Polityka Regionalna w UE-  poczatkowe lata

Polityka Regionalna w UE- poczatkowe lata PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

. UE - od polityki regionalnej do polityki strukturalnej - kryzys - lata 80-te. r

Download Presentation

Polityka Regionalna w UE- poczatkowe lata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Polityka Regionalna w UE- poczatkowe lata Traktat Rzymski - „stala i zrównowazona ekspansja” lata 60-te: EWG - róznica pomiedzy krajami bogatymi i biednymi - 4:1 migracje - recesja > polowa lat 80-tych „system kwotowy” zasada - kraje czlonkowskie otrzymywaly proporcjonalnie do wkladów bogatsi stawali sie bogatsi - biedniejsi stawali sie biedniejsi - róznice poglebialy sie

2. UE - od polityki regionalnej do polityki strukturalnej - kryzys - lata 80-te róznice miedzy regionami - nierównosci strukturalne oddalenie od centrów upadek pewnych galezi przemyslu male i srednie przedsiebiorstwa problemy miejskie srodowisko rolnictwo i gospodarka rolna w kryzysie - struktura gospodarstw wiejskich eko-rolnictwo rozwój terenów wiejskich róznice spoleczne - struktura rynków pracy - nierównosci strukturalne bezrobotni od dluzszego czasu bezrobocie wsród mlodziez grupy specjalne - plec wykluczenie

3. Polityka strukturalna w UE - pierwsze reformy 1986 - najwazniejsze zmiany poszerzenie - Hiszpania i Portugalia Jednolity Akt Europejski podstawowy cel - spoleczna i gospodarcza spójnosc Mobilizacja krajów peryferyjnych znaczace zwiekszenie trzech funduszy podwojenie EFRR, EFS, EFOiGR reforma Wspólnej Polityki Rolnej - redukcje Nowe metody zarzadzania srodkami podejscie zintegrowane programowanie a projekty

4. Polityka strukturalna w UE - Reformy 1989 -93 - „I pakiet Delorsa” podwojenie dotychczasowych funduszy szesc celów strategicznych 1994-99 - „II pakiet Delorsa” dalsze podwojenie siedem celów strategicznych 2000-2006 - „Agenda 2000” koncentracja srodków trzy cele strategiczne poszerzenie - problem kluczowy

5. Fundusze Strukturalne UE - 10 lat Wyniki? PKB w 10 najubozszych regionach z 41% do 50% - sredniej dla UE PKB w czterech krajach objetych Funduszem Spójnosci z 65% (sredniej dla UE) do 78% Import i eksport pomiedzy czwórka objeta Funduszem Spójnosci a pozostalymi krajami UE - podwoily sie Bezrobocie - nadal pozostaje problemem w niektórych regionach Priorytet - Miejsca pracy i zwalczanie bezrobocia

6. Rozwój regionalny Najwazniejsze warunki powodzenia - 6. Okresowy Raport WE struktura gospodarki regionalnej rolnictwo, produkcja, budownictwo, uslugi rynkowe, uslugi nierynkowe zakres innowacji patenty dostepnosc regionu oddalenie od centrum poziom kwalifikacji sily roboczej uniwersytety szkoly ponadpodstawowe szkoly podstawowe cechy instytucjonalne administracja regionalna i lokalna ocena polityki „organizacja procesu nauczania” wsparcie dla przedsiebiorstw informacje inkubatory dostepnosc kapitalu infrastruktura socjalna zaufanie normy sieci nieformalne

  • Login