Elektromanyetik gezici bronkoskopi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Elektromanyetik (Gezici) Bronkoskopi PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektromanyetik (Gezici) Bronkoskopi. Prof. Dr. Demet KARNAK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Akciğer kanseri. Akciğer kanseri halen en sık kanser ölüm nedeni tüm (kanser ölümlerinin %17.8’inden sorumlu) ABD’de 173.000/yıl ABD’de 150.000/yıl SPN

Download Presentation

Elektromanyetik (Gezici) Bronkoskopi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektromanyetik (Gezici) Bronkoskopi

Prof. Dr. Demet KARNAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Akciğer kanseri

Akciğer kanseri halen en sık kanser ölüm nedeni tüm (kanser ölümlerinin %17.8’inden sorumlu)

ABD’de 173.000/yıl

ABD’de 150.000/yıl SPN

Türkiye’de insidans: 11.5/100.000

Türkiye’de akciğer kanseri tahmini kaba insidansı erkeklerde 37.3/100.000, kadınlarda 4.6/100.000


TANI

Geleneksel olarak

*Fleksibl bronkoskopi: Biyopsi, Lavaj, fırça, TBNA

*BT eşliğinde iğne aspirasyonu

* Mediastinostomi/mediastinoskopi

*VATS/Torakotomi


Fleksibl bronkoskopi

En az invaziv işlem

Başarı lezyonun boyutu ve lokalizasyonuna bağlı

Endobronşiyal lezyon olmadığında konvansiyonel bronkoskopinin tanı başarısı %20-80 arasında değişmektedir

<2cm ve akciğer proksimal üçte ikisinde → %31

<2cm ve akciğer dış üçte birinde → %14


TANI

*BT eşliğinde iğne aspirasyonu

Santral lezyonlarda yüksek pnömotoraks riski (%13-38)

*VATS/Torakotomi

(İnvaziv işlemler, morbitide yüksek, özellikle 65+ yaşta)


MEDİASTİNAL LENF NODLARI

Fleksibl bronkoskopi ile TBNA’nın tanı başarısı → %15-89

TBNA’nın akciğer kanseri evrelemesinde tanı başarısı → %50-60

PET → Yanlış pozitiflik, özellikle inflamatuar lezyonlarda

Medistinoskopi/Mediastinotomi (invaziv)


YENİ KILAVUZ YÖNTEMLER

Hedef minimal invaziv yöntem ve düşük morbitide

*Elektromagnetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)


Elektromagnetik Navigasyon Bronkoskopi

Savaş teknolojisinin uydu yardımlı yön haritalamasının tıbba uyarlanmasıyla geliştirilmiştir


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromagnetik Navigasyon Bronkoskopi

Anatomik kayıt

Bronkoskop

Üç boyutlu BT görüntüleri

Yönlendirilebilir bir prob


Elektromagnetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)

Prosedür, genellikle 1 mm boyutunda ince kesitlerin olduğu bir BT’nin olmasını gerektirir

BT bilgisi cihazın diz-üstü bilgisine yüklenir ve sanal bir bronkoskopi görüntüsü oluşturulur


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Üst üste koyma (superimposition)


ENB-Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Gezici prob

 • 4 tel sistemi

 • Dönen başlık

 • 8 pozisyon


ENB=hayvan çalışması

 • N=4, Lezyon: 9/10

 • 9/9 lezyona ulaşıldı

 • Ortalama AFTRE: 4.5 mm (3.1-6.4 mm)

 • 180 derece manevra, 2.5 cm çap

 • Komplikasyon yok

 • Toplam zaman: 7 (2+5) dk

  Schwarz Y,Respiration 2003, 70:516


ENB=Pilot insan çalışması

 • 30 olgu PL

 • 29 olguda değerlendirme yapılmış

 • 20 olguda kesin tanı konulmuş (%69)

 • 9 dakika toplam bronkoskopi süresine ilave

 • 1 pnx ve göğüs tüpü

 • ENB kullanılabilir ve güvenli bir yöntemdir

Becker HD, et al. J Bronchology 2005;12:9-13


ENB

 • 13 olgu

 • PL (15-50 mm)

 • Tanısal başarı %69

 • Floroskopi var

 • Komplikasyon yok

Schwarz Y, et al. Chest 2006;129:988-94.


Cleveland Clinic Deneyimi


Adeno

Histo

Adeno

Histo

Adeno

Sq Cell

NSmCCa

Sq Cell Ca

NSmCCa


ENB

Ulaşılamayan SPN

N=40, 23.5 mm, 14.9mmplevradan uzaklığı

Tanı başarısı: % 62.5

AFTRE: <4 mm : % 77.2

Makris D et al, ERJ, 2007


ENB

Periferik lezyonlarda EMN ve EBUS ve EMN+EBUS

N=120, (13-58, ort 26mm) yanlızca TBBx Floroskopi kullanılmamış

EMN:%59, EBUS:%69, EMN+EBUS:%88

Tanısal başarı lezyon büyüklüğü ya da lokalizasyonla alakalı değildir!

Pneumo:%8, Fiyat:?

Eberhardt R et al AJRCCM, 2007;176:36


ENB(Floroskopi olmaksızın)

Prospektif, N=89, 92 lesyonYaş:67(29-95), Çap: 24+/-8 mm (10-58)

AFTRE:9+/-6 mm

Fırça, B lavajı, TBBx(0-5), Zaman: 16-45 min

Başarı: %67, çaptan bağımsız, Orta lobda fazla(%88)

Pneumo: % 2

EMN tek başına kullanılabilen bir yöntemdir!

Eberhardt R, et al, CHEST;2007:1800


ENB

54 olgu-55 lezyon

2 olgu çalışma dışı

40/53 (%75.5) tanısal başarı

Kateter aspirasyon -36/40

Forseps biyopsi -22/40; p = 0.035)

EBUS’tan yardım alınca % 93

EBUS olmadan başarı % 48

Eberhardt R, et al. Respiration 2010;79(1):54-60.


51 olguluk bir seri

ENB toplamda (34/51) % 67 olguda tanısal

ENB “bronchus sign” olan 30/38 olguda tanısal (%79)

Ancak bu işaret olmayan 4/13 (%31) tanısal değil

Karşılaştırma anlamlı (p=0.005), nodül çapı büyüdükçe tanı olasılığı artıyor (p=0,04)

ENB

Seijo L, et al. Chest 2010 Apr 30.


Anantham D. Chest 2007;132(3):930-5


Cyberknife

Schroder C et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:1137-42)


“Heat and Destroy”

Eberhardt R et al. Respiration 2010;79:265–273


HEPSİ BİR ARADA

Lamprecht B, et al. Lung 2009 Jan-Feb;187(1):55-9.


Füzyon tarama +TBNA-EMN+ROSE?

ENB tanısal başarısı % 76.9,

ROSE sensitivite %84.6, spesifisite %100


Gelecek? TBNA-ENB

hedef


Seijo LM, et al. Arch Bronconeumol. 2007;43(8):460-3


TBNA

Weiser T, et al. Ann Thorac Surg 2008;85:S797– 801


Gelecek: “Akıllı iğne”

 • Mikro sensörün iğneye inkorpore çalıştığı bir sistem?


Electromagnetic Navigation Bronchoscopy Success with ROSE and Low AFTRE

The distrubition of final diagnosis by ENB or other diagnostic technique.

*: Adenocarcinoma (n:3), Squamous cell Ca (n:4), Not verified (n:5),

#: ENB reached the target lymph nodes, diagnosis was also supported by bronchoalveolar lavage findings including CD4/CD8 ratio

€: By thoracotomy

¥: By mediastinoscopy

£: Positive acit fast bacilli culture in BAL

&: Denied further evaluation, alive


Elektromanyetik Navigasyon

 • Distal ufak nodüllere operasyonsuz ulaşmada yardımcı yöntem

 • İlave radyasyona gerek yok, öğrenme eğrisi kısa ve zamandan tasarruflu

 • Evrelemede potansiyel rolü olamalı-olacak (TBNA), brakiterapi, Cyber Knife

 • EBUS’la yarışır ya da tamamlar ?


 • Login