Projekt sandholm form l
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Projekt Sandholm - formål PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt Sandholm - formål. Vi ønsker med denne undersøgelse at vurdere: hvor mange af de flygtninge, som kommer til Danmark, som har været udsat for tortur, svære krigstraumer eller tilsvarende sammenhængen mellem udsagn om tortur og de helbredsmæssige følger heraf

Download Presentation

Projekt Sandholm - formål

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt Sandholm - formål

Vi ønsker med denne undersøgelse at vurdere:

 • hvor mange af de flygtninge, som kommer til Danmark, som har været udsat for tortur, svære krigstraumer eller tilsvarende

 • sammenhængen mellem udsagn om tortur og de helbredsmæssige følger heraf

 • flygtningenes generelle helbredstilstand på ankomsttidspunktet

 • udviklingen af den generelle helbredstilstand under ophold i Danmark

 • om der er sammenhæng mellem udsættelse for tortur i hjemlandet og opnåelse af asyl i Danmark


Projekt Sandholm -Undersøgelsespopulation

 • Alle flygtninge (på nær alene-børn) som er ankommet til Sandholmlejren i perioden 1/9 – 31/12 2007 er tilbudt en undersøgelse

 • I alt 140 personer


Projekt Sandholm - Metode

Fase 1:

 • Læger fra Amnesty Internationals lægegruppe undersøger samtlige nyankomne flygtninge i Sandholmlejren i projektperioden

 • En fuldtidsansat lægestuderende er daglig koordinator.

 • Der registreres basale data vedrørende den enkelte flygtning herunder helbredsdata fra Røde Kors’ sygeplejerske-interview.

 • Undersøgelsen bliver særligt tilpasset børn (<18 år), hvor også forældrene kan være til stede, hvis de ønsker.

 • Lægeundersøgelsen varer max. 1 time og består af et struktureret interview, spørgeskema samt objektiv undersøgelse.


Projekt Sandholm – 2. fase

 • For at følge udviklingen af den generelle helbredstilstand over tid, vil vi gentage undersøgelsen efter et år på de asylansøgere som fortsat befinder sig i Danmark, som vi kan få kontakt med og som fortsat ønsker at deltage i undersøgelsen.

 • På de asylansøgere som ikke længere er i Danmark vil vi undersøge og registrere baggrunden for deres udrejse.

 • Vi vil undersøge hvad der kendetegner den gruppe som har opnået asyl og den gruppe som har fået afslag.


Projekt Sandholm - resultater

Fra 1. fase vil resultaterne blive opgjort i januar-marts 2008 og formentlig præsenteret i en rapport samt en artikel i Ugeskrift for Læger forår-sommer 2008.


 • Login