slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Priscilla & Aquila

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Priscilla & Aquila - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

Priscilla & Aquila. 1. ± 52 AD, Prisca & Aquila in Korinthe. Handelingen 18. 1 Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte . Handelingen 18. 2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila . Aquila = (Lat.) adelaar. Handelingen 18. 2 ...van geboorte uit Pontus . Pontus = zee.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Priscilla & Aquila' - kalkin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1

± 52 AD, Prisca & Aquila in Korinthe

slide3

Handelingen 18

1Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte.

slide4

Handelingen 18

2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila...

Aquila = (Lat.) adelaar

slide5

Handelingen 18

2...van geboorte uit Pontus...

Pontus= zee

slide6

Handelingen 18

2... die juist uit Italie gekomen was...

slide7

Handelingen 18

2... met Priscilla, zijn vrouw...

> Prisca = (Lat.) oud (Paulus)

Priscilla = oudje (Lucas)

slide8

Handelingen 18

2... omdat Claudius bevolen had, dat alle Joden Rome zouden verlaten...

slide9

Handelingen 18

2... en hij (=Paulus) kwam bij hen.

slide10

Handelingen 18

3 En omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen, en zij werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun handwerk.

slide11

2

anderhalf jaar later... Prisca & Aquila in Korinthe...

slide12

Handelingen 18

18En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, vergezeld door Priscilla en Aquila...

slide13

Handelingen 18

18... nadat hij te Kenchreeenzijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte.

Korinthe

Kenchreeen

slide14

Handelingen 18

19 En zij kwamen te Efezeaan...

slide15

Handelingen 18

19... en hen (=Aquila en Priscilla) daar achterlatende, ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden.

slide16

3

± 54 AD, Prisca & Aquila in Efeze

slide17

Handelingen 18

24En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrie...

slide18

Handelingen 18

24... een geleerd man...

of: welsprekend (zie:St.Vert.)

slide19

Handelingen 18

24... doorkneed (lett. vermogend) in de Schriften...

slide20

Handelingen 18

24... kwam te Efeze.

slide21

Handelingen 18

25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren ...

3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Matteus 3

slide22

Handelingen 18

25...en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig ...

slide23

Handelingen 18

25... hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes.

slide24

Handelingen 18

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge.

slide25

Handelingen 18

26En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.

slide26

4

Prisca & Aquila in Rome

slide27

Romeinen 16

3 Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus...

slide28

Romeinen 16

4 mensen, die voor mijn leven (lett. ziel) hun hals gewaagd hebben.

32 Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.

1Korinthe 15

slide29

Romeinen 16

4Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heidengemeenten.

slide30

Romeinen 16

5Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.

slide31

5

Prisca & Aquila in Efeze

slide32

1Korinthe 16

19 U groeten de gemeenten van Asia. Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis.

slide33

6

Prisca & Aquila in Efeze

slide34

2Timotheus 4

18De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheidtot in de aeonen der aeonen! Amen.

19 Groet Prisca en Aquila en...

ad