HOSTWARE - PowerPoint PPT Presentation

Hostware
Download
1 / 15

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HOSTWARE. Gyógyászat. WinSpa. A rendszer gyógyászati szolgáltatások igénybevételének nyilvántartását , diszpécselését és számlázását szolgálja . A programcsomag elszámolási rendszerrel bír az OEP felé . A kezelések beosztásánál a szoftver figyelembe veszi a rendelkezésre álló

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HOSTWARE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hostware

HOSTWARE

Gyógyászat


Winspa

WinSpa

 • A rendszergyógyászatiszolgáltatásokigénybevételéneknyilvántartását,diszpécselésétésszámlázásátszolgálja.

 • A programcsomagelszámolásirendszerrelbíraz OEP felé. A kezelésekbeosztásánála szoftverfigyelembeveszi a rendelkezésreálló

 • erőforrásokat.


Kezel sek beoszt sa

Kezelések beosztása


Kezel sek beoszt sa1

Kezelések beosztása

 • A rendszerfigyelmeztet a kezelésekesetlegesidőbeliütközésére, akezelőhelyek, ill. a kezelőszemélyzetkapacitásánaktúllépésére, valamintarra, hogy a vendég/betegegyidőpontbancsakegykezelésrelegyenbeosztva.


Kapcsolat a frontoffice rendszerrel

Kapcsolat a FrontOffice rendszerrel


Kapcsolat a frontoffice rendszerrel1

Kapcsolat a FrontOffice rendszerrel

 • A szoftverkapcsolatotbiztosít a HostWaremásrendszereivel.

 • Például:

 • egyszerűen terhelhetkezeléseketvendégeiszobaszámlájára,engedélyezhetia Gyógyászati-Wellness részlegszolgáltatásainakigénybevételéta kezelésiidőszakidejére. VendégadatokatvehetátaFront Office rendszerből.


Komplex gy gyvend g adatkezel s

Komplex gyógyvendég adatkezelés


Komplex gy gyvend g adatkezel s1

Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A szoftverhasználatávallehetőségnyílik a gyógyszolgáltatásokatigénybevevőkkelkapcsolatosinformációk, úgymintanamnézisek, panaszok,leletek, diagnózisok, zárójelentéseknyilvántartására, kezelésére.


Komplex gy gyvend g adatkezel s2

Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A winSPArendszerrelgyorsan, egyszerűen ésminőségiszolgáltatóhozméltókülsővelállíthatóakkireceptek a gyógyvendégekrészérenéhánykattintással.

 • A vényekelszámolásátfejlett OEP-specifikusfunkcióktámogatják.


Komplex gy gyvend g adatkezel s3

Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A winSPArendszerrelgyorsan, egyszerűen ésminőségiszolgáltatóhozméltókülsővelállíthatóakkireceptek a gyógyvendégekrészérenéhánykattintással.

 • A vényekelszámolásátfejlett OEP-specifikusfunkcióktámogatják.


Komplex gy gyvend g adatkezel s4

Komplex gyógyvendég adatkezelés


Komplex gy gyvend g adatkezel s5

Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A rendelkezésreállószemélyzetéskezelőhelyiségekfelhasználásánakoptimalizálásátrengetegfunkciótámogatja.


Hat konys gn vel s k nyelmi funkci k

Hatékonyságnövelő és kényelmi funkciók

 • Orvosimenü:

  • Gyógyvendégekadatainaknyilvántartása:

   • Név, cím, születésidátum

   • Anamnézis, Status, Laboreredmények, Epicrisis

   • Előírtkezelések

  • Hozottleletekdigitalizálásaésnyilvántartása

  • Kezelésekel!írása a paraméterekkönnyedbeállításával, ésakezeléshelyénekbabánvalójelölésével

  • Receptnyomtatás

  • Zárójelentéskészítés

  • Biztosítószámlakészítés


Hat konys gn vel s k nyelmi funkci k1

Hatékonyságnövelő és kényelmi funkciók

 • Diszpécserszolgálat:

  • Kezelésekbeosztása

   • A rendszerfigyelmeztet a kezelésekesetlegesidőbeli

   • ütközésére (pl. elektromoskezelést ne kövessen

   • közvetlenülvizeskezelés); valamint a kezelőhelyek, ill. a

   • kezelőszemélyzetkapacitásánaktúllépésére

  • Beosztottkezeléseknyomtatásavendégnekhetibontásban

  • Kezelésbeosztásnyomtatásakezelőkneknapibontásban

  • Extra kezelésekszámlázása


Hat konys gn vel s k nyelmi funkci k2

Hatékonyságnövelő és kényelmi funkciók

 • Opciók:

  • OEP vényelszámolás

  • Bérletkezelés

  • Front office kapcsolat :

   • Vendégadatokátvétele a szállodaFrontoffice rendszerből

   • Szobaszámraterhelés

  • Kapcsolata fürdőbeléptetőrendszerrel


 • Login