Marco Polo-programmets mervärde
Download
1 / 18

Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008. Sveriges Transportindustriförbund. Organiserar godstransport-, speditions- och logistikföretag i Sverige, oavsett transportslag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marco Polo-programmets mervärde för näringslivet – effektivare & hållbarare transporter' - kaipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Marco Polo-programmets mervärde

för näringslivet

– effektivare & hållbarare transporter

Stefan Back, SD-konferense Gardermoen 30 januari 2008


Sveriges transportindustrif rbund
Sveriges Transportindustriförbund

 • Organiserar godstransport-, speditions- och logistikföretag i Sverige, oavsett transportslag.

 • Har idag omkring 100 medlemsföretag – de fyra största: Schenker, DHL Global Forwarding, Green Cargo, Posten Logistik

 • Andra ex. på medlemsföretag: SAS Cargo, Göteborgs Hamn, Helsingborgs Hamn, Stockholms Hamnar (m.fl), Maersk Sverige, Stena Line, Viking Line, On-Road, Akka-Frakt, CargoNet, 4PL – ned till Lindeberg Spedition (2 anställda)


Sveriges transportindustrif rbund1
Sveriges Transportindustriförbund

 • Är ett rent branschförbund – våra medlemmar är organiserade som arbetsgivare i andra förbund (BA, SARF, FlygA, Sveriges Hamnar, Almega)

 • Är från 2008 medlemmar av TransportGruppen inom Svenskt Näringsliv (sju andra förbund i gruppen)


Vision
Vision

 • Effektiva och hållbara godstransporter

  Transportindustriförbundet vill främja utvecklingen mot ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart näringsliv och samhälle.

Verksamhetsidé

 • Sveriges Transportindustriförbund organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige. Syftet är att ständigt förbättra deras utveckling mot hållbara och effektiva transporter och logistiktjänster.Intermodalitet ett av f rbundets nyckelord
Intermodalitet –ett av förbundetsnyckelord

 • Alla trafikslag behövs – men samverkan mellan dem måste underlättas!

 • Infrastruktur: Prioritera godstransporter och håll stråken öppna! Se terminalerna som en del av den nationella infrastrukturen! Underlätta omlastningar!

 • Security: Skapa ett effektivt terrorskydd genom säkrade system i stället för handelshinder och byråkrati! Bättre myndighetssamarbete nationellt och internationellt!

 • Tullfrågor: Utnyttja modern IT för effektiva europaharmoniserade tullprocedurer och minskat krångel för alla i transportkedjan!

 • Informationsteknik: Skapa branschstandarder för info-överföring oavsett trafikslag! Se informationsöverföringen som en nödvändig del av transporternas infrastruktur!Klimat energifr gan i samh llsfokus
Klimat- & energifrågan i samhällsfokus tillväxten i samhället.

Vad kan branschen göra själv? Vad måste varuägarna bidra med? Hur kan politikerna styra rätt? I Sverige? Inom EU? Skatter & subventioner? Handel med utsläppsrätter? Finns ”onödiga” transporter?


Marco polos merv rde f r n ringslivet
Marco Polos mervärde för näringslivet tillväxten i samhället.

Effektivare och grönare transporter

stärker transportnäringens image och

näringslivets konkurrenskraft

 • Transportsektorn central för klimat & energifrågorna i Norden.

 • Effektiviteten (leveransprecision, kostnad) viktigaste kvalitetskrav från kunderna.

 • Intermodala transportkedjor en del av en framtida effektiv & hållbar transportsektor.


Marco polos merv rde f r n ringslivet1
Marco Polos mervärde för näringslivet tillväxten i samhället.

Marknadsförankrade lösningar = störst

chans till genomförande!

 • Marco Polos krav på långsiktig lönsamhet positivt.

 • Behovet av instrument för att minska hinder för nytänkande är reellt.

 • Fokus måste vara mot kommersiellt genomförbara projekt.


Marco polos merv rde f r n ringslivet2
Marco Polos mervärde för näringslivet tillväxten i samhället.

Viktigt med kopplingen till ”grönare

transporter” i projekten – men också

regional anpassning

 • CO2-reduktion måste väga tungt vid utvärderingen…

 • …men inte stöd till flytt av produktion för att minska utsläppen!

 • Nya färjelinjer är inte Nordens problem!

 • Jmf EU:s Logistik-handlingsplan: ”gröna korridorer”


Marco polo hj lp st d eller byr kratisk mardr m
Marco Polo – hjälp & stöd eller byråkratisk mardröm? tillväxten i samhället.

 • Nordiska projekt tyvärr fortfarande få.

 • Många företag skräms bort eftersom man tycker att programmet är svårtillgängligt.

 • Minimivolymer och minimibudgetar ser stora ut för våra förhållanden.

 • Finansiella utbytet verkar litet i förhållande till arbetsinsatsen för att sy ihop ett projekt och arbeta fram en ansökan.


Kan marco polo bli mer l ttillg ngligt
Kan Marco Polo bli mer lättillgängligt? tillväxten i samhället.

 • MP Calculator, Checklist for proposals

 • Informationsseminarier

  Fler förslag:

 • ”Vademecum” (uppslagsverk med frågor/svar)

 • Enklare ansökningsblankett

 • Nationell helpdesk?


Marco polo en bit i st dpusslet
Marco Polo – en bit i stödpusslet tillväxten i samhället.

Bättre överblick över finansieringskällor

behövs!

 • Inter-reg medel för förstudier etc

 • Cohesion fund för nya medlemsstater

 • Europeiska investeringsbanken?

 • Transeuropean Networks –

  Sjömotorvägsprojekt (ancillary infrastructure)

  Behov av sammanställning och av nationell

  samordnare!


Marco polo n gra praktiska r d
Marco Polo – några praktiska råd tillväxten i samhället.

 • Använd MP-kalkylatorn! Ger snabb bild av om ert projekt är genomförbart.

 • Många projekt som Kommissionen antar är inte färdigförhandlade – fäst ned parternas huvudansvar i ett enkelt intentionsavtal.

 • Var inte nordiskt ödmjuka i projektbeskrivningarna – det finns ett sug efter projekt från Skandinavien!


R allt bortkastat om projektet inte blir av
Är allt bortkastat om projektet inte blir av? tillväxten i samhället.

Kanske inte ändå…

 • Skapar kontakter över gränser och mellan företag.

 • Jmf utvärdering SMINT – partnerskap fortsätter ofta även utan EU-medel.

 • Underskattad fördel med MP för små/medelstora företag?


Marco polos merv rde f r n ringslivet3
Marco Polos mervärde för näringslivet tillväxten i samhället.

 • Transportindustriförbundet kommer fortsätta arbeta för att göra Marco Polo-programmet känt inom branschen och att det utnyttjas även av svenska och nordiska företag

 • Vi lägger ut utlysningen på vår hemsida www.swedfreight.se när den publiceras, tillsammans med en vägledande kommentar.


ad