Kaposi j zsef f igazgat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Kaposi József főigazgató PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kaposi József főigazgató. A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének és feladatainak irányelvei. Budapest, 2013. március 5. A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a TÁMOP 3.1.1./2. alprojekt. Az alprojekt címe:

Download Presentation

Kaposi József főigazgató

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kaposi j zsef f igazgat

Kaposi Józseffőigazgató

A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének és feladatainak irányelvei

Budapest, 2013. március 5.


A pedag giai szakmai szolg ltat s s a t mop 3 1 1 2 alprojekt

A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a TÁMOP 3.1.1./2. alprojekt

Az alprojekt címe:

A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének kialakítása (kutatásokra támaszkodó fejlesztési projekt)

Az alprojekt két tartalmi területe:

 • A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének elemzése és intézményi hálózatának megújítása

 • A referenciaintézményi rendszer fejlesztése és beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe


A projekten bel li feladatok a

A projekten belüli feladatok - A

Terület: A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének elemzése és intézményi hálózatának megújítása:

Feladat: A pedagógiai intézetek esetében elsősorban a jogszabályokkal összhangban álló szakmai irányítási és koordinációs feladatok részleteinek kimunkálása, kereteinek kialakítsa a cél – szorosan együttműködve a pedagógiai intézetek érintett munkatársaival.


A projekten bel li feladatok b

A projekten belüli feladatok - B

Terület: A referenciaintézményi rendszer fejlesztése és beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe:

Feladat: A referenciaintézmények (vagy a ma már terjedőben lévő másik kifejezéssel: az innovatív bázisintézmények) esetében továbbra is változatlan az eredeti feladat: a hálózat fejlesztése, a szolgáltatási rendszerbe való integrálása, és ajánlások kidolgozása a működéséhez szükséges jogszabályi-finanszírozási feltételek megteremtése érdekében.


A k t szolg ltat i p lus rendszerszint kapcsolata

A két szolgáltatói pólus rendszerszintű kapcsolata

A két pólus:

 • A megyei pedagógiai intézetek hálózata

 • Az innovatív bázisintézmények hálózata

  A két szolgáltató pólus kapcsolata:

  Mindkettő a pedagógusok szakmai tudásának fejlesztését, munkájuk gyakorlati segítését szolgálja, csak más logika szerint:

 • A pedagógiai intézeti hálózatban „felülről lefelé” terjednek a hatások, a referencia-intézmények pedig, mint a helyi innovációk bázisai „alulról felfelé” ható fejlesztő impulzusokat adnak az oktatás rendszerének.

 • E két pólus szerves összekapcsolása révén egy olyan zárt és dinamikus fejlesztési kör alakulhat ki, amelyben a „terepen” kiérlelt és bevált, illetve az oktatáspolitika által megerősíteni kívánt módszerek és pedagógiai értékek folyamatosan bevihetők az oktatás fő áramába.


A szolg ltat i int zm nyrendszer fejleszt s t t mogat kutat sok

A szolgáltatói intézményrendszer fejlesztését támogató kutatások

A pedagógusok mesterségbeli tudásának vizsgálata:

Cél: a szakmai szolgáltatásokkal szembeni igények és szükségletek azonosítása

A pedagógiai szakmai szolgáltatások feladathálójának és intézményi szervezeti kereteinek vizsgálata:

Cél: a szolgáltatási igények és szükségletek kielégítésére alkalmas válaszok keresése

A pedagógiai szakmai szolgáltatások gazdasági és finanszírozási környezetének vizsgálata:

Cél: annak kiderítése, hogy milyen jól működő modelljei lehetnek a szakmai szolgáltató rendszer hatékony működtetésének


A projekt keret ben megval sul fejleszt sek i

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések I.

a)A szakmai irányítást és koordinációt támogató rendszer kialakítása az OFI-n belül

Legfontosabb elemei:

 • Az érintettek igényeinek és a fenntartói szándékoknak az azonosítására épülő online információs rendszer létrehozása az OFI honlapjának részeként.

 • A hálózaton belüli vertikális és horizontális szervezeti kapcsolatok és kommunikációs csatolnák kiépítése, illetve megerősítése a projekt időszaka alatt.

 • Annak a rutinnak a kialakítása, amely az uniformizálás igénye nélkül képes biztosítani a szakmai szolgáltatások országos szinten való összehangolását és egységes szakmai irányítását.


A projekt keret ben megval sul fejleszt sek ii

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések II.

b)A szakmai szolgáltatások minőségfejlesztési modelljének kidolgozása

Legfontosabb elemei:

 • Minőségi kritériumok és indikátorok meghatározása a szolgáltató rendszer számára.

 • Önértékelési szempontok és egy minőségfejlesztési modell első változatának kialakítása.

  c) A közoktatáson belüli horizontális tudásmegosztás általános és gyakorlatias hazai módszertanának megalapozása


Illeszked s a p rhuzamos folyamatokhoz

Illeszkedés a párhuzamos folyamatokhoz

A projekt törekszik a közös fogalomrendszer kialakítására, és a résztevékenységek összehangolására a témánkkal tartalmilag érintkező többi kiemelt projekttel.

Ezek közül a legfontosabbak a következők:

 • A pedagógusképzés támogatása (3.1.5.)

 • Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban (3.1.8.)

 • A szakszolgálatok fejlesztése (3.4.2.)

 • A helyi oktatásirányítás fejlesztése (3.1.10.)


Fenntarthat s g

Fenntarthatóság

Szoros munkakapcsolatot alakított ki az OFI Pedagógiai Szolgáltató Központjával.

Együttműködés eredményeként:

 • egyrészt szerepet vállal a PSZK feladatrendszerének, működési formáinak megtervezésében és kialakításában;

 • másrészt kutatási és fejlesztési eredményeit – a két év folyamán – átadja a PSZK-nak, közösen tesztelve és javítva a szakmai irányítás és koordináció lépésről lépésre megszülető kereteit.


Temez s i

Ütemezés I.


Temez s ii

Ütemezés II.


 • Login