Bl imsieba mixg ula
Download
1 / 34

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA. 32 Ħadd matul is-sena. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Għerf. Għerf 6, 12-16. Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh. U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bl imsieba mixg ula

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

32 Ħadd matul is-sena


L 1 qari qari mill ktieb tal g erf g erf 6 12 16
L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Għerf.Għerf 6, 12-16


Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh,u jsibuh dawk li jfittxuh.U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.


Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx, jagħarfuh dawk li jħobbuh,għax ħdejn biebu bilqiegħda jsibu.L-aqwa tal-għaqal hu li wieħed iżomm ħsiebu fil-Għerf, u min jishar għalih jeħles malajr mill-hemm.


Il-Għerf idur u jfittex lil dawk li jixirqilhom, fit-toroq jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.


Il-Kelma tal-Mulej. jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.

Irroddu ħajr lil Alla.


Salm responsorjali salm 62
SALM RESPONSORJALI jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.Salm 62

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


O jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.Alla, intAllatiegħi!Għalikinbakkarjiena.Għalikgħatxanaruħi, ġismiqediningħalik,bħal art niexfa, maħruqa, blailma. R/.


Għalik jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.għatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Irrid jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.niġinaħsebfikfit-tempju,biexnara s-setgħatiegħek u l-glorjatiegħek.Għaxil-grazzjatiegħekaħjarmill-ħajja,xofftejjajfaħħruk. R/.


Għalik jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.għatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Hekk imbierkek ħajti kollha, jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.u f’ismek nerfa’ idejja.Bħalma jien nimtela b’ikel li jsemmen,hekk fommi jgħanni b’xofftejn ferrieħa. R/.


Għalik jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.għatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Meta, jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.mimdudfuqfriexi, fikniftakar,naħsebfuqekfil-ħinijiettal-lejl;għaxintkontgħajnunagħalija;għad-dell ta’ ġwenħajkngħannibil-ferħ. R/.


Għalik jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.għatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Qari mill ewwel ittra ta san pawl appostlu lit tessalonkin 1 tess 4 13 18
Qari jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlulit-Tessalonkin.1 Tess 4, 13-18


Ħuti jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu., ma rriduxli ma tkunuxtafudwardawkliraqdu, biex ma titnikktuxbħaldawk l-oħrajnli ma għandhomx tama.


Jekk aħna nemmnu li Ġesù miet u rxoxta, hekk ukoll Alla għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.


Aħna għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.ngħidulkomdanfuqil-kelmatal-Mulej, liaħnaligħadnaħajjin, lestigħat-tienimiġjatal-Mulej, ma ngħadduxlildawkliraqdu.


Ma’ l- għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.ordnita’ Alla, mal-leħenta’ l-arkanġlu u mad-diwi tat-trombata’ Alla


il-Mulej għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.stessjinżelmis-smewwiet, u l-mejtinfiKristujkunu l-ewwellijqumu;


imbagħad għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.aħnalinkunuħajja, linkunubqajna, ninbelgħumagħhomfis-sħabbiexniltaqgħu mal-Mulej fl-arja u hekkinkunu mal-Mulejgħaldejjem. Farrġulilxulxinb’danil-kliem.


Il kelma tal mulej
Il- għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.Kelmatal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.


Hallelujah. Halleluljah. għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.Ishru, u itolbu l-ħin kollu,biex tieqfu bla biża’ quddiem Binil-bniedem.Hallelujah.


Qari mill evan elju ta san mattew mt 25 1 13
Qari għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.mill-Evanġelju ta’ SanMattew.Mt 25, 1-13


F’dak iż-żmien għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.: Ġesùqallid-dixxiplitiegħu din il-parabbola: “Is-Saltnatas-Smewwietissirtixbahlilgħaxarxebbietliħarġubl-imsiebaħtagħhombiexjilqgħu l-għarus.


Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ u ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwies.


Il-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’


Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u hejjew in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin: ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew.’


Qabżu in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ l-għaqlin u qalu: ‘Għandumnejn ma jibqaxbiżżejjed, la għalina u anqasgħalikom! L-aħjarmorrugħandtal-ħanut u ixtrugħalikom.’


Xħin in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ dawkmarrubiexjixtrujiġi l-għarus,

u dawklikienulestidaħlumiegħufis-sala, u l-biebingħalaq.


Saflaħħar waslu wkoll ix-xebbiet in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ l-oħra, u bdew jgħidu: “Mulej, Mulej, iftħilna!’


Iżda in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ huweġibhom u qal: ‘Tassew, ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u anqas is-siegħa. ”


Il kelma tal mulej1
Il- in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’ Kelmatal-Mulej.

Tifħir lilek Kristu.


ad