Koncern IT - PowerPoint PPT Presentation

Koncern it
Download
1 / 22

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Koncern IT. Hvad er Koncern IT?. 170+ medarbejdere 6 enheder 1 lokationer Al it-udvikling, drift og overordnet koordinering af implementering af Region Hovedstaden Hovedsæde: Borgervænget 7, 2100 Kbh Ø. Hvad er Koncern IT?. Organisation. Hvem servicerer vi?. •10 hospitaler

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Koncern IT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koncern it

Koncern IT


Hvad er koncern it

Hvad er Koncern IT?

 • 170+ medarbejdere

 • 6 enheder

 • 1 lokationer

 • Al it-udvikling, drift og overordnet koordinering af implementering af Region Hovedstaden

 • Hovedsæde: Borgervænget 7, 2100 Kbh Ø


Hvad er koncern it1

Hvad er Koncern IT?


Organisation

Organisation


Hvem servicerer vi

Hvem servicerer vi?

•10 hospitaler

•8.500 sengepladser

•25-30.000 medarbejdere

•827.000 årlige patientbehandlinger

•2,1 mio. årlige ambulante besøg

•Over 21.000 pc-arbejdspladser

•1.300 servere


Prim re opgaver

Primære opgaver

•EPJ-handlingsplan

•Sundheds-it-strategi

•Daglig drift, 24 timer i døgnet, 365 dage om året


V rdier for koncern it

Værdier for Koncern IT

 • Vi har fokus på kundernes behov

 • Vi leverer synlige og brugbare resultater

 • Vi er troværdige

 • Vi arbejder smart

 • Vi er fagligt kompetente

 • Vi skaber et spændende miljø

 • Vi er ordentlige


Service management prim re opgaver

Service Management – primære opgaver

 • Styring af service management

 • Drift-management

 • Kunde-management

 • Infrastruktur-management


Strategi udvikling prim re opgaver

Strategi & udvikling – primære opgaver

 • Udarbejde strategier for forretningsområder

 • Udarbejde og vedligeholde regionens it-arkitektur

 • Håndtere udviklings- og anskaffelsesprojekter

 • Dokumentere og formidle strategi- og arkitekturarbejdet

 • Udvikle og vedligeholde relevante metoder og styringsværktøjer.


Driftsleverance prim re opgaver

Driftsleverance – primære opgaver

 • Levere drift af al infrastruktur og applikationer i koncernen

 • Overholde service-aftaler på driftsområdet

 • Overvåge og yde driftsupport

 • Være kontraktholder på opgaver leveret af eksterne leverandører


Implementering prim re opgaver

Implementering – primære opgaver

 • Støtte udviklings- og anskaffelsesprojekter samt hospitalerne med

  • opgaver og aktiviteter ved organisationsforandring

  • uddannelse

  • effektvurdering


Sundheds it prim re opgaver

Sundheds-it – primære opgaver

 • Lede portefølje af analyse- og anskaffelsesprojekter

 • Sikre rettidig udvikling af løsninger

 • Forvalte lovkrav til it-løsninger i sundhedsvæsenet

 • Sikre at partneres behov for it-støtte opfanges, formuleres og konkretiseres i projektform

 • Bidrage med it-løsninger til at optimere patientforløb

 • Udvikle og vedligeholde fagligt bundne standarder, strategier, metoder og modeller


Sekretariatet prim re opgaver

Sekretariatet – primære opgaver

 • Sekretariatsbetjening af Koncern IT’s ledelse

 • Kommunikation

 • Overordnet styring af ressourcer og aftaler

 • HR- og personalerelaterede områder

 • Kontor- og ejendomsservice


Informationssikkerhed prim re opgaver

Informationssikkerhed – primære opgaver

 • Informationssikkerhedspolitik og –retningslinjer

 • Risikovurderinger og overordnet beredskabsplan

 • Rådgivning om informationssikkerhed

 • Udarbejdelse af materiale om informationssikkerhed

 • Opfølgning og kontrol

 • Rapportering til koncerndirektionen


Systemforvaltningen sammens tning

Systemforvaltningen - sammensætning


Systemforvaltning form l

Systemforvaltning - formål

 • Foretage overordnet og tværgående prioriteringer, planlægning og styring.

 • Godkendelse af individuelle årsplaner samt indstille en samlet årsplan for systemområdet til den udvidede direktørgruppe.


Nu og fremover

Nu og fremover

Kommende EPJ i Region Hovedstaden:

En sømløs informationsudveksling mellem kliniske og parakliniske afdelinger

Understøttelse af kliniske arbejdsprocesser

Sammenhængende hospitalssystem for alle faggrupper

Standardplaner og standardssystemer


Epj i landskabet

EPJ i landskabet

teknologi

it

sundheds-it

hospitals-it

KITA

epj-system

epj


Fokusomr der

Fokusområder

Udgangspunkt:

45 projekter - samlet til 20 projektområder - inddelt i 5 indsatsområder

Elektronisk Medicin Modul (EPM)

Notatfunktionalitet og Sundhedsfagligt Indhold (SFI)

Kliniske servicesystemer

Klinisk-administrative systemer

Den tekniske it-infrastruktur (it-basis)


Grundsten i epj handlingsplan 2007

Grundsten i EPJ- handlingsplan 2007

Tæt samarbejde og koordinering med regeringen på EPJ-området

Den kliniske arbejdsplads skal udvikles

Kvalitative og kvantitative fordele til klinikerne hurtigst muligt

Ingen store udviklingsprojekter

Videreudvikling og brug af allerede udviklede moduler

Tidligere erfaringer skal nyttiggøres


Epj nationale tiltag

EPJ – nationale tiltag

Den nationale EPJ-bestyrelse: Eksternt EPJ – review

Status for EPJ-situationen i dag

Input til kommende national it-strategi for sundhedsvæsnet

Ekspertpanel har fulgt udarbejdelsen af reviewet

Standarder indgår i kommende strategi (G-EPJ, SundTerm etc.)

Region Hovedstaden følger og bidrager aktivt til det nuværende og fremtidige nationale arbejde – ligesom vi hele tiden har gjort


Umiddelbare gevinster for borgerne

Umiddelbare gevinster for borgerne

Færre fejlmedicineringer

Mere rutineret personale, der kender værktøjerne

Bedre overblik over, hvad der sker hvornår

Ingen glemte/gemte patientjournaler

Garanti for at egen læge har komplette oplysninger

Ingen bortkomne prøveresultater

Tidsbesparelser, fordi data altid er der, hvor de bør være


 • Login