Output gap working group ogwg
Download
1 / 31

Output Gap Working Group (OGWG) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Output Gap Working Group (OGWG). Michal Andrle (MFČR). Struktura prezentace. Metody odhadu potenciálního produktu Metody odhadu strukturálního salda Cíl prezentace: Představit základní logiku výpočtů co nejvíce uživatelsky přítulnou formou… i za cenu skrytí mnoha detailů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Output Gap Working Group (OGWG)' - kailani-james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Output gap working group ogwg

Output Gap Working Group (OGWG)

Michal Andrle (MFČR)


Struktura prezentace
Struktura prezentace

 • Metody odhadu potenciálního produktu

 • Metody odhadu strukturálního salda

 • Cíl prezentace:

 • Představit základní logiku výpočtů co nejvíce uživatelsky přítulnou formou… i za cenu skrytí mnoha detailů


Hlavn t mata ogwg
Hlavní témata OGWG

 • Vytvoření nástrojů pro odhad potenciálního produktu a mezery produktu v členských zemích EU25

 • Tvorba metodologie pro měření cyklicky-očištěného salda (CAB)


Vztah ogwg k sgp
Vztah OGWG k SGP

 • Stále rostoucí význam CAB v SGP; CAB jako „proxy“ pro úroveň salda „over-the-cycle“

 • Použití CAB metodologie:

  • Definice střednědobého cíle

  • Měření „fiskálního úsilí“

  • Výpočet safety margins

 • Odhad mezery produktu (gap) je vstupem pro výpočet CAB


Odhad potenci ln ho produktu i
Odhad potenciálního produktu (i)

 • Cílem je získat traktabilní metodu výpočtu OG, aplikovatelnou na všechny členské země (15+10)

 • Omezení:

  • Krátké a často nekvalitní časové řady

   – OGWG používá ROČNÍ FREKVENCI DAT

  • Nespolehlivé informace o zásobě kapitálu

  • Problematické informace o odpracovaných hodinách

  • Technická omezení na straně některých členských států

 • Cílem není vytvořit nejdokonalejší a nejsofistikovanější metodu pro odhad potenciálního produktu, cílem není ad-hoc research paper, ale funkční mechanismus


 • Odhad potenci ln ho produktu ii
  Odhad potenciálního produktu (ii)

  • Požadavky na metodu:

   • Traktabilita pro všechny MS

   • Malý sklon k prudkým revizím ex-post v důsledku nových pozorování

   • Ekonomická interpretace

  • Metody měření „potenciálního produktu“:

   • Deterministické trendy (DT)

   • Filtrace – Hodrick-Prescott (HP) filtr, Band-Pass Filtr,…

   • SVAR

   • Agregátní produkční funkce (APF)

   • Strukturální unobserved component modely (SUC)


  Odhad potenci ln ho produktu iii
  Odhad potenciálního produktu (iii)

  • Deterministický trend (DT)

   • Snadná implementace

   • Nulová ekonomická fundace, velmi restriktivní

   • Citlivé na nová pozorování – změna trendu

   • Chybou je aplikace lineárního trendu na nelogaritmovaná data

  Aplikace exponenciálního trendu


  Odhad potenci ln ho produktu iv
  Odhad potenciálního produktu (iv)

  • Hodrick-Prescott filtr

   • Snadná implementace (lineární soustava rovnic)

   • Na konci a na začátku řady se dvoustranný symmetrický filtr mění na jednostranný, čímž vzniká nežádoucí výchylka v „nejdůležitějších“ obdobích (end-point bias)

   • Absence ekonomické fundace

   • Pro svou jednoduchost používán dříve Evropskou komisí, dnes je jako záložní a doplňková metoda


  Odhad potenci ln ho produktu v
  Odhad potenciálního produktu (v)

  • SVAR

   • Má ekonomickou interpretaci a je flexibilní

   • Nevyžaduje ad-hoc specifikaci vyhlazovacího parametru, atp.

   • Náročné na kvalitu a délku časových řad

   • Obtížné nalézt optimální spefikaci VAR modelu

  • Unobserved Components

   • Je obtížné nalézt optimální model k odhadu

   • Dobrá ekonomická fundace, velmi flexibilní


  Metoda produk n funkce pou it ek
  Metoda produkční funkce použitá EK

  • Metoda je rozpracována pro

   • In-sample

   • Out-of-sample výpočty

    (EK dělá výhledy pro KOPR,finanční perspektivu,…)

  • Prezentace metody je v základním nastavení, použitém EK při výpočtu potenciálního produktu pro účely finanční perspektivy 2007-2013

  • …existuje mnoho prostoru pro úpravy

   Andrle,M.: Computation of the Potential Output for the Czech Republic using the Method of the European Commission: A Note, May 2005, MoF


  Metoda produk n funkce i
  Metoda produkční funkce (i)

  • Použita jednoduchá Cobb-Douglasova PF

  • Do PF vstupuje „potenciální“ pracovní síla a skutečná výše kapitálu nutno odhadnout NAIRU

  • Odhad TFP je hp-filtered Sollow residual.  Metoda produk n funkce iii
  Metoda produkční funkce (iii)

  • Jedno z nejslabších míst APF – odhad „NAIRU“

   • Použitý jednoduchý wage-bargain model se statickými inflačními očekáváními a základní Phillipsovou křivkou

   • Velmi stylizované, velmi citlivé – citlivost zmírněna tím, že součástí odhadu NAIRU je odstranění náhodné složky (vyhlazení)

   • Potenciální zaměstnanost je kombinací NAIRU a míry participace očištěné o náhodnou složku


  Metoda produk n funkce iv
  Metoda produkční funkce (iv)

  • EK rozpracovala také způsob projekce Y*

  • Použit jednoduchý modýlek

  • Klíčové je zajistit projekci exogenních proměnných:

   • Míra participace

   • NAIRU

   • Investment-output ratio

   • TFP

 • Potíž: EK má limitované možnosti  projekce exogenních proměnných je tak velmi mechanistická (viz Andrle, 05)


 • Metoda produk n funkce v
  Metoda produkční funkce (v)

  • Listopad 2005 – začleněno použití odpracovaných hodin do produkční funkce (a tak změna vývoje TFP)

  • 30.11.2005 – nové informace k dispozici…

  • Nyní tedy potenciální produkt


  Metoda produk n funkce v1
  Metoda produkční funkce (v)

  Důležité pro ČR:

  • Pracovat s pečlivě zpracovanými projekcemi populace a míry participace

  • Podíl investic k HDP strmě roste, jeho projekce tak nemůže být trendová

  • Velmi důležitý je předpoklad o vývoji TFP


  Metoda produk n funkce v2
  Metoda produkční funkce (v)

  • Velmi důležitý je předpoklad o vývoji TFP

   • V ČR stagnace a poté rychlý růst

   • OGWG – na TFP proces ve většině zemí

    lze popsat jako ARIMA(0,1,0)

   • Andrle (2005) – použit ARIMA(0,2,2)

    schopný lépe zachytit vývoj TFP

    (Arima(0,0,2) je dvojité Brownovo exponenciální vyrovnávání)

  • Rozdíl v projekci TFP a počáteční hodnoty kapitálu byl hlavním důvodem v odchylce květnové projekce Y* EK a MoF pro Finanční perspektivu 2007-2013

  • EK své výpočty upravila


  Odhad cab struktur ln saldo v ek
  Odhad CAB – strukturální saldo v EK

  • Existuje několik metod na odhad CAB

   • Metoda ECB – (Bouthevillan et al. 2001)

   • Metoda OECD – (van der Noord, 2000)

   • Metoda NIER, Stockholm – (Braconier a Forsfalt, 2005)

   • Ad-hoc regresní metody…

  • Samotná idea CAB není jednoznačná, spolehlivé měření nemožné, uspokojivé měření obtížné…

  • Evropská komise se rozhodla používat metodu OECD. Metoda OECD je úzce spojena s konceptem agregátní produkční funkce.


  Odhad cab i
  Odhad CAB (i)

  • Metoda OECD je strukturální, jednoduchá a intuitivní

  • Vychází ze spojení produkt—daňová základna—daň

   (a analogicky pro cyklicky citlivé výdaje)

  • Strukturální saldo je získáno jako takové saldo, jež nastane při nulové mezeře produktu

  • Tato metoda nezohledňuje změny kompozice produktu (důvodem je, že je těžké definovat „normální složení produktu“)


  Odhad cab ii
  Odhad CAB (ii)

  • Odhad elasticit daňových příjmů a výdajů k HDP je pro NMS komplikován krátkými řadami

  • Na základě odhadů, panelových odhadů… se výsledné elasticity pro nové členské země stanovily jako průměr podobných zemí EU

  • EK používá elasticity odhadnuté metodou OECD, nicméně používá „linearizovanou“ verzi metody pro samotný výpočet CAB

  • Semi-elasticita  je získána na základě dílčích elasticit s využitím historických průměrů kompozice daňových příjmů,…
  Odchylky mf a ek a pro v bec
  Odchylky MF a EK… a proč vůbec.

  • MF používá vlastní metodu odhadu potenciálního produktu založenou na metodě produkční funkce

  • Postup je však odlišný

  • Následující cvičení si žádá velmi OPATRNOU interpretaci.

  • Porovnání odhadu mezery produktu metodou EK, HP filtrem a metodou MF

  • Porovnání je použito pouze do roku 2005, ačkoliv metoda EK a MF jsou k dispozici do roku 2008.

  • V těchto výpočtech dosud NENÍpoužito odpracovaných hodin.


  Jemn p stup evropsk komise
  „JEMNÝ“ PŘÍSTUP EVROPSKÉ KOMISE…

  KAPITÁL

  compute begk=1995

  if country == 'cz'

  set k0 = 3*y

  else

  set k0 = 2*y

  end if

  set depr = 0.05

  set(first=k0(begk:1)) k begk:1 endy:1 = (1-depr)*k{1}+iq

  print 2000:1 msend:1 iq k

  Výpočet NAIRU

  Pro výpočet nairu je stále použit konstantní odhad parametru klíčového pro odhad NAIRU! Za 1996:1—2003:1. POKUD se tento sample změní byť o jedno čtvrtletí, výpočty se relativně DRAMATICKY liší…

  Použita je hodnota 0,93 …. Data z nichž tyto informace byly získány se od námi používaných opět liší…


  ad