Hostware
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

HOSTWARE PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HOSTWARE. Gyógyászat. WinSpa. A rendszer gyógyászati szolgáltatások igénybevételének nyilvántartását , diszpécselését és számlázását szolgálja . A programcsomag elszámolási rendszerrel bír az OEP felé . A kezelések beosztásánál a szoftver figyelembe veszi a rendelkezésre álló

Download Presentation

HOSTWARE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HOSTWARE

Gyógyászat


WinSpa

 • A rendszergyógyászatiszolgáltatásokigénybevételéneknyilvántartását,diszpécselésétésszámlázásátszolgálja.

 • A programcsomagelszámolásirendszerrelbíraz OEP felé. A kezelésekbeosztásánála szoftverfigyelembeveszi a rendelkezésreálló

 • erőforrásokat.


Kezelések beosztása


Kezelések beosztása

 • A rendszerfigyelmeztet a kezelésekesetlegesidőbeliütközésére, akezelőhelyek, ill. a kezelőszemélyzetkapacitásánaktúllépésére, valamintarra, hogy a vendég/betegegyidőpontbancsakegykezelésrelegyenbeosztva.


Kapcsolat a FrontOffice rendszerrel


Kapcsolat a FrontOffice rendszerrel

 • A szoftverkapcsolatotbiztosít a HostWaremásrendszereivel.

 • Például:

 • egyszerűen terhelhetkezeléseketvendégeiszobaszámlájára,engedélyezhetia Gyógyászati-Wellness részlegszolgáltatásainakigénybevételéta kezelésiidőszakidejére. VendégadatokatvehetátaFront Office rendszerből.


Komplex gyógyvendég adatkezelés


Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A szoftverhasználatávallehetőségnyílik a gyógyszolgáltatásokatigénybevevőkkelkapcsolatosinformációk, úgymintanamnézisek, panaszok,leletek, diagnózisok, zárójelentéseknyilvántartására, kezelésére.


Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A winSPArendszerrelgyorsan, egyszerűen ésminőségiszolgáltatóhozméltókülsővelállíthatóakkireceptek a gyógyvendégekrészérenéhánykattintással.

 • A vényekelszámolásátfejlett OEP-specifikusfunkcióktámogatják.


Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A winSPArendszerrelgyorsan, egyszerűen ésminőségiszolgáltatóhozméltókülsővelállíthatóakkireceptek a gyógyvendégekrészérenéhánykattintással.

 • A vényekelszámolásátfejlett OEP-specifikusfunkcióktámogatják.


Komplex gyógyvendég adatkezelés


Komplex gyógyvendég adatkezelés

 • A rendelkezésreállószemélyzetéskezelőhelyiségekfelhasználásánakoptimalizálásátrengetegfunkciótámogatja.


Hatékonyságnövelő és kényelmi funkciók

 • Orvosimenü:

  • Gyógyvendégekadatainaknyilvántartása:

   • Név, cím, születésidátum

   • Anamnézis, Status, Laboreredmények, Epicrisis

   • Előírtkezelések

  • Hozottleletekdigitalizálásaésnyilvántartása

  • Kezelésekel!írása a paraméterekkönnyedbeállításával, ésakezeléshelyénekbabánvalójelölésével

  • Receptnyomtatás

  • Zárójelentéskészítés

  • Biztosítószámlakészítés


Hatékonyságnövelő és kényelmi funkciók

 • Diszpécserszolgálat:

  • Kezelésekbeosztása

   • A rendszerfigyelmeztet a kezelésekesetlegesidőbeli

   • ütközésére (pl. elektromoskezelést ne kövessen

   • közvetlenülvizeskezelés); valamint a kezelőhelyek, ill. a

   • kezelőszemélyzetkapacitásánaktúllépésére

  • Beosztottkezeléseknyomtatásavendégnekhetibontásban

  • Kezelésbeosztásnyomtatásakezelőkneknapibontásban

  • Extra kezelésekszámlázása


Hatékonyságnövelő és kényelmi funkciók

 • Opciók:

  • OEP vényelszámolás

  • Bérletkezelés

  • Front office kapcsolat :

   • Vendégadatokátvétele a szállodaFrontoffice rendszerből

   • Szobaszámraterhelés

  • Kapcsolata fürdőbeléptetőrendszerrel


 • Login