Nowo ci w fizyce zapachu
Download
1 / 34

Nowo ści w fizyce zapachu - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Nowo ści w fizyce zapachu. Jolanta Brodzicka (IFJ PAN, Kraków) XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Plan. Zapach w Modelu Standardowym Struktura zapachu Rola Fizyka Zapachu Pomiary vs. Model Standardowy Odchylenia od Modelu Standardowego? Wybrane wyniki dla mezonów B i B s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nowo ści w fizyce zapachu' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowo ci w fizyce zapachu

Nowości w fizyce zapachu

Jolanta Brodzicka (IFJ PAN, Kraków)

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011


Plan

 • Zapach w Modelu Standardowym

 • Struktura zapachu

 • Rola Fizyka Zapachu

 • Pomiary vs. Model Standardowy

 • Odchylenia od Modelu Standardowego?

  Wybrane wyniki dla mezonów B i Bs

 • Podsumowanie

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Zapach w modelu standardowym
Zapach w Modelu Standardowym

 • Fundamentalny Lagranżjan w Modelu Standardowym

  → opis cząstek i ich oddziaływań

  Y sprzężenia Yukawy, φ=(φ+, φ0) pole Higgsa, ψ pole Diraca (fermiony)

 • Nadanie polom Diraca masy poprzez pole Higgsa  oddziaływania Yukawy: połączenie zapachu i spontanicznego łamania symetrii elektrosłabej

 • Odziaływania Yukawy: źródło mas i mieszania pomiędzy fermionami

 • Diagonalizacja sprzężeń Yukawy (macierzy masy Mij=Yij<φ0>)

  macierze mieszania kwarków (CKM) i neutrin (MNS)

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Struktura zapachu kwarki
Struktura zapachu (kwarki)

qi (u,c,t)

W+

VCKM ij

qj (d,s,b)

qi

Z-γ

δ ij

qj

 • Macierz mieszania Cabibbo-Kabayashi-Maskawy (CKM)  stany własne oddziaływań słabych są liniowymi kombinacjami stanów własnych masy

 • 3 rodziny kwarków  1 faza zespolona =źródło łamania CP

 • W MS mechanizm CKM to dominujące źródło łamania zapachu (MFV)

  i łamania CP (2008, Nagroda Nobla dla Kobayashiego i Maskawy)

 • Procesy elektrosłabe: prądy naładowane i prądy neutralne

 • Prądy neutralne ze zmianą zapachu (FCNC) :

  tylko w diagramach pętlowych(mechanizm GIM)

b→d, b→s FCNC

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Zapach w modelu standardowym1
Zapach w Modelu Standardowym

 • Model Standardowy: efektywna teoria opisująca obszar poniżej ~200GeV

 • Parametry MS związane z fizyką zapachu:

  masy fermionów (6+6), kąty mieszania (3+3), fazy łamiące symetrię CP (1+1)

   Muszą być wyznaczone eksperymentalnie

 • Fundamentalne pytania

  Dlaczego trzy generacje i czy tylko trzy?

  Co determinuje hierarchię mas fermionów?

  Co determinuje elementy macierzy mieszania?

  Źródło łamania symetrii CP?

 • Implikacje kosmologiczne

  Maksymalna asymetria materii i antymaterii w przyrodzie.

  Łamanie CP w Modelu Standardowym niewystarczające...

 • Aby znaleźć teorię (bardziej) fundamentalną trzeba zrozumieć fizykę zapachu

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Nowa fizyka a fizyka zapachu
Nowa Fizyka a Fizyka Zapachu

Model StandardowyNowa Fizyka

 • Nowa Fizyka = Fizyka spoza MS (np. H±, SUSY, q’, W’, Z’, ...)

 • Fizyka Zapachu czuła na Nową Fizykę z wyższej skali energii (≥ 1TeV)

  poprzez kwantowe fluktuacje: wirtualny wkład od nowych cząstek

   modyfikacje przewidywań MS (częstości przejść, asymetrie, polaryzacje...)

 • Poszukiwanie kwantowych poprawek do procesów MS = poszukiwanie pośrednie

 • Poprawki małe (<10%): najlepsze procesy tłumione w MS np. typu FCNC

 • Czułość na Nową F izykę: do ~1TeV jesli łamanie zapachu opisane przez sprzężenia Yukawy (MFV), do ~10-100TeV jeśli wzmocnione

 • Pomiar korelacji między obserwablami  identyfikacja Nowej Fizyki

 • Komplementarne metody:

  Pośrednia: konieczna precyzja

  Bezpośrednia (w LHC): konieczna energia

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Test dna modeli identyfikacja nowej fizyki
Test DNA modeli → identyfikacja Nowej Fizyki

Wkład od Nowej Fizyki:

duży umiarkowany mały

arXiv: 0909.1333

Obserwable ↓ Modele →

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Pomiary vs przewidywania ms
Pomiary vs przewidywania MS

α

γβ

Input: Output:

2001

 • Test Fizyki Zapachu: pomiary Trójkąta Unitarnego (TU)

 • Macierz CKM unitarna: VCKM V†CKM=1

  VudV*ub + VcdV*cb + VtdV*tb=0  TU dla mezonów B

 • Niezależny pomiar boków i kątów  test MS

 • 2001: Belle i BaBar odkrywają łamanie CP w B (pomiar β dla B0→J/ψK0s)

 • 2011: finalny pomiar Belle

 • Pomiary potwierdziły: TU jest trójkątem

2011

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Odchylenia od modelu standardowego
Odchylenia od Modelu Standardowego?

 • Precyzja pomiarów ~10%  miejsce na Nową Fizykę

 • Napięcia między pomiarami np. BF(B→τυ) , sin2β

Rozbiezność~2.5σpomiędzy pomiarami

sin2βi BR(B →τυ), a pozostałymi obserwablami

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Odchylenia od modelu standardowego1
Odchylenia od Modelu Standardowego?

 • Mieszanie Bs→J/ψφ DØ, CDF, LHCb

 • Asymetria przypadków dwumionowych w DØ

 • B→τν Belle, BaBar

 • Zagadka ACP(B→Kπ) Belle, BaBar, LHCb

 • AFB w B→K*l+l-Belle, BaBar, CDF, LHCb

 • Bs→μμ CDF, DØ, LHCb

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Nowa fizyka w mieszaniu b d 0 b d 0
Nowa Fizyka w mieszaniu Bd0-Bd0?

Złoty rozpad, Fabryki-B

Łamanie CP poprzez

interferencję diagramów

z mieszaniem i bez

 • sin2βexp~ 0.67 vs. sin2βSM~0.8

 • Dodatkowa faza w mieszaniu Bd0-Bd0?

   sin2βexp= sin(2βSM+ɸdNP) ɸdNP~-13±3°

 • Korelacje: ɸdNP w modelu 2HDM z MFV

   zwiększenie: sin2βs w Bs→J/ψφ, |εK|i BF(Bd,s→μμ)

 • Parametryzacji Nowej Fizyki

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


S w b s j
βs w Bs→J/ψφ

Złoty rozpad, Tevatron

Łamanie CP poprzez

interferencję diagramów

z mieszaniem i bez

 • Pomiar Trójkąta Unitarnego dla mezonów Bs

 • (CKMfitter)

 • Łamanie CP w Bs→J/ψφ:

 • Rozpad S→VV  75%CP+ (L=0,2; BL) i 25%CP- (L=1, BH)

 • Analiza kątowa  rozwikłanie stanów CP+/CP- ,

  pomiar ΔΓs =ΓH -ΓL

 • Ograniczenia na płaszczyźnie -2βs vs. ΔΓs

 • Poprawa zgodności z MS (2009: odchylenie 2.1σ dla DØ+CDF 2.8/fb)

 • Synergia z pomiarem asymetrii przypadków dwumionowych w DØ

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


S w b s j1
βs w Bs→J/ψφ

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Co dalej z s
Co dalej z βs?

 • Więcej danych: LHCb

 • Więcej rozpadów:

 • Bs→J/ψf0(980)

  (LHCb, Belle, CDF, DØ gold rush... )

  stan własny CP-, pomiar βsbez analizy kątowej

 • Bs→φφ pingwin

 • Bs → K+K- (LHCb) ~CP+

 • Bs →Ds(*)Ds (*) (Belle) ~CP+

 • Era precyzyjnych pomiarów Bs rozpoczęta

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Asymetria dwumion w
Asymetria dwumionów

 • Łamanie CP w mieszaniu: Bd,s0→Bd,s0 ≠ Bd,s0→Bd,s0

 • MS dla Bd+Bs:

 • 2010: DØ, 6.1/fb: odchylenie 3.2σ od MS

 • 2011: DØ, 9.0/fb, poprawa wydajności i

  pomiaru asymetrii tła, testy źródła dwumionów

 • Aby porównać z mierzonymi asymetriami

  rozpadów półleptonowych

 • Zgodność z innymi pomiarami, odchylenie 3.9σ od MS

Rozpad półleptonowy Mieszanie→rozpad półleptonowy

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Asymetria dwumion w1
Asymetria dwumionów

 • Związek z Nową Fizyką w mieszaniu Bs0?

 • Plan LHCb:

Pomiar róznicy asymetrii dla:

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


B→τυ

 • Rozpad czysty teoretycznie

 • Dobry do poszukiwań Nowe Fizyki: czuły na H±

 • Trudny eksperymentalnie: ≥2 neutrina w stanie

  końcowym. Domena Fabryk-B

 • Wzmocniony BF, wkład odH±?

 ograniczenia na parametry NF

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


B metoda
B→τν, metoda

B→τν

signal

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Zagadka b k
Zagadka B→Kπ

Belle, Nature 452, 332 (2008)

 • Interferencja pingwin+drzewo łamanie CP

 • Zagadka:

 • W MS: ΔAKπ=0. Nowa Fizyka czy efekty hadronowe?

 • Test MS niezależny od modelu: precyzyjny pomiar BF i ACP dla wszystkich kombinacji izospinowych: B→K+π-, K0π+, K+π0, K0π0

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


B k l l
B→K(*)l+l-

Backward Forward

__SM

__SUSY

 • W Modelu Standardowym: BF~10-6

  Wkład od NF na tym samym poziomie?

 • Trójciałowy rozpad: wiele obserwabli

  dBF, FL, AFB test struktury rozpadu

 • Metoda: analiza rozkładów kątowych

  w funkcji q2=M2(l+l-)

 • Belle: Intrygujaca AFB dla niskich q2?

 • LHCb, 310pb-1: lepsza zgodność z MS

 • Plan: pomiar punktu przecięcia AFB, pomiar AT

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


B d s
Bd,s→μ+μ-

 • Bardzo rzadki, dobrze policzony, b. czuły na NF

   Idealny do dyskryminacji modeli/parametrów

 • Np. model NUHM (uogólniony CMSSM)

Pomiary, początek 2011:

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


B d s nowe pomiary
Bd,s→μ+μ-, nowe pomiary

Bs→μ+μ-

M(μμ)

M(μμ)

M(μμ)

 • CDF, 7/fb: zwiększona akceptancja (Central+Forward dimuon triggers) ,

  lepsza sieć neuronowa (NN). Analiza: M(μμ) vs. NN output

   Bs→μμ: oczekiwane 2 przypadki w MS, obserwowane wzmocnienie (~2.5σ)

   Bd→μμ: zgodny z tłem

 • Pierwsza ewidencja Bs→μμ!?

 • CMS, 1.14/fb, Bs→μμ,

   Bs→μμ oczekiwany 1 przypadek

 • LHCb 37→300/pb

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Podsumowanie
Podsumowanie

 • Rola Fizyki Zapachu:

  Precyzyjny pomiar MS  Poszukiwanie i identyfikacja Nowej Fizyki

 • Poszukiwania pośrednie komplementarne do bezpośrednich

 • Odchylenia od Modelu Standardowego w rozpadach B i Bs

  + Fizyka mezonów D i Ds: coraz większa czułość pomiarów

  (mieszanie D0, łamanie CP, rzadkie rozpady)

  + Sektor leptonów (LFV)

 • Giganci zapachu: Belle, Babar, CDF, DØ, LHCb  Super Fabryki-B

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Backups
Backups

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Strategia poszukiwania nowej fizyki
Strategia poszukiwania Nowej Fizyki

 • Historia: fizyka zapachu czuła na zjawiska z wyższej skali energii:

  • Mieszanie Kaonów, BR(K0→μμ), mechanizm GIM  istnienie powabu

  • Łamanie symetrii CP  istnienie trzeciej generacji kwarków

  • Mieszanie mezonów B0 masa kwarku t

 • Teraz:

  • Potrzebne precyzyjne pomiary wielu obserwabli

  • Potrzebna precyzyjna teoria/modele

  • Pomiar korelacji między obserwablami  identyfikacja Nowej Fizyki

  • Korelacje pomiedzy posrednimi i bezposrednimi pomiarami

 • Brak sygnałów Nowej Fizyki w procesach FCNC: poważne implikacje dla fizyki zapachu w skali 1TeV

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


S w b s j2
βs w Bs→J/ψφ

 • Bullet

 • kooten slides at LP

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


βs

 • Bullet

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Nowa fizyka w mieszaniu b s 0 b s 0
Nowa Fizyka w mieszaniu Bs0-Bs0?

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Dileptons
Dileptons

 • Bullet

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Dcpv b k puzzle
DCPV B→Kπ, puzzle

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


B d s nowy pomiar lhcb
Bd,s→μ+μ-, nowy pomiar LHCb

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Tr jk ty unitarne
Trójkąty Unitarne

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Oscylacje mezon w
Oscylacje mezonów

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


Nowa fizyka
Nowa Fizyka

J.Brodzicka "Fizyka zapachu" Lublin 2011


ad