E code slne n 1164 7 963 01 krupina www e code sk e code@e code sk 069 200 8238 0905 790 929
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina e-code.sk, e-code@e-code.sk PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina www.e-code.sk, e-code@e-code.sk (069) 200 8238, (0905) 790 929. TourDev2 – Strategic Development of Tourism in Slovakia TourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Čo je TourDev2. Mobilitný projekt vo Veľkej Británii a na Malte

Download Presentation

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina e-code.sk, e-code@e-code.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E code slne n 1164 7 963 01 krupina www e code sk e code@e code sk 069 200 8238 0905 790 929

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929

TourDev2 – Strategic Development of Tourism in SlovakiaTourDev2 – Strategický rozvoj cestovného ruchu na Slovensku


O je tourdev2

Čo je TourDev2

 • Mobilitný projekt vo Veľkej Británii a na Malte

 • Určený pre

  • pracovníkov v cestovnom ruchu

  • záujemcov o prácu v cestovnom ruchu

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


Pre koho je projekt ur en

Pre koho je projekt určený

 • Pre každého kto má ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie a pracuje alebo má záujem pracovať v oblasti cestovného ruchu na Slovensku.

 • Jedná sa o pozície v rámci:

  • turistických informačných centier,

  • cestovných agentúr,

  • konzultačných služieb,

  • organizovania konferenčnej turistiky.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


O je predmetom projektu

Čo je predmetom projektu

 • Pracovné stáže vo Veľkej Británii a na Malte.

 • Rôzne trvanie v závislosti od konkrétnych pozícií:

  • turistické informačné centrá – 7 týždňov,

  • cestovné agentúry – 7 týždňov,

  • konzultačné služby – 12 týždňov,

  • organizácia konferenčnej turistiky – 22 týždňov.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


Pr nosy projektu

Prínosy projektu

 • Získanie pracovných skúseností v oblasti cestovného ruchu vo Veľkej Británii a na Malte,

 • Zdokonalenie sa v anglickom jazyku,

 • Podrobné spoznanie vybraných lokalít,

 • Nadviazanie pracovných kontaktov.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


Ak podpora je poskytnut astn kom

Aká podpora je poskytnutá účastníkom

 • Finančná (grant z Programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci):

  • cestovné náklady,

  • ubytovanie,

  • vreckové plne nahrádzajúce zárobok.

 • Pedagogická, kultúrna a jazyková príprava.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


O sa po aduje od astn kov

Čo sa požaduje od účastníkov

 • Záujem o problematiku cestovného ruchu.

 • Znalosť anglického jazyka – práca s anglicky hovoriacimi klientmi.

 • Jazykové znalosti budú vyhodnotené organizátorom projektu.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


E code slne n 1164 7 963 01 krupina e code sk e code e code sk

Ellesmere Port

Turistické informačné centrum

1 osoba

29. júl – 13. september 2013

Caerphilly

Turistické informačné centrum

1 osoba

29. júl – 13. september 2013

Newtown

Turistické informačné centrum

Cestovná agentúra

8 osôb

29. júl – 13. september 2013

Truro

Turistické informačné centrum

1 osoba

29. júl – 13. september 2013

Weymouth

Konzultačné služby

1 osoba

8. júl – 27. september 2013

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


E code slne n 1164 7 963 01 krupina e code sk e code e code sk

Ta' Xbiex

Konferenčná turistika

1 osoba

22. júl – 20. december 2013

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


Certifik cia

Certifikácia

 • Europass Mobility

  • vydaný organizátorom a potvrdený hostiteľskou organizáciou,

  • uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


Na koho a kedy sa obr ti v pr pade z ujmu

Na koho a kedy sa obrátiť v prípade záujmu

 • Radoslav Vician

  • rado@e-code.sk

  • 0905-790929

 • Prihlášky sú prijímané priebežne a ponúkané stáže sú taktiež napĺňané priebežným systémom vybranými účastníkmi.

e-code, Slnečná 1164/7, 963 01 Krupina

www.e-code.sk, e-code@e-code.sk

(069) 200 8238, (0905) 790 929


 • Login