Διδακτική της Πληροφορικής Ι
Download
1 / 22

Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011. Τι είναι η Διδακτική της Πληροφορικής ;. Η μελέτη, ο προβληματισμός, και η εξάσκηση της μετάδοσης γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα : Επιστήμης και τεχνολογίας της πληροφορικής ( Informatics, Computer Science)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος' - kalli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΟ Στόχος του Μαθήματος

Χαρίκλεια Τσαλαπάτα

27/9/2011


Τι είναι η Διδακτική της Πληροφορικής;

 • Η μελέτη, ο προβληματισμός, και η εξάσκηση της μετάδοσης γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Επιστήμης και τεχνολογίας της πληροφορικής (Informatics, Computer Science)

  • Τεχνολογίας της επικοινωνίας (Information and Communication Technologies)

  • Χρήσης της τεχνολογίας σαν εργαλείο στην εκπαίδευση (Technology-Enhanced Learning)


Γιατί Διδακτική της Πληροφορικής; (1)

Παραδοσιακά: για διδασκαλία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών

Όμως: όλοι καλούμαστε να «διδάξουμε» συναδέλφους, συνεργάτες, και άλλους


Γιατί Διδακτική της Πληροφορικής; (2)

 • Πρόσφατα υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον διότι:

 • Δραστική εισαγωγή της τεχνολογίας στη διαδικασία της εκπαίδευσης

  • Εκπαιδευτικό λογισμικό

  • Περιβάλλοντα εκμάθησης (learning environments)

  • Μάθηση από απόσταση (elearning)

  • Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (social networking)

  • Web 2.0

  • Διαχείριση γνώσης (knowledge management)

  • Εκμάθηση σε κίνηση (mobile learning)


Γιατί Διδακτική της Πληροφορικής; (3)

Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Οι μαθητές είναι ψηφιακά εγγράμματοι (digitally literate)

Άρα: η μάθηση στα σχολεία πρέπει να ακολουθήσει τις σύγχρονες τάσεις τις τεχνολογίας


Δεξιότητες που Απαιτεί η Διδακτική της Πληροφορικής

 • Γνώση του αντικειμένου της πληροφορικής

 • Όμως:αυτό δεν είναι αρκετό

 • Πρόσθετες δεξιότητες που αφορούν τη μετάδοση της γνώσης


Ο Σκοπός του Μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής

 • Η ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της πληροφορικής

  • Επικοινωνία – αλληλεπίδραση με τους διδασκόμενους

  • Παρουσίαση εστιασμένη στις ανάγκες της ομάδας στόχου

  • Σύνδεση με εκπαιδευτικές μεθοδολογίες

  • Χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση


Με τι θα Ασχοληθούμε Διδακτική της Πληροφορικής:

 • Ανάλυση ομάδων στόχου, ορισμό στόχων της διδασκαλίας

 • Τις εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Την υπάρχουσα κατάσταση

 • Ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εργαλεία

 • Μεθοδολογίες εκμάθησης με χρήση τεχνολογίας υπολογιστών

 • Διδακτική προγραμματισμού

 • Ερευνητικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και αλλού

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας

 • Παρουσιάσεις και εργασίες


Συγγράμματα (Διδακτική Ι και ΙΙ) Διδακτική της Πληροφορικής

 • Διδακτική Ι: «Διδακτικές προσεγγίσεις & Εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής», Μ. Γρηγοριάδου/Ε. Γούλη/Α. Γογολού

  • Εκδόσεις Νέες Τεχνολογίες

  • Κωδικός Εύδοξος:2606

 • Διδακτική ΙΙ: « Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής», Β. Κόμης

  • Εκδόσεις Κλειδάριθμος

  • Κωδικός Εύδοξος:13678


Οργάνωση Μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής

3-4 εργασίες διάρκειας 2 εβδομάδων σε ομάδες

1 εργασία εξαμήνου

Παρουσιάσεις

Αξιολογήσεις παρουσιάσεων


Δομή Παρουσιάσεων Διδακτική της Πληροφορικής

 • Σε ομάδες, παρουσιάζουν όλα τα μέλη

 • 8 ομάδες περίπου, ανάλογα με συμμετοχή στο μάθημα

 • Ανά 2η εβδομάδα

 • Παρουσίαση περίπου 40 λεπτά

 • Ερωτήσεις από τις άλλες ομάδες

 • Αξιολόγηση από το ακροατήριο με φόρμες

 • Σε τι βαθμολογείστε:

  • Δομή και περιεχόμενο παρουσίασης

  • Ερωτήσεις που συνθέτετε για τις άλλες ομάδες

  • Σχόλια στη φόρμα αξιολόγησης των άλλων ομάδων


Εισαγωγή Διδακτική της Πληροφορικής: Τι είναι η Διδακτική της Πληροφορικής

Χαρίκλεια Τσαλαπάτα

27/9/2011


Τι Επηρεάζει τη Διδακτική της Πληροφορικής;

 • Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας

 • Η εξέλιξη των παιδαγωγικών μεθόδων

 • Οι ευρύτερες πολιτισμικές, κοινωνικές, και οικονομικές ανάγκες

  • Η μάθηση πρέπει να εξελιχθεί με βάση της ανάγκες μιας κοινωνίας που εξελίσσεται επίσης


Education and training 2020 1
Education and Training 2020 Πληροφορικής (1)

 • Στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση

  • Πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλους ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς, οικονομική κατάσταση, ειδικές συνθήκες

  • Βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων (digital literacy)

  • Εκπαίδευση των δασκάλων για χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία

  • Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Web 2.0, eLearning, κοινωνικά δίκτυα, κλπ)

  • Προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού


Education and training 2020 2
Education and Training 2020 Πληροφορικής (2)

 • Προώθηση παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία των υπολογιστών

 • Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και της οργάνωσης των σχολείων για χρήση τεχνολογίας υπολογιστών

 • Προώθηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση ατόμων σε όλες τις ηλικίες

 • Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης

 • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων


Education and training 2020 3
Education and Training 2020 Πληροφορικής (3)

 • Παρατηρήσεις για τις μελλοντικές ανάγκες και στόχοι

  • Αύξηση των αναγκών σε εξειδικευμένους επαγγελματίες

  • Αύξηση των αναγκών σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • Η εκπαίδευση γίνεται τόσο μέσα από επίσημες όσο και ανεπίσημες οδούς

  • Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στη δια βίου μάθηση, ανάπτυξη γνώσης μέσα από ανεπίσημες οδούς, εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, κλπ

  • http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm


Τι Είναι η Διδακτική της Πληροφορικής? (Κόμης 2001)

 • Η Διδακτική της Πληροφορικής ασχολείται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων

  • Περιεχόμενο: τι πρέπει να γνωρίζει το ακροατήριο

  • Πως αποκτά γνώση το ακροατήριο

  • Μεθόδους διδασκαλίας


Το Σύστημα της Διδακτικής της Πληροφορικής (Κόμης 2001)

Δομή Περιεχομένου

Περιεχόμενο

Διδακτική

Διδακτικές Μέθοδοι

Θεωρίες Μάθησης

Μαθητές

Εκπαιδευτικός


Συμπληρωματικότητα με Άλλα Αντικείμενα (Κορδάκη, 2004)

Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή (human – computer interaction)

Τεχνολογία πολυμέσων (multimedia technology)

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence)

Γνωστικές επιστήμες (cognitive science)


Έργα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αντικείμενα ( (1)

eCMS: Educational Content Management System http://elearning.noc.uth.gr (2001)

NS-eCMS: Educational Content Management with Applications to Natural Sciences http://ns-ecms.noc.uth.gr (2003)

MECCA: New Models for European in-Company Certification Training http://mecca.noc.uth.gr (2005)

AvdMerge: Educational Network Infrastructure for AV/Communication in Technical Education (2004) http://avdmerge.noc.uth.gr


Έργα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2)

EarlyStatistics: Enhancing Learning of Early Statistical Education (2005) http://earlystatistics.net

IQSIM: Simulation for Quality Management Training in VET (2008) http://prosjekt.hist.no/iqsim/

EnvKids: Environmental Sustainability Training through Virtual Exploration, Collaboration, and Simulation (2009) http://envkids.net

cMinds: Teaching Programming towards the Development of Critical and Analytical Thinking (2010) http://cminds.org

TALETE: Teaching Mathematics (2011)

SEGAN: Network on Game-Based Learning (2011)


Επικοινωνία (2)

Χαρίκλεια Τσαλαπάτα [email protected]


ad