Investicije stati ke metode
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

INVESTICIJE (statičke metode) PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INVESTICIJE (statičke metode). Vežbe br. 4. Suština pojma investicija. Investicije pretstavljaju uslov egzistencije, rasta i razvoja preduzeća, održavanja konkurentske prednosti i utiču na svaku fazu tokom njegovog životnog ciklusa. Osnova svih definicija investicija:

Download Presentation

INVESTICIJE (statičke metode)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INVESTICIJE(statičke metode)

Vežbe br. 4


Suština pojma investicija

 • Investicije pretstavljaju uslov egzistencije, rasta i razvoja preduzeća, održavanja konkurentske prednosti i utiču na svaku fazu tokom njegovog životnog ciklusa.


Osnova svih definicija investicija:

“ODRICANJE OD POTROŠNJE DANAS TJ. U SADAŠNJOSTI RADI OSTVARIVANJA KORISTI U BUDUĆNOSTI”.


Pretpostavke planiranja

Osnovne pretpostavke planiranja investicija:

 • Izabrani pravci rasta

 • Metodi rasta

 • Tempo rasta preduzeća


Dve vrste analize

Mikro aspekt

Makro aspekt


1. Pojava ideje

2. Identifikacija mogućih investicionih rešenja

3. Procena koristi i troškova

4. Definisanje kriterijuma i izbor metoda za ocenu rešenja

5. Izrada analitičke dokumentacije

6. Donošenje odluke

7. Priprema građenja

8. Građenje

Donošenje investicione odluke


Faze realizacije inv. projekta

 • Priprema

 • Ocena

 • Izvođenje

 • Praćenje efekata


Studije za donošenje odluke

 • Predinvesticiona studija – sadašnje stanje poslovanja organizacije

 • Investiciona studija – procena prihoda i rashoda

 • Studija izvođenja – proces realizacije i preduzimanje aktivnosti


Uslovi prihvatanja inv. projekta

 • Rentabilitet investicionih odluka – permanentna pozitivna razlika između priliva i odliva tj. efekata i ulaganja

 • Kriterijumi za izbor – mera vrednosti postavljenim ciljevima ( maksimalna proizvodnja, minimalni troškovi i sl.)

 • Izbor metoda za ocenu efikasnosti investicionog ulaganja.


Investicione metode

Statičke metode

Dinamičke metode


Statičke metode

 • Ekonomičnost

 • Rentabilnost

 • Reultat investicionih odluka

 • Produktivnost

 • Tehnička opremljenost rada

 • Prinos po jednoj novoj jedinici

 • Prosečan prinos

 • Rok povraćaja sredstava kao statička metoda


Dinamičke metode

 • NSV ( neto sadašnja vrednost)

 • Metod anuiteta

 • Interna stopa rentabilnosti

 • Indks rentabilnosti

 • Rok povraćaja sredstava kao dinamička metoda


Rok povraćaja kao statički metod

ZADATAK 1.

Izračunajte za koji vremenski period se uložena sredstva u jedan investicioni projekat vrate u obliku neto priliva ako su investiciona ulaganja 200 n.j. Planirani prosečni neto priliv je 50 n.j.


Rp =

ROK

POVRAĆAJA

INVESTICIJE

I

NETO PRILIV

NP

REŠENJE:

200 n.j.

= 4 godine

Rp =

50 n.j.


 • Odgovor: Nakon četiri godine očekuje se povraćaj ulogženih sredstava od 200 n.j.


ZADATAK 2.

Izračunajte rok povraćaja uloženih sredstava od 100 n.j. ako se očekuju različiti neto prilivi u periodu eksploatacije od 5 godina:

GodineNeto prilivi

120 n.j.

230 n.j.

340 n.j.

410 n.j.

520 n.j.


REŠENJE

∑ 100 n.j - za 4 god.

se ostvaruje povraćaj

uloženih sredstava


ZADATAK 3.

Primenom metoda roka povraćaja sredstava kao statičkog metoda ocenite koja je investiciona varijanta najprihvatljivija ako su:


REŠENJE


 • Odgovor: vremenski period povraćaja uloženih sredstava je najkraći kod varijante I pa je zbog toga ova investiciona varijanta najpogodnija sa aspekta roka povraćaja sredstava.


EKONOMIČNOST INVESTICIJA

E =

Ukupan prihod, dohodak, akumulacija

Godišnji troškovi


RENTABILNOST INVESTICIJA

R =

Ukupan prihod, dohodak, akumulacija

Ukupna investiciona ulaganja


PRODUKTIVNOST INVESTICIJA

P =

Proizvodnja, prihod, dohodak, akumulacija

Broj radnika


TEHNIČKA OPREMLJENOST INV.

TOP =

Ukupna investiciona ulaganja u osn. sredstva

Broj zaposlenih


NETO PRILIV

GODIŠNJI

TROŠKOVI

UKUPAN

PRIHOD

NP = UP - GT

NETO PRILIV

I

Rp =

NP


ZADATAK 4.

Raspolažući sa sledećim podacima izvršite analizu efikasnosti investicionog ulaganja primenom statičkih metoda:

 • Godišnja proizvodnja 50.000t

 • Ukupan prihod 360.000.000 n.j.

 • Ukupna investiciona ulaganja 480.000.000 n.j.

 • Godišnji dohodak 190.000.000 n.j.

 • Godišnja akumulacija 110.000.000 n.j.


- Investicona ulaganja u osn. sred. 290.000.000 n.j.

 • Broj zaposlenih 800

 • Godišnji troškovi 180.000.000 n.j.


REŠENJE

1. Ekonomičnost investicija

E1 =

360.000.000

= 2

180.000.000

190.000.000

= 1.056

E2 =

180.000.000

110.000.000

= 0.61

E3 =

180.000.000


2. Rentabilnost investicija

R1=

360.000.000

= 0.75 n.j. ili 75 %

480.000.000

190.000.000

= 0.3958 n.j. ili 39.58 %

R2 =

480.000.000

110.000.000

R3 =

= 0.229 n.j. ili 22.9 %

480.000.000


3. Produktivnost investicija

P1 =

50.000

= 62.5 t/radniku

800

360.000.000

P2 =

= 450.000 n.j/radniku

800

190.000.000

= 237.500 n.j/radniku

P3 =

800

110.000.000

= 137.500 n.j/radniku

P4 =

800


4. TOP

TOP =

290.000.000

= 362.500 n.j/rad.

800


5. Neto priliv

NP = 360.000.000 – 180.000.000 = 180.000.000

Rp =

480.000.000

= 2.67

Je rok povrata

uloženih sredstava

180.000.000


ZADATAK 5.

Raspolažuci sa sledećim pokazateljima, izvršite analizu efikasnosti investicionih ulaganja primenom statičkih metoda:

-godišnja proizvodnja je 80.000 t,

-ukupni prihodi su 450.000.000 din.,

-ukupne investicije iznose 590.000.000 din.,

-godišnji dohodak je 220.000.000 din.,

-godišnja akumulacija iznosi 180.000.000 din.,

-investicije u osnovna sredstva su 320.000.000 din.,

-broj zaposlenih je 900,

-godišnji troškovi su jednaki 190.000.000 din.


REŠENJE

1.Ekonomičnost investicija

E1 = 2.36

E2 = 1.16

E3 = 0.95


2. Rentabilnost investicija

R1 = 0.76 ili 76%

R2 = 0.37 ili 37%

R3 = 0.30 ili 30%


3. Produktivnost investicija

P1 = 88.89 t/radniku

P2= 500.000 n.j/raniku

P3 = 244.444,44 n.j/radniku

P4 = 200.000 n.j/radniku


4. Tehnička opremljenost

TOP = 355.555,55 n.j/radniku

5. Rp i Np

Np = 260.000.000

Rp = 2.27


HVALA NA PAŽNJI


 • Login