Housle patří mezi sm i čcové nástroje. - PowerPoint PPT Presentation

Housle pat mezi sm i cov n stroje
Download
1 / 26

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Housle patří mezi sm i čcové nástroje. Správně Špatně. M í cha prochází páteří. Správně Špatně. Tvůj názor je m y lný. Správně Špatně. M i slivec měl přes rameno pušku. Správně Špatně. Na domě opadává om í tka. Správně Špatně. Barva se musí důkladně rozm ý chat. Správně Špatně.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Housle patří mezi sm i čcové nástroje.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Housle pat mezi sm i cov n stroje

Housle patří mezi smičcové nástroje.

 • Správně

 • Špatně


M cha proch z p te

Mícha prochází páteří.

 • Správně

 • Špatně


Tv j n zor je m y ln

Tvůj názor je mylný.

 • Správně

 • Špatně


M i slivec m l p es rameno pu ku

Mislivec měl přes rameno pušku.

 • Správně

 • Špatně


Na dom opad v om tka

Na domě opadává omítka.

 • Správně

 • Špatně


Barva se mus d kladn rozm chat

Barva se musí důkladně rozmýchat.

 • Správně

 • Špatně


N led zcela ochrom y lo dopravu

Náledí zcela ochromylo dopravu.

 • Správně

 • Špatně


Za chv li se chlapci zase usm ili

Za chvíli se chlapci zase usmířili.

 • Správně

 • Špatně


D da m i dal 5 k

Děda mi dal 5 Kč.

 • Správně

 • Špatně


Byly to nesm i sln p ipom nky

Byly to nesmislné připomínky.

 • Správně

 • Špatně


Pejsek sn dl om y lem m dlo

Pejsek snědl omylem mýdlo.

 • Správně

 • Špatně


Odm t m t d le p emlouvat

Odmýtám tě dále přemlouvat.

 • Správně

 • Špatně


V dycky m val dost pen z

Vždycky míval dost peněz.

 • Správně

 • Špatně


Chcete zn t na i m y nulost

Chcete znát naši mynulost?

 • Správně

 • Špatně


Bude letos m rn zima

Bude letos mírná zima?

 • Správně

 • Špatně


M i se to v echno nau me

Mi se to všechno naučíme.

 • Správně

 • Špatně


Roztom i l d tko sladce spalo

Roztomilé děťátko sladce spalo.

 • Správně

 • Špatně


M l bys vym tit tento zlozvyk

Měl bys vymítit tento zlozvyk.

 • Správně

 • Špatně


M te n jak p ipom nky

Máte nějaké připomínky?

 • Správně

 • Špatně


Je to dom livec

Je to domýšlivec.

 • Správně

 • Špatně


Dlouho rozdm ch val skom raj c ohe

Dlouho rozdmýchával skomírající oheň.

 • Správně

 • Špatně


Nikdy se o tom nezm nil

Nikdy se o tom nezmýnil.

 • Správně

 • Špatně


M v m st le dobrou n ladu

Mívám stále dobrou náladu.

 • Správně

 • Špatně


Slun ko sedmite n je u ite n hm i z

Sluníčko sedmitečné je užitečný hmiz.

 • Správně

 • Špatně


 • Login