Obecn a speci ln ki bezpe nostn opat en a z sady ft
Download
1 / 26

Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT. Fyzikální terapie II. Dagmar Králová. 13. 4. 2011 Fyzioterapie, FSpS MU. Zodpovědnost ?. Předepisující lékař, fyzioterapeut, je zodpovědný nejen za léčbu, ale i za bezpečnost pacienta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obecné a speciální KI Bezpečnostní opatření a zásady FT' - kaethe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obecn a speci ln ki bezpe nostn opat en a z sady ft

Obecné a speciální KIBezpečnostní opatření a zásady FT

Fyzikální terapie II


Dagmar kr lov

Dagmar Králová

13. 4. 2011 Fyzioterapie, FSpS MU


Zodpov dnost
Zodpovědnost ?

 • Předepisující lékař, fyzioterapeut, je zodpovědný nejen za léčbu, ale i za bezpečnost pacienta.

 • Pokládáme-li KI za nemístně přísné, je třeba uvést do předpisu důvod, proč proceduru aplikovat můžeme. A také si uvědomit, že za tento postup přebíráme odpovědnost.

 • Hmotná (vedoucí zřizovatelského pracoviště) x trestní (ten, který aplikuje proceduru)


Obecn ki
OBECNÉ KI:

1. Horečnaté stavy jakékoliv etiologie

(i virózy)

Výjimkou je symptomatická terapie (negativní termoterapie)

2. Celková kachexie jakékoliv etiologie

Výjimkou je paliativní léčba (TENS na meta – analgezie)


Obecn ki1
OBECNÉ KI:

3. Pacienti s elektronickými implantáty (kardio, pumpy, stimulace v P hypogastriu pro bolest, naslouchadla diatermie i zbytek sluchadla)

! diatermie, MG, elektroterapie !

Výjimkou je fototerapie a hydroterapie.

Vždy zvážit BENEFIT x POŠKOZENÍ!!!


Obecn ki2
OBECNÉ KI:

4. Hemoragické diatézy

Výjimkou je kryoterapie a ostatní formy negativní termoterapie

5. Kovové předměty (v proudové dráze, proudová hustota v obl. kovu vyšší)

Výjimkou je hydroterapie, fototerapie, magnetoterapie ? cementovaná x necementovaná TEP


Obecn ki3
OBECNÉ KI:

6. Trofické změny kůže v místě aplikace (kontaktní terapie, TENS)

Výjimkou je terapie laserem, polarizova-ným světlem, UZ vzdálené pole, VKT za přísné kontroly sterilních podmínek

7. Jizvy a čerstvá poranění kožního krytu (hydrogalvan, kontaktní terapie)

Výjimkou je laserterapie a hyázová iontoforéza


Obecn ki4
OBECNÉ KI:

8. Gravidita (rané období – FT na podbřišek, přes plod) psychika matky – stres – kyselé prostředí – větší problém

Výjimkou je elektroterapie a fyz. autoterapie mimo obl. malé pánve a břicha VFMG KI

9. Oblast laryngu a štítné žlázy (laser ovlivní i zbytky štítné žlázy)

Výjimkou je lokální hydroterapie a NMG (50cm vzdálená)


Obecn ki5
OBECNÉ KI:

10. Primární ložiska TBC, primární tumory

Výjimkou je TENS analgetické a hydro-terapie

11. Oblast velkých sympatických plexů (s. caroticus)

Výjimkou je gangliotropní aplikace pro sympatikolytický účinek (transregionálně, umístění) a povrchové formy foto- a hydroterapie


Obecn ki6
OBECNÉ KI:

12. Manifestní kardiální a respirační insuficience (symetrické otoky, VKT!!! NE)

13. Poruchy citlivosti v místě aplikace

Výjimkou je akrohypestezie u podélné galvanizace a 4komorové galvanické lázně (intenzita dle norem…ne subjektivní)


Speci ln ki
SPECIÁLNÍ KI

 • KONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE: Středofrekvenční proudy (t)

 • Klasická interference – akutní stadia fčních a organických poruch

 • Izoplanární vektorové pole – nejsou (nejšetrnější forma hluboko působící terapie

 • Dipólové vektorové pole – akutní stadia poruch (vzhledem ke strmému gradientu hloubky modulace)


Speci ln ki v obecn ch
SPECIÁLNÍ KI – vč. obecných!!!

 • BEZKONTAKTNÍ vysokofrekvenční terapie:

 • Diatermie


Speci ln ki diatermie
SPECIÁLNÍ KI Diatermie

- akutní záněty (bakteriální, VÝJIMKA podpora zánětu) a horečka;

 • akutní floridní záněty kostí a kloubů;

 • akutní neuralgie a radikulopatie;

 • nebezpečí krvácení;

 • tromboflebitidy…;

 • gravidita;

 • varlata;

 • těžké periferní poruchy prokrvení;

 • maligní tumory;

 • TBC;

 • kardiostimulátor a kovové implantáty;

 • pchy citlivosti;

 • pchy vědomí a psychické;

 • malé děti;

 • pacienti léčeni rtg zářením;

 • výrazné edémy, ascites, pohrudniční výpotky.


Speci ln ki1
SPECIÁLNÍ KI

 • BEZKONTAKTNÍ nízkofrekvenční elektroterapie:

 • NPM: viz doporuč. literatura, zdroj ?


Speci ln ki2
SPECIÁLNÍ KI

 • FOTOTERAPIE nepolarizovaným zářením:

 • AVS – epilepsie, stavy po těžkých komocích a kontuzích mozku; předchozí abúsus legálních i nelegálních drog; věk nad 75 let (HT); věk do 7 let (nemá význam); nutnost bezprostředně řídit automobil…


Speci ln ki3
SPECIÁLNÍ KI

 • FOTOTERAPIE polarizovaným zářením:

 • Laser – ozáření očí a štítné žlázy; fotodermatózy; období 4 – 6 měsíců po radioterapii; epilepsie, horečka, maligní tumory; ozáření břicha v těhotenství a při menstruaci.


Speci ln ki4
SPECIÁLNÍ KI

 • POZITIVNÍ termoterapie:

 • Parafín – aplikace na oblast páteře (autochtonní svalstvo, vyšší dTK C páteř); aktivní a pasivní hyperémie; zpocená či mokrá aplikační oblast


Speci ln ki5
SPECIÁLNÍ KI

 • Koupel horních končetin vzestupná:

  akutní lokální záněty (u kupírování zánětu ne);

  chabé obrny.


Speci ln ki6
SPECIÁLNÍ KI

 • NEGATIVNÍ termoterapie

 • KRYOKOMORA:

 • akutní onemocnění srdce a cév;

 • těžší anémie;

 • dekompenzovaná hypertenze;

 • nádorové onemocnění;

 • alergie na chlad, klaustrofobie;

 • stavy po periferních emboliích;

 • náhlá horečnatá infekční onemocnění;

 • alkoholismus či intoxikace;

 • terminální stádia onemocnění srdce, plic a ledvin.


Speci ln ki7
SPECIÁLNÍ KI

 • Ostatní hydroterapie:

 • Radonové koupele (protizánětlivý účinek)

 • ovaria, varlata ve fertilním věku;

 • záněty v rámci autoreparace.


Speci ln ki8
SPECIÁLNÍ KI

 • MECHANOTERAPIE:

 • Trakce gravitační – HT II a III; migréna; hypotenze; ICHS, oběhové komplikace; instabilita, vertigo, tinitus.


Speci ln ki9
SPECIÁLNÍ KI

 • Kompresní terapie – tromboflebitida, flebotrombóza (uvolnění trombu), záněty na KK, otevřené rány a poranění kůže, nádory, mykózy


Speci ln ki10
SPECIÁLNÍ KI

 • UZ:

  ABSOLUTNÍ:

 • epifýzy rostoucích kostí;

 • gonády narušení spermio- a oogeneze ;

 • oči;

 • st. p. laminectomii;

 • čerstvá krvácení;

  RELATIVNÍ:

 • mozek, parenchymatózní orgány, srdce;

 • periferní nervy ležící blízko pod povrchem, na kosti;

 • kostěné výstupky těsně pod kůží;

 • emfyzém, bronchiektázie (ozv. Th);

 • menstruace (v obl. podbřišku absolutní).


Z sady bezpe nosti p i aplikaci ft
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI APLIKACI FT:

 • Lege artis FT se specifikovaným druhem procedury, množství, uložená a velikost elektrod, …

 • Osoba splňující zákonné normy.

 • Platné hygienické a technické předpisy pracoviště. Bezpečnostní předpisy splňující přístroje používané v humánní medicíně.

 • Jednoznačné označení roztoků. Znalost KI jednotlivých porcedur.

 • Upevnění elektrod a polohování pacienta (KT leh na elektrodách možný).

 • Pacient si neaplikuje procedury sám!!! UZ!!! Upozornit na přerušení obvodu u 4komorové lázně.

 • Kontrola teploty u termoterapie.

 • Předepsané ochranné prostředky u laserterapie.

 • Nepřetržitý KONTAKT s pacientem.

 • Při bezkontaktní elektroterapii platí KI i pro všechny osoby v oblasti působení elektromagnetických sil (Faradayova klec).


Literatura
Literatura:

 • Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.

 • přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc


ad