Priscilla & Aquila
Download
1 / 34

Priscilla & Aquila - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

Priscilla & Aquila. 1. ± 52 AD, Prisca & Aquila in Korinthe. Handelingen 18. 1 Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte . Handelingen 18. 2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila . Aquila = (Lat.) adelaar. Handelingen 18. 2 ...van geboorte uit Pontus . Pontus = zee.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Priscilla & Aquila' - kalkin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1

± 52 AD, Prisca & Aquila in Korinthe


Handelingen 18

1Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte.


Handelingen 18

2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila...

Aquila = (Lat.) adelaar


Handelingen 18

2...van geboorte uit Pontus...

Pontus= zee


Handelingen 18

2... die juist uit Italie gekomen was...


Handelingen 18

2... met Priscilla, zijn vrouw...

> Prisca = (Lat.) oud (Paulus)

Priscilla = oudje (Lucas)


Handelingen 18

2... omdat Claudius bevolen had, dat alle Joden Rome zouden verlaten...


Handelingen 18

2... en hij (=Paulus) kwam bij hen.


Handelingen 18

3 En omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen, en zij werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun handwerk.


2

anderhalf jaar later... Prisca & Aquila in Korinthe...


Handelingen 18

18En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, vergezeld door Priscilla en Aquila...


Handelingen 18

18... nadat hij te Kenchreeenzijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte.

Korinthe

Kenchreeen


Handelingen 18

19 En zij kwamen te Efezeaan...


Handelingen 18

19... en hen (=Aquila en Priscilla) daar achterlatende, ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden.


3

± 54 AD, Prisca & Aquila in Efeze


Handelingen 18

24En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrie...


Handelingen 18

24... een geleerd man...

of: welsprekend (zie:St.Vert.)


Handelingen 18

24... doorkneed (lett. vermogend) in de Schriften...


Handelingen 18

24... kwam te Efeze.


Handelingen 18

25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren ...

3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Matteus 3


Handelingen 18

25...en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig ...


Handelingen 18

25... hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes.


Handelingen 18

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge.


Handelingen 18

26En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.


4

Prisca & Aquila in Rome


Romeinen 16

3 Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus...


Romeinen 16

4 mensen, die voor mijn leven (lett. ziel) hun hals gewaagd hebben.

32 Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.

1Korinthe 15


Romeinen 16

4Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heidengemeenten.


Romeinen 16

5Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.


5

Prisca & Aquila in Efeze


1Korinthe 16

19 U groeten de gemeenten van Asia. Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis.


6

Prisca & Aquila in Efeze


2Timotheus 4

18De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheidtot in de aeonen der aeonen! Amen.

19 Groet Prisca en Aquila en...


ad