Przykład wykorzystania komercyjnych    i niekomercyjnych źródeł informacji     w pracy B...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

ThemeArt PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przykład wykorzystania komercyjnych i niekomercyjnych źródeł informacji w pracy Biblioteki Chemicznej ZUT. Agnieszka Bajda. www.ThemeArt.com. Pomiędzy dostępnością a wiarygodnością. źródła licencjonowane Dostępność ograniczona

Download Presentation

ThemeArt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Themeart

Przykład wykorzystania komercyjnych i niekomercyjnych źródeł informacji w pracy Biblioteki Chemicznej ZUT

Agnieszka Bajda

www.ThemeArt.com


Pomi dzy dost pno ci a wiarygodno ci

Pomiędzy dostępnością a wiarygodnością

 • źródła licencjonowane

 • Dostępność ograniczona

 • Wiarygodność gwarantowana przez wydawcę

 • źródła nielicencjonowane

 • Dostępność nieograniczona

 • Brak gwarancji wiarygodności


Najwa niejsze elektroniczne r d a informacji w bibliotece chemicznej

Najważniejsze elektroniczne źródła informacji w Bibliotece Chemicznej

Licencjonowane

 • Chemical Abstracts (platforma SciFinder)

 • CrossFireBeilstein / Reaxys

 • EBSCOhost

 • KNOVEL

  Nielicencjonowane

 • BazTech

 • esp@cenet

 • INPIT (National Center for Industrial Property Information and Training)

 • NIST (National Institute of Standards and Technology)

 • POCH S.A. (Polskie Odczynniki Chemiczne)


Beilstein podstawowy ekran do wyszukiwania

Beilstein – podstawowy ekran do wyszukiwania


Beilstein substancje odpowiadaj ce kwerendzie

Beilstein – substancje odpowiadające kwerendzie


Wyszukiwanie tytu u czasopisma na platformie ebscohost

Wyszukiwanie tytułu czasopisma na platformie EBSCOhost

Link do serwisu wydawcy z informacją o zasobach


Zasoby tytu u czasopisma na stronie wydawnictwa wiley

Zasoby tytułu czasopisma na stronie wydawnictwa Wiley


Baza knovel wyszukane dokumenty

Baza Knovel –wyszukane dokumenty

Ikony interaktywne


Baza knovel wykres interaktywny

Baza Knovel –wykres interaktywny

Możliwość zmiany jednostki


Baztech nowa wersja interfejsu

BazTech – nowa wersja interfejsu


Baztech stara wersja interfejsu

BazTech – stara wersja interfejsu


Esp@cenet wyszukiwanie wed ug numeru

esp@cenet – wyszukiwanie według numeru


Abstrakt dokumentu wraz z danymi bibliograficznymi

Abstrakt dokumentu wraz z danymi bibliograficznymi


Orygina opisu patentowego

Oryginał opisu patentowego


W celu zapisu ca o ci dokumentu nale y wpisa kod

W celu zapisu całości dokumentu należy wpisać kod


Strona nist chemistry webbook

Strona NIST ChemistryWebBook

Opcje wyszukiwania


Poch s a wyszukiwanie produktu w katalogu

POCH S.A. – wyszukiwanie produktu w katalogu

Prawidłowo wpisana nazwa substancji


Pe na karta charakterystyki produktu

Pełna karta charakterystyki produktu


G wny ekran wyszukiwania dokument w platformy scifinder

Główny ekran wyszukiwania dokumentów platformy SciFinder

Temat wyszukiwawczy

Możliwość ograniczenia wyszukiwania


Abstrakty wybranych dokument w

Abstrakty wybranych dokumentów


Abstrakt dokumentu r d owego w bazie esp@cenet

Abstrakt dokumentu źródłowego w bazie esp@cenet


Orygina dokumentu w j zyku japo skim

Oryginał dokumentu w języku japońskim


Ipdl strona g wna

IPDL- strona główna


Wyszukiwanie dokumentu wed ug numeru zg oszenia

Wyszukiwanie dokumentu według numeru zgłoszenia


Abstrakt dokumentu w j zyku angielskim

Abstrakt dokumentu w języku angielskim


T umaczenie oryginalnego opisu na j zyk angielski

Tłumaczenie oryginalnego opisu na język angielski


Wyszukiwanie opisu patentowego sprzed roku 2000

Wyszukiwanie opisu patentowego sprzed roku 2000

Prawidłowy zapis numeru zgłoszenia sprzed roku 2000


Strona umo liwiaj ca konwersj kalendarza gregoria skiego na japo ski

Strona umożliwiająca konwersję kalendarza gregoriańskiego na japoński


Instrukcja wyszukiwania patent w japo skich na stronie biblioteki wtiich

Instrukcja wyszukiwania patentów japońskich na stronie Biblioteki WTiICH


Themeart

Dziękuję Państwu za uwagę


 • Login