Mgr katarzyna s awi ska dr in zbigniew kramek itee pib radom
Download
1 / 15

mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom. System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp. 2010-1-PL1-LEO05-11472. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mgr katarzyna s awi ska dr in zbigniew kramek itee pib radom

mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek

ITeE-PIB, Radom

System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach – prezentacja projektu SkillsUp

2010-1-PL1-LEO05-11472

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach

7 grudnia 2012, ITeE-PIB Radom


Kluczowe zagadnienia
Kluczowe zagadnienia

 • Partnerstwo w projekcie SkillsUp.

 • Cele i zadania projektu.

 • Co jest przedmiotem transferu innowacji?

 • Rezultaty projektu.

 • Podsumowanie działań projektu.

2


Problemy rozwi zywane w projekcie skillsup
Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp

 • Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji?

 • Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych?

 • Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczania-uczenia się?

 • Jak zwiększyć efektywność, mobilność i elastyczność kształcenia i szkolenia zawodowego?

3


Partnerstwo w projekcie skillsup
Partnerstwo w projekcie SkillsUp

Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji 2010-2012

2010-1-PL1-LEO05-11472

4


Cele projektu skillsup
Cele projektu SkillsUp

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych za pomocą systemu komputerowego „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników” www.diagnozowaniekompetencji.pl

Aktywizacja edukacyjna osób ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(osoby o niskich kwalifikacjach)

Zaprojektowanie pakietów edukacyjnych w powiązaniu z rozpoznanymi potrzebami szkoleniowymi

Przygotowanie modułowego programu nauczania dla specjalności Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz

Opracowanie metod uznawania

pozaformalnych i nieformalnych

efektów uczenia się

osób o niskich kwalifikacjach

Opracowanie materiałów szkoleniowych w formie e-pakietów edukacyjnych dla modułu Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz” www.skillsup.ugal.ro/pl

Określenie zasad transferu i uznawania efektów uczenia się z wykorzystaniem koncepcji systemu ECVET

5


Dzia ania w projekcie
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 1

Zarządzanie Projektem

01.01.2011 – 31.12.2012

Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy

 • opracowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę organizacyjno - prawną funkcjonowania konsorcjum

 • zarządzanie administracyjne i finansowe

 • koordynacja działaniami konsorcjum

 • utworzenie platformy internetowej

 • opracowanie raportów: cząstkowego i końcowego

 • opracowanie międzynarodowych raportów dotyczących pilotażowego wdrożenia oraz porównującego wymagania kwalifikacyjne pracowników

 • opracowanie programu modułowego oraz czterech pakietów edukacyjnych dla ucznia i nauczyciela dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz

 • opracowanie narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych pracowników wraz z Przewodnikiem Użytkownika

6


Dzia ania w projekc ie
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 2

Zapewnienie Jakości

01.01.2011 – 31.12.2012

Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy

 • weryfikacja realizowanych działań pod kątem zgodności z wnioskiem aplikacyjnym

 • opracowanie działań w celu wspierania rozwoju projektu, osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz opracowania najlepszych praktyk

 • propagowanie działań, które przyczynią się do równego zaangażowania wszystkich parterów w poszczególnych etapach realizacji projektu

 • opracowanie planu monitoringu i ewaluacji przy współpracy z ewaluatorami

  zewnętrznymi

7


Dzia ania w projek cie
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 3

Realizacja

01.03.2011 – 30.09.2012

„Dunarea de Jos” – Uniwersytet Galati, Rumunia

 • przekształcenie pakietów edukacyjnych dla specjalizacji „Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz” w wersję elektroniczną (e-pakiety dostosowane do e-learningu)

 • opracowanie tekstowo - graficzne pakietów w czterech wersjach językowych i umieszczenie ich na e-platformie:

  www.skillsup.ugal.rowww.skillsup.ugal.ro/plwww.skillsup.ugal.ro/itwww.skillsup.ugal.ro/ro

8


Dzia ania w projekcie1
Działania w projekcie

Pakiet roboczy 4

Upowszechnianie

01.01.2011 – 31.12.2012

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polska

 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie trwałości rezultatów projektu

 • realizacja działań związanych z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów

 • przekazywanie merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie dobrych praktyk, rezultatów oraz przede wszystkim produktu końcowego

 • promowanie osiągniętych rezultatów projektu na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (seminaria, konferencje, baza ADAM)

 • podejmowanie działań promocyjno – informacyjnych (ulotki, broszury, media)

9


Transfer innowacji w projekcie skillsup
Transfer innowacji w projekcie SkillsUp

Pozaformalne i nieformalne kształcenie

Transfer innowacji

Educational e-packages for the specialization Technology of Interior Drywall Systems

Pakiety edukacyjne dla specjalizacji Technologia Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz

System of monitoring and evaluation of employees’ competencies for low-skilled workers

System komputerowy do badania luk kompetencyjnych pracowników o niskich kwalifikacjach „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników”

European Commission, DG EAC – Unit B5

10


G wne rezultaty projektu skillsup
Główne rezultaty projektu SkillsUp

REZULTATY PROJEKTU

Modułowy program szkolenia i pakiety edukacyjne - montaż systemów suchej zabudowy (3 poziom ERK)

E-pakiet edukacyjny dostosowany do wymagań środowiska informatycznego (technologia e-learning) i do różnych form szkoleniowych, szczególnie w trybie pozaformalnym i nieformalnym

Szkolenie pilotażowe z udziałem pracowników wykonujących montaż systemów suchej zabudowy

Procedura walidacji kompetencji zawodowych na wzór rozwiązań istniejących w systemie ECVET

11


Wykorzystanie systemu diagnozowania kompetencji
Wykorzystanie systemu diagnozowania kompetencji

 • Posiada zdolność do gromadzenia, przetwarzania i analizy wymagań kompetencyjnych pracowników.

 • System informatyczny wpisuje się w ideę Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF), Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych, Krajowego Systemu Kwalifikacji.

 • Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę kwalifikacji i kompetencji pracowników.

 • Pozwala pracownikom ocenić wartość posiadanych kwalifikacji i kompetencji .

 • Umożliwia organizatorom kształcenia i doskonalenia zawodowego tworzenie oferty usług edukacyjnych w korelacji z wymaganiami gospodarki oraz prognozami zapotrzebowania na nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje.

12Podsumowanie
Podsumowanie publikacji

 • Rezultaty projektu SkillsUp przyczyniają się do poprawy mobilności i kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach oraz rozszerzają ofertę kształcenia i szkolenia zawodowe o nowe innowacyjne materiały edukacyjne.

 • E-pakiet edukacyjny dla Technologii Systemów Suchej Zabudowy Wnętrz:

 • wspiera pozaformalne i nieformalne uczenie się osób o niskich kwalifikacjach oraz jest przydatne dla kształcenie formalnego.

 • pozwala na uzyskanie i przenoszenie (z kraju do kraju), umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych z zakresu technologii suchej zabudowy wnętrz

 • udostępniony jako otwarty zasób edukacyjny dla kształcenia i szkolenia zawodowego.

14


Dziękuję za uwagę publikacji

2010-1-PL1-LEO05-11472

www.skillsup.eu

[email protected]

www.itee.radom.pl


ad