u
 • C. Logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje 

1. ciklus 

 • Učenici će moći: 

C1.

postavljati matematici  svojstvena  pitanja  (Koliko  ima...?  Što  je poznato?  Što  trebamo  odrediti?  Kako ćemo odrediti? Zbog čega? Imali rješenje smisla? Postoji  li više rješenja?  i dr.),  te stvarati i istraživati  pretpostavke o matematičkim objektima, pravilnostima i odnosima,  

C2. obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost dobi-venoga rezultata, 

C3. zaključivati nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom s  malim brojem koraka. 

primjer matematika u nok u1
Primjer – matematika u NOK-u
 • E. Primjena tehnologije 
 • 1. ciklus 

Učenici će moći: 

E1. istraživati i učiti matematiku pomoću džepnih računala i primjerenih  obrazovnih računalnih programa. 

 • 2. ciklus 

Učenici će moći: 

E1. istraživati i učiti matematiku pomoću džepnih računala i primjerenih  računalnih programa, 

E2.

rabiti  tehnologiju  za  crtanje,  za  prikupljanje,  organiziranje i prikazivanje  podataka  i  informacija,  te  u situacijama kojima su u središtu  interesa matematičke ideje (u svrhu rasterećivanja od računanja). 

da ponovimo
Da ponovimo...
 • pitati se što učenici trebaju znati i biti u stanju činiti
 • koristiti jasne i konkretne glagole usmjerene na aktivnost učenika
 • obuhvatiti područja znanja, vještina i stavova
 • obuhvatiti sve razine Bloomove taksonomije
da ponovimo1
Da ponovimo...
 • poželjni aktivni glagoli
 • učenici će nakon ovoga sata moći usporediti, razlikovati, izračunati, napraviti, odabrati...
 • nepoželjni su suviše općeniti glagoli

 učenici će nakon ovog sata znati, naučiti, razumjeti, cijeniti...

izvori
Izvori
 • http://www.matematika.hr/_download/repository/Ucenicka_postignuca_OS_04062009.pdf
 • http://web.math.unizg.hr/nastava/metodika/materijali/mnm3-Bloomova_taksonomija-ishodi.pdf
 • http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/slike/zvonimira/ishodi_ucenja/Ishodi_ucenja-Vjeran_Strahoja.pdf
 • http://www.matematika.hr/_download/repository/Matematika-NOK-predavanje-Zagreb.pdf
 • http://pil2.mscommunity.net/Portals/0/sadrzaj/e-learning/learning2_novo/bloom_dr_lek.htm
 • http://www.sos.net/~donclark/hrd/bloom.html
ad