D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning - PowerPoint PPT Presentation

D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning
Download
1 / 18

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning. Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL   . Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011Forsøg med handelsgødning

Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL   

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

12 fs. i vinterhvede 2008-2010 (Oversigten 2010)


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

3 forsøgivinterhvede 2011, Oversigten 2011, s. 216


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

Resultat af forsøg i vinterhvede i Storbritanien2004-2005. Planteavlsorientering nr. 07-595


Er amidholdige g dninger et alternativ til ammoniumnitrat baserede g dninger

Er amidholdige gødninger et alternativ til ammoniumnitrat-baserede gødninger?


Foruds tninger

Forudsætninger:


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

Forholdstal for omkostningeniforholdtilammoniumnitrat:

121

104

99

116

Fl. gødning

Urea


Er amidholdige g dninger et alternativ til ammoniumnitrat baserede g dninger1

Er amidholdige gødninger et alternativ til ammoniumnitrat-baserede gødninger?

 • Urea skal være 40 pct. billigere

 • Flydende gødninger skal være 10 pct. billigere

 • Optimeret anvendelse af amidholdige gødninger:

  • Udbringning i koldt vejr (<10 grader)

  • Udbringning kort tid før mere end 5 mm nedbør


Er der en konomisk fordel ved tils tning af agrotain til amidholdige g dninger

Er der en økonomisk fordel ved tilsætning af Agrotain til amidholdige gødninger?

 • Tilsætningen af Agrotain til Urea skal koste under 1,50 kr. pr. kg N

 • Tilsætningen af Agrotain til fl.gødning skal koste under 0,75 kr. pr. kg N

 • Den samlede pris for kvælstof i amidgødning + Agrotain skal være billigere end i ammoniumnitrat


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

Oversigten, 2011, s. 219


G dskning af vinterraps

Gødskningafvinterraps

 • Tilfør kalium og magnesium efterår – kig på jordtype og Kt, Mgt

 • Anvend NPKS-gødning, hvis der er behov for N i handelsgødning

 • Gylle fungerer som grundgødskning!

 • Tilfør bor på sandjord og lerjord med højt Rt!

 • Tilfør bor tidlig forår frem til medio april:

  • I borholdig handelsgødning (tjek indhold)

  • Ved udsprøjtning af Soluboreller lignende


D1 nyt fra g dningsfors gene 2011 fors g med handelsg dning

Andre gødningsforsøg

 • Stort N-behovivårbyg - normaltivinterhvede

 • Magnesium tilvinterhvedeogvinterrapsviserikkesignifikantemerudbytter

 • N-sensor interessantpå store husdyrbrug

 • Merudbytteog god miljøeffektaftidligsåningafvinterhvede

 • Efter- ogmellemafgrøder

  • Sortsforskelleiolieræddikeioptagelseafkvælstof

  • Positiveffektpåudbyttetiefterfølgendeafgrøde

  • Optagelsepå 17-21 kg N pr. ha imellemafgrøder


 • Login