РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Download
1 / 22

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ АКАДЕМИЯ. КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ - 2012. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. РЕДОВНА. ПОЛИЦИЯ. БАКАЛАВЪР. ЗАДОЧНА. МАГИСТЪР. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДОКТОР. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В АКАДЕМИЯТА НА МВР.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ' - kaiyo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКАДЕМИЯ

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ - 2012


ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА

ПОЛИЦИЯ

БАКАЛАВЪР

ЗАДОЧНА

МАГИСТЪР

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ДОКТОР

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В АКАДЕМИЯТА НА МВР

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОКСи ОНС

ФАКУЛТЕТИ

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ – бакалавър (курсанти), магистър (курсанти и студенти);

„Защита на националната сигурност“– магистър (студенти);

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността иобществения ред“ – магистър (курсанти и студенти);

„Публична администрация“ – магистър (курсанти и студенти).

ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ“ АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


ФАКУЛТЕТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

„Пожарна и аварийна безопасност“– бакалавър и магистър (курсанти);

„Кризисен мениджмънт“ – бакалавър (курсанти).

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


ДОКТОРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ)

 • ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

 • КРИМИНАЛИСТИКА

 • КРИМИНОЛОГИЯ


Кандидати за курсанти ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕмогат да бъдат:

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ БАКАЛАВЪР

 • само български граждани, които:

 • имат завършено средно образование,

 • не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и

 • са физически годни, клинично и психично здрави.

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕМАГИСТЪР

български граждани, които:

притежават образователно-квалификационна степен,

не по-ниска от „бакалавър“ и

имат успех, не по-малък от добър (4,00) от дипломата за придобито висше образование.

Кандидати могат да бъдат:

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.06.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕБАКАЛАВРИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД“

Кандидатите се класират без конкурсни изпитипо бал от:

удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература

общия успех от дипломата

средния успех от държавните зрелостни изпити

оценката по история на България от дипломата

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕБАКАЛАВРИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД“

При кандидати, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, класирането се извършвапо бал образуван от:

удвоената оценка по български език и литература

удвоения общ успех от дипломата

оценката по история на България от дипломата

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 26.05.2011 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕБАКАЛАВРИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ - „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“ И „КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Кандидатите се класират без конкурсни изпитипо бал образуван от:

удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика или оценката по математика от дипломата, умножена по коефициент 1.5

средния успех от държавните

зрелостниизпити

оценките по физика и химия от дипломата

общия успех от дипломата

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 26.05.2011 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕБАКАЛАВРИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ - „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“ И „КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ”

При кандидати, в дипломите на които няма задължителни държавни зрелостни изпити, класирането се извършвапо бал образуван от:

оценката по математика от дипломата, умножена по коефициент 1.5

оценките по физика ихимия от дипломата

удвоения общ успех от дипломата

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


I ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

II

III

IV

БАЛООБРАЗУВАНЕ МАГИСТРИ

 • КАНДИДАТИТЕ ПОЛАГАТ ТЕСТ ПО СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ.

 • Класирането е по бал образуван от:

 • удвоената оценка от тестa;

 • средния успех от държавните изпити или дипломни работи;

 • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за ОКС бакалавър или магистър.

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.06.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДО 28МАЙ 2012 Г.– ЗА КАНДИДАТИ,ПОДЛЕЖАЩИ НА МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР

ДО 28 ЮНИ 2012 Г.– ЗА КАНДИДАТИ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА МЕДИЦИНСКИ, ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ - ОКС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ„МАГИСТЪР“

23 юли 2012 г. – тест за специалността„Статегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“

24 юли 2012 г. – тест за специалността „Публична администрация“

25 юли 2012 г.– тест за специалността„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

26 юли 2012 г. – тест за специалността „Защита на националната сигурност“

27 юли 2012 г.– тест за специалността „Пожарна и аварийна безопасност“

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.06.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


ПРЕДИМСТВА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • държавна подкрепа през целия курс на обучение;

 • осигурена професионална реализация след завършване на обучението;

 • стипендияза всички курсанти ивъзможност за ползване наобщежитие;

 • висока квалификация на академичния състав;

 • преподаватели от структурите на МВР, с богат практически опит;

 • солидна правна подготовка;

 • чуждоезиково обучение;

 • практически стажове в структурни звена на МВР и партньорски служби;

 • бойно-приложна и стрелкова подготовка.

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


28 специализирани кабинета ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

32 лаборатории

6 компютърни зали

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


ДВЕ ЗАКРИТИ СТРЕЛБИЩА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


4 физкултурни салона ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2 фитнес зали

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


ФАКУЛТЕТ „ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


Музей и Учебно-методичен ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕкабинет по История на полицията

За повече информация www.academy.mvr.bgКраен срок за подаване на документи – 28.05.2012 г.Място: ОД на МВР по местоживеене, за гр. София – РУ на СДВР.


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКАДЕМИЯ

Благодаря за вниманието.

Твоят сигурен старт!

тел.: 0298 29 213

e-mail: academy@mvr.bg

Адрес: София бул. „Александър Малинов“ №1


ad