Veritabanı/ Temel Kavramlar - PowerPoint PPT Presentation

Sibel somy rek
Download
1 / 57

 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sibel SOMYÜREK. Veritabanı/ Temel Kavramlar. Veritabanı neden kullanılır?. Veritabanının amacı; insanların ve organizasyonların birşeyleri takip edebilmesine yardımcı olmaktır. Veritabanı neden kullanılır?. Veritabanını kullanmaksızın birşeylerin kaydını tutmak için listeler kullanılır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Veritabanı/ Temel Kavramlar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sibel somy rek

Sibel SOMYÜREK

Veritabanı/ Temel Kavramlar


Veritaban neden kullan l r

Veritabanı neden kullanılır?

 • Veritabanının amacı;

  • insanların ve

  • organizasyonların birşeyleri takip edebilmesine yardımcı olmaktır.


Veritaban neden kullan l r1

Veritabanı neden kullanılır?

 • Veritabanını kullanmaksızın birşeylerin kaydını tutmak için listeler kullanılır.

  • Alışveriş listesi,

  • Yapılacak işler listesi,

  • Ödenen faturaların listesi


Veritaban neden kullan l r2

Veritabanı neden kullanılır?

 • Listeler;


Veritaban neden kullan l r3

Veritabanı neden kullanılır?

 • Listelerle ilgili problemler;

  • Örneğin B firmasının adresi değişti

  • 3 satırdaki adres bilgisi de değişmeli

  • Eksik kalırsa bilgi tutarsızlığı oluşur

  • Hem zaman kaybına hem de hataya neden olabilir.


Veritaban neden kullan l r4

Veritabanı neden kullanılır?

 • Listelerle ilgili problemler;

  • Örneğin A firması artık sizin şirketinizle çalışmıyor,

  • Listeden firmayla ilgili kaydı silerseniz ürün satışı yapılan müşteri bilgisini ve firma adresi gibi bilgileri kaybedersiniz.


Veritaban neden kullan l r5

Veritabanı neden kullanılır?

 • Paylaşılan verilerle ilgili problemler;

  • Örneğin şirketinizin farklı departmanlarının firma bilgisini görüntülemesi gerekiyor;

   • İletişim departmanı: firma, adresi

   • Pazarlama departmanı: firma, fiyat

   • Müşteri hizmetleri: müşteri adı, mesleği, firma


Veritaban neden kullan l r6

Veritabanı neden kullanılır?

 • Paylaşılan verilerle ilgili problemler;

  • Bu bilgilerin tamamının tüm departmanlarla paylaşılması ise farklı nedenlerden dolayı sakıncalıdır

   • Güvenlik

   • Müşteri gizliliği

   • vb.


Veritaban neden kullan l r7

Veritabanı neden kullanılır?

 • Listeler oluşturmanın en büyük sakıncası farklı temalarla ilgili bilgileri bir arada bulundurmasıyla ilgilidir.

 • Örneğin bir yazılı doküman oluşturulurken farklı temalar için farklı paragraflar oluşturulur,


Veritaban neden kullan l r8

Veritabanı neden kullanılır?

 • Benzer şekilde farklı temalardaki bilgilerin farklı tablolara yerleştirilmesi süreci normalizasyon olarak adlandırılır.

 • Biraz önceki liste için;

  • Müşteriler

  • Çalışılan firmalar

  • Satış bilgileri gibi


Veritaban neden kullan l r9

Veritabanı neden kullanılır?

 • Müşteriler


Veritaban neden kullan l r10

Veritabanı neden kullanılır?

 • Çalışılan firmalar


Veritaban neden kullan l r11

Veritabanı neden kullanılır?

 • Satış bilgileri


Veritaban neden kullan l r12

Veritabanı neden kullanılır?

 • Farklı temalar farklı tablolara yerleştirildiğinde,

  • Değişen bilgiler,

  • Silinen bilgiler ve

  • Paylaşılan bilgilerle ilgili problemlerin çoğu ortadan kalkar.


Veritaban neden kullan l r13

Veritabanı neden kullanılır?

 • Farklı temalar farklı tablolarda yer aldığında;

  • Hangi müşteri hangi firmadan ürünü almış gibi soruları cevaplamak için ilişkilerin kurulması gereklidir.


Veritaban neden kullan l r14

Veritabanı neden kullanılır?

 • İlişkiler


Veritaban neden kullan l r15

Veritabanı neden kullanılır?

 • İlişkiler

Yabancı

Anahtar

Yabancı

Anahtar

Birincil

Anahtar

Birincil

Anahtar


Veritaban neden kullan l r16

Veritabanı neden kullanılır?

 • Tabloları birleştirmek

  • Peki baştaki bütüncül listeyi elde etmek için ne yapılır?

  • SQL dilinden faydalanılır.


Veritaban y netim sistemi nedir

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri tabanı sisteminin bileşenleri;

Veritabanı

Veritabanı

Uygulaması

Veritabanı

Yönetim

Sistemi

Kullanıcı


Veritaban y netim sistemi nedir1

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Kullanıcı:

  • İşlerini gerçekleştirmek için veritabanını kullanır,

  • Yeni veri ekler,

  • Mevcut verileri değiştir,

  • Verileri siler,

  • Formlar, sorgular ya da raporlar yoluyla verileri okur


Veritaban y netim sistemi nedir2

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Veri tabanı yönetim sistemi ile kullanıcı arasında iletişimi sağlayan bir ya da birden fazla bilgisayar programıdır.

  • Formlar , sorgular ve raporlar oluşturur,

  • Kullanıcıdan verileri alır ya da kullanıcıya verileri gönderir,

  • Kullanıcı davranışlarını veri tabanı yönetim sisteminden veri yönetim etkinliği için isteklere dönüştürür.


Veritaban y netim sistemi nedir3

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Yönetim Sistemi:

  • Uygulamadan gelen istekleri alarak bunları veri tabanı dosyaları üzerinde verileri okuyarak ya da veri yazarak gerçekleştirir,

  • SQL cümlelerini okur ve bu ifadeleri bilgisayarın işletim sisteminin veritabanı dosyaları üzerinde verileri okuyacağı ya da yazacağı yönergelere dönüştürür.


Veritaban y netim sistemi nedir4

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • İşlevler

  • Veri Tabanı Uygulaması

  • Veri Tabanı Yönetim Sistemi


Veritaban y netim sistemi nedir5

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Formlar oluşturur ve formları işler,

  • Sorgular oluşturur ve sorgular iletilir,

  • Raporlar oluşturur ve raporları işletir,

  • Uygulama mantığını gerçekleştirir,

  • Uygulamayı kontrol eder.


Veritaban y netim sistemi nedir6

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Formlar oluşturur ve formları işler,

   • Örneğin web temelli bir uygulamada;

   • Kullanıcının bilgisayarında görüntülenecek HTML ve diğer web biçimlerini oluşturur,

   • Kullanıcı formları doldurarak verileri geri yolladığında VTYS’ne gerekli düzenlemelerle ilgili istekleri gönderir.

   • Süreçte bir hata meydana gelirse, hatalara ulaşır ve kullanıcıya gerekli mesajı gösterir ve/veya gerekli işlemleri gerçekleştirir.


Veritaban y netim sistemi nedir7

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Sorgular oluşturur ve sorgular iletilir,

   • VTYS’ne iletilecek sorguyu üretir,

   • Bu istekler genellikle SQLile ifade edilir,

   • Sorgu işletilince, sonuçlar biçimlendirilir ve kullanıcıya iletilir,


Veritaban y netim sistemi nedir8

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Raporlar oluşturur ve raporları işletir,

   • VTYS’den sorgular aracılığıyla veri istenir ve sorgu sonuçları raporlar biçiminde sunulur,


Veritaban y netim sistemi nedir9

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Uygulama mantığını gerçekleştirir,

   • Örneğin kullanıcı 10 birimlik bir istekte bulundu ancak stokta 8 birim bulundu,

   • Ne olacağı programın mantığına bağlıdır,

   • Uygun mantığın gerçekleştirilmesi uygulama programının görevidir.


Veritaban y netim sistemi nedir10

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Uygulaması:

  • Uygulamayı kontrol eder


Veritaban y netim sistemi nedir11

Veritabanı yönetim sistemi nedir?

 • Veri Tabanı Yönetim Sistemi:

  • Veritabanını oluşturmak, tabloları oluşturmak,

  • Veritabanından veri okumak ve verileri güncellemek,

  • Veri değerlerine ilişkin sınırlamaları gerçekleştirmek,

  • Bir kullanıcının işleminin diğer kullanıcıyı engellemesini önlemek,

  • Kullanıcıların yetkileri ölçüsünde etkinlikte bulunmalarına izin vermek,

  • Veri tabanındaki verileri yedekleme.


Veritaban

Veritabanı

 • Veri Tabanı:

  • İlişkili kayıtlardan oluşan veri depolarıdır.

   • Üst veri (metadata)

   • indeks

   • saklı yordam (storedprocedure)

   • tetikleyici (trigger)

   • veri tutarlılığı (referentialintegrity)


Veritaban1

Veritabanı

 • Veri tabanının yapısı hakkındaki verilere metadata adı verilir.

  • Tablo isimleri

  • Sütun isimleri

  • Tablo ve sütunların özellikleri vb.


Veritaban2

Veritabanı

 • Metadata örneği:


Veritaban3

Veritabanı

 • Bazı veritabanları uygulama üst verisi içerir.

 • Bu üst veriler, formlar ve raporlar gibi uygulama bileşenlerini tanımlar.

 • VTYS’inin veritabanının yapısını göstermek için çeşitli araçları vardır.


Veritaban4

Veritabanı

 • Aynı zamanda veritabanlarında veritabanının performansını artırmak için kullanılan indeksler vardır.

 • Indeksler hangi kayıtların hangi tablolarda bulunduğunu gösteren kitapların başındakine benzer bir mantığı olan araçlardır.


Veritaban5

Veritabanı

 • Saklı yordamlar derlenmiş sql cümlecikleridir.

 • Birer veritabanı nesnesi oldukları için, doğrudan veritabanı yöneticisi olan programda yer alırlar.

 • Örneğin bir tablodaki verilerin yedeğini alan ya da 1 yıldan fazla zaman geçen verilerin yedeğini kaldıran saklı yordamlar oluşturulabilir.


Veritaban6

Veritabanı

 • Saklı yordamlar bir tabloya bağlı olmaksızın veritabanı içinde tanımlanan belirli bir işi yapmaya yönelik kodlardır.

 • Bu kodlar yazıldığı zaman aynı zamanda derlendikleri için optimize edilmiştir ve en hızlı şekilde çalışmaya hazır kodlardır.


Veritaban7

Veritabanı

 • Bir tablo üzerinde belirli bir olaya bağlı olarak tetiklenip çalışan SQL kodlarına tetikleyici (trigger) denir.

 • Tablo üzerindeki triggerları tetikleyen olaylar insert, update, delete olaylarıdır.


Veritaban8

Veritabanı

 • Örneğin stok hareketleri sonucunda stok miktarlarının azalması veya artması işlemlerinin yapılması tipik bir trigger kullanım yeridir.


Veritaban9

Veritabanı

 • Hem tetikleyici hem de saklı yordamlar veritabanı üzerindeki kodlar olmaları sebebi ile veritabanını sunan sunucu üzerinde çalışırlar.

 • İstemci&Sunucu mimarinin güçlü bileşenlerindendir.

 • İstemci&Sunucu mimarideki SQL veritabanları tarafından desteklenmektedir.

  • Oracle, Sybase, MS SQL, Interbase, FireBird vb.


Veritaban10

Veritabanı

 • Verilerin bulunduğu sunucu üzerinde çalışmalarından dolayı veriler istemci ile sunucu arasında gidip gelmezler ve de sunucudan istemci tarafına minimum veri çekilmiş olur.


Veritaban11

Veritabanı

 • İlişkisel bir veritabanında

  • PERSONEL tablosundaki kişinin bölüm bilgisinin BOLUM_NO değişkeninde tutulduğunu ve

  • bölümün adının da BOLUM tablosunda bulunduğunu düşünelim.


Veritaban12

Veritabanı

 • Eğer 1 numaralı bolum herhangi bir personelde kullanıldıysa BOLUM tablosundan BOLUM_NO değeri 1 olan kaydın kesinlikle silinememesi gerekmektedir.

 • Bu tür kontrollerin yapılarak veri bütünlüğünün korunmasına veri tutarlılığı (referential integrity) denir.


Veritaban13

Veritabanı

 • Veri tutarlılığını sağlamak amacı ile trigger kullanımı çok tercih edilir.


Veri taban sistemleri

Veri Tabanı Sistemleri

 • 3 tür veri tabanı sistemi olabilir:

  • Tek bir kişi tarafından kullanılan,

  • Küçük çaplı işletmeler tarafından kullanılan,

  • Büyük uluslar arası şirketler tarafından kullanılan


Veri taban sistemleri1

Veri Tabanı Sistemleri

 • Tek bir kişi tarafından kullanılan,

  • Boyacı

  • Kimlerin evi, ne zaman, ne kadar boyandı?

  • Boyamada nereler boyandı, hangi renk ve stiller kullanıldı?

  • Kimler başkalarına referans oldu? Referansla gelen kimler?


Veri taban sistemleri2

Veri Tabanı Sistemleri

 • Tek bir kişi tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri3

Veri Tabanı Sistemleri

 • Tek bir kişi tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri4

Veri Tabanı Sistemleri

 • Tek bir kişi tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri5

Veri Tabanı Sistemleri

 • Küçük çaplı işletmeler tarafından kullanılan,

  • Kiralanan müzik enstrümanları neler?Kaça kiralandı?

  • En çok hangi müzik enstrümanları kiralanıyor?

  • Kiralamayı kim yaptı? (çok kullanıcılı veritabanı)

  • Aynı anda aynı enstrüman iki farklı satıcı tarafından seçilememeli!


Veri taban sistemleri6

Veri Tabanı Sistemleri

 • Küçük çaplı işletmeler tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri7

Veri Tabanı Sistemleri

 • Küçük çaplı işletmeler tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri8

Veri Tabanı Sistemleri

 • Küçük çaplı işletmeler tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri9

Veri Tabanı Sistemleri

 • Küçük çaplı işletmeler tarafından kullanılan,


Veri taban sistemleri10

Veri Tabanı Sistemleri

 • Büyük uluslar arası şirketler tarafından kullanılan,

  • Sürücü lisansı veren ve otomatik kayıt bürosu

  • 52 farklı merkezi var

  • Kişilerin kazaları, trafik ihlalleri tutuluyor,

  • Lisans yenilenebilir mi, herhangi bir sınırlama var mı?

  • 100’lerce kişi tarafından veritabanı kullanılıyor

   • Lisans ve kayıt personeli

   • Kanun yaptırımlarını takip edenler

   • Maliye departmanı personeli

  • Haftada 7 gün 24 saat ulaşılabilmeli


Veri taban sistemleri11

Veri Tabanı Sistemleri

 • Büyük uluslar arası şirketler tarafından kullanılan,


Kaynak a

Kaynakça

 • Kroenke, D. M. (2006). Database Processing:Fundamentals, Design, and Implementation.Pearson Education International. Singapore,Canada,Japan.

 • http://www.delphiturkiye.com/trigger.htm


 • Login