investicije stati ke metode
Download
Skip this Video
Download Presentation
INVESTICIJE (statičke metode)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

INVESTICIJE staticke metode - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

INVESTICIJE (statičke metode). Vežbe br. 4. Suština pojma investicija. Investicije pretstavljaju uslov egzistencije, rasta i razvoja preduzeća, održavanja konkurentske prednosti i utiču na svaku fazu tokom njegovog životnog ciklusa. Osnova svih definicija investicija:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INVESTICIJE staticke metode' - kalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
su tina pojma investicija
Suština pojma investicija
 • Investicije pretstavljaju uslov egzistencije, rasta i razvoja preduzeća, održavanja konkurentske prednosti i utiču na svaku fazu tokom njegovog životnog ciklusa.
slide3

Osnova svih definicija investicija:

“ODRICANJE OD POTROŠNJE DANAS TJ. U SADAŠNJOSTI RADI OSTVARIVANJA KORISTI U BUDUĆNOSTI”.

pretpostavke planiranja
Pretpostavke planiranja

Osnovne pretpostavke planiranja investicija:

 • Izabrani pravci rasta
 • Metodi rasta
 • Tempo rasta preduzeća
dve vrste analize
Dve vrste analize

Mikro aspekt

Makro aspekt

dono enje investicione odluke
1. Pojava ideje

2. Identifikacija mogućih investicionih rešenja

3. Procena koristi i troškova

4. Definisanje kriterijuma i izbor metoda za ocenu rešenja

5. Izrada analitičke dokumentacije

6. Donošenje odluke

7. Priprema građenja

8. Građenje

Donošenje investicione odluke
faze realizacije inv projekta
Faze realizacije inv. projekta
 • Priprema
 • Ocena
 • Izvođenje
 • Praćenje efekata
studije za dono enje odluke
Studije za donošenje odluke
 • Predinvesticiona studija – sadašnje stanje poslovanja organizacije
 • Investiciona studija – procena prihoda i rashoda
 • Studija izvođenja – proces realizacije i preduzimanje aktivnosti
uslovi prihvatanja inv projekta
Uslovi prihvatanja inv. projekta
 • Rentabilitet investicionih odluka – permanentna pozitivna razlika između priliva i odliva tj. efekata i ulaganja
 • Kriterijumi za izbor – mera vrednosti postavljenim ciljevima ( maksimalna proizvodnja, minimalni troškovi i sl.)
 • Izbor metoda za ocenu efikasnosti investicionog ulaganja.
investicione metode
Investicione metode

Statičke metode

Dinamičke metode

stati ke metode
Statičke metode
 • Ekonomičnost
 • Rentabilnost
 • Reultat investicionih odluka
 • Produktivnost
 • Tehnička opremljenost rada
 • Prinos po jednoj novoj jedinici
 • Prosečan prinos
 • Rok povraćaja sredstava kao statička metoda
dinami ke metode
Dinamičke metode
 • NSV ( neto sadašnja vrednost)
 • Metod anuiteta
 • Interna stopa rentabilnosti
 • Indks rentabilnosti
 • Rok povraćaja sredstava kao dinamička metoda
rok povra aja kao stati ki metod
Rok povraćaja kao statički metod

ZADATAK 1.

Izračunajte za koji vremenski period se uložena sredstva u jedan investicioni projekat vrate u obliku neto priliva ako su investiciona ulaganja 200 n.j. Planirani prosečni neto priliv je 50 n.j.

slide14

Rp =

ROK

POVRAĆAJA

INVESTICIJE

I

NETO PRILIV

NP

REŠENJE:

200 n.j.

= 4 godine

Rp =

50 n.j.

zadatak 2
ZADATAK 2.

Izračunajte rok povraćaja uloženih sredstava od 100 n.j. ako se očekuju različiti neto prilivi u periodu eksploatacije od 5 godina:

Godine Neto prilivi

1 20 n.j.

2 30 n.j.

3 40 n.j.

4 10 n.j.

5 20 n.j.

re enje
REŠENJE

∑ 100 n.j - za 4 god.

se ostvaruje povraćaj

uloženih sredstava

zadatak 3
ZADATAK 3.

Primenom metoda roka povraćaja sredstava kao statičkog metoda ocenite koja je investiciona varijanta najprihvatljivija ako su:

slide21

Odgovor: vremenski period povraćaja uloženih sredstava je najkraći kod varijante I pa je zbog toga ova investiciona varijanta najpogodnija sa aspekta roka povraćaja sredstava.

ekonomi nost investicija
EKONOMIČNOST INVESTICIJA

E =

Ukupan prihod, dohodak, akumulacija

Godišnji troškovi

rentabilnost investicija
RENTABILNOST INVESTICIJA

R =

Ukupan prihod, dohodak, akumulacija

Ukupna investiciona ulaganja

produktivnost investicija
PRODUKTIVNOST INVESTICIJA

P =

Proizvodnja, prihod, dohodak, akumulacija

Broj radnika

tehni ka opremljenost inv
TEHNIČKA OPREMLJENOST INV.

TOP =

Ukupna investiciona ulaganja u osn. sredstva

Broj zaposlenih

neto priliv
NETO PRILIV

GODIŠNJI

TROŠKOVI

UKUPAN

PRIHOD

NP = UP - GT

NETO PRILIV

I

Rp =

NP

zadatak 4
ZADATAK 4.

Raspolažući sa sledećim podacima izvršite analizu efikasnosti investicionog ulaganja primenom statičkih metoda:

 • Godišnja proizvodnja 50.000t
 • Ukupan prihod 360.000.000 n.j.
 • Ukupna investiciona ulaganja 480.000.000 n.j.
 • Godišnji dohodak 190.000.000 n.j.
 • Godišnja akumulacija 110.000.000 n.j.
slide28

- Investicona ulaganja u osn. sred. 290.000.000 n.j.

 • Broj zaposlenih 800
 • Godišnji troškovi 180.000.000 n.j.
re enje2
REŠENJE

1. Ekonomičnost investicija

E1 =

360.000.000

= 2

180.000.000

190.000.000

= 1.056

E2 =

180.000.000

110.000.000

= 0.61

E3 =

180.000.000

2 rentabilnost investicija
2. Rentabilnost investicija

R1=

360.000.000

= 0.75 n.j. ili 75 %

480.000.000

190.000.000

= 0.3958 n.j. ili 39.58 %

R2 =

480.000.000

110.000.000

R3 =

= 0.229 n.j. ili 22.9 %

480.000.000

3 produktivnost investicija
3. Produktivnost investicija

P1 =

50.000

= 62.5 t/radniku

800

360.000.000

P2 =

= 450.000 n.j/radniku

800

190.000.000

= 237.500 n.j/radniku

P3 =

800

110.000.000

= 137.500 n.j/radniku

P4 =

800

4 top
4. TOP

TOP =

290.000.000

= 362.500 n.j/rad.

800

5 neto priliv
5. Neto priliv

NP = 360.000.000 – 180.000.000 = 180.000.000

Rp =

480.000.000

= 2.67

Je rok povrata

uloženih sredstava

180.000.000

zadatak 5
ZADATAK 5.

Raspolažuci sa sledećim pokazateljima, izvršite analizu efikasnosti investicionih ulaganja primenom statičkih metoda:

-godišnja proizvodnja je 80.000 t,

-ukupni prihodi su 450.000.000 din.,

-ukupne investicije iznose 590.000.000 din.,

-godišnji dohodak je 220.000.000 din.,

-godišnja akumulacija iznosi 180.000.000 din.,

-investicije u osnovna sredstva su 320.000.000 din.,

-broj zaposlenih je 900,

-godišnji troškovi su jednaki 190.000.000 din.

re enje3
REŠENJE

1.Ekonomičnost investicija

E1 = 2.36

E2 = 1.16

E3 = 0.95

2 rentabilnost investicija1
2. Rentabilnost investicija

R1 = 0.76 ili 76%

R2 = 0.37 ili 37%

R3 = 0.30 ili 30%

3 produktivnost investicija1
3. Produktivnost investicija

P1 = 88.89 t/radniku

P2= 500.000 n.j/raniku

P3 = 244.444,44 n.j/radniku

P4 = 200.000 n.j/radniku

4 tehni ka opremljenost
4. Tehnička opremljenost

TOP = 355.555,55 n.j/radniku

5. Rp i Np

Np = 260.000.000

Rp = 2.27

ad