S ker sjukv rd
Download
1 / 41

Säker sjukvård? - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Säker sjukvård?. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada. Halland. Alingsås. Göteborg. Borås. Jönköping. Kungsbacka. Varberg. Värnamo. Falkenberg. Hyltebruk. Växjö. Halmstad. Ljungby. Laholm. Ängelholm. Helsingborg. Helsingborg. Helsingborg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Säker sjukvård?' - kalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S ker sjukv rd

Säker sjukvård?

Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada


Halland

Alingsås

Göteborg

Borås

Jönköping

Kungsbacka

Varberg

Värnamo

Falkenberg

Hyltebruk

Växjö

Halmstad

Ljungby

Laholm

Ängelholm

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Karlshamn

Karlskrona

Kristianstad

Lund

Malmö

290 000 inv

7:e landsting

2 akutsjukhus


Varberg

Malmö

Halländska kännetecken

 • Borgerlig majoritet

 • Enighet i strukturfrågor

 • Enighet om målen

 • God hälsa

 • Lång medellivslängd

 • God medicinsk kvalitet

 • Billig sjukvård

 • Låg sjuklighet

 • God befolkningstillväxt

 • Mycket öppenvård

  och lite slutenvård jämförelsevis


Den halländska sjukvården har hög kvalitet, är säker, kostnadseffektiv och billig i alla jämförelser


2008-10-06 16:40 kostnadseffektiv och billig i

Bra betyg för sjukvårdenLäkarna i Halland är fortfarande sämst på landets vanligaste operation. Men totalt får sjukvården här flest pluspoäng av alla landsting.HALLAND. Det visar den senaste kartläggningen av vården som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gjort.    Vården 2007 jämförs på 117 punkter - i allt från köer till resultat av olika operationer.    Då så många helt olika saker jämförs går det inte att säga vilket landsting som är "bäst" totalt sett.    Däremot kan man se antalet områden där landstingen placerar sig bland de sju bästa, sju sämsta eller de sju i mitten. Här ligger Halland etta med 46


Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Kommentarer till Landstingets resultat:

… startade vi ett analysarbete av de olika delarna och ”skarvarna” i vårdkedjan. En grupp är redan skapad (profilgrupp det ofödda/nyfödda barnet) där representanter från Landstingets verksamheter enligt ovan möts.

Ett studiebesök till Halland (som har de bästa resultaten) är planerad att ske redan denna månad. En kartläggning av hela processen …


Sjukhuset i Varberg – från början till slut! och effektivitet

[email protected]


Kunskapsföretaget som är öppet dygnet runt. och effektivitet

1 300 medarbetare

1 mdkr

Drygt 60% av våra medarbetare har lång eller medellång högskola/universitetsutbildning

Motsvarande på Eriksson : 30%


En dag på Sjukhuset i Varberg och effektivitet

250 intagna i slutenvård

5 nyfödda barn

25-30 större operationer

 • 241 patienter besöker läkare

 • 75-120 besök på akutmottagningen


Vi omfattar hela Na-boken och effektivitet

 • Anatomi och fysiologi = diagnostik, behandling

 • Biologi = mikrobiologi, rengöring, hygien

 • Datorteknik = microprocessorer, journaler, bildhantering

 • Elektronik = en mångfald av apparatur

 • Elkraft = högspänning, reservkraft

 • Gaslära = anestesi, ventilatorer, inhalationer, syrgas

 • Hydraulik = höj och sänkbar apparatur, liftar, oeprationsbord

 • Kemi = analysinstrument

 • Ljudlära = Hörseltestutrustning

 • Ljuslära = kliniska belysningar, ljuskällor, ljusbehandling

 • Magnetism = EMC

 • Mekanik = takpendlar, operationsbord

 • Optik = endoskop, mikroskop, analysinstrument

 • Strålning = Röntgen, LASER

 • Statik = hållfasthet, upphängningar, uppläggningar av pat.

Komplext system


Vården och effektivitet

Lågteknologisk,

Högteknologisk


Exempel p h griskverksamhet
Exempel på Högriskverksamhet och effektivitet

Flyget

Kärnkraften

Spårbunden trafik

Vägtrafiken

Sjukvården


God v rd
God Vård och effektivitet

Handbok

Ledningen av hälso- och sjukvården ska tillgodose patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Patientsäkerhet lyfts fram som ett grundläggande krav – skall vara säker

Exempel på hur säkerhet skall nås:

Ledningssystem

Riskhantering

Avvikelsehantering

Spårbarhet

Egenkontroll


Patients kerhet den viktigaste fr gan
Patientsäkerhet – Den viktigaste frågan och effektivitet

Patientsäkerhet – Allas ansvar


Ansvar
Ansvar och effektivitet

 • Ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat mellan

  • Vårdgivaren – mål, följa upp

  • Verksamhetschefen – leda, engagera, ordning och reda

  • Hälso- och sjukvårdspersonalen – aktivt medverka och rapportera


L rande organisation
Lärande organisation och effektivitet

Driftmannaskap - etik

Vågar rapportera

Granskar varandra

Rapporterar i låg utsträckning av rädsla för påföljder - syndabockstänkande


M nniskan inom ett komplext h grisksystem
Människan inom ett komplext högrisksystem och effektivitet

Trötthet

Stress

Felslut

Kommunikation

Avancerade och komplexa verksamheter, som handhas av människor, och där människan kan göra fel


Hur s ker r sjukv rden
Hur säker är sjukvården? och effektivitet


Gon ppnare
Ögonöppnare? och effektivitet

Svenska patientsäkerhetsstudien

Genomförts av Socialstyrelsen publicerades 20080603


Vårdskademätningen i Sverige och effektivitet

 • 8,6% av alla som vårdas på sjukhus drabbas av undvikbara skador, sk vårdskador

 • En vårdskada medför i snitt 6 extra vårddygn

 • Nästan var tionde patient av de patienter som skadades fick bestående men eller funktionsnedsättning

 • I 3 % bidrar vårdskadan till dödsfall

 • Detta innebär att ca 3 000 patienter om året avlider till följd av vårdskada i Sverige

 • I USA dör lika många av vårdskador som i AIDS + Bröst Ca + trafikolyckor tillsammans

 • Sjukvården i USA skadar motsvarande tre fullsatta jumbojet varannan dag

 • I Sverige dör 450 st av Trafikolycksfall och 1500 av Bröstcancer varje år


Massmedierna
Massmedierna och effektivitet

”Vad gör ledningen?”

”Vad gör myndigheterna?”

”Vad gjorde doktorn?”

”Vad gjorde sköterskan?”

Allmänheten

 • Kärnkraft är farligt

 • Sjukvård är säkert

0 dödsfall under 45 år

3000 dödsfall/år


Patientsäkerhetsrisker och effektivitetexFallskadorVårdrelaterade infektionerLäkemedelHudskador t ex trycksårInformationsmissar i vårdens övergångar


Hur jobbar vi med att f rb ttra patients kerheten p sjukhuset i varberg

Varför? och effektivitet

Hur jobbar vi med att förbättra patientsäkerheten på Sjukhuset i Varberg?


V ra m l n jda patienter stolta och engagerade medarbetare s ker v rd i samverkan ekonomi i balans

Våra mål: och effektivitetNöjda patienterStolta och engagerade medarbetareSäker vård i samverkanEkonomi i balans

Vi följer upp varje månad med nyckeltal


S ker v rd leder till mindre lidande b ttre arbetsmilj och b ttre hush llning med skattepengarna

Säker vård leder till mindre lidande, bättre arbetsmiljö och bättre hushållning med skattepengarna!


Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet certifierat enligt ISO-standard år 2006.Extern revision 2 ggr/år


Lätt att rapportera avvikelse certifierat enligt ISO-standard år 2006.

4-dubblad rapportering på fem år


Vi började med det uppenbara: certifierat enligt ISO-standard år 2006.


Andel fallolyckor certifierat enligt ISO-standard år 2006.


Basala hygienregler f r att undvika risk f r v rdrelaterade infektioner

Varför? certifierat enligt ISO-standard år 2006.

Basala hygienregler för att undvika risk för vårdrelaterade infektioner

”Alla skall följa de basala hygienrutinerna vid all patientkontakt”
L kemedel

Varför? %

Läkemedel

Ingen patient skall komma till skada pga missar i läkemedelshanteringen


Rutiner
Rutiner %

 • Känna till rutiner

 • Följa rutiner

 • Arbeta fram rutiner som saknas

 • Revidera dåliga rutiner


S kerhetskultur
Säkerhetskultur %

Patientsäkerhet är ett sätt att förhålla sig.

Förhållningssättet måste läras in som allt annat

Komihåg – det är lättare att ändra på sig själv än andra!


Förhållningssätt - Säkerhetskultur %

Ok. Fakta är rätt

Och slutsatserna är rätt

och det är min sak att agera

Förbättra

Agerar

Ok. Fakta är rätt och

slutsatserna är rätt

Men det är inte mitt

problem utan …..

Förstå

”Lyssnar”

Förklara

”Jo, men……”

Ok. Fakta är rätt

Men slutsatserna är

definitivt fel

Försvara

”Det gäller inte här..”

Fakta är fel,

Slutsatserna är

dessutom fel

”Du har fel”

Förkasta


%

Den bästa är intefelfri – men förberedd.

Professor James Reason: Air Safety Week, vol. 13, nr. 20


Det är mänskligt att fela! %

Errare humanum est,

sed in errore perseverare diabolicum

Det är mänskligt att fela, men att fortsätta fela är djävulskt.


Kan patienter och anh riga hj lpa till

Ja! %

Kan patienter och anhöriga hjälpa till?

Påminn oss!

Gör era erfarenheter till våra- för vårt lärandes skull!

Föreslå förbättringar!


Vår vision – Lite bättre på alla sätt! %

innebär att vi ofta är stolta över våra resultat – men aldrig nöjda!


ad