Bl imsieba mixg ula
Download
1 / 34

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA. 32 Ħadd matul is-sena. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Għerf. Għerf 6, 12-16. Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh. U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bl imsieba mixg ula

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

32 Ħadd matul is-sena


L 1 qari qari mill ktieb tal g erf g erf 6 12 16

L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Għerf.Għerf 6, 12-16


Bl imsieba mixg ula

Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh,u jsibuh dawk li jfittxuh.U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.


Bl imsieba mixg ula

Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx,għax ħdejn biebu bilqiegħda jsibu.L-aqwa tal-għaqal hu li wieħed iżomm ħsiebu fil-Għerf, u min jishar għalih jeħles malajr mill-hemm.


Bl imsieba mixg ula

Il-Għerf idur u jfittex lil dawk li jixirqilhom, fit-toroq jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.


Bl imsieba mixg ula

Il-Kelma tal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.


Salm responsorjali salm 62

SALM RESPONSORJALISalm 62

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Bl imsieba mixg ula

O Alla, intAllatiegħi!Għalikinbakkarjiena.Għalikgħatxanaruħi, ġismiqediningħalik,bħal art niexfa, maħruqa, blailma. R/.


Bl imsieba mixg ula

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Bl imsieba mixg ula

Irridniġinaħsebfikfit-tempju,biexnara s-setgħatiegħek u l-glorjatiegħek.Għaxil-grazzjatiegħekaħjarmill-ħajja,xofftejjajfaħħruk. R/.


Bl imsieba mixg ula

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Bl imsieba mixg ula

Hekk imbierkek ħajti kollha,u f’ismek nerfa’ idejja.Bħalma jien nimtela b’ikel li jsemmen,hekk fommi jgħanni b’xofftejn ferrieħa. R/.


Bl imsieba mixg ula

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Bl imsieba mixg ula

Meta, mimdudfuqfriexi, fikniftakar,naħsebfuqekfil-ħinijiettal-lejl;għaxintkontgħajnunagħalija;għad-dell ta’ ġwenħajkngħannibil-ferħ. R/.


Bl imsieba mixg ula

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Qari mill ewwel ittra ta san pawl appostlu lit tessalonkin 1 tess 4 13 18

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlulit-Tessalonkin.1 Tess 4, 13-18


Bl imsieba mixg ula

Ħuti, ma rriduxli ma tkunuxtafudwardawkliraqdu, biex ma titnikktuxbħaldawk l-oħrajnli ma għandhomx tama.


Bl imsieba mixg ula

Jekk aħna nemmnu li Ġesù miet u rxoxta, hekk ukoll Alla għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.


Bl imsieba mixg ula

Aħnangħidulkomdanfuqil-kelmatal-Mulej, liaħnaligħadnaħajjin, lestigħat-tienimiġjatal-Mulej, ma ngħadduxlildawkliraqdu.


Bl imsieba mixg ula

Ma’ l-ordnita’ Alla, mal-leħenta’ l-arkanġlu u mad-diwi tat-trombata’ Alla


Bl imsieba mixg ula

il-Mulejstessjinżelmis-smewwiet, u l-mejtinfiKristujkunu l-ewwellijqumu;


Bl imsieba mixg ula

imbagħadaħnalinkunuħajja, linkunubqajna, ninbelgħumagħhomfis-sħabbiexniltaqgħu mal-Mulej fl-arja u hekkinkunu mal-Mulejgħaldejjem. Farrġulilxulxinb’danil-kliem.


Il kelma tal mulej

Il-Kelmatal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.


Bl imsieba mixg ula

Hallelujah. Halleluljah.Ishru, u itolbu l-ħin kollu,biex tieqfu bla biża’ quddiem Binil-bniedem.Hallelujah.


Qari mill evan elju ta san mattew mt 25 1 13

Qari mill-Evanġelju ta’ SanMattew.Mt 25, 1-13


Bl imsieba mixg ula

F’dak iż-żmien: Ġesùqallid-dixxiplitiegħu din il-parabbola: “Is-Saltnatas-Smewwietissirtixbahlilgħaxarxebbietliħarġubl-imsiebaħtagħhombiexjilqgħu l-għarus.


Bl imsieba mixg ula

Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ u ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwies.


Bl imsieba mixg ula

Il-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’


Bl imsieba mixg ula

Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u hejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin: ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew.’


Bl imsieba mixg ula

Qabżu l-għaqlin u qalu: ‘Għandumnejn ma jibqaxbiżżejjed, la għalina u anqasgħalikom! L-aħjarmorrugħandtal-ħanut u ixtrugħalikom.’


Bl imsieba mixg ula

Xħindawkmarrubiexjixtrujiġi l-għarus,

u dawklikienulestidaħlumiegħufis-sala, u l-biebingħalaq.


Bl imsieba mixg ula

Saflaħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra, u bdew jgħidu: “Mulej, Mulej, iftħilna!’


Bl imsieba mixg ula

Iżdahuweġibhom u qal: ‘Tassew, ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u anqas is-siegħa. ”


Il kelma tal mulej1

Il-Kelmatal-Mulej.

Tifħir lilek Kristu.


ad
  • Login