Download
1 / 34

4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru Úvod do problematiky, historie, kontext, legislativa, členění PSI, jejich komerční využití. Úvod do eGovernmentu V ýběrová přednáška. Úvod do problematiky PSI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 4 . přednáška, 31.10. 2012 PSI – informace ve řejného sektoru' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4. přednáška, 31.10. 2012

PSI – informace veřejného sektoru

Úvod do problematiky, historie, kontext, legislativa, členění PSI, jejich komerční využití

Úvod do eGovernmentu

Výběrová přednáška


Vod do problematiky psi
Úvod do problematiky PSI

 • Veřejný sektor = významný producent informací, informačních produktů, databází, datových sad…

  • Definice veřejného sektoru – liší se, obecně vše, co je více než z 50% financované veřejností, dále viz Zákon o svobodném přístupu k informacím

 • Tyto informace jsou nás všech = jsou placeny z daní

 • Jejich volná dostupnost = prospěch pro celou společnost

 • Ekonomická využitelnost – Studie MEPSIR „Measuring European Public Sector Information Resources “

  • v roce 2006 činila hodnota PSI v EU 10 – 48 mld. EUR


Obecn a historick pozad
Obecné a historické pozadí

Přes 70 zemí světa má svůj FOI zákon (Freedom of Information)

První takový zákon ve Švédsku (1766 – Freedom of the Press Act)

První skutečný FOI zákon v roce 1966 v USA

Francie 1978, Austrálie, Nový Zéland, Kanada 1982, Nizozemí 1991, Maďarsko 1992, Irsko 1997


Pro je foi pot eba
Proč je FOI potřeba?

 • Byrokraté ze své podstaty nechtějí sdělovat co dělají a další informace

 • Evidentní pozitivní ekonomický i společenský dopad

 • Právo na informace je zakotveno v Ústavě

 • „„Pokud se naučíme dále využívat informace již jednou vytvořené veřejným sektorem, přinese to prospěch celé ekonomice i občanům“, řekl JavierHernandez-Ros, „otevřená a transparentní politika je pro rozvoj informačního trhu nezbytná“.“

  - Javier Hernandez-Ros, vedoucí sekce DK v EC


Usa foia
USA - FOIA

 • Freedom of Information Act

 • První verze 1966

 • Omezeno Privacy Act (1974)

  • Právo na ochranu osobních údajů

  • Každý může vidět údaje o sobě samém

 • Dále omezeno 1976 – Government in the Sunshine Act (národní bezpečnost, interní pravidla, obvinění, soukromí, vyšetřování, finanční spekulace)

 • 1982 – Nařízení Ronalda Reagana (omezení přístupu k datům FBI a CIA); 1995 až 1999 expansion –Clinton (národní bezpečnost: <25 let, historicky zajímavé)


Usa foia1
USA - FOIA

 • E-FOIA – Clinton 1996

  • Vše vytvořené po 1.10.2006 musí být v digitální podobě

  • Každý úřad musí disponovat „Elektronickou čítárnou“

  • Delší termín na odpověď (20 dní místo 10)

 • 1.10.2001 – Bush omezil přístup k prezidentským informacím, i zpětně

 • 2002 – Intelligence Authorization Act – omezil přístup k informacím ze strany cizích vlád v působnosti institucí jako CIA, NSA, DIA, NIMA, NRO, Army, NAVY, Air Force…


Evropsk unie
Evropská Unie

 • Doporučení Rady Evropy o přístupu k informacím z roku 1981:

  • Všeobecné právo na informace, které vlastní veřejné orgány

  • Omezení v případě osobních či bezpečnostních dat

 • 2000 - Lisabonská strategie - do roku 2010 dohnat a předehnat USA (mj. vytvářením znalostní společnosti)

 • 1999 – Zelená kniha o informacích veřejného sektoru

  • „Public Sector Information : A Key Resource For Europe “

 • 2003 – Směrnice o opakovaném využití informací veřejného sektoru (2003/98/EC)

  • minimální harmonizace pravidel a postupů; obecná definice "dokumentu" jako obsahu (nez ohledu na formu nosiče)


Esk republika
Česká Republika

 • Už v květnu 1997 vypracován první návrh českého FOI zákona (Žantovský, Kužílek)– následující zásady:

  • Občan má právo na informace o všem, co se ho týká

  • Co není tajné či soukromé, je veřejné

  • Na přístup k informacím mají stejné právo všichni občané

  • Není třeba specificky odlišovat právo přístupu k informacím v různých oborech různými normami

 • Schválen až 11.5. 1999, platný od 1. 1. 2000

 • Novela v roce 2006, hlavně kvůli směrnici 2003/98/EC, ale i kvůli předešlé nedokonalosti

 • Zákon „gumák“– v roce 2007 vyšla Analýza účinnosti


R z kon 106 1999 sb dnes
ČR - Zákon č. 106/1999 Sb. (dnes)

 • Novelizace v souladu s Direktivou PSI (2006)

 • Změnilo se (např.):

  • Apelační princip při odmítnutí (dříve kasační)

  • Omezení úhrad (ne zisky pro držitele)

  • Vyjasnění vztahu ke zvláštním zákonům

  • Kontrolní úřady musí poskytnout informace

  • Více informací povinně na webu (strategické dokumenty, metainformace atd.)

  • Volně dostupný formát (ne PDF!)

  • Upřesnění pojmu informace (cokoliv, ale ne počítačový program)


Z kon 106 1999 sb
Zákon č. 106/1999 Sb.

SE NEVZTAHUJE NA:

Průmyslové vlastnictví

Na takové informace, u kterých zvláštní zákon přesně upravuje jejich poskytování (např. statistický zákon: neupravuje, je podřazený, katastrální zákon: upravuje, je „zvláštní“)

Počítačový program

Utajované informace

Soukromá data jen v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

Obchodní tajemství

Vnitřní pokyny a personální předpisy

Informaci, pokud vznikla bez použití veřejných prostředků

Informace, pokud by přitom byla poškozena autorská práva třetí osoby

Informace o probíhajícím trestním řízení

Zpravodajské služby aj.


Form ty dat
Formáty dat

 • Měly by být co nejotevřenější

 • DBF, XLS, DOC, PDF, Shapefile, WAW, MP3, AVI, Animace…

 • Průměrná životnost: 5 -7 let

 • Nosiče: problém, viz archivnictví (paradoxně se to moc neřeší – radši 


Informační průmysl založený na PSI Re-use v ČR

 • Informační průmysl založený na využívání informací veřejného sektoru funguje v ČR navzdory překážkám docela dobře

 • Typybariér, které jsou zpracovatelé nuceni překonávat:

  • objektivní (způsobené nejasnými zákony)

  • subjektivní(způsobené neochotným přístupem úředníků)

 • Trh založený na „PSI re-use“ (s produkty s přidanou hodnotou)

  • Odhaduje se, že asi 150 firem využívá PSI jako vstupní surovinu

  • (Obrat za rok 2005 odhadnut na 230 mil. EUR)

 • Příklady zpracovatelů informací veřejného sektoru a poskytovatelů informačních služeb:


Typy „průmyslového“ využívání PSI

 • • „Referenční“ funkce – pro účely interních kontrolních procesů, řízení kvality dat apod.

 • „Surovinová“ funkce – pro účely tvorby služeb s přidanou hodnotou a jejich prodeje na trhu

Vlastní produktya služby(např. pojištění)

Interníinformační systémy Ověřování, kontroly analýzy, porovnávání, verifikace, kvalita dat atd.

Producenti obecných produktů a služeb (např. pojišťovny, utility aj.)

Referenční funkce

Public SectorInformation Holders

Držitelé veřejného obsahu

Informační produkty

Producenti informačních služeb s přidanou hodnotou

Produkčnísystémy

Přidávání nové hodnoty

Surovinová funkce

Průmysl informačního obsahu


Proces tvorby slu eb s p idanou hodnotou
Proces tvorby služeb s přidanou hodnotou



Veřejné zdroje dat

 • Primární zdroj dat (veřejný sektor)

 • Získání zdroje

  • NE jednorázové, ale pravidelné

  • způsob distribuce

  • poplatek

  • další podmínky

 • Produkce nové informační služby

  • zpracování zdrojových informací

  • přidání dalších (vlastních) informací

  • vytvoření nových funkcí

 • Marketing

  • oslovení zákazníků

  • obchodní činnost

Akvizice veřejných zdrojů

Příprava a Pre-processing

Zpracování dat

Databáze informací

Přidaná hodnota

Zákazníci


Kategorie informac ve ejn ho sektoru
Kategorie informací veřejného sektoru

Studie MEPSIR rozdělila PSI do několika kategorií:

právní informace

geografické informace

meteorologické informace

dopravní informace

hospodářské informace

sociální informace

Nepokrývají sice všechny typy informací veřejného sektoru…

… ale jsou dobrou pomůckou pro členění navazujících služeb s přidanou hodnotou


Pr vn informace
Právní informace

Právní normy:

Zákonodárné sbory státu, ministerstva a ústřední orgány státní správy, územní samosprávy

Ministerstvo vnitra:

stejnopis Sbírky zákonů,Sbírky mezinárodních smluv

Portál veřejné správy:

právní normy v html formátu (strukturované)

odkazy na Věstníky krajů

odkazy na zdroje práva EU

Judikáty:

Soudy (Ústavní, Nejvyšší, Nejvyšší správní, Vrchní, Krajské, Okresní)

Osoby:

Ministerstvo spravedlnosti (evidence soudců, státních zástupců, znalců, tlumočníků, ústavů)

Zdroje dat


(Standardní vydávání tištěných publikacízdrojových textů, případně s komentářem)

Databáze právních textů opatřené funkcemi pro vyhledávání (často zdarma na webu)

v plných textech

podle kategorií

Informační systémy + pokročilé aplikace umožňující další funkce např.:

zobrazování úplných znění právníchnorem k určitému datu

procházení problematikou pomocí tzv. „topic maps“ = map témat

Právní informace

Informační služby – přidaná hodnota


Pr vn informace1
Právní informace

Zpracovatelé (a poskytovatelé)

 • Bezplatné služby na webu:

  • Portál veřejné správy – veřejný sektor

  • řada informačních serverů provozovaných soukromými subjekty, např. epravo.cz, business.center.cz,

 • Placené informační systémy (část zdarma):

  • ASPI Walters Kluwer www.aspi.cz

  • Fulsoft www.fulsoft.cz (Verlag Dashofer)

  • www.sbirka.cz (Tori Soft)

  • Sagit www.sagit.cz

  • Arnet on line www.zakonycr.cz


Geografick informace
Geografické informace

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Katastr nemovitostí

mapové podklady

MPSV

Územně identifikační registr adres (ÚIR-ADR)

Český statistický úřad, MMR a další instituce

Informační systém o území (ISÚ)

Pozemkový fond, MZem… a další

Zdroje dat


Meteorologické informace

Zdroje dat

 • Český hydrometeorologický ústav

  • informace o počasí - aktuální

  • informace o znečištění (imisní monitoring)

  • historické informace o počasí, klimatu aj.

  • hydrologické informace, zejména historické

 • Meteorologické služby jiných států, Evropy a světa

ČHMÚ je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí.


Meteorologické informace

Poskytované služby – přidaná hodnota

 • Prezentace dat

  • v podstatě stejná data jako poskytuje primárnízdroj, avšak prezentovaná uživatelsky příjemnějšímzpůsobem (zpravodajské weby, média)

 • Služby na míru

  • Sestavování předpovědí na míru pro různé koncové uživatele (energetika, správa silnic, stavebnictví,zemědělství aj.) Meteopress, s.r.o.

  • Distribuce dat pokročilými technologiemi pro další zpracování (RSS, XML) nebo koncovýmuživatelům (do mobilu)

 • Modelování, další využití (příklady):

  • projekt MEDARD – Ústav informatiky AV

  • modely pro pojišťovnictví – Multimedia Computer, s.r.o.


Dopravní informace

Zdroje dat

 • Ministerstvo dopravy

  • informace o všech druzích dopravy (letecká, vodní, silniční, železniční)

 • Ředitelství silnic a dálnic (příspěvková organizace MD)

  • informace o silniční a dálniční síti

 • Kraje

  • informace o dopravě spravované krajem

Typy informací, o které je zájem:

 • Aktuální (uzavírky, sjízdnost silnic, zpoždění vlaků, dopravní nehody)

 • Jízdní řády

 • Dopravní sítě – vazba na geoinformace

 • Historické databáze


Dopravní informace

Poskytované služby – přidaná hodnota

 • Signální informace o aktuální situaci (do mobilu)

 • Satelitní navigace (propojení s geoinformacemi)

 • Plánovače tras (web, mobil)

 • Sledování pohybu vozidel

 • Vyhledávání dopravního spojení

 • Podpora turismu – cyklotrasy

 • Inteligentní dopravní systémy


Hospodářské informace

Zdroje dat (hlavní)

 • Český statistický úřad

  • RES, další registry (ISÚ)

  • agregované ekonomické informace

 • Ministerstvo spravedlnosti

  • Obchodní rejstřík

  • Sbírka listin

  • Evidence úpadců

  • Insolvenční rejstřík

 • Ministerstvo financí

  • ARES, RARIS, CEDR aj.


Hospodářské informace

Poskytované služby – přidaná hodnota

 • Pokročilé vyhledávací funkce

  • možnost kombinovat více kritérií

  • možnost ukládat uživatelské parametry

 • Prezentace dat ve formě, kterou uživatelé požadují

  • hezká grafika, možnost tisku, vizualizace souvislostí

 • Doplnění o další informace získané vlastní činností

  • vlastní sběr dat v terénu

  • monitoring dalších informačních zdrojů

 • Analytické informace (ukazatele, komentáře, hodnocení)

  • finanční analýza

  • scoring/rating

 • Distribuční funkce (dodávka dat ve formátech a cestami, které uživatelé požadují)

  • dodávka dat v požadované periodicitě

 • Integrace dat z více rozptýlených zdrojů do jednoho systému


Hospodářské informace

Zpracovatelé (a poskytovatelé)

 • Informační agentury (Business /CreditInformationServices)

  • „desktopové“ i webové aplikace

  • placené služby (omezené části dat zpřístupněny zdarma)

 • Inkasní agentury

  • potřebují spolehlivé informace pro vymáhání pohledávek

 • Ratingové agentury

  • pro účely tzv. PI ratingu

 • Poskytovatelé B2B (marketingových) databází

  • platí se za vložení dat i za poskytnutí

 • Internetové portály

  • Rubrika „Firmy“ – možnosti interaktivního prohlížení

 • Další provozovatelé webů

  • mnohdy problematická kvalita!


Sociální informace

Zdroje dat

 • Český statistický úřad

  • agregované informace

  • klasifikace číselníky

  • analýzy, zprávy

  • publikace (tištěné, elektronické)

  • výběry z databází

  • on-line přístup přes web

  • Veřejná databáze

 • Ministerstva

  • informace z resortu, který spravují

 • Kraje, obce

  • podle oblastí své působnosti


Probl my zpracovatel dat
Problémy zpracovatelů dat

Katalog informačních zdrojů

 • Nevědí, zda informace ve veřejném sektoru existuje

 • Pokud jsou si jisti, že existuje, nevědí, kde by ji měli hledat

 • Pokud ji najdou, není jasné,jak ji získat znovu.

 • Nejsou jasné podmínky pro jejich získání znovu.

  • technické (formát dat, distribuční kanál)

  • cenové

  • licenční, právní

 • Pokud jsou odmítnuti, nevědí, jak se mají bránit

 • Nikdo jim neporadí

Jasná pravidla pro znovuvyužití

Centrální bod (metodické řízení držitelů PSI, stížnosti, rady a pomoc uživatelům)


Po adavky zpracovatel dat
Požadavky zpracovatelů dat

Tyto požadavky byly formulovány komerčními firmami využívajícími PSI pro tvorbu vlastních produktů v období 09-12/2005 v rámci Iniciativy Czech PSI Watch

 • Dostupnost

 • Kompletnost

 • Aktuálnost

 • Konzistentnost

Obsahovéproblémy

Distribuce& Technologie

Kompetence & Organizace

 • Formát dat

 • Metody přístupu

 • Distribuční kanál

 • Nedostatek koordinace

 • Nejasné kompetence

 • Chybějící standardy a provozní pravidla


Kdo opakovan vyu v psi
Kdo opakovaně využívá PSI?

 • Veřejný sektor

  • složky veřejného sektoru opakovaně využívají PSI vytvořené jinými složkami

  • sdílení informací v informačních systémech veřejné správy

 • Komerční sektor

  • firmy poskytující informační služby

  • firmy poskytující jiné služby (napříč obory)

 • Neziskový sektor

  • věda, výzkum

  • vzdělávání

  • obecně prospěšné aktivity


Komer n znovuvyu it
Komerční znovuvyužití

 • Na čem lze vydělat? Výhradně na přidané hodnotě!

  • nelze prodávat data, která jsou dostupná pro všechny zdarma

 • Komerční zpracovatel musí

  • vymyslet nové funkce

  • naprogramovat aplikace

  • zajistit pravidelnou aktualizaci

  • dělat marketing, obsluhovat zákazníky

  • udržovat infrastrukturu a platit lidi … aj.

 • Tyto náklady se oprávněně promítají do ceny!

Postoj některých institucí veřejného sektoru ke komerčnímu využívání PSI jako ke „zneužívání“ je nesprávný a v přímém rozporu s Evropskou směrnicí


Typy dr itel psi
Typy držitelů PSI

 • „Osvícené “ instituce (podporují znovuvyužití)

 • „Přijatelné “ (nebrání znovuvyužití)

 • „Zavírající oči “ (je možno se s nimi dohodnout)

 • „Vzteklí psi “ (kladou si různé podmínky, stanoví řadu omezení a výjimek)

 • Chápou jako „Nutné zlo“ (strpí re-use se skřípajícími zuby)

 • „Nedobytné hrady “ (odmítají poskytování PSI pro re-use pod různými záminkami nebo zcela)

Tato kategorizace demonstruje zcela odlišné přístupy ve veřejném sektoru.

Proč existují takové rozdíly? Vliv řady faktorů – vnitřních i vnějších


Jak lze dos hnout zm ny
Jak lze dosáhnout změny?

 • Komunikace, diskuze, vzájemný dialog

 • Šíření osvěty, vytýčení problematiky „PSI Re-use“ jako aktuálního problému

 • Vyjasnění definice „veřejných služeb“ a zveřejnění koncepce jejich rozvoje v dlouhodobém horizontu (kvůli ochraně investic soukromých subjektů)

 • Zdokonalení systému veřejné správy

  • lepší organizace interních procesů (sdílení dat v informačních systémech veřejné správy, základní registry)

  • efektivní využívání ICT (zhodnocení dosud investovaných prostředků)

  • vzdělávání, trénink zaměstnanců veřejné správy

 • Zdokonalení právního rámce


5 p edn ka 5 11 2012 elektronick participace eparticipation

5. přednáška, 5.11.2012

Elektronická participace (eParticipation)


ad