transaktioiden ongelmat web sovelluksissa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa. Verkkotekniikan jatkokurssi kevät 2003 V. Seppänen ([email protected]). read, write. begin transaction. commit. prepare. active. committed. abort. failed. terminated. Transaktiot?, 1. Tapahtuma, joka on Jakamaton (atomic)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa' - kaili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
transaktioiden ongelmat web sovelluksissa

Transaktioiden ongelmat web-sovelluksissa

Verkkotekniikan jatkokurssi

kevät 2003

V. Seppänen ([email protected])

transaktiot 1

read, write

begintransaction

commit

prepare

active

committed

abort

failed

terminated

Transaktiot?, 1
 • Tapahtuma, joka on
  • Jakamaton (atomic)
  • Erityvä (isolated)
  • Johdonmukainen (consistent)
  • Pysyvä (durable)

 ACID-ominaisuudet

 • Transaktioiden juuret tietokantasovelluksissa
transaktiot 2
Transaktiot?, 2
 • Simple failure semantics: if anything goes wrong  restart
 • Log/state based recovery returns the original data: work is lost and must be redone
 • Concurrency conflicts on long-running actions; possible deadlocks
 • Collaboration amongst transactions not supported
acid ominaisuuksien vaaliminen
ACID-ominaisuuksien vaaliminen
 • ‘Vähemmän’ ongelmalliset C ja D
  • Johdonmukaisuus: hoitettavissa yleensä järkevällä ohjelmoinnilla tai tietokantaan määritellyillä eheyssäännöillä  määritellään datalle ja järjestelmälle sallitut tilat, ei sallita laittomia operaatioita (kts. kalvo Eriytyvyys, 6)
  • Pysyvyys: varmistetaan tiedon säilyvyys virhetilanteissa, ‘katastrofeissa’, jne. Pidetään tieto turvassa ja palautettavissa
 • Entä eriytyvyys ja jakamattomuus..?
eriytyvyys 1
Eriytyvyys, 1
 • Sarjallistuva ajoitus = lopputulos vastaa jotain sarjallista suoritusta.
 • Hallintakeinoja mm.

Timestamping (aikaleimaus)

Transaktiolle (T) annetaan aloitushetkellä aikaleima ajanmukaan kasvavasta järjestetystä alueesta.

Operaatio pi[x] suoritetaan ennen operaatiota qj[x] mikäli Ti:n aikaleima on pienempi kuin Tj:n.

Optimistic Concurreny Control

Olettaa, että transaktiot pyrkivät harvoin päivittämään samanaikaisesti samoja kohteita.

eriytyvyys 2
Eriytyvyys, 2

OCC, jatkuu…

 • vaihe: T1 lukee tarvittavat tietokohteet ja suorittaa mahd. muutokset kopioon
 • vaihe: tutkitaan, onko muut T:t käyttäneet tällä välin samaa tietoa. Mikäli on, peruutetaan T1, muutoin siirrytään seuraavaan vaiheeseen.
 • T1:n muutokset kirjoitetaan vars. dataan.

Two-Phase Locking (2-vaiheinen lukitus)

Jokainen luku- ja kirjoitusoperaatio suojataan lukitsemalla tarvittavat tietokohteet

eriytyvyys 3
Eriytyvyys, 3

2-PL jatkuu…

Lukulukko on jaettu, ts. muut T:t voivat saada samaan kohteeseen lukulukon saman aikaisesti. Kirjoituslukittua kohdetta eivät muut T:t voi kirjoitus- tai lukulukita

Vapautettuaan lukon, T ei voi saada enää uusia lukkoja  Laajenemisvaihe: T kerää tarvitsemansa lukot; Supistumisvaihe: T vapauttaa varaamiaan lukkoja

2-PL:sta useita versioita, esim. konservatiivinen ja tiukka. Eri versioiden välillä lukkojen-vapautustekniikka vaihtelee.

eriytyvyys 4
Eriytyvyys, 4
 • Sopivan menetelmän valinta sovelluksen tyypin ja toiminta-alustan perusteella
  • Käytetäänkö tietokantaa vai esim. flat-tiedostoja?
  • Minkätyyppistä tietoa käsitellään?
  • Onko samanaikaisia käyttäjiä tavallisesti useita?
  • Suositaanko mieluummin peruutusta vai odotusta?
eriytyvyys 5 case 1 julkaisuj rjestelm t
Eriytyvyys, 5Case 1: Julkaisujärjestelmät
 • Dokumenttien luonti ja päivittäminen web-käyttöliittymän kautta.
 • Demo 1
 • Demo 2
 • Demo1: Ei samanaikaisuuden hallintaa
 • Demo2: Optimistinen samanaikaisuuden hallinta
 • Arvioita?
eriytyvyys 6 case 2 tietokantapohjainen sovellus
Eriytyvyys, 6Case 2: Tietokantapohjainen sovellus
 • TKHJ:n tarjoamat mahdollisuudet trans. hallintaan
 • Sleep simuloikoon samanaikaisuutta
 • Arvioita?
jakamattomuus 1
Jakamattomuus, 1
 • a) Suoritetaan onnistuneesti kaikki transaktioon kuuluvat operaatiot TAI b) ei tehdä mitään (vrt. ed. kalvo)
  • Mikäli a) transaktion tekemät muutokset vahvistetaan (commit)
  • Mikäli b) muutoksia tehneiden operaatioiden vaikutukset peruutetaan (rollback)
 • Sovelletaan myös muualla kuin tietokantatransaktioissa; prosessien hallinta, liiketoimintaan liittyvät sovellukset jne.
jakamattomuus 2

4.

3.

2.

1.

Tietokantapalvelin

Salasanapalvelin

WWW-palvelin

Asiakas

Jakamattomuus, 2
jakamattomuus 3
Jakamattomuus, 3
 • Edelliseen:
  • Siirtyminen vaiheesta toiseen, vain jos edellinen vaihe suoritettu OK
  • Ongelmana HTTP:n tilattomuus: miten valvotaan/ylläpidetään tietoa siitä, että tarvittavat vaiheet on suoritettu?
  • Miten taata tiedon siirtyminen solmusta toiseen?
  • Kuinka toimia ongelmatilanteissa?
  • Toteutus vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua…
jakamattomuus 4

Abort

Commit

Commit?

Commit?

OK

OK

Commit?

Commit?

Commit

Abort

OK

OK

Commit?

Commit?

OK

NOT OK

Abort

Commit

Jakamattomuus, 4
 • Two-phase commit:
  • Esimerkki nk. Atomic commitment protokollasta
  • Soveltuu hajautettuihin järjestelmiin, joilta vaaditaan transaktionaalista toimintaa
long living transactions
Long-living transactions
 • Run for a long period of time: may consist of various nested short activities or fewer long activies
 • Often distributed: communication through a reliable messaging environment
 • Usually keep resources locked for the long periods, which may significantly delay the commit of other simultaneous transactions
long living trans cont
Long-living trans., cont.
 • Typically large in sense that they access a number of separate data objects. The deadlock frequency grows with the fourth power of the transaction’s size.
 • Often require relaxed transactional semantics in terms of atomicity and isolation
  • Visibility of intermediate results
  • Non-serializable  not possible to use state based rollback
nested transactions

t0

t1

t2

t3

t4

Nested transactions
 • A large transaction decomposed to a tree of subtransactions
  • A parent can have any number of children
  • Any number of children may be active concurrently
  • Each trans. can commit or abort
  • Children are serializable with respect to their siblings (must obey read-write and write-write rules)
  • Lock inheritanced from parents to children, and given back after child commits (anti-inheritance)
 • Commit of child relative to its parent
  • The commit of trans will only become effective if its predecessor trans commits; updates persist only if all predecessors commit
nested trans cont
Nested trans., cont.
  • If a transaction aborts, all the other transactions in its subtree are aborted too; also updates of committed children are undone
  • Modifications on resources of a trans become visible to its parents if the trans commits
  • Modifications on resources of a trans are only visible to itself and its children
 • Parent can commit only after all its children have terminated
 • The main advantages of nested trans.
  • The support of modularity: decomposition of transactions  composition of separately developed modules
nested trans cont1
Nested trans., cont.
 • Advantages…
  • Failure handling at the granularity of subtransactions: finer control of error; improved availability
  • Intra-transactional parallelism: subtransactions can be executed concurrently; reduced response time
saga transactions
Saga transactions
 • A long-living transaction, broken up into a collection of subtransaction that can be interleaved with other transactions

T1, T2, …, Tn

 • Subtransactions execute and commit independently but must finally form an atomic unit
 • After Ti finishes, it releases its locks and exposes results to any other transaction
sagas cont
Sagas, cont.
 • For each Ti there is a compensating transaction Ci
 • Compensating transactions defined on-the-fly if possible
 • The purpose of Ci is to logically / semantically undo Ti’s updates
 • If compensation is not needed saga executes as a series of ACID transactions: T1, T2, …, Tn
 • If compensation is needed, the execution sequence would be: T1, T2, …, Tj, Cj, …, C2, C1
sagas save points
Sagas & Save-points
 • Can be seen as a check point in a transaction (in saga, open nested trans, etc.), which forces the system to save the state of the running application and returns a save-point identifier for future reference
 • In a failure, instead of compensating all subtransactions, system needs to compensate only the transactions that were executed subsequently to the last found save-point
sagas save points cont

C

F

G

A

B

D

E

H

I

Backward recovery - compensation

Failure

Save-point

Forward recovery

Execution graph

Sagas & Save-points, cont.
 • Backward recovery: using compensating operations
 • Forward recovery: after the backward recovery a saga continues by executing remaining transactions: the one that caused a failure and the following ones
yhteenveto
Yhteenveto
 • Web ei missään nimessä ole otollinen alusta transaktionaalisia ominaisuuksia vaativille sovelluksille:
  • Hajautettu ympäristö; HTTP ei itsessään tue trans. toimintaa: yksink. pyyntö/vastaus-malli ilman QoS-takuuta
  • Latenssi
  • Tilattomuus
  • Yhteydettömyys
 • Paljon huomioitavaa, paljon mietittävää, vaatii kompromisseja.
 • Hyvää pääsiäistä!
ad