Polityka Regionalna w UE-  poczatkowe lata

Polityka Regionalna w UE- poczatkowe lata PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

. UE - od polityki regionalnej do polityki strukturalnej - kryzys - lata 80-te. r

Download Presentation

Polityka Regionalna w UE- poczatkowe lata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Polityka Regionalna w UE- poczatkowe lata Traktat Rzymski - ästala i zrˇwnowazona ekspansjaö lata 60-te: EWG - rˇznica pomiedzy krajami bogatymi i biednymi - 4:1 migracje - recesja > polowa lat 80-tych äsystem kwotowyö zasada - kraje czlonkowskie otrzymywaly proporcjonalnie do wkladˇw bogatsi stawali sie bogatsi - biedniejsi stawali sie biedniejsi - rˇznice poglebialy sie

2. UE - od polityki regionalnej do polityki strukturalnej - kryzys - lata 80-te rˇznice miedzy regionami - nierˇwnosci strukturalne oddalenie od centrˇw upadek pewnych galezi przemyslu male i srednie przedsiebiorstwa problemy miejskie srodowisko rolnictwo i gospodarka rolna w kryzysie - struktura gospodarstw wiejskich eko-rolnictwo rozwˇj terenˇw wiejskich rˇznice spoleczne - struktura rynkˇw pracy - nierˇwnosci strukturalne bezrobotni od dluzszego czasu bezrobocie wsrˇd mlodziez grupy specjalne - plec wykluczenie

3. Polityka strukturalna w UE - pierwsze reformy 1986 - najwazniejsze zmiany poszerzenie - Hiszpania i Portugalia Jednolity Akt Europejski podstawowy cel - spoleczna i gospodarcza spˇjnosc Mobilizacja krajˇw peryferyjnych znaczace zwiekszenie trzech funduszy podwojenie EFRR, EFS, EFOiGR reforma Wspˇlnej Polityki Rolnej - redukcje Nowe metody zarzadzania srodkami podejscie zintegrowane programowanie a projekty

4. Polityka strukturalna w UE - Reformy 1989 -93 - äI pakiet Delorsaö podwojenie dotychczasowych funduszy szesc celˇw strategicznych 1994-99 - äII pakiet Delorsaö dalsze podwojenie siedem celˇw strategicznych 2000-2006 - äAgenda 2000ö koncentracja srodkˇw trzy cele strategiczne poszerzenie - problem kluczowy

5. Fundusze Strukturalne UE - 10 lat Wyniki? PKB w 10 najubozszych regionach z 41% do 50% - sredniej dla UE PKB w czterech krajach objetych Funduszem Spˇjnosci z 65% (sredniej dla UE) do 78% Import i eksport pomiedzy czwˇrka objeta Funduszem Spˇjnosci a pozostalymi krajami UE - podwoily sie Bezrobocie - nadal pozostaje problemem w niektˇrych regionach Priorytet - Miejsca pracy i zwalczanie bezrobocia

6. Rozwˇj regionalny Najwazniejsze warunki powodzenia - 6. Okresowy Raport WE struktura gospodarki regionalnej rolnictwo, produkcja, budownictwo, uslugi rynkowe, uslugi nierynkowe zakres innowacji patenty dostepnosc regionu oddalenie od centrum poziom kwalifikacji sily roboczej uniwersytety szkoly ponadpodstawowe szkoly podstawowe cechy instytucjonalne administracja regionalna i lokalna ocena polityki äorganizacja procesu nauczaniaö wsparcie dla przedsiebiorstw informacje inkubatory dostepnosc kapitalu infrastruktura socjalna zaufanie normy sieci nieformalne

  • Login