Vi
Download
1 / 17

Obecné poznámky - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Vi ze výzkumu, vývoje a transferu technologií („třetí role univerzit“) Jan Slov á k Ředitel Centra pro transfer technologií. Obecné poznámky. Formální popis třetí role univerzit zpravidla znamená agenturní zabezpečení specifických činností oborově vymezenou orientaci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obecné poznámky' - kaiyo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vize výzkumu, vývoje a transferu technologií („třetí role univerzit“)Jan SlovákŘeditel Centra pro transfer technologií


Obecn pozn mky
Obecné poznámky

 • Formální popis třetí role univerzit zpravidla znamená

  • agenturní zabezpečení specifických činností

  • oborově vymezenou orientaci.

 • Obecně jde zejména o dvě funkce

  • úzké propojení s komerčními partnery nebo poskytovali služeb

  • převzetí výrazné role v regionálním rozvoji.

 • Pro naplnění těchto funkcí je nutná účelově orientovaná institucionalizace, jejíž forma musí být dobře podřízena specifickým cílům.


Z kladn faktory
Základní faktory

 • tlak/zájem zavedených firem na spolupráci s univerzitami

 • jistá forma recese nebo krize

 • model financování a chránění výsledků vývoje z veřejných zdrojů („státní model podpory“)

 • rozmach regionálních rozvojových iniciativ

 • mobilizace jednotlivců

 • postupné vytváření regionálního mandátu univerzit v celkovém rozvoji


Myln n zory
Mylné názory

 • Orientace na výzkum a vývoj ve spoluprácí s komercí může plnohodnotně a plošně nahradit výpadky a nedostačivost veřejného financování výzkumu (např. MIT má stále kolem 85% rozpočtu z veřejných zdrojů).

 • V řízení univerzit mají převažovat zástupci lokálních silných firem, aby se zaručila návaznost vzdělávací činnosti na momentální potřeby trhu práce.


Ohro en a obecn rizika
Ohrožení a obecná rizika

 • nerovnováha mezi „klasickými cíly“ univerzit (vysoké standardy vzdělávání – výchova elit, mezinárodně pojímaný výzkum v celosvětovém kontextu – excelence) a „novými cíly“ zdůrazňujícími vymezování vzdělávání i výzkumu a vývoje regionálními cíly

 • efektivitu vynaložených prostředků ohrožuje přirozený trend ryze politické podpory méně rozvinutých regionů

 • nutnost zajištění dlouhodobých cílů rozvoje základního orientovaného výzkumu v několika centrech s nadkritickou masou a excelencí výzkumu a spolupráce na nadregionální (politické rozhodnutí o prioritách a vhodnost státního modelu financování VaV)


Realizace v jihomoravsk m kraji
Realizace v Jihomoravském kraji

 • Řetězec RRA – JIC – univerzity a v.v.i. – město a kraj

 • Jednotliví hráči mají své role, celkový systém je předjímán Regionální inovační strategií

 • Výsledky jsou dobře vidět již po dvou letech (přípravných) činností.

 • Velké strategické projekty společné pro celý region.


Hlavn partne i ve v v i v regionu
Hlavní partneřive V&V&I v regionu

Jihomoravské

inovační centrum

Technologické inkubátory

Technologické parky

Masarykova

univerzita

UO

VFU

Ústavy

AV ČR

(a další)

Vysoké

učení technické

v Brně

MZLU


V chodiska pro dal rozvoj infrastruktury pro v zkum v voj a inovace v brn
Východiska pro další rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace v Brně

 • Český technologický park

  • Hostí přední tuzemské i zahraniční firmy

  • Je součástí kampusu Vysokého učení technického v Brně

 • Nový kampus pro biomedicínské obory a MEDIPAK budovanéMasarykovou Univerzitou

 • ICRC – první institucionalizovaný partner Mayo Clinic vně USA

 • Po Praze největší koncentrace výzkumných ústavů v ČR


Medipark
MEDIPARK vývoj a inovace v Brně

 • Souvisí skampusem biomedicínských vědMasarykovyuniverzity v Brně Bohunicích

 • Samotný kampus má rozpočet přibližně5 mld. Kč, výstavba v2002-2008 (cca 70.000 m2čistých ploch, žlutě ILBIT, červeně Inkubátorpro biomedicínské technologie INBIT, černá část v provozu v 8/2007)

 • Více než1000 PhD studentův biomedicínských oborech


Medipark1
MediPark vývoj a inovace v Brně

 • 100.000 m2komerčních prostor ‘přes ulici’

 • Několik velkých výzkumných nemocnic v těsné blízkosti

 • Klinické studie, klinický výzkum, výzkum životního prostředí,bioinformatický výzkum, rozvoj informačních technologií apod.

 • Potenciál pro CEITEC a Biomedicínský technologický park

8. srpna, 2006


Medipark2
MediPark vývoj a inovace v Brně

 • 100.000 m2komerčních prostor ‘přes ulici’

 • Několik velkých výzkumných nemocnic v těsné blízkosti

 • Klinické studie, klinický výzkum, výzkum životního prostředí,bioinformatický výzkum, rozvoj informačních technologií apod.

 • Potenciál pro CEITEC a Biomedicínský technologický park

4. října, 2006


Medipark3
MediPark vývoj a inovace v Brně

 • 100.000 m2komerčních prostor ‘přes ulici’

 • Několik velkých výzkumných nemocnic v těsné blízkosti

 • Klinické studie, klinický výzkum, výzkum životního prostředí,bioinformatický výzkum, rozvoj informačních technologií apod.

 • Potenciál pro CEITEC a Biomedicínský technologický park

9. ledna, 2007


Partnerstv mayo clinic v brn
Partnerství vývoj a inovace v Brně Mayo Clinic v Brně:

 • Platforma pro nový rozměr spolupráce mezi USA a Evropou

 • Rozvoj interdisciplinárních oborů výzkumu na pomezí medicíny, biologie, pokročilých materiálů, výzkum a vývoj přístrojů a informačních technologií


St edoevropsk technologick institut ce i t ec
Středoevropský technologický institut vývoj a inovace v Brně (CEITEC)

 • Institucionální zázemí a zastřešenípro velkou infrastrukturu pro základní orientovaný výzkum i vývoj

 • Zaměřeno na oblasti medicínských, přírodních a technických věd

 • Platforma pro spolupráci institucí v širším regionu (včetně Prahy, Vídně a Bratislavy)


Vazby ce i t ec

CEITEC vývoj a inovace v Brně

Vazby CEITEC

Další společná

infrastruktura

 • Řetězec centrálních spolupracujících laboratoří

 • Několik vrstev infrastruktury

 • Silnévztahyk mateřským institucím

 • Promyšlené propojení výzkumu, vývoje a služeb

 • CETI Cluster

Pokročilé materiály

Vědy o živé přírodě

Zobrazovací technologie

Inform.technologie

a práce s daty


K vývoj a inovace v Brněampus Vysokého učení technického v Brně

Český

technologický

park


Ce i t ec centr ln laborato e v brn bohunic ch
CE vývoj a inovace v BrněITEC – Centrální laboratořev Brně Bohunicích

Fakultní

nemocnice

Kampus Masarykovy univerzity


ad