„ Tak to w projekcie bywało …”
Download
1 / 34

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„ Tak to w projekcie bywało …” czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego „AS w samorządzie”. Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r. Tak się zaczęło.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


„ Tak to w projekcie bywało …”czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego„AS w samorządzie”

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.


Tak się zaczęło ...

2009 r. – spotkanie przedstawicieli trzech starostw z prezesem Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach

Cel –omówienie możliwości opracowania i przygotowania wspólnego projektu dla pracowników starostw


Poddziałanie 5.2.1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości jako lider w partnerstwie z Powiatem Koneckim, Skarżyskim i Starachowickim


Cel projektu

Zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostwa poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników urzędu


Dlaczego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu

 • Potrzeby finansowe – brak pieniędzy na szkolenia w budżecie,

 • Nowatorskie rozwiązania organizacyjne,

 • Wiara, że wpłynie to na wizerunek urzędu,

 • Potrzeba zmiany funkcjonowania urzędu,

 • Zmiana mentalności pracowników i klientów.


Były i obawy…

 • Czy damy radę?

 • Czy będzie tylu chętnych do udziału często w kilkudniowych szkoleniach?

 • Czy nie zdezorganizujemy pracy urzędu?

 • Sceptycyzm niektórych decydentów,

 • Zachowawcze postawy pracowników,

 • Brak czasu, przeciążenie pracowników.


Dane liczbowe


154 uczestników projektu ( 93 pracowników)

Przeszkolonych 76,2 % pracowników urzędu

Blisko 600 godzin szkoleń – 4128 osobogodzin


Wykaz szkoleń

Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej:

 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi” - 32 godziny

  - 15 osób,

 • „Zarządzanie jakością w urzędach” - 32 godziny

  - 14 osób,

 • „Zamówienia publiczne” - 32 godziny dydaktyczne

  - 9 osób,


„Finanse publiczne” - 16 godzin dydaktycznych- 10 osób,

„Obsługa klienta i etyka urzędnika” - 16 godzin dydaktycznych- 15 osób,

„Ochrona danych osobowych” - 8 godzin dydaktycznych – 30 osób,

„Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST” - 16 godzin dydaktycznych – 40 osób.


„Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju powiatu” - 32 godziny dydaktyczne - 12 osób,

Doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz aktualizacji obowiązujących strategii powiatowych - 25 godzin dydaktycznych – 20 osób.


Szkolenie komputerowe związane z obsługą oprogramowania wykorzystywanego w JST - 112 godzin dydaktycznych – 12 osób.

Usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procedur aktualizacji informacji w BIP - 20 godzin – 30 osób.


Szkolenie, które najbardziej się podobało

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Najbardziej oblegane szkolenie

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST – 40 uczestników


Ulubiony trener

 • Rafał Kula – doradztwo w zakresie BIP


Największa niespodzianka

 • Dodatkowe szkolenie z zakresu wdrażania i procedur kontroli zarządczej w JST – prowadzący Łukasz Widomski


Najbardziej przerażające szkolenie

 • Zdecydowanie szkolenie komputerowe (dwie osoby w jego trakcie zrezygnowały z udziału)


Efekty szkoleń

 • Zadowolenie pracowników,

 • Zwiększona motywacja do pracy i wdrażania nowych pomysłów,

 • Coraz mniej skarg na urzędników,

 • Lepsze wyniki kontroli wewnętrznej,

 • Brak decyzji wydawanych po terminach.


Efekty szkoleń

 • Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizacji kart usług w BIP,

 • Powstanie zespołu monitorującego strategię rozwoju powiatu,

 • Wdrożenie systemu monitorowania strategii,

 • Zakup nowego sprzętu – rzutnik, tablica interaktywna, laptop, ekran – na potrzeby szkoleń – koszt ok. 16 tys. zł


Efekty szkoleń

 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności,

 • Nabycie umiejętności poszukiwania rozwiązań,

 • Optymalizacja pracy,

 • Integracja pracowników danej jednostki,

 • Wymiana doświadczeń z innymi urzędami,

 • Lekcja partnerstwa i komunikacji.


Ponadto …

 • Chcemy zmienić stronę Biuletynu Informacji Publicznej, aby był bardziej przyjazny dla klientów urzędu


Opracowujemy wskaźniki do monitorowania strategii rozwoju powiatu

W miesiącach wrzesień – październik chcemy dokonać jej aktualizacji

CAF już realizowaliśmy – teraz czas na ISO 9001

Rozpoczynamy długotrwały proces doskonalenia


Atuty naszych pracowników

 • Merytoryczne przygotowanie,

 • Zaangażowanie w pracę,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dobry kontakt z klientem,

 • Lepsza praca – mniej wpadek,

 • Lepsza praca – mniej skarg,

 • Kompetentny urzędnik – wizytówka urzędu.


Jeszcze strona finansowa …


Opinie uczestników o szkoleniach

 • Świetna organizacja,

 • Szkoda, że się skończyło…

 • Nie należy organizować szkoleń w urzędzie,

 • Żaden podręcznik tego nie zastąpi,

 • Znakomity trener,

 • Beznadziejny trener,

 • Kiedy kolejny projekt? ( najczęściej stawiane pytanie)


To już jest prawie koniec …


Tylko jeszcze kilka wspomnień…

Spotkanie inaugurujące projekt-marzec 2011


 • O realizacji projektu opowiada nam prezes Akademii Przedsiębiorczości - Michał Zatorski


Spotkania Komitetu Sterującego


Szkolenie, które wywarło na nas największe wrażenie, czyli jak istotny w pracy każdego urzędu jest Biuletyn Informacji Publicznej


Poznajemy możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej


Na koniec podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu


„ Nie oczekuj perfekcji bo nigdy jej nie osiągniesz, a świadomość porażki będzie wywoływała u ciebie brak akceptacji siebie i innych”

„ Nie oczekuj perfekcji, bo gdyby ci się zaczęło wydawać, że ją osiągnąłeś, byłby to koniec twojego rozwoju

„Oczekuj postępu” ( teoria KAZEIN)


Dziękuję za uwagę

Małgorzata Łakomiec

sekretarz powiatu skarżyskiego


ad
 • Login