ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer - PowerPoint PPT Presentation

ระบบเครือข่ายแบบ
Download
1 / 26

  • 55 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer. ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer >> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว >> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ >> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก >> ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคนดูแลความปลอดภัยกันเอง

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peer to peer

ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer


Peer to peer

ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer

>> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว

>> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ

>> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก

>> ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคนดูแลความปลอดภัยกันเอง

>> ผู้ใช้งานประจำเครื่องทำหน้าที่เป็นผู้ใช้งานและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์กันเอง

>> ทำงานได้ดีและมีความรวดเร็วหากเป็นเครือข่ายที่มีขนาดเล็ก

>> ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการต่อ Network แบบอื่น ๆ

>> สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้

>> ง่ายในการติดตั้ง และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้ดี


Peer to peer

ข้อด้อยของการต่อแบบ Peer to Peer

>> มีข้อจำกัดที่จำนวนของผู้ใช้งาน

>> เมื่อจำนวนของผู้ใช้งานมีเพิ่มขึ้น จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขึ้น

>> ปัญหาของการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น เมื่อปริมาณของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น

>> การขยายเครือข่ายทำได้อย่างจำกัด

>> ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครือข่ายได้ดี


Peer to peer

ระบบเครือข่ายแบบ Client / Server


Peer to peer

ข้อดีของการต่อแบบ Client / Server

>> ให้ประสิทธิภาพในการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรแก่ Clientได้ดีกว่า

>> การรักษาความปลอดภัยสามารถทำได้ดีกว่า

>> ง่ายต่อการบริหารจัดการหากเครือข่ายถูกขยายขนาด รวมทั้งมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

>> สามารถติดตั้ง Application ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพียงชุดเดียว และแบ่งใช้งานแก่ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

>> สามารถสำรองหรือทำสำเนาข้อมูลที่ศูนย์กลาง ทำให้สะดวกรวดเร็ว


Peer to peer

ข้อด้อยของการต่อแบบ Client / Server

>> ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ 1 ตัวสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป

>> จะต้องมีผู้ดูแลและจัดการเซิร์ฟเวอร์เป็นการเฉพาะ


Peer to peer

P2P สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ

>> Pure P2P

>> Hybrid P2P

>> Super Peer


Peer to peer

Pure Peer-to-peer

โมเดลแบบ Pure P2P จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับโมเดลแบบศูนย์กลาง คือสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง


Peer to peer

Hybrid Peer-to-Peer

โมเดลแบบ Hybrid P2P นี้จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ควบคุมรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ภายในเครือข่าย แต่การส่งข้อมูลจะเป็นแบบเดียวกับ Pure P2P


Peer to peer

Super-Peer

เป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้โดยเป็นการเอาระบบแบบศูนย์กลางไปรวมอยู่ในระบบแบบกระจาย ช่วยลดปริมาณในการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ และลดปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในโมเดลแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P Super Peer


Peer to peer

Soulseek


Peer to peer

Soulseek

เป็นโปรแกรมและเครือข่ายสำหรับแชร์ไฟล์ (เพียร์ทูเพียร์ 'P2P') ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเพลง แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถใช้มันแลกเปลี่ยนไฟล์ได้หลายชนิดก็ตาม Soulseek สร้างโดย Nir Arbel อดีตโปรแกมเมอร์ผู้เขียนโปรแกรม Napster เช่นเดียวกับ Napster อาศัยเซิร์ฟเวอร์กลาง


Peer to peer

การใช้งาน Soulseek


Peer to peer

เกร็ดเล็กน้อย

ในการเลือกโหลดไฟล์


Peer to peer

จัดทำโดย Hoshii Wireless

นางสาววิธารชนะเจริญชัยกุล50121002-5

นางสาวธนพรขำเพ็ง50121004-1

นางสาวปริญาศรีเปลี่ยนจันทร์50121014-0

นายอิทธิพลน้อยจีน50121017-3

นางสาวลลิตาณหนองคาย50121031-4

นายฐนิตร์จิระพงษ์นพดล50121040-5

นางสาวสิรีสุวัชรังกูร50121049-6


  • Login